Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott árengedmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Termék formájában adott árengedmény

Kérdés: Ügyfelem engedményt szeretne adni a vevőinek úgy, hogy az engedményt nem pénzben, hanem termékben kívánja adni azzal az értékesítéssel együtt, amikor a vevő a vásárlásával teljesíti az engedményre jogosító feltételt. Például: Ha a vevő vásárol 50 db terméket, akkor 5 db terméket nulla forint értékben kap meg. A számlában ebben az esetben szerepel 50 db termék értékesítése listaáron és 5 db termék értékesítése 0 Ft egységáron. Helyes-e ez a számlázási gyakorlat?
Részlet a válaszból: […]valamely pluszterméket kap, vagyis az engedmény a termék vevője oldalán nem az általa teljesítendő/teljesített ellenérték csökkenéseként jelenik meg, hanem az ellenértékkel szemben megjelenő termék növekményeként (természetbeni engedmény). Ebben az esetben az árengedmény pénzben kifejezett összege a plusztermékek értékével egyezik meg.A kérdés teljes körű megválaszolása érdekében szükséges megemlíteni az Áfa-tv. 71. § (3) bekezdését is, amely alapján a felek dönthetnek úgy is, hogy az engedménnyel nem kívánják csökkenteni az arra jogosító értékesítés adóalapját. Ezen döntésnek azokban az esetekben van elsősorban jelentősége, amikor az árengedményhez kapcsolódó adóalap-korrekció nehezen, vagy irreálisan nagy ráfordítással érhető el. Az Áfa-tv. 71. § (3) bekezdésén alapuló döntésből az következik, hogy az engedmény az engedményre jogosító ügylet (alapügylet) adóalapját nem csökkenti, az engedmény összege a természetbeni engedményként átadott termék, nyújtott szolgáltatás ellenértékét képezi.A fentiek alapján a természetben nyújtott árengedmény áfaalapra gyakorolt hatása, illetve számlázása az adóalany döntésétől függően kétféleképpen alakulhat az alábbiak szerint:1. A termékértékesítő dönthet úgy, hogy az engedménnyel csökkenti az arra jogosító értékesítésének adóalapját. Ebben az esetben azt az engedményre jogosító ügyletről kibocsátott számlában kell megjeleníteni, mint általános forgalmi adó alapját csökkentő tételt.Ha például az adóalany úgy értékesít 50 darab terméket 100 ezer forint (+áfa) áron, hogy 5 darab, összesen 10 ezer forint (+áfa) értékű terméket ingyen ad hozzá, úgy az eredeti értékesítés - azaz a termékek együttes értékesítése - 110 ezer forint (+áfa) értékű lenne, azonban az ingyen átadott termékek pénzben kifejezett ellenértékének erejéig - tulajdonképpen 10ezer forinttal - az adóalap csökken, így ténylegesen 100 ezer forint után kell adót fizetni.A helyes számviteli elszámolás érdekében a valós (a tényleges) gazdasági eseményeket a számlának tartalmaznia kell. Ilyen gazdasági esemény a termék értékesítése eredeti áron, továbbá az árengedmény összege, valamint az árengedmény fejében értékesített termék.Ezért a számlában az eladónak fel kell tüntetnie az előző példához kapcsolódóan:-az 50 db termék értékesítésének eladási árát, 100ezer Ft-ot + és annak az áfáját;-negatív előjellel szerepeltetni kell az árengedmény összegét, 10 ezer Ft-ot és annak az áfáját;-értékesítésként kell kimutatni az árengedmény fejében átadott 5 db termék eladási árát, 10 ezer Ft-ot és annak az áfáját;-a fizetendő összeget, azaz 100 ezer forintot és annak az áfáját.A számlán adóalapként valamennyi termék vételárát figyelembe kell venni azzal, hogy az engedmény nem tartozik bele az engedményre jogosító ügylet adóalapjába, emiatt csökkentő tételként (negatív előjellel) számolható el az ingyenesen átadott 5 db termék értéke.Az üzletpolitikai célból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8508
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Árengedmény pluszáru átadásával

Kérdés: Kereskedőcég vagyunk. A gyártó társaságtól a keretszerződésben rögzített termékek megvásárlásakor oly módon kapunk engedményt, hogy az eladó társaság a megvásárolt termékhez - engedményként - egy másik terméket is átad. A gyártó társaság a másik termékről is szabályos számlát állít ki azzal a megjegyzéssel, hogy a számla szerinti ellenértéket pénzügyileg nem kell rendezni. Helyes-e ezen engedményt árengedménynek nevezni? Tekinthető-e engedménynek?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásnyújtások pénzben kifejezett - adó nélkül számított - összesített ellenértéke. Legyen a termékértékesítés - áfa nélküli - értéke 100 egység, a megállapodásban rögzített árengedmény - áfa nélküli - összege 100 egységnél kevesebb, legyen 80 egység. Ez esetben indokolt a számlán feltüntetni a termékértékesítés ellenértékén (a 100 egységen) túlmenően az engedmény összegét (a 80 egységet) is negatív előjellel, majd a különbözetet (20 egységet) és annak az áfáját.A kérdés szerint másik termék átadásával történik az engedmény adása. Ennek sincsen akadálya, de azt másként indokolt dokumentálni, nem úgy, mint ahogyan azt az eladó társaság tette. Nem két számlát kell a gyártó társaságnak kiállítania, hanem csak egyet, de annak tartalmaznia kell az engedmény összegét is.Ennek a számlának - az Áfa-tv. és az Szt. előírásain túlmenően - tartalmaznia kell:- a kérdés szerint engedménnyel megvásárolt termék engedménnyel nem csökkentett eladási árát (100 egység) és annak az áfáját,- az átadott másik termék áfa nélküli eladási árának megfelelő összegű engedmény összegét és az engedményhez kapcsolódó áfát, negatív előjellel,- az átadott másik termék eladási árát és annak áfáját.Mivel az engedmény összege az átadott másik termék eladási árával azonos, a fizetendő összeg a megállapodás szerint megvásárolt termék áfát is magában foglaló eladási árával egyezik meg.Ezen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8016
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Térítésmentesen átadott mérőeszköz

Kérdés: Egészségügyi termékek kereskedelmével foglalkozó cég az árut EU-s partnertől szerzi be. Belföldön csak kiskereskedőknek értékesít szerződés alapján. A szerződésben van mennyiséghez kapcsolódó, közvetlenül adott árengedmény és meghatározott mennyiséghez utólag adott árengedmény, általában negyedéves elszámolással, pénzügyi értesítő levél kiküldésével. A szerződés tartalmazza még az áru értékesítéséhez tartozó mérőeszköz térítésmentes átadását a kiskereskedőknek, amelyet a külföldi szállító helyesbítő számlával megtérít a kft.-nek. A térítésmentesen átadott mérőeszköz elszámolásának mi a helyes gyakorlata és milyen adóvonzata van? A mennyiséghez kötött árengedmény elszámolásának melyek a jogszabályi feltételei?
Részlet a válaszból: […]ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott (fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét. A szerződés szerint így megállapított engedményről pénzügyi értesítő levél kiküldése is megfelelő, annak alapján az egyéb ráfordítás elszámolandó. Tekintettel azonban arra, hogy a kiskereskedő egyéni vállalkozó, a költségkénti elszámolása, illetve a költségcsökkentés elszámolása is pénzmozgáshoz kapcsolódik, nem elegendő csak a pénzügyi értesítő levelet kiküldeni, az utólag adott engedménynek megfelelő összeget át is kell utalni.A kft.-nél a közvetlenül, illetve az utólag adott engedmény csökkenti az adózás előtti eredményt, de azok összegével az adózás előtti eredményt növelni nem kell. Természetesen a kiskereskedőnél a közvetlenül, illetve az utólag kapott engedmény növeli az egyéni vállalkozói jövedelem alapját, mivel az közvetlenül, illetve közvetetten csökkenti az anyagköltséget, az eladott áruk beszerzési értékét.Az áruértékesítéshez tartozó mérőeszköz térítésmentes átadásának számviteli elszámolása attól függ, hogy ezen mérőeszközt a kiskereskedő kizárólag a tevékenysége gyakorlásához használja (esetleg mint árut piaci értéken értékesíti), vagy mint magánszemély hasznosítja. Az előbbi esetben a kft.-nél a térítés nélküli átadást az áfa felszámításával bekerülési értéken a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni, függetlenül attól, hogy a külföldi szállító helyesbítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6438

4. találat: Üzemeltetési szolgáltatáshoz kapcsolódó árengedmény

Kérdés: A cég üzemeltetési szolgáltatást végez, amelyről 54 millió forint értékű számlát állít ki. Negyedévenként elszámolást kell készítenie a megbízó cég felé az üzemeltetési szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételekről és felmerült költségekről, ami alapján díjkedvezményt nyújt a megbízónak, amellyel helyesbítő számlában korrigál. A díjkedvezményt az adózás előtti eredményhez köti. Minél nagyobb az adózás előtti eredmény, annál nagyobb a díjkedvezmény. Árengedményként könyveljük. Adóellenőrzési szempontból van-e valami hiba az árengedmény mértékének meghatározásában?
Részlet a válaszból: […]eredmény függvényében adott díjkedvezmény. Az inkább tűnik eredményátadásnak, mint árengedménynek. Ha viszont eredményátadás, akkor azt végleges pénzeszközátadásként kell elszámolni, amelynek összegével a társasági adó alapjának a megállapításakor az adózás előtti eredményt növelni kell az üzemeltetési szolgáltatást végző cégnél. A végleges pénzeszközátadást viszont nem kell számlázni. Az árengedménynek az ár kialakításához kell kapcsolódnia. A kérdésből nem derül ki, hogyan alakították ki az üzemeltetési szolgáltatás díját. Ha az valamilyen naturális értékhez kapcsolódik, és például ez a naturális érték nő, akkor a növekedés arányában (vagy annak arányos részével) csökken[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3284
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Árengedmény alkalmazottaknak

Kérdés: Egyéni vállalkozó alkalmazottai részére a tőle történő vásárlások során 5-10 százalékos árengedményt ad az eladási árból. Természetbeni juttatás-e? Kollektív szerződés nincs.
Részlet a válaszból: […]munkavállaló számára ténylegesen is elérhető. Lényeges elem tehát, hogy minden munkavállaló azonos juttatási körből, azonos feltételekkel (megegyező mértékben) részesülhessen. Csak ekkor lehetett a juttatást természetbeni juttatásnak tekinteni. A 2005. évtől kollektív szerződés hiányában is lehet természetbeni juttatást adni. Ennek feltétele, hogy a munkáltató által valamennyi munkavállaló által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján több munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen történjen a juttatás (ideértve azt az esetet is, ha a termék,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2254
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Differenciált árengedmény

Kérdés: Egy egyszemélyes kft. sütőipari termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozik. A kft. tagjának a felesége egyéni vállalkozóként mintaboltot üzemeltet, amelyben kizárólag a kft. termékeit forgalmazza. Adhat-e a kft. 30 százalék kedvezményt a mintabolt részére, ha más vevőinek 7-10 százalékos kedvezményt nyújt?
Részlet a válaszból: […]értékesítés az adóalany közeli hozzátartozója részére történik. Az Áfa-tv. másik rendelkezése szerint [22. §-a (5) bekezdésének a) pontja] az adó alapját csökkenti: az árcsökkentés, árengedmény címén visszatérített összeg, kivéve ha azt a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott kör (itt szerepel a közeli hozzátartozó) kapja oly módon, hogy az árcsökkentés, árengedmény következményeként az ellenérték az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értékéhez hasonlítva aránytalanul alacsony értékre csökken. Mindezekből az következik, hogy áfaszempontból nincs jelentősége a nagyobb mértékű engedménynek, mivel az áfát - a közeli hozzátartozó részére történő értékesítés miatt - a forgalmi érték alapján kell felszámítani. A társaságiadó-alap megállapítása szempontjából a kft. és az egyéni vállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 949
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Áruval ellentételezett árengedmény

Kérdés: A forgalom növelése érdekében nyilvánosan meghirdetett akciót tervezünk. Az akcióba bevont termékekből történő vásárlás esetén a beszállítóinktól kapott százalékos engedménynek megfelelő értékben raktári készletünkből árut szállítanánk. Az ellenérték nélkül adott áruról nullaértékű számlát állítanánk ki. Mi a helyes megoldás, van-e adófizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszból: […]válaszban lényegében már utaltunk erre is, amikor a nagyobb értékű eszközzel együtt adott ajándékról írtunk.) Így helyesen járnak el akkor, amikor az "árengedmény fejében" átadott áruról szabályszerű számlát állítanak ki, s azon az átadott árut nulla értékkel szerepeltetik, áfafizetési kötelezettség sem kapcsolódik hozzá. A Tao-tv. 3. számú mellékletének 2. pontja és az Szja-törvény 1. számú mellékletének 8.14. pontja szerint az üzletpolitikai (reklám) célból, bárkinek azonos feltételekkel és módon, nyilvános körülmények között adott kedvezmény, árengedmény, visszatérítés, termék, szolgáltatás révén nyújtott természetbeni juttatás, továbbá a juttatáshoz kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 262
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Lehet-e számlázni a bonust?

Kérdés: Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget tettünk, akkor jár a bonus. Erről számlát bocsátunk ki a szállító felé, és értelemszerűen az adott év bevételeként számoljuk el, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszból: […]számlát, akkor megsértik a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat, olyan "gazdasági eseményről" állítanak ki számlát, ami nem történt meg, ami mögött nincs megfelelő tartalom. A forgalommal arányosan utólag adott-kapott engedmény számviteli törvényben rögzített szabályai [az új Szt. 81. §-a (2) bekezdésének g) pontja és 77. §-a (3) bekezdésének c) pontja] az adminisztrációt egyszerűsítik (nem kell az eladónak a helyesbítő számlák tömegét kiállítania). Hamis az az érvelés, ha számlát bocsátanak ki (mint írtuk, törvényellenesen!), jobban érvényesül az összemérés és a valódiság elve. Ugyanis éppen a vevőnél sérül mind a valódiság, mind az óvatosság, mind az összemérés elve, hiszen olyan bevételt számol el, amelynek költségrésze még az eszközök között szerepel. (A magasabb bekerülési érték még készleten van, esetleg a tárgyi eszközök között került állományba vételre, vagy a saját előállítású termékek közvetlen önköltségében számolták el, amelyet viszont még nem értékesítettek.) A kérdező kérdésében utal az új Szt. 4. §-ának (4) bekezdésére is, mely szerint a számviteli törvény előírásaitól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 179
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Vásárlói pontok elszámolása a vevőnél

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a kft.-nél a vásárlói pontok ellenében történő beszerzést?
Részlet a válaszból: […]elszámolni, könyvelni. Itt - konkrét kérdéshez kapcsolódóan - részletesebben foglalkozunk azzal. Nyilvánvaló, a vásárlói pontok gyűjtésekor nincs számviteli, elszámolási feladat a vevőnél. Az összegyűjtött pontokkal történő vásárláskor a vételárat a pontok értékével megegyező árengedmény csökkenti, tehát az árengedménnyel csökkentett vételáron (a számlázott összeg levonható általános forgalmi adóval csökkentett értékében) kell a beszerzett eszközt, az igénybe vett szolgáltatást állományba venni, költségként elszámolni. Amennyiben az összegyűjtött pontokra kapott árengedmény a vételár teljes összegét érinti, akkor is beszerzésről van szó (és nem térítés nélküli átvételről!), csak a bekerülési érték nulla lesz (bizonylata az erről készült, nulla értékű számla), nyilvántartásba vételi értéke is nulla, költségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 178
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Vásárlói pontok

Kérdés: Nyilvánosan közzétett feltételek mellett, a vásárlók által, vásárlásaik során gyűjtött pontok (vásárlói pontok) árura történő beváltásának bizonylatolása, elszámolása, adózási következményei.
Részlet a válaszból: […]eladási ár teljes összegét eléri, akkor is értékesítésről van szó, csak az árengedménnyel csökkentett eladási ár nulla lesz. Az "értékesítés"-t ez esetben is számlával indokolt dokumentálni. Ebből következően az értékesített termék, áruk nyilvántartás szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét is az értékesítésre vonatkozó előírások szerint kell elszámolni (áruk esetében az eladott áruk beszerzési értékeként). Társasági adó A vásárlói pontok ellenében történő értékesítéshez a társaságiadó-alap megállapításakor adózás előtti eredménymódosítás nem kapcsolódik. Ez azért lehetséges, mert a gazdasági esemény - a tartalma alapján - szerződésben meghatározott feltételek alapján adott: a termékhez, szolgáltatáshoz közvetve kapcsolódó számlázott engedménynek felel meg. A számviteli elszámolással azonos módon történő elismerést indokolja, hogy ez esetben nem ellenérték nélküli átadás valósul meg, ezért - a vevő a számlázott értéken veszi az eszközt nyilvántartásba akkor is, ha a számlázott érték az engedmény következtében nulla - nem növeli az engedmény összegével (az engedmény miatt adott eszköz értékével) az eladó, és nem csökkenti a vevő az adózás előtti eredményt. Hasonlóan kell eljárni minden olyan esetben, amikor a gazdasági esemény tartalma szerint engedmény történik (például "egyet fizet, kettőt kap" akció, nagyobb értékű eszközzel együtt adott "ajándék"). Nem kell az adózás előtti eredményt növelni "nem a vállalkozás érdekében felmerült költség" címen sem. Abban az esetben ugyanis, ha az engedmény jogosultja nem magánszemély, a Tao-tv. 3. számú melléklet A fejezet 2. pontjának utolsó mondata alapján, mint szokásos üzleti tevékenység, elismerhető a vállalkozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 155
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,