Keresés eredménye

10 találat a megadott arányosítás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Előleg figyelembevétele az arányosításnál
Kérdés: A 2005. évi CXIX. törvény 182. §-ának (9) bekezdése szerint a támogatás miatti arányosítást csak a 2005. december 31. napját követő beszerzések esetén lehet először mellőzni. Értelmezésemben a beszerzések (termékbeszerzések és szolgáltatás-igénybevételek) tekintetében a számlán szereplő teljesítési időpont alapján kell az arányosítási kötelezettséget elbírálni. A termékbeszerzések és szolgáltatás-igénybevételek tekintetében az Áfa-törvény 16. §-a a fizikai teljesítés alapján határoz meg teljesítési időpontot. A 2005. évi kezdésű építési beruházás esetében az építési szerződésben a felek részteljesítési időpontot, részszámlázási lehetőséget nem kötöttek ki, ezzel a teljesítés időpontjának a beruházás befejezésének időpontját (2006. év) tekintették. A pénzügyi finanszírozhatóság érdekében a szerződésben 2005. évben két alkalomra, 2006. évben egy alkalomra összegszerűen meghatározott előlegfizetési kötelezettség került elfogadásra, és majdan folyósításra. Kérdésem az, hogy a 2005. évi előleg áfatartalma vonatkozásában fennáll-e az arányosítási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]követő beszerzések esetében lesz lehetőség az arányosítás figyelmen kívül hagyására. Előleg átadása esetén azonban nem a termékbeszerzés teljesítési időpontjának van jelentősége, hiszen az előleg fizetése önmagában - a termékértékesítés teljesítési időpontjától függetlenül - teljesítésnek minősül. Mivel pedig ezt a törvény teljesítésnek minősíti, a végszámla kiállításakor csak a fennmaradó összegre vonatkozóan áll fenn az áfafizetési kötelezettség, illetve levonási jogosultság, tehát az előleg levonásra kell, hogy kerüljön a végszámla ellenértékéből az adókötelezettség teljesítése során. Ebből adódóan nem lehet mást tenni, mint az arányosítási szabályokat figyelembe venni a 2005. évben fizetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3073
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Eszközbeszerzés-támogatás
Kérdés: Bolti korszerűsítésre és eszközbeszerzésre GKM-től 10 millió forintos támogatást nyert a cég. Az eszközök támogatását a nettó összegre kapták. Az elbírálás 2003. december 30-án megtörtént, szerződéskötésre 2004. május 7-én került sor. Az eszközök beszerzése a szerződéskötés után történt meg. A támogatás miatt a levonható áfát arányosítani kell, vagy még a 2003. évi szabályok érvényesülnek?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2213
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Arányosítási kötelezettség alóli mentesítés
Kérdés: Nem világos számunkra a 2003. évi XCI. törvény 211. § (16) bekezdésének alkalmazása. E rendelkezés alapján mely támogatások mentesülhetnek az arányosítási kötelezettség alól? Vállalkozásunk a 12/2003. (II. 7.) FVM rendelet alapján vágósertések után járó termelési támogatását 2004-ben igényelte, melynek összegét tavaly ki is utalták cégünk számlájára. E támogatás tekintetében kellett volna-e arányosítanunk vagy sem?
Részlet a válaszból: […]Költségvetésből működő támogatások, valamint a XII. fejezet 10.6. Állatkártalanítás és állatihulladék-megsemmisítés előirányzatok terhére fizetnek vagy fizettek ki - függetlenül attól, hogy azokat az APEH, a Magyar Államkincstár vagy az FVM Költségvetési Iroda folyósította, illetve folyósítja -, figyelmen kívül kell hagyni az arányosítási szabályok alkalmazásakor. Ezen arányosítás alóli mentességnek csak az a feltétele, hogy az e támogatásokról rendelkező hazai jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2099
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Kompenzációs felár arányosítása
Kérdés: Áfaköteles tevékenységet folytató társaságunk közvetlenül egyes termelőktől mezőgazdasági termékeket vásárol fel, melyek után kompenzációs felárat fizet. Feladataink ellátására 2004-ben államháztartási támogatásban részesültünk. Kérdésünk, hogy a kompenzációs felár tekintetében, amely nálunk előzetesen felszámított adóként elvileg levonásba helyezhető, kellett volna-e arányosítanunk?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2098
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Arányosítási kötelezettség
Kérdés: Kizárólag adóköteles növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozás vagyunk. 2004 első félévében arányosítási kötelezettséget keletkeztető állami támogatásban részesültünk. Szeretnénk megtudni, hogy már év közben - a támogatás folyósításának időpontjában - arányosítanunk kellett volna, vagy megfelelően jártunk-e el akkor, amikor e kötelezettségünknek csak a 2004. évi utolsó adómegállapítási időszakról szóló bevallásunkban tettünk eleget?
Részlet a válaszból: […]pótlólagos befizetendő adót keletkeztet) csak a bevallás gyakoriságának megfelelő utolsó időszaki bevallásában rendezze. A 100%-os levonási hányad alkalmazása azonban - mivel e kérdésben egységes álláspont a jogalkotó és az adóhatóság között sokáig nem született, az eltérő értelmezések azonban nem eredményezhetik az adózók hátrányos helyzetbe kerülését - csak egyszeri alkalommal, kizárólag a 2003-2004. év vonatkozásában alkalmazható. Fontos hangsúlyozni tehát, hogy 2005-ben, illetve azt követően erre már nincs lehetőség. Ez alapján pedig megállapítható, hogy azok az adóalanyok,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2097
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Teljesítési fok alapján arányosítás
Kérdés: Az Szt. 62. §-a szerint az építés-szerelésnél a befejezetlen termelés meghatározható teljesítési fok alapján arányosítással is. Mi egyszerűsített éves beszámolót készítünk. Miként kell értelmezni ezt a kitételt? Hogyan kell az elszámolást kimunkálni? Melyek a könyvelési lépések? Különösen az eredményre való hatás és könyvelés érdekel, egyik évről a másikra való átmenet során.
Részlet a válaszból: […]elvégzett munkáiból a befejezett (kiszámlázott) saját termelésnek az üzleti évben számlázott értéke, a befejezetlen termelés - közvetített szolgáltatások értékét nem tartalmazó - állományi leltára (amely tartalmában azonos a befejezett termelés árbevételével), akkor a kalkulációs egység Szt. szerint meghatározott közvetlen önköltsége az árbevétel és az állományi leltár értéke alapján megosztható, és a befejezetlen termelésre jutó hányad készletre vehető (T 23 - K 581). Egyszerűsített éves beszámolót készítőnél az Szt. lehetőséget ad arra, hogy a befejezetlen termelés a) norma szerinti közvetlen önköltsége a szerződés szerinti építési-szerelési munka norma szerinti közvetlen önköltségéből a teljesítési fok alapján arányosítással is meghatározható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1576
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Arányosítás adóköteles és adómentes tevékenység esetén
Kérdés: Cégünk - tárgyi adómentes tevékenysége miatt - jelenleg is arányosítással állapítja meg levonható adóját, illetve államháztartási támogatásban is részesül. Érint-e bennünket az új arányosítási szabály?
Részlet a válaszból: […]forint, tárgyi adómentes tevékenységének bevétele 4 millió forint, és 2 millió forint támogatásban részesül, az arányosítási hányad változhatott aszerint, hogy a támogatást mely tevékenységhez rendelte. Ha csak az adóköteleshez, a számlálóban a 8 millió adóköteles bevétel mellett szerepelt a 2 millió forint támogatás, a nevezőben e két tétel, illetve a tárgyi mentes bevétel (10/14). Ha csak a mentes tevékenységéhez rendelte, a számlálóban csak a 8 millió forint szerepelhetett (8/14). Ha a támogatást megbontotta 1-1 millió forintra, az adóköteles 8 millió forint mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1558
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Kivételek az arányosítás szabályai alól
Kérdés: Vannak-e kivételek az arányosítási szabályok alól? Meddig érvényesülnek azok?
Részlet a válaszból: […]dönt, a beruházás aktiválásának évét követő tizedik év utolsó napjáig kizárólag ezen beruházása és az ehhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenysége tekintetében adókötelezettségét az Áfa-tv. 2003. december 31. napján hatályos rendelkezései szerint teljesíti. Nem alkalmazandók az arányosítás megváltozott szabályai az olyan folyamatban lévő, részben vagy egészében - adókötelezettséget nem keletkeztető - államháztartási támogatásból finanszírozott beruházásokra sem, amelyeknek kezdőnapja 2004. január 1-jét megelőzi. A beruházás kezdőnapjának építési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1556
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: A le nem vonható áfa utólagos módosítása
Kérdés: Az Áfa-tv. 39. §-ának (1) bekezdése alapján a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét utólag módosítani kell, amennyiben a rendeltetésszerű használatbavétel évére vonatkozó végleges felhasználási arányhoz képest a tárgyi eszköz adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz történő felhasználásának aránya a tárgyévben 10 százalékpontot meghaladóan változik. Hogyan kell ezt az előírást értelmezni? Milyen módon kell az utólagos módosítást elvégezni? Tárgyidőszaki eredmény-e az utólagos módosítás? Miben tér el ez az egyszeres könyvvitelt vezetőknél?
Részlet a válaszból: […]részében leírt arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre. Az így meghatározott le nem vonható áfa közvetlenül egy adott tárgyi eszközhöz nem rendelhető hozzá, ezért az Szt. hivatkozott előírása szerint nem része a bekerülési (beszerzési) értéknek, annak összegét az Szt. 81. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerint egyéb ráfordításként kell elszámolni (T 8671 - K 466). Ha viszont a le nem vonható áfa nem része a bekerülési értéknek, mert az egyedi eszközhöz nem rendelhető hozzá, akkor az Áfa-tv. 39. §-ának (1) bekezdése ilyen esetben nem értelmezhető. A leírtakból az következik, az Áfa-tv. 39. §-ának (1) bekezdése csak akkor alkalmazható, ha a tárgyi eszköz beszerzésekor a le nem vonható áfát egyértelműen a bekerülési értékben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 695
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Le nem vonható áfa könyvelése
Kérdés: A le nem vonható áfát minden esetben az áfaalaphoz könyveljük, vagy az egyéb ráfordítások között szerepeltetjük? Különbözik-e az az eset, amikor az áfa levonása az áfatörvény szerint tilos (személygépkocsi, benzin) attól, amikor a vállalkozás dönt úgy, hogy bizonyos költségek áfáját nem vonja le?
Részlet a válaszból: […]tevékenységhez vették figyelembe - az áfatörvény szerint nem vonható le, és ez már a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor egyértelműen meghatározható. Abban az esetben, ha az eszköz beszerzésekor, a szolgáltatás igénybevételekor a kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó maradéktalanul nem különíthető el levonható és le nem vonható részre (és ezért az áfatörvény 38. §-ának (3) bekezdése szerint az el nem különített adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre), akkor az így megállapított le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem része a bekerülési értéknek [új Szt. 47. §-ának (3) bekezdése], amit így a tárgyidőszak ráfordításaként az egyéb ráfordítások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 48
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,