Ugyanazon a napon két árfolyam

Kérdés: Társaságunk 2016-ban módosítaná a számviteli politikáját az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése alapján. Ez azt jelentené, hogy a számlázásban előfordulna, hogy ugyanazon a napon, tárgynapi teljesítési dátummal kell kiállítani a devizás vevőszámlákat, a délelőtti számlakiállításnál még a megelőző napi árfolyammal, délután viszont már az aznapi árfolyammal. Adózási állásfoglalásban megerősítést találtunk arra, hogy ez áfa szempontjából elfogadható. Kérjük annak a megerősítését, hogy számviteli szempontból elfogadható-e, ha két különböző árfolyamot használnánk azonos keltű számlák esetében! Ha a társaság devizában vezeti a könyveit, akkor változna az eset megítélése?
Részlet a válaszából: […] ...is - számvitel-politikai döntés alapján - értelemszerűen hasonló módon kell eljárni a délelőtti, illetve a délutáni devizaárfolyam használata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.

Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra - árfolyam

Kérdés: A kft.-nek CHF-alapú ingatlan pénzügyi lízingje van. Szeretne áttérni a mikrogazdálkodói beszámolókészítésre. A fennálló kötelezettsége áttérés előtt a választott pénzintézet december 31-i átlagárfolyamán számított forintösszeget mutatja. Az áttérést követően milyen feladat keletkezik e kötelezettséggel kapcsolatban a 398/2012. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének f) pontja alapján? Mikrogazdálkodói könyvvezetés esetén a lízingbe adó havi fizetési értesítőin Ft-ban kimutatott tőketörlesztést és árfolyam-különbözetet továbbra is át kell számítani? Mi lesz a viszonyítási árfolyam?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak alapján úgy tűnik, hogy a CHF-alapú pénzügyi lízing törlesztésekor nem a hatályos elő­írások szerint jártak el.A CHF-alapú pénzügyi lízinggel kapcsolatos, a lízingbe adóval szembeni kötelezettség számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 14.

Külföldi hitelintézet árfolyamának használata

Kérdés: Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe előírhatja-e számvitel-politikájában külföldi hitelintézet árfolyamának alkalmazását, ha év végén a kiegészítő mellékletben bemutatja az új Szt. 60. §-ának (4) bekezdése szerinti értékeléstől való eltérésből adódó különbözetet?
Részlet a válaszából: […] ...árfolyammal számolnak, az átlagtól való eltérésnek a kiegészítő mellékletben történő bemutatásával. Nagyon lényeges, hogy ugyanazon árfolyam használatával történjen mind a devizaeszközök, mind a devizakötelezettségek forintértékének a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. április 11.