Termék formájában adott árengedmény

Kérdés: Ügyfelem engedményt szeretne adni a vevőinek úgy, hogy az engedményt nem pénzben, hanem termékben kívánja adni azzal az értékesítéssel együtt, amikor a vevő a vásárlásával teljesíti az engedményre jogosító feltételt. Például: Ha a vevő vásárol 50 db terméket, akkor 5 db terméket nulla forint értékben kap meg. A számlában ebben az esetben szerepel 50 db termék értékesítése listaáron és 5 db termék értékesítése 0 Ft egységáron. Helyes-e ez a számlázási gyakorlat?
Részlet a válaszából: […] ...az adó alapjába nem tartozik bele a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény, vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény.A vásárolt termék, igénybe vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Árengedmény pluszáru átadásával

Kérdés: Kereskedőcég vagyunk. A gyártó társaságtól a keretszerződésben rögzített termékek megvásárlásakor oly módon kapunk engedményt, hogy az eladó társaság a megvásárolt termékhez - engedményként - egy másik terméket is átad. A gyártó társaság a másik termékről is szabályos számlát állít ki azzal a megjegyzéssel, hogy a számla szerinti ellenértéket pénzügyileg nem kell rendezni. Helyes-e ezen engedményt árengedménynek nevezni? Tekinthető-e engedménynek?
Részlet a válaszából: […] ...a törvényben rögzített feltételek mellett, amelynek lényege, hogy a megállapodásban előre rögzített, vagy annak alapján számított árengedmény pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített összege kisebb, mint az árengedmény igénybevételére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.
Kapcsolódó címke:

Térítésmentesen átadott mérőeszköz

Kérdés: Egészségügyi termékek kereskedelmével foglalkozó cég az árut EU-s partnertől szerzi be. Belföldön csak kiskereskedőknek értékesít szerződés alapján. A szerződésben van mennyiséghez kapcsolódó, közvetlenül adott árengedmény és meghatározott mennyiséghez utólag adott árengedmény, általában negyedéves elszámolással, pénzügyi értesítő levél kiküldésével. A szerződés tartalmazza még az áru értékesítéséhez tartozó mérőeszköz térítésmentes átadását a kiskereskedőknek, amelyet a külföldi szállító helyesbítő számlával megtérít a kft.-nek. A térítésmentesen átadott mérőeszköz elszámolásának mi a helyes gyakorlata és milyen adóvonzata van? A mennyiséghez kötött árengedmény elszámolásának melyek a jogszabályi feltételei?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozók, és mint ilyenek az Szja-tv. előírása szerint adóznak. Ez esetben a szerződés szerint közvetlenül adott árengedményt a kft.-nek helyesbítő számlával kell számláznia (csökken az árbevétele) az áfa felszámításával, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 18.

Üzemeltetési szolgáltatáshoz kapcsolódó árengedmény

Kérdés: A cég üzemeltetési szolgáltatást végez, amelyről 54 millió forint értékű számlát állít ki. Negyedévenként elszámolást kell készítenie a megbízó cég felé az üzemeltetési szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételekről és felmerült költségekről, ami alapján díjkedvezményt nyújt a megbízónak, amellyel helyesbítő számlában korrigál. A díjkedvezményt az adózás előtti eredményhez köti. Minél nagyobb az adózás előtti eredmény, annál nagyobb a díjkedvezmény. Árengedményként könyveljük. Adóellenőrzési szempontból van-e valami hiba az árengedmény mértékének meghatározásában?
Részlet a válaszából: […] ...szempontból aggályosnak tűnik az eredményfüggvényében adott díjkedvezmény. Az inkább tűnik eredményátadásnak, mintárengedménynek. Ha viszont eredményátadás, akkor azt véglegespénzeszközátadásként kell elszámolni, amelynek összegével a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 13.
Kapcsolódó címke:

Árengedmény alkalmazottaknak

Kérdés: Egyéni vállalkozó alkalmazottai részére a tőle történő vásárlások során 5-10 százalékos árengedményt ad az eladási árból. Természetbeni juttatás-e? Kollektív szerződés nincs.
Részlet a válaszából: […] A 2004-ben bevezetett, a természetbeni juttatásokat szűkítőszabályozás - kollektív szerződés hiányában - az adható természetbenijuttatások egyik lehetőségeként azt hagyta meg, hogy a juttatás valamennyimunkavállaló részére azonos feltételekkel és módon történik, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 21.
Kapcsolódó címkék:  

Differenciált árengedmény

Kérdés: Egy egyszemélyes kft. sütőipari termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozik. A kft. tagjának a felesége egyéni vállalkozóként mintaboltot üzemeltet, amelyben kizárólag a kft. termékeit forgalmazza. Adhat-e a kft. 30 százalék kedvezményt a mintabolt részére, ha más vevőinek 7-10 százalékos kedvezményt nyújt?
Részlet a válaszából: […] ...történik. Az Áfa-tv. másik rendelkezése szerint [22. §-a (5) bekezdésének a) pontja] az adó alapját csökkenti: az árcsökkentés, árengedmény címén visszatérített összeg, kivéve ha azt a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott kör (itt szerepel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 7.
Kapcsolódó címke:

Áruval ellentételezett árengedmény

Kérdés: A forgalom növelése érdekében nyilvánosan meghirdetett akciót tervezünk. Az akcióba bevont termékekből történő vásárlás esetén a beszállítóinktól kapott százalékos engedménynek megfelelő értékben raktári készletünkből árut szállítanánk. Az ellenérték nélkül adott áruról nullaértékű számlát állítanánk ki. Mi a helyes megoldás, van-e adófizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...már utaltunk erre is, amikor a nagyobb értékű eszközzel együtt adott ajándékról írtunk.) Így helyesen járnak el akkor, amikor az "árengedmény fejében" átadott áruról szabályszerű számlát állítanak ki, s azon az átadott árut nulla értékkel szerepeltetik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 12.
Kapcsolódó címkék:    

Vásárlói pontok elszámolása a vevőnél

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a kft.-nél a vásárlói pontok ellenében történő beszerzést?
Részlet a válaszából: […] ...elszámolási feladat a vevőnél.Az összegyűjtött pontokkal történő vásárláskor a vételárat a pontok értékével megegyező árengedmény csökkenti, tehát az árengedménnyel csökkentett vételáron (a számlázott összeg levonható általános forgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.
Kapcsolódó címkék:  

Lehet-e számlázni a bonust?

Kérdés: Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget tettünk, akkor jár a bonus. Erről számlát bocsátunk ki a szállító felé, és értelemszerűen az adott év bevételeként számoljuk el, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszából: […] A forgalommal arányosan utólag adott-kapott engedménnyel (bonusszal) már a Számviteli Levelekben több kérdésre adott válaszban (az 1. számban a 8., a 3. számban a 41. kérdésnél) foglalkoztunk. Rögzítettük, amennyiben az utólag adott engedményről (bonusról) a vevő állítja ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.
Kapcsolódó címkék:    

Vásárlói pontok

Kérdés: Nyilvánosan közzétett feltételek mellett, a vásárlók által, vásárlásaik során gyűjtött pontok (vásárlói pontok) árura történő beváltásának bizonylatolása, elszámolása, adózási következményei.
Részlet a válaszából: […] ...pontszerzés időszakában a vásárló a vásárolt termék teljes árát fizeti meg, így csak a pontokat kapja meg, az árengedményt nem. Ezért a vásárláskor adott pontoknak árbevételt módosító hatása nincsen, árbevételként a fizetett, a számlázott összegnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 3.
Kapcsolódó címkék: