Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott árfolyam használata tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra - árfolyam

Kérdés: A kft.-nek CHF-alapú ingatlan pénzügyi lízingje van. Szeretne áttérni a mikrogazdálkodói beszámolókészítésre. A fennálló kötelezettsége áttérés előtt a választott pénzintézet december 31-i átlagárfolyamán számított forintösszeget mutatja. Az áttérést követően milyen feladat keletkezik e kötelezettséggel kapcsolatban a 398/2012. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének f) pontja alapján? Mikrogazdálkodói könyvvezetés esetén a lízingbe adó havi fizetési értesítőin Ft-ban kimutatott tőketörlesztést és árfolyam-különbözetet továbbra is át kell számítani? Mi lesz a viszonyítási árfolyam?
Részlet a válaszból: […]14. §-a tartalmazza az áttérés szabályait. Ezek között nincsen olyan előírás, amely sajátos szabályt írna elő a devizaalapú kötelezettségek árfolyamával kapcsolatosan. [A kérdésben hivatkozott f) pont a valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos összes különbözet megszüntetéséről rendelkezik, nem az árfolyamról. Feltételezzük, hogy a kérdező társaság nem élt a valós értékelésnek az Szt. 59/A.-59/F. §-aiban rögzített lehetőségével és szabályaival.]A lízingbe adónak a havi fizetési értesítőn elsősorban CHF-ben kell közölnie a tőketörlesztő részletet és az esedékes kamatot, és ezeknek a szerződésben rögzített CHF-árfolyamon a forintra átszámított összegeit. A mikrogazdálkodói beszámoló készítésére vonatkozó Korm. rendelet 11. §-ának (6) bekezdése alapján a külföldi pénzértékre szóló kötelezettség könyv szerinti értékének csökkenéseit a könyv szerinti árfolyamon (tehát a december 31-i választott CHF-árfolyamon) kell forintra átszámítani. Amennyiben a törlesztés CHF-ben meghatározott és forintra átszámított összege a könyv szerinti árfolyamtól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6873

2. találat: Ugyanazon a napon két árfolyam

Kérdés: Társaságunk 2016-ban módosítaná a számviteli politikáját az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése alapján. Ez azt jelentené, hogy a számlázásban előfordulna, hogy ugyanazon a napon, tárgynapi teljesítési dátummal kell kiállítani a devizás vevőszámlákat, a délelőtti számlakiállításnál még a megelőző napi árfolyammal, délután viszont már az aznapi árfolyammal. Adózási állásfoglalásban megerősítést találtunk arra, hogy ez áfa szempontjából elfogadható. Kérjük annak a megerősítését, hogy számviteli szempontból elfogadható-e, ha két különböző árfolyamot használnánk azonos keltű számlák esetében! Ha a társaság devizában vezeti a könyveit, akkor változna az eset megítélése?
Részlet a válaszból: […]lesz az áfánál árfolyam-különbözet, de ha a teljesítés időpontja eltér egymástól, akkor más időszakban jelenhet meg az adott számla az áfabevallásban, illetve a számviteli elszámolásokban.Az Áfa-tv. 80. §-a meghatározza, hogy az adó alapja, a fizetendő áfa forintra történő átszámításához milyen árfolyamot kell alkalmazni. Ez általában a belföldi hitelintézet által jegyzett devizaeladási árfolyam, illetve az állami adóhatósághoz tett előzetes bejelentés esetében az MNB hivatalos devizaárfolyama. Célszerű, ha az MNB hivatalos devizaárfolyama használatát választják - előzetes bejelentés után -, mert ez az árfolyam lehet a társaság által választott devizaárfolyam is, amely devizaárfolyam alkalmazandó a devizakövetelések, a devizakötelezettségek kiegyenlítésénél, a devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során is.Visszatérve a kérdésre: a kérdés valójában akkor lehet aktuális, ha olyan számlázóprogrammal rendelkeznek, amely a választott hitelintézet (az MNB) árfolyamlapjáról automatikusan "szedi le" az aktuális árfolyamokat (délelőtt a délelőttieket, délután a délutániakat). Még ez esetben is gondot jelenthet az, ha a számla kiállításának időpontja és az Áfa-tv. szerinti teljesítési időpont nem esik egybe.Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése szerinti számvitel-politikai döntés esetében délelőtti számlakiállításnál a megelőző napi devizaárfolyamot, délután pedig az aznapi devizaárfolyamot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6867
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Külföldi hitelintézet árfolyamának használata

Kérdés: Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe előírhatja-e számvitel-politikájában külföldi hitelintézet árfolyamának alkalmazását, ha év végén a kiegészítő mellékletben bemutatja az új Szt. 60. §-ának (4) bekezdése szerinti értékeléstől való eltérésből adódó különbözetet?
Részlet a válaszból: […]és devizaeladási árfolyamának átlaga is. A törvény nem nevesíti, hogy ez a választott hitelintézet csak magyar hitelintézet lehet. Lehet ez a hitelintézet külföldi is, ha jegyzi a forint árfolyamát, és abból meghatározható a devizavételi és a devizaeladási, illetve ezek átlagának árfolyama.A leírtak szerint meghatározott devizavételi, illetve devizaeladási árfolyamoknál is alkalmazható a 60. § (6) bekezdése, azaz vagy csak devizavételi, vagy csak devizaeladási árfolyammal számolnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 636
Kapcsolódó tárgyszavak: