Üres telek kövezésének adózása

Kérdés: Adott egy áfakörös egyéni vállalkozó, aki fuvarozással foglalkozik. Vásárolt egy üres telket egy magánszemélytől, ahol a kamionokat tárolja. Ezt fel is vettük a tárgyieszköz-nyilvántartásba. Értékcsökkenést nem lehet utána elszámolni. A telek felületére vásárolt nagy méretű andezitkövet (aszfaltozás helyett), amit be is hengerel, hogy ne süllyedjenek meg a kamionok a földben. Miként kell ezt a "kövezést" könyvelni az egyéni vállalkozónál? Rá kell aktiválni a telekre, és akkor nincs értékcsökkenés? Vagy ez különálló tárgyi eszköz? Vagy adott évi költség?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy meghatározható legyen, hogy a telekre rá kell-e aktiválni lényegében egy útépítési beruházást, azt kell meghatározni, hogy a nagy méretű andezitkövezéssel kialakított felületet tartósan, legalább egy éven túl tudja-e használni az egyéni vállalkozó. Ha az egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Bejárat aszfaltozása

Kérdés: Saját tulajdonú telephelyünkön (kft.) leaszfaltozzuk a bejáratot és az épületek közötti területet. Milyen leírási kulcsot lehet alkalmazni? Kell-e maradványértéket feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...a válasz: az aszfaltozás – önmagában – nem beruházás, hanem karbantartás, amelynek a költségeit a felmerülés időpontjában az eredmény terhére kell elszámolni.A bejárat, illetve az épületek közötti terület – feltételezhetően – eddig is burkolva volt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 27.

Önkormányzati bekötőút felújítása

Kérdés: A társaság telephelyének megközelítése kizárólag egy bekötőúton lehetséges, amely az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat pénzzel nem rendelkezik az út karbantartására, felújítására, de hozzájárult ahhoz, hogy a társaság azt elvégezze. Az útalap tisztítását, szintezését, kátyúzását, bitumenemulziós kezelését, aszfaltozását külső vállalkozó végezte. Az adóhivatal ellenőrzése miatt a számla áfája nem igényelhető vissza, mert a számla kibocsátója – ember hiányában – a munkát nem végezhette el. Hogyan történik ezen események könyvelése, van-e áfa-, illetve társasági­adó-vonzata?
Részlet a válaszából: […]  A válasznál feltételezzük, hogy a kérdés szerinti munkákat"valaki" ténylegesen elvégezte, és a ténylegesen elvégzett munkák reálisellenértékét a társaság kifizette. (Abban az időszakban az áfa visszaigénylésénekfeltétele volt az, hogy az előzetesen felszámított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 5.

Telek "adóalap-kedvezménye"

Kérdés: A társaság tevékenysége – többek között – járműalkatrészek kis- és nagykereskedése, illetve bérbeadás. A társaság parkolóhely kialakítása és bérbeadása céljából telket vásárolt, majd azon különböző beruházást végzett (aszfaltozás, kerítés, kapu, faház). Lehet-e a telek értékét is figyelembe véve az egész objektumot egyéb építményként aktiválni, és a bérbeadásra tekintettel 5 százalék értékcsökkenési leírást érvényesíteni a Tao-tv. szerint a társaságiadó-alap megállapításakor, adózás előtti eredménycsökkentésként? Kérdés továbbá, hogy igénybe vehető-e a mikro- és kisvállalkozások számára biztosított adóalap-kedvezmény e beruházás után, szintén beleértve a telek értékét is?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítása során.Mindezekből következően a parkoló kialakítása érdekében végzett beruházások, külön-külön a térburkolat (aszfaltozás, betonozás), a kerítés, a kapu, a faház és egyéb eltérő rendeltetésű, funkciójú létesítmények értékét a telek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.

Bérleményhez tartozó udvar betonozása

Kérdés: A kft. magánszemélytől épületet bérel. Az épület zárt udvaron van, ahol a kft. tereprendezési, aszfaltozási munkákat végez. Elszámolhatók-e beruházásként? A használatbavételkor aktiválható-e annak ellenére, hogy a bérleti szerződésben csak az üzlethelyiség szerepel? Mi a helyes megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...is) mutathatja ki, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten szolgálják.Ahhoz, hogy az udvar tereprendezésével, aszfaltozásával kapcsolatos munkákat beruházásként a kft. elszámolhassa, szükséges, hogy annak tulajdonosa az udvart a kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 21.