Előleg figyelembevétele az arányosításnál

Kérdés: A 2005. évi CXIX. törvény 182. §-ának (9) bekezdése szerint a támogatás miatti arányosítást csak a 2005. december 31. napját követő beszerzések esetén lehet először mellőzni. Értelmezésemben a beszerzések (termékbeszerzések és szolgáltatás-igénybevételek) tekintetében a számlán szereplő teljesítési időpont alapján kell az arányosítási kötelezettséget elbírálni. A termékbeszerzések és szolgáltatás-igénybevételek tekintetében az Áfa-törvény 16. §-a a fizikai teljesítés alapján határoz meg teljesítési időpontot. A 2005. évi kezdésű építési beruházás esetében az építési szerződésben a felek részteljesítési időpontot, részszámlázási lehetőséget nem kötöttek ki, ezzel a teljesítés időpontjának a beruházás befejezésének időpontját (2006. év) tekintették. A pénzügyi finanszírozhatóság érdekében a szerződésben 2005. évben két alkalomra, 2006. évben egy alkalomra összegszerűen meghatározott előlegfizetési kötelezettség került elfogadásra, és majdan folyósításra. Kérdésem az, hogy a 2005. évi előleg áfatartalma vonatkozásában fennáll-e az arányosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...is. Azadókötelezettség, illetve adólevonási jog keletkezése szempontjából mindenesetben a teljesítési időpontnak van jelentősége. Az arányosítási szabályokalkalmazása tekintetében valóban a 2005. december 31-ét követő beszerzésekesetében lesz lehetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

2003-ban kapott támogatási keret

Kérdés: Egyéni vállalkozó szőlőt telepít, 2003-ban megkapta a támogatási keretet, de csak 2004-ben kapott utána támogatást. Kell-e az áfát ez esetben is arányosítani, ha az elbírálás az Áfa-tv. módosítása előtt történt?
Részlet a válaszából: […] ...a támogatás tevékenységhez kapcsolódótámogatásnak minősül, a 2003-ban megítélt, de 2004-ben folyósított támogatásután 2004-ben arányosítási kötelezettség terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 29.

Eszközbeszerzés-támogatás

Kérdés: Bolti korszerűsítésre és eszközbeszerzésre GKM-től 10 millió forintos támogatást nyert a cég. Az eszközök támogatását a nettó összegre kapták. Az elbírálás 2003. december 30-án megtörtént, szerződéskötésre 2004. május 7-én került sor. Az eszközök beszerzése a szerződéskötés után történt meg. A támogatás miatt a levonható áfát arányosítani kell, vagy még a 2003. évi szabályok érvényesülnek?
Részlet a válaszából: […]

A 2003. évi CXI. törvény 211. §-ának (21) bekezdése alapján az olyan adóalanynak, akinek beruházásához kapcsolódó támogatására 2004. január 1-jét megelőzően született jóváhagyó döntés, nem köteles arányosítani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 9.

Arányosítási kötelezettség

Kérdés: Kizárólag adóköteles növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozás vagyunk. 2004 első félévében arányosítási kötelezettséget keletkeztető állami támogatásban részesültünk. Szeretnénk megtudni, hogy már év közben - a támogatás folyósításának időpontjában - arányosítanunk kellett volna, vagy megfelelően jártunk-e el akkor, amikor e kötelezettségünknek csak a 2004. évi utolsó adómegállapítási időszakról szóló bevallásunkban tettünk eleget?
Részlet a válaszából: […] ...arányosítási előírások bevezetését követően felvetődöttannak a lehetősége, hogy amennyiben egy adóköteles tevékenységet végző adóalany2003-ban maradéktalanul (100%-ban) élhetett adólevonási jogával, akkor a2004-ben - az e tevékenységére kapott állami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 17.

Kompenzációs felár arányosítása

Kérdés: Áfaköteles tevékenységet folytató társaságunk közvetlenül egyes termelőktől mezőgazdasági termékeket vásárol fel, melyek után kompenzációs felárat fizet. Feladataink ellátására 2004-ben államháztartási támogatásban részesültünk. Kérdésünk, hogy a kompenzációs felár tekintetében, amely nálunk előzetesen felszámított adóként elvileg levonásba helyezhető, kellett volna-e arányosítanunk?
Részlet a válaszából: […] ...Ezt erősíti meg a 2004. évi CI. törvény304. § (2) bekezdése is. Mivel e törvény 304. §-ának (4) bekezdése értelmébenez az arányosítás alóli mentesség 2004. január 1-jétől visszamenőlegeshatállyal alkalmazandó, társaságuk helyesen járt el, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 17.

Arányosítási kötelezettség alóli mentesítés

Kérdés: Nem világos számunkra a 2003. évi XCI. törvény 211. § (16) bekezdésének alkalmazása. E rendelkezés alapján mely támogatások mentesülhetnek az arányosítási kötelezettség alól? Vállalkozásunk a 12/2003. (II. 7.) FVM rendelet alapján vágósertések után járó termelési támogatását 2004-ben igényelte, melynek összegét tavaly ki is utalták cégünk számlájára. E támogatás tekintetében kellett volna-e arányosítanunk vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...az APEH, a Magyar Államkincstár vagy az FVM Költségvetési Irodafolyósította, illetve folyósítja -, figyelmen kívül kell hagyni az arányosításiszabályok alkalmazásakor. Ezen arányosítás alóli mentességnek csak az afeltétele, hogy az e támogatásokról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 17.

Teljesítési fok alapján arányosítás

Kérdés: Az Szt. 62. §-a szerint az építés-szerelésnél a befejezetlen termelés meghatározható teljesítési fok alapján arányosítással is. Mi egyszerűsített éves beszámolót készítünk. Miként kell értelmezni ezt a kitételt? Hogyan kell az elszámolást kimunkálni? Melyek a könyvelési lépések? Különösen az eredményre való hatás és könyvelés érdekel, egyik évről a másikra való átmenet során.
Részlet a válaszából: […] ...elvégzett munkák közvetlen önköltsége, amely utókalkulációval, továbbá - a megrendelő igazolása alapján - a teljesítési fok alapján arányosítással is meghatározható.A kérdésre adandó válasznál - hogyan történjen a teljesítési fok alapján az arányosítás -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.

Államháztartási támogatás miatt le nem vonható áfa

Kérdés: Kizárólag adóköteles tevékenységet végző társaságunk államháztartási (mezőgazdasági) támogatásban részesül. Kell-e cégünknek az arányosítás szabályait alkalmaznia?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2004-től hatályos 38. §-a alapján a megrendelés ellenértékének nem minősülő, vagy az árat nem befolyásoló államháztartási, nem fejlesztési célú támogatásokat - mint tárgyi adómentes tevékenység ellenértékét - kell kezelni, azaz olyan adóalanynak is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 22.

Támogatott gépbeszerzés le nem vonható áfája

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni az arányosítás szabályait mezőgazdasági gép beszerzésére adott (fejlesztési célú) támogatás esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján egyedi termékbeszerzésre adott támogatás esetén a nem támogatott hányad erejéig érvényesíthető levonási jog. Ha az adott államháztartási támogatás kifejezetten a nettó ellenérték (az áfa nélküli bekerülési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 22.

Kivételek az arányosítás szabályai alól

Kérdés: Vannak-e kivételek az arányosítási szabályok alól? Meddig érvényesülnek azok?
Részlet a válaszából: […] ...tekintetében adókötelezettségét az Áfa-tv. 2003. december 31. napján hatályos rendelkezései szerint teljesíti.Nem alkalmazandók az arányosítás megváltozott szabályai az olyan folyamatban lévő, részben vagy egészében - adókötelezettséget nem keletkeztető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 22.
1
2