Önellenőrzés áfahiány miatt

Kérdés: A kft.-t az adóhatóság ellenőrzése során 2017 augusztusában 5 millió forintra büntette meg, és megállapított 10 millió forint áfahiányt is, ami a 2016. évet érintette. A jogerős határozat 2017. december 26-án érkezett meg. A 2017. évről a beszámolót a taggyűlés már elfogadta. Kell-e önellenőrizni a 2017. évet? 2018 márciusában az adóhatóság az adóhiány részletekben történő megfizetését engedélyezte. Módosítható-e ezzel a 2016. évi eredmény? Milyen összeggel kell a társaságiadó-alapot növelni, ha a kft. 2016. évi mérlegének főösszege 126 millió forint volt?
Részlet a válaszából: […] ...elsődlegesen a 2016. évet érinti, de érintheti a 2017. évet is, módosítva a társasági adó alapját is.Ha az adóhatóság a kft. könyveiben kimutatott árbevételnél becsléssel nagyobb árbevételt állapított meg, és ehhez kapcsolódik az áfahiány, akkor ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 12.
Kapcsolódó címke:

Becslés útján megállapított árbevétel könyvelése

Kérdés: Az APEH ellenőrizte az elmúlt évek gazdálkodását és 1998. évre becslés alapján a társaság árbevételét, és ugyanezen összeggel az adóalapot megnövelte. A megnövelt árbevétel után áfa és társasági adó megfizetésére kötelezte a társaságot. Hogyan kell ezt a megállapítást könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...esetben is az Szt. előírásai szerint kell eljárni. Az Szt. 165. §-ának (2) bekezdése alapján a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Az árbevétel elszámolásának bizonylata az Szt. 72...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.
Kapcsolódó címkék: