Becsült árbevétel és a tagok jövedelme

Kérdés: Gazdasági társaságok adóellenőrzésekor a becsült árbevétel összegét milyen jogcímen kell a személyesen közreműködő tag(ok) Szja-tv. szerinti jövedelmeként figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […]

Ha egy gazdasági társaságnál adóellenőrzés során az árbevétel becslésére kerül sor, akkor a becsült árbevétel összege nem képezi a személyesen közreműködő tag(ok) Szja-tv. szerinti jövedelmét.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 1.
Kapcsolódó címke:

Becslés útján megállapított árbevétel könyvelése

Kérdés: Az APEH ellenőrizte az elmúlt évek gazdálkodását és 1998. évre becslés alapján a társaság árbevételét, és ugyanezen összeggel az adóalapot megnövelte. A megnövelt árbevétel után áfa és társasági adó megfizetésére kötelezte a társaságot. Hogyan kell ezt a megállapítást könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Ez esetben is az Szt. előírásai szerint kell eljárni. Az Szt. 165. §-ának (2) bekezdése alapján a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Az árbevétel elszámolásának bizonylata az Szt. 72....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.
Kapcsolódó címkék: