Magasabb áram/gázdíj számlázása

Kérdés: Cégünk belföldi áfaadóalany. A telephely, ahol dolgozunk, bérlemény. A telephelyen több bérlő is bérel üzlethelyiséget, műhelyt. A bérbeadó havonta a bérleti díjon túl a közüzemi szolgáltatásokat is továbbhárítja (közvetített szolgáltatás). Anapokban kaptunk levelet a bérbeadótól, hogy a villamos energia drasztikus emelkedése miatt 2022. évtől az áram díja (is) a jelenlegi díj háromszorosa lesz. A bérbeadó a közüzemi számlán szereplő áram/gáz díj árát azon az áron számlázhatja felénk, ahogyan ő is kapja, vagy akár 5-szörös áron is? Erre vonatkozóan van-e bármilyen törvényi szabályozás? Áramdíj esetén az Áfa-tv. hatályán kívüli tételt (pénzeszköz továbbszámlázása) a bérbeadónak áfásan kellene továbbszámláznia felénk, vagy ahogyan ő is kapja az áramszolgáltatótól, áfás és áfamentes tételként?
Részlet a válaszából: […] ...áramdíjat számláz, természetesen áfásan, és nincs külön tételben pénzeszközszámlázás. (A bérlő számára elegendő annyi, hogy az áramfogyasztásának mennyi a díja!)A főkérdéshez kapcsolódóan: A bérbeadó a bérlő áramfogyasztását olyan áron számlázhatja tovább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Villamosenergia-fogyasztás a bérleti díjban?

Kérdés: Telephelyünkre 2021. 06. 1-jével napelemet telepítettünk. Az ingatlanban bérlők is vannak, akiknek mérőóra alapján számlázunk tovább. Az egyik bérlő nagy energiafelhasználó. Az Audex 8000 kWh-át számláz felénk. Ez lényegesen kevesebb, mint az előző hónapok fogyasztása, hiszen működnek a napelemek. "A" bérlőnek 100 kWh, "B" bérlőnek 90 kWh kerül továbbszámlázásra. "C" bérlő, a nagy energiafelhasználó fogyasztása az óraállás alapján 12.000 kWh. Tudomásom szerint nem számlázhatok ki több áramot, mint amit a szolgáltató felém számlázott. Nem vagyok közszolgáltató, 7810 kWh-t számláznék "C" bérlő felé. (A tényleges fogyasztás 12.000 kWh.) Akülönbözet összegét, 4190 kWh-t beépíthetem minden hónapban a bérleti díjba? Ez azt is jelenti, hogy a bérlő a bérleti díjba beépített áramfogyasztást anyagköltségként nem számolhatja el? Mi a jó megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem jó megoldás a bérleti díjba beépíteni a mért áramfogyasztást. Nemcsak azért, mert a "C" bérlő a bérleti díjba beépített áramfogyasztás értékét nem tudja anyagköltségként elszámolni, és így annak összegével nem tudja a helyi iparűzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: A közüzemi díjak továbbszámlázása mikor minősíthető közvetített szolgáltatásnak? A változatlan formában történő értékesítés hogyan értelmezhető, például bérbeadás esetén, ha a közüzemi szolgáltató az összes közüzemi díjat a bérbeadó részére számlázta?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatás költsége, és az 5. számlaosztályban könyvelendő.]Itt meg kell jegyezni, a számviteli elszámolásokban a víz-, a gáz-, az áramfogyasztás díját anyagköltségként kell elszámolni, anyagköltségként pedig a vásárolt anyagok bekerülési értékét számoljuk el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 21.

Áramszámlában lévő szolgáltatás

Kérdés: A számviteli törvény szerint az áramszámlán szereplő sokféle tételt nem kell elkülönítetten szolgáltatásokra és anyagköltségre könyvelni, az egész anyagköltség. Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha két külön cég szolgáltatja az áramot? Az egyik cég a fogyasztást számlázza, a másik a rendszerhasználati díjat. Ez esetben is mind a két számla anyagköltségként könyvelendő, vagy a rendszerhasználati díj már szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...áramot fogyaszt, a rendszerhasználati díj az áramszolgáltatás igénybevételéhez szükséges, és nem tekinthető külön szolgáltatásnak (áramfogyasztás nélkül a rendszerhasználati díj, mint egy sajátos szolgáltatás ellenértéke, nem értelmezhető).Az Szt. 47....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.

Áramfogyasztás továbbszámlázása

Kérdés: A kft. az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján 2 mérőórát létesít. Az egyik mérőóra a saját fogyasztását, a másik a kft. székhelye melletti bt. fogyasztását mérné. Ezt számlázná ki a kft. a bt. részére. A bt. csak az áramszolgáltatást kapja, ingatlan-bérbeadás nem történt. A számla kiállításakor a kft.-nek szerepeltetnie kell-e a számlán a "számla közvetített szolgáltatást tartalmaz" szöveget? Jogosult-e a kft. az áramszolgáltatás kiszámlázására? Megteheti-e a kft., hogy az áramdíjon felül hálózat-fenntartási költséget is számlázzon? Milyen tevékenységi kört kell felvennie a cégnek, hogy a fentieket számlázni tudja?
Részlet a válaszából: […] ...az áramszolgáltatónak kell afogyasztó felé számláznia, nem iktatható közbe a kft. mint aláram-szolgáltató.Ha mégis, akkor a bt. áramfogyasztását a kft. egy az egyben számlázhatja továbba bt.-nek, a számlán feltüntetve, hogy közvetített szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.

Áramdíj költségkénti elszámolása

Kérdés: A 4625. számú kérdésre adott válaszuk alapján az áramdíjszámlákon feltüntetett díjaknak csak egy része anyagköltség. Ezzel szemben a 2833., a 3708., a 3893. és a 4255. kérdésekre adott válaszok alapján az eszköz bekerülési értékének részei az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek is. Kérem a 4625. számú kérdésre adott válasz pontosítását az előbbiek alapján!
Részlet a válaszából: […] ...eltekintett, vagy azt sajátosanértelmezi. Például az elosztói alapdíj fix összegben meghatározott értékemiként rendelhető hozzá az áramfogyasztás változó mennyiségéhez, hogyanhatározható meg annak az 1 kilowatt órára jutó összege, hogy az helyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.

Közösen használt rendelő költségeinek átterhelése

Kérdés: Betéti társaságként működő ügyfelünk a háziorvosi tevékenysége mellett adóköteles tevékenységet is folytat. Háziorvosi tevékenységének folytatásához ügyfelünk közösen használja rendelőjét egy másik háziorvosi bt.-vel. Az áram- és a távhőszámlákat ügyfelünk egyenlíti ki (az áfa nem vonható le), a betéti díjat a másik bt. rendezi. Amennyiben a jövőben egymás felé átszámlázzák a fenti költségek 50-50 százalékát, helyes-e, ha ügyfelünk az energiaköltséget adómentesen számlázza át? A továbbszámlázott áramköltséget ki kell-e könyvelni az anyagköltségből, hogy az iparűzési adónál a levonható anyagköltség csak az ügyfelünk által ténylegesen használt áramot és távhőt tartalmazza?
Részlet a válaszából: […] ...háttér a jogszabályi előírásoknakmegfelelő, akkor ügyfelük a mért mennyiségi adatok alapján továbbszámlázhatja amásik bt.-t terhelő áramfogyasztást, illetve a távhőszolgáltatást. Ez azonbanadóköteles tevékenység, ezért a másik bt. felé továbbszámlázott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 3.

Bérbeadó által számlázott üzemeltetési közös költségek minősítése

Kérdés: Könyvelőirodánk ügyfele ingatlanhasznosítással foglalkozó társaság, kizárólagos tevékenysége a saját tulajdonában álló irodaház bérbeadása. A társaságnak saját alkalmazottai nincsenek, az egyes feladatokat arra szakosodott cégek látják el. A bérleti szerződés szerint a bérleti díjon felül a bérlő köteles üzemeltetési költséget fizetni. A bérbeadó havi rendszerességgel átalányösszegben bocsátja ki a közösköltség-számlákat az 1 m2-re jutó kalkulált költségek figyelembevételével. Az év végét követően a bérbeadó a ténylegesen felmerült költségek ismeretében készíti el a végső elszámolást, és írja jóvá a visszajáró közös költséget, illetve terheli azt, amennyiben a költségek meghaladják a tervezettet. A közös költségen túlmenően a bérlők saját áramfogyasztása egyedi mérők alapján, a közös költségtől elkülönítetten, a mindenkori tényadatok alapján havonta kerül számlázásra. A fenti konstrukciókhoz kapcsolódóan mely költségek azok, amelyek elábéként, illetve közvetített szolgáltatásként elszámolhatók?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolnia.A közös költségektől elkülönítetten, a bérlők egyedi mérőinmért áramfogyasztás díjának a továbbhárítása külön számlában, megfelelhet aközvetített szolgáltatás követelményeinek. (Valójában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 26.

Miből áll az áramdíj?

Kérdés: Az új piaci szereplők megjelenésével az áramfogyasztáshoz kötődően három cég is számlázhat "áramot". Az egyik magát az áramhasználat rendszerhasználati díját, a másik a szállított villamos energia díját "megspékelve" energiaadóval és a szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegével, a harmadik energiaügynöki vállalkozói díjat számláz. Mindegyik a kW-ot tekinti elszámolási mennyiségi egységnek. Ezek mindegyike könyvelhető anyagköltségnek, mint az energia (az áram) költsége?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ a fogyasztó szempontjából adjuk meg. Afogyasztó áramot (elektromos energiát) vásárol, amelyet anyagköltségként kellelszámolni. Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülésiértékének részei az eszköz megszerzése érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 13.

Áramszámla könyvelése, ha az egyenlege nulla

Kérdés: Az áramszámlán szerepel a Számla összesen sorban a kiszámlázott áramdíj áfaalap és áfa megbontásban. A következő sorban a felhasznált támogatás, akció, túlfizetés, garantált szolgáltatás megjelöléssel a teljes számla összege mínuszként levonva. Így a fizetendő összeg nulla. A számlát ilyen esetben hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...leírását vagy megjelölését, a gazdasági műveletokozta változások mennyiségi, minőségi és értékbeni adatait.Az áramszámla az áramfogyasztásról kiállított bizonylat(amelyet szerződés, megállapodás is alátámaszt), amelynek tartalmaznia kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 11.
1
2