Háztartási méretű kiserőművek többlettermelése

Kérdés: Szíveskedjenek szakmai állásfoglalást adni a háztartási méretű kiserőműveknél (HMKE) többlettermelésként jelentkező, a villamosenergia-hálózatba visszatáplált áram számviteli elszámolásáról. Részletezve: Havi szaldós elszámolás esetén, amennyiben a HMKE-rendszernél a hónapot tekintve többletbetáplálás nem történik - tehát a hálózatból vételezett energia több, mint a HMKE által visszatáplált energia -, az energiaszolgáltató nettó számlát állít ki, a felhasznált energia mennyiségét csökkenti a visszatáplált energia mennyiségével. Az így nettósított számlát cégünk költségként könyveli. Abban az esetben, ha a betáplálás meghaladja a villamos hálózatból vételezett energiát, a szolgáltató csak rendszerhasználati díjat számláz, áramdíjat nem, a többletbetáplálást cégünknek kell a szolgáltató felé számlázni. Az általunk kiállított számlát árbevételként könyveljük. Helyes ez az elszámolás? Ugyanaz a HMKE által termelt energia egyszer költségcsökkentő, máskor árbevétel? Amennyiben számlázunk, terméket vagy szolgáltatást értékesítünk?
Részlet a válaszából: […] ...teljes (betáplált) produktuma árbevételként (T 311 - K 91-92, 467) elszámolásra kerüljön, a kiserőmű üzemeltetője pedig a teljes áramfogyasztását anyagköltségként kimutassa.(Kéziratzárás: 2023. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Elektromos autók otthon való töltésének elszámolása

Kérdés: A kft. elektromos cégautóját a dolgozó otthonról tölti, útnyilvántartást nem vezetünk, az autó magáncélú használata megengedett. A dolgozó egy applikációval rögzíti az otthon vételezett áramot, és ez alapján számoltatná el a felmerült költséget. Milyen formában lehetséges az áram költségének elszámolása a cég felé? Esetleg megállapodás alapján (megbízási szerződés keretében)? Ez esetben a magánszemély dolgozónak kell adószámot kiváltania, vagy adómentes magánszemélyként járhat el? Számlát kell kiállítania, vagy elég egy elszámolási bizonylat? A cégnél a költségtérített összeg anyagjellegű ráfordításként könyvelendő, vagy személyi jellegű egyéb kifizetésként?
Részlet a válaszából: […] ...autók otthon való töltése esetében.A válasznál abból kell kiindulni, hogy alapvető követelmény az, hogy a gazdasági esemény (itt az áramfogyasztás) szabályszerű bizonylattal legyen alátámasztva. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a dolgozónál külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Épületen belüli helyiség kialakítása

Kérdés: A kft. a tulajdonában lévő épületben kialakított egy helyiséget a dolgozók tulajdonában lévő elektromos rollerek töltésére, konnektorokat szereltek fel. A helyiség kialakítását beruházásként kell kezelni? Keletkezik-e a kft.-nek bármilyen adófizetési kötelezettsége azáltal, hogy a dolgozók ingyen használhatják a cég elektromos hálózatát?
Részlet a válaszából: […] ...kft.-nek keletkezik adófizetési kötelezettsége, mivel a kft. ingyenszolgáltatást biztosít a dolgozóinak. És miután ezt a szolgáltatást (áramfogyasztás) mérni is kell, az átalakítás során árammérő órát is fel kell szerelni, amelyik csak az elektromos rollerek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Becsült fogyasztás számlázása

Kérdés: A villanyszolgáltató partnerünk az új szerződés értelmében előző év alapján becsült fogyasztás szerint számláz, például decemberben januárra számlázott egy becsült összeget, és januárban február hónapra vonatkozóan. A tőle kapott tájékoztató alapján ezek "előre fizetendő részszámlák", és majd a tényleges fogyasztás alapján "utólag kiadott részszámlát" fognak kiállítani. Ezeket a számlákat költségként kell elszámolni, annak ellenére, hogy becsült adatok alapján a vonatkozó időszak előtt lettek kiállítva, vagy előlegnek minősülnek a tartalmuk alapján, mivel a szolgáltatás teljesítése még nem valósult meg?
Részlet a válaszából: […] ...összegnek. Ha jelentős összegű lenne a különbözet, akkor két lehetőség van, egyrészt önellenőrzés keretében módosítják az áramfogyasztás elszámolási időszakának a már könyvelt költségeit (az éven belüli leolvasás esetén két évet érinthet!), másrészt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Magasabb áram/gázdíj számlázása

Kérdés: Cégünk belföldi áfaadóalany. A telephely, ahol dolgozunk, bérlemény. A telephelyen több bérlő is bérel üzlethelyiséget, műhelyt. A bérbeadó havonta a bérleti díjon túl a közüzemi szolgáltatásokat is továbbhárítja (közvetített szolgáltatás). Anapokban kaptunk levelet a bérbeadótól, hogy a villamos energia drasztikus emelkedése miatt 2022. évtől az áram díja (is) a jelenlegi díj háromszorosa lesz. A bérbeadó a közüzemi számlán szereplő áram/gáz díj árát azon az áron számlázhatja felénk, ahogyan ő is kapja, vagy akár 5-szörös áron is? Erre vonatkozóan van-e bármilyen törvényi szabályozás? Áramdíj esetén az Áfa-tv. hatályán kívüli tételt (pénzeszköz továbbszámlázása) a bérbeadónak áfásan kellene továbbszámláznia felénk, vagy ahogyan ő is kapja az áramszolgáltatótól, áfás és áfamentes tételként?
Részlet a válaszából: […] ...áramdíjat számláz, természetesen áfásan, és nincs külön tételben pénzeszközszámlázás. (A bérlő számára elegendő annyi, hogy az áramfogyasztásának mennyi a díja!)A főkérdéshez kapcsolódóan: A bérbeadó a bérlő áramfogyasztását olyan áron számlázhatja tovább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Villamosenergia-fogyasztás a bérleti díjban?

Kérdés: Telephelyünkre 2021. 06. 1-jével napelemet telepítettünk. Az ingatlanban bérlők is vannak, akiknek mérőóra alapján számlázunk tovább. Az egyik bérlő nagy energiafelhasználó. Az Audex 8000 kWh-át számláz felénk. Ez lényegesen kevesebb, mint az előző hónapok fogyasztása, hiszen működnek a napelemek. "A" bérlőnek 100 kWh, "B" bérlőnek 90 kWh kerül továbbszámlázásra. "C" bérlő, a nagy energiafelhasználó fogyasztása az óraállás alapján 12.000 kWh. Tudomásom szerint nem számlázhatok ki több áramot, mint amit a szolgáltató felém számlázott. Nem vagyok közszolgáltató, 7810 kWh-t számláznék "C" bérlő felé. (A tényleges fogyasztás 12.000 kWh.) Akülönbözet összegét, 4190 kWh-t beépíthetem minden hónapban a bérleti díjba? Ez azt is jelenti, hogy a bérlő a bérleti díjba beépített áramfogyasztást anyagköltségként nem számolhatja el? Mi a jó megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem jó megoldás a bérleti díjba beépíteni a mért áramfogyasztást. Nemcsak azért, mert a "C" bérlő a bérleti díjba beépített áramfogyasztás értékét nem tudja anyagköltségként elszámolni, és így annak összegével nem tudja a helyi iparűzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: A közüzemi díjak továbbszámlázása mikor minősíthető közvetített szolgáltatásnak? A változatlan formában történő értékesítés hogyan értelmezhető, például bérbeadás esetén, ha a közüzemi szolgáltató az összes közüzemi díjat a bérbeadó részére számlázta?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatás költsége, és az 5. számlaosztályban könyvelendő.]Itt meg kell jegyezni, a számviteli elszámolásokban a víz-, a gáz-, az áramfogyasztás díját anyagköltségként kell elszámolni, anyagköltségként pedig a vásárolt anyagok bekerülési értékét számoljuk el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 21.

Áramszámlában lévő szolgáltatás

Kérdés: A számviteli törvény szerint az áramszámlán szereplő sokféle tételt nem kell elkülönítetten szolgáltatásokra és anyagköltségre könyvelni, az egész anyagköltség. Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha két külön cég szolgáltatja az áramot? Az egyik cég a fogyasztást számlázza, a másik a rendszerhasználati díjat. Ez esetben is mind a két számla anyagköltségként könyvelendő, vagy a rendszerhasználati díj már szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...áramot fogyaszt, a rendszerhasználati díj az áramszolgáltatás igénybevételéhez szükséges, és nem tekinthető külön szolgáltatásnak (áramfogyasztás nélkül a rendszerhasználati díj, mint egy sajátos szolgáltatás ellenértéke, nem értelmezhető).Az Szt. 47....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.

Áramfogyasztás továbbszámlázása

Kérdés: A kft. az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján 2 mérőórát létesít. Az egyik mérőóra a saját fogyasztását, a másik a kft. székhelye melletti bt. fogyasztását mérné. Ezt számlázná ki a kft. a bt. részére. A bt. csak az áramszolgáltatást kapja, ingatlan-bérbeadás nem történt. A számla kiállításakor a kft.-nek szerepeltetnie kell-e a számlán a "számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" szöveget? Jogosult-e a kft. az áramszolgáltatás kiszámlázására? Megteheti-e a kft., hogy az áramdíjon felül hálózat-fenntartási költséget is számlázzon? Milyen tevékenységi kört kell felvennie a cégnek, hogy a fentieket számlázni tudja?
Részlet a válaszából: […] ...az áramszolgáltatónak kell afogyasztó felé számláznia, nem iktatható közbe a kft. mint aláram-szolgáltató.Ha mégis, akkor a bt. áramfogyasztását a kft. egy az egyben számlázhatja továbba bt.-nek, a számlán feltüntetve, hogy közvetített szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.

Áramdíj költségkénti elszámolása

Kérdés: A 4625. számú kérdésre adott válaszuk alapján az áramdíjszámlákon feltüntetett díjaknak csak egy része anyagköltség. Ezzel szemben a 2833., a 3708., a 3893. és a 4255. kérdésekre adott válaszok alapján az eszköz bekerülési értékének részei az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek is. Kérem a 4625. számú kérdésre adott válasz pontosítását az előbbiek alapján!
Részlet a válaszából: […] ...eltekintett, vagy azt sajátosanértelmezi. Például az elosztói alapdíj fix összegben meghatározott értékemiként rendelhető hozzá az áramfogyasztás változó mennyiségéhez, hogyanhatározható meg annak az 1 kilowatt órára jutó összege, hogy az helyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.
1
2