Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott áru tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Árukészlet átadása nyilvántartás hiányában

Kérdés: Sportáruházi nagykereskedelemmel foglalkozó kft., amely nem vezet év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni készletnyilvántartást, októberben egy közhasznú szervezetnek adományoz 5 millió forint értékű árukészletet, amit már több mint 5 éve szerzett be, és nem tudott - előreláthatólag nem is tudna - értékesíteni. A közhasznú szervezet kiállította az igazolást az adományról. Jól tudjuk-e, hogy ez esetben nincs áfafizetési kötelezettség a kft.-nél, és a társasági adó alapja csökkenthető az igazoláson szereplő adomány 20%-ának megfelelő összeggel? Szükséges-e könyvelni az adományozást? Ha igen, mi a megfelelő kontírozása?
Részlet a válaszból: […]előzetesen felszámított áfát levonásba helyezték (T 466 - K 454). Először ennek a gazdasági eseménynek a könyvelését kell helyesbíteni készletre vétellel (T 261 - K 814). Ha a szóban forgó eszközöket már több mint öt éve szerezték be, akkor feltételezhetően a még nem értékesített árukészleteknél a mérlegfordulónaphoz kapcsolódóan értékvesztést számoltak el (kellett volna elszámolni), amelynek összegével a készletre vételi értéket már a korábbi években csökkenteni kellett volna (T8661 - K 814). Ha nem tették meg eddig, tegyék meg - önellenőrzés keretében - most, ha az adományozásra kerülő eszközök piaci értéke kevesebb, mint a beszerzési értékük volt. (Ha helytelen összeggel csökkentik az adóalapot, jogalap nélkül jutnak adóelőnyhöz.)Az előző bekezdés szerint készletre vett értéket - az adomány átvevőjének átvételi elismerése mellett - egyéb ráfordításként kell elszámolni (T 8647 - K 261).Az Áfa-tv. 11. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint: nem minősül ellenérték fejében átadott termékértékesítésnek a közcélú adomány, azaz nem kell az áfát felszámítani. A közcélú adomány értelmező rendelkezését az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja tartalmazza. Az itt felsorolt feltételek mindegyikének teljesülnie kell, azok teljesülését indokolt az adomány átvételi dokumentációjában igazolni.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének z) pontja alapján az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8403
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Tönkrement áru bizonylatolása

Kérdés: A 2011 óta nem működő bt. végelszámolással szeretne megszűnni. Faáru-kereskedéssel foglalkoztak. Leázás, csőrepedés miatt az áru tönkrement, nem értékesíthető. A bt. tagjai külföldre mentek, a nagymama lett az ügyvezető, aki után fizették az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A készletekről nincs fellelhető leltár. Jól működő cég volt, eredménytartalékkal rendelkezik. Mit lehetne kezdeni a készlettel?
Részlet a válaszból: […]mennyiségét, könyv szerinti értékét, piaci értékét (bár ez értékesíthetetlen áruk esetében nulla lesz.) Az így megállapított könyv szerinti értéket a jegyzőkönyv alapján számolják el az egyéb ráfordítások között. Amennyiben a tönkrement árukról nincs analitikus nyilvántartás (nincs fellelhető leltár), akkor az eredeti beszerzési árakat indokolt számításba venni. Gondoskodni kell a fellelt és jegyzőkönyvben rögzített áruk hulladékkénti "hasznosításáról" is.Amennyiben a jegyzőkönyv szerinti érték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8133
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Külföldre szállított megromlott kutyaszalámi

Kérdés: A társaság nagyobb tételben szállít olasz partnerének kutyaszalámit. Sajnos a nyári melegben többször előfordult, hogy a nem megfelelően hűtött kamionban az áru megromlott, és az olasz partner ezt utólag jelezte. A magas szállítási, illetve a köztes kinti tárolási díjak miatt egyszerűbbnek tűnt, hogy a kinti partner intézkedett a megsemmisítésről, erről azonban csak egy általuk küldött táblázatos felsorolás készült. Hogyan számoljunk el ezekkel a tételekkel? Készíthetünk úgy sztornószámlát, hogy ahhoz árumozgás nem kapcsolódik? Nem került vissza az áru, nem készül EKÁER. Állítsunk ki olyan számlát, amelyen utólagos engedmény szerepel?
Részlet a válaszból: […]számla helyesbítésére a kérdező cégnek a számlával egy tekintet alá eső okiratot kell kiállítania negatív előjellel arról az összegről, amelyet az olasz partner nem fogadott el (mert megromlott a kutyaszalámi). Az olasz partner által elfogadott mennyiségben van csökkenés, ezért kell a számlahelyesbítés, a mennyiség miatti ellenérték-csökkenést nem lehet engedménynek tekinteni.A kérdés szerint a megsemmisített kutyaszalámiról az olasz partner csak egy táblázatos felsorolást küld. Ennek a táblázatos felsorolásnak azonban olyannak kell lennie, hogy abból szállítmányonként (eredeti számlánként) megállapítható legyen a megsemmisített (a megsemmisítésre kerülő) kutyaszalámi mennyisége, amelyet - normál körülmények között - a kiszállító magyar céghez vissza kellene szállítani, és a kérdező cégnél a ráfordításként elszámolt értéken készletre kellene venni.Célszerűségi okokból (költségmegtakarítás érdekében) azonban a visszaszállítás elmarad. A könyvelésben azonban nem maradhat el a visszavétel könyvelése [bizonylata a tételes táblázatos felsorolás és az olasz partner levele[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7426
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Árukkal kapcsolatos könyvelés

Kérdés: A bolti kiskereskedelmi egység év közben sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet, a mérlegfordulónapon leltárfelvétellel állapítja meg az árukészlet értékét. Hogyan kell ez esetben könyvelni?
Részlet a válaszból: […]tételeket a felmerüléskor számla alapján, illetve a kalkulált összegben el kell számolni a 8. számlaosztályban az eladott áruk beszerzési értékeként [könyvelési tétel: T 814 (812, 832), 466 - K 454]; az értékesített áruk - áfa nélküli - eladási árát pedig az értékesítéskor számla alapján, illetve a készpénzbevétel alapján el kell számolni a 9. számlaosztályban árbevételként (könyvelési tétel: T 31, 381 - K 91-92, 93-94, 467, fizetendő áfa készpénzes bevétel esetén: T 91-92 - K 467). Az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó, mennyiségi felvétellel elvégzett leltározással kell meggyőződni a még nem értékesített áruk év végi mennyiségéről, és az Szt. előírásai szerint kell megállapítani a leltárban szereplő áruk bekerülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 402
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,