Árukészlet átadása nyilvántartás hiányában

Kérdés: Sportáruházi nagykereskedelemmel foglalkozó kft., amely nem vezet év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni készletnyilvántartást, októberben egy közhasznú szervezetnek adományoz 5 millió forint értékű árukészletet, amit már több mint 5 éve szerzett be, és nem tudott - előreláthatólag nem is tudna - értékesíteni. A közhasznú szervezet kiállította az igazolást az adományról. Jól tudjuk-e, hogy ez esetben nincs áfafizetési kötelezettség a kft.-nél, és a társasági adó alapja csökkenthető az igazoláson szereplő adomány 20%-ának megfelelő összeggel? Szükséges-e könyvelni az adományozást? Ha igen, mi a megfelelő kontírozása?
Részlet a válaszából: […] ...eseményről van szó, de egy harmadik - meg nem történt - gazdasági esemény hatása is rögzítésre került.Az egyik gazdasági esemény az árubeszerzés, amelynek a bekerülési értékét a beszerzéskor - mivel nem vezetnek folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.
Kapcsolódó címkék:    

Tönkrement áru bizonylatolása

Kérdés: A 2011 óta nem működő bt. végelszámolással szeretne megszűnni. Faáru-kereskedéssel foglalkoztak. Leázás, csőrepedés miatt az áru tönkrement, nem értékesíthető. A bt. tagjai külföldre mentek, a nagymama lett az ügyvezető, aki után fizették az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A készletekről nincs fellelhető leltár. Jól működő cég volt, eredménytartalékkal rendelkezik. Mit lehetne kezdeni a készlettel?
Részlet a válaszából: […] ...fellelhető készletről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben hitelt érdemlő módon rögzíteni kell az áruk tönkremenetelének okait, okozóit, továbbá azt, hogy megtettek-e mindent a kár okainak elhárítása érdekében.Indokolt rögzíteni a tönkrement áruk mennyiségét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 13.
Kapcsolódó címkék:    

Külföldre szállított megromlott kutyaszalámi

Kérdés: A társaság nagyobb tételben szállít olasz partnerének kutyaszalámit. Sajnos a nyári melegben többször előfordult, hogy a nem megfelelően hűtött kamionban az áru megromlott, és az olasz partner ezt utólag jelezte. A magas szállítási, illetve a köztes kinti tárolási díjak miatt egyszerűbbnek tűnt, hogy a kinti partner intézkedett a megsemmisítésről, erről azonban csak egy általuk küldött táblázatos felsorolás készült. Hogyan számoljunk el ezekkel a tételekkel? Készíthetünk úgy sztornószámlát, hogy ahhoz árumozgás nem kapcsolódik? Nem került vissza az áru, nem készül EKÁER. Állítsunk ki olyan számlát, amelyen utólagos engedmény szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...átvételt megelőzően megromlott, azt az olasz partner nem fizette ki, nem ismerte el a megromlott kutyaszalámit szerződés szerint teljesített árubeszerzésnek. Nyilvánvalóan a szállítmány egészéről kiállított számla szerinti teljes összeget nem fogja kifizetni. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Árukkal kapcsolatos könyvelés

Kérdés: A bolti kiskereskedelmi egység év közben sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet, a mérlegfordulónapon leltárfelvétellel állapítja meg az árukészlet értékét. Hogyan kell ez esetben könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése közvetetten utal arra, hogy a készletekről nem kötelező a mennyiségi nyilvántartás vezetése. Így a kereskedelmi árukról sem kötelező mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetni.Amennyiben a kereskedelmi árukról év közben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.
Kapcsolódó címkék: