Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott átalakulás (kedvezményezett) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kedvezményezett átalakulás könyvelése, adózása

Kérdés: Adott egy "A" Kft., amiben két tulajdonos volt, "Anya 1" Kft. 60%-kal és "Kisebbségi 1" Kft. 40%-kal. Az "A" Kft.-ből kivált és létrejött egy teljesen új cég, "Leány 1" Kft., amelynek teljes egészében "Kisebbségi 1" Kft. lett a tulajdonosa (100%-ban), ésezáltal a "Kisebbségi 1" Kft. "A" Kft.-ben lévő részesedése megszűnt. A "Kisebbségi 1" Kft. a kiválás során a részesedését arányosan szerezte meg az "A" Kft.-ből (40%-át), tehát arányosan vált ki a "Leány 1" Kft. az "A" Kft.-ből. Az átalakulás kedvezményezett átalakulás volt. "Kisebbségi 1" Kft. könyveiben az "A" Kft.-ben lévő részesedése 4.000.000 forint értékben szerepelt (alapításkori érték), saját tőkéje jelentős volt az "A" Kft.-nek. Akiválással létrejövő "Leány 1" Kft. jegyzett tőkéje 100.000.000 forint lett, az eredménytartaléka 200.000.000 forint, saját tőkéje így összesen 300.000.000 forint. Milyen könyvelési tételek merülnek fel "Kisebbségi 1" Kft.-nél, és milyen összegben? (Tekintve, hogy a korábbi "A" Kft.-ben lévő részesedése megszűnt, és helyette "Leány 1" Kft.-ben lett részesedése.) Van-e bármilyen adóvonzata a "Kisebbségi 1" Kft.-nél, hogy a korábbi részesedésének értéke jelentősen növekedett? (Társasági adó.)
Részlet a válaszból: […]000-4 000 000 = 296 000 000 forint.A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés gy) pontja szerint "Kisebbségi 1" Kft. csökkentheti az adózás előtti eredményét az árfolyamnyereség és a jogelődben lévő részesedés eredeti bekerülési értékének a könyv szerinti értéket meghaladó különbözetével. Ha "Kisebbségi 1" Kft. az "A" Kft.-ben lévő részesedésre nem tartott nyilván értékvesztést az átalakuláskor, akkor az adóalap az árfolyamnyereséggel csökkenthető.Később azonban, ha a "Leány 1" Kft.-ben szerzett részesedésre "Kisebbségi 1" Kft. értékvesztést számol el, vagy részben, egészben kivezeti a részesedést a nyilvántartásából, akkor az elszámolt értékvesztéssel, a kivezetéskori könyv szerinti értékkel, de mind a két esetben - legfeljebb a korábban az adóalapból levont és növelésként még figyelembe nem vett összeggel meg kell növelni az adóalapot a Tao-tv. 8. § (1) bekezdés r) pontja alapján. Nem kell a növelő tételt azonban alkalmazni mindaddig, míg a jogutódban szerzett részesedés újabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8365
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kedvezményes átalakulás

Kérdés: Cégátalakulás során próbáljuk megállapítani, hogy az adott átalakulás kedvezményezett átalakulásnak minősül-e, vagy sem. Több kollégával is egyeztettünk, sajnos nem jutottunk egyező álláspontra, ezért számítunk a segítségükre az alábbi kérdés megválaszolásában.
"A" társaságba olvadna be "B" és "C" társaság.
"A" társaság tulajdonosai: 25% IJ magánszemély, 12,5% VP magánszemély, 12,5% VPÉ magánszemély, 50% "B" társaság.
"B" társaság tulajdonosai: 66% "C" társaság, 17% IJ magánszemély, 17% IVP magánszemély.
"C" társaság tulajdonosai: 50% IJ magánszemély, 50% VP magánszemély.
Az átalakulást követően "B" és "C" társaságok beolvadnak "A" társaságba, a jogutód társaság tulajdonosai: 50% IJ magánszemély, 38% VP magánszemély, 11% VPÉ magánszemély, 1% IVP magánszemély. Az átalakulás során minden korábbi magánszemély tulajdonos tulajdonban marad, a tulajdonosok számára nem történik pénzbeli kifizetés.
Részlet a válaszból: […]egyesülés keretében a jogutódban részesedést, és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez; ez a feltétel is teljesül ebben az esetben a kérdés szerint.Nem feltétele a kedvezményezett átalakulásnak, hogy a jogelőd(ök) minden tagja a jogutódnak is tagja legyen. Bármely tag dönthet úgy, hogy nem kíván a jogutódban részt venni, illetve új tag is beléphet a jogutódba. Ezen jogügyletek nem befolyásolják az átalakulás (adott esetben az egyesülés) kedvezményezett voltát. Így bár adott esetben C) azért nem szerez részesedést A)-ban, mert megszűnik a beolvadás miatt, de ez nem kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8277
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kedvezményezett kiválás feltételei

Kérdés: Kedvezményezett átalakulás témakörben az alábbi kérdés merült fel: Gazdasági társaság átalakulást (kiválást) fontolgat. A kiválás gazdasági indoka a befektetések leválasztása a termelőtevékenységről kockázatmegosztás érdekében. A változatlan formában tovább működő gazdasági társaság és a kiválással létrejövő gazdasági társaság tulajdonosi szerkezete azonos (két belföldi magánszemély). A kiválással létrejövő gazdasági társaság vagyona csak befektetett pénzügyi eszközökből áll, illetve a teljes vagyon 10%-át meg nem haladó mértékben bankszámlapénzből. A vagyon forrása saját tőke, illetve eredménytartalék. A befektetések között vannak jelentős ingatlan vagyonnal rendelkező társaságokban lévő részesedések is. Az átalakulás során a vagyonelemek átértékelését nem tervezik. Van-e (lehet-e) akadálya annak, hogy ezt a kiválást kedvezményezett, így illeték- és adómentes átalakulásnak tekintsük?
Részlet a válaszból: […]hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, a leírtak alapján ez nem ítélhető meg, mivel az nem szerepel a kérdésben, hogy kap-e valamelyik tulajdonos készpénzt, és ha igen, az nem több az együttes névérték 10 százalékánál (nem a jogutódban van ugyanis korlátozva a készpénz, hanem a tagok részére a részesedés mellett adható juttatásnál);- a jogelőd tagjai, részvényesei - egymáshoz viszonyítva - arányos részesedést szereznek a jogutó(dok)ban, ami azt jelenti - példával illusztrálva -, hogy ha két tag válik ki egy társaságból, és e két tag részesedése a jogelődben egymáshoz viszonyítva 1:1 (például 50-50 százalék) volt, akkor ahhoz, hogy az átalakulás kedvezményezett legyen (a kiválással létrejött társaságban is 50-50 százalék kell,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8263

4. találat: Kedvezményezett átalakuláshoz kapcsolódó kérdések

Kérdés: Az egyszemélyes rt. átalakul egyszemélyes kft.-vé. A jegyzett tőkéje 100 M Ft. Az átalakulás során él a piaci értékre való felértékelés lehetőségével. Az ingatlanok nettó értéke 200 M Ft, a piaci értéke 1000 M Ft. A számviteliérték-csökkenés és a társaságiadóérték-csökkenés elszámolása megegyezik. Ha az átalakulás kedvezményezett, akkor - véleményünk szerint - nem keletkezik sem a jogelőd zrt.-nél, sem a jogutód kft.-nél a 800 egység után társaságiadó-fizetési kötelezettség, sem az átalakulás időpontjában, sem a későbbiekben a jogutódnál, amennyiben a Tao-tv. 16. §-a (9)--(10) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. Jól gondoljuk? Ha az alapító okiratban szerepel a nyilvántartásikötelezettség-vállalás, és ennek a vállalásnak eleget is tesz, ezen választását bejelenti a jogelőd bevallásában, pénzeszközt nem von ki, akkor - véleményünk szerint - ezen átalakulás megfelel a kedvezményezett átalakulásnak. Van még más feltétel is? A Tao-tv. 16. §-ának (10) bekezdése szerint a jogelődnek be kell jelentenie az adóbevallásában a választását. Ezt pontosan hogyan kell jelezni? A jogelőd végleges vagyonmérlegének utolsó oszlopában megjelölt érték (piaci árra felértékelt) lesz a jogutódnál a számviteli törvény szerinti beszerzési érték, ez fog amortizálódni? A társaság továbbra is 2% amortizációt kíván alkalmazni mind a számvitelben, mind az adózásban. Jól gondoljuk, hogy az adótörvény szerinti amortizációs alapra is választható az, ami az Szt. szerintinél kötelezően a piaci érték lesz? Az amortizációs időszak 50 év lesz a Tao-tv. szerint is? Abban az esetben, ha az átalakulás során a 100 M Ft-os jegyzett tőkét leszállítják 3 M Ft-ra, akkor a tulajdonosnak járó 97 M Ft jegyzett tőke kifizetésének kötelezettsége akadályát képezi-e a kedvezményezett átalakulásnak? Ha az átalakulás után valósul meg a tőkeleszállítás, akkor az már biztosan nincs visszamenőleg hatással a kedvezményezett átalakulásra?
Részlet a válaszból: […]eredmény terhére a felértékelt bekerülési érték alapján elszámolt értékcsökkenéssel viszont növelni kell az adóalapot.Ha az alapító okiratban szerepel a nyilvántartásikötelezettség-vállalás, és ennek a vállalásának eleget is tesz, továbbá ezen választását bejelenti a jogelőd a bevallásában, továbbá pénzeszközt nem von ki, akkor az átalakulás megfelel a kedvezményezett átalakulásnak a Tao-tv. 4. §-ának 23/a. pontja, illetve a 16. § (10)-(11) bekezdése szerint.Nyilatkozni az adóbevallás nyilatkozatokat tartalmazó lapján lehet, a megfelelő kódkockába történő jelöléssel.A jogelőd végleges vagyonmérlegének utolsó oszlopában megjelölt érték (piaci árra felértékelt) lesz a jogutódnál az Szt. szerinti bekerülési érték, ezt lehet értékcsökkenésként elszámolni az eredmény terhére. A Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás alapjára is választható az Szt. szerinti bekerülési érték (a piaci érték), de - amint jeleztük - csak olyan összeg vehető majd figyelembe csökkentésként, amennyi az átalakulás előtti számított nyilvántartási érték.Nincsen akadálya annak - ha az alapító okiratot ennek megfelelően az átalakuláshoz kapcsolódóan módosítják -, hogy a tulajdonos a kedvezményezett átalakuláskor a jegyzett tőke leszállításáról döntsön. Ezen döntés azonban az Szt. és a Ptk. előírásainak a figyelembevétele mellett azt jelenti, hogy a jegyzett tőke csökkenésével arányosan (a kérdés alapján 97%-kal) csökkenteni kell az átalakulással létrejövő kft. eredménytartalékát, tőketartalékát is. (A tőketartalékban kell lennie a felértékelésből adódó különbözetnek is!)Az átalakulással létrejövő kft. vagyonmérleg-tervezetének középső, különbözetek oszlopában a Jegyzett tőke, az Eredménytartalék, a Tőketartalék sorban negatív előjellel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8119
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kedvezményezett átalakulás bejelentése

Kérdés: Kedvezményezett átalakulás során egy kft. formaváltással zrt.-vé alakult. A jogutód zrt. alapító okirata tartalmazza a Tao-tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalást. Kérdésem, hogy a jogelőd kft. az 1971-es megszűnő bevallásában jelölje a kedvezményezett átalakulást, és a létrejövő jogutód zrt. az 1929-es bevallásában szintén jelölje az NY-01 lapon a kedvezményezett átalakulásra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy ne kelljen módosítani a 16. § (2) bekezdés a) és d) pontja alapján az adózás előtti eredményt, tekintettel a (9)-(11) bekezdésben foglaltakra?
Részlet a válaszból: […]átalakulás kedvezményezettnek minősüljön, a jogelődnek kell a választását az átalakulás adóévéről szóló bevallásában (2019. évi átalakulás esetén az 1971-es bevallásban) bejelenteni az adóhatóságnak, amelyet a Nyilatkozatok
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8005
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kedvezményezett átalakulás II.

Kérdés: Kedvezményezett átalakulás esetén követelmény, hogy a beolvadó társaság tagjai és az átvevő társaság tagjai azonosak legyenek?
Részlet a válaszból: […]és átvevő társaság tagjai azonosak legyenek. (Részletesen lásd a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7512
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Kedvezményezett átalakulás I.

Kérdés: Az A jelű társaság tagja 3 magánszemély. Az A jelű társaságnak van egy ingatlana. A B jelű társaságnak az A társaságban lévő három magánszemélyen kívül van egy 4. magánszemély tagja is. A társaság szeretne beolvadni B társaságba kedvezményezett átalakulással. Követelmény-e a kedvezményezett átalakulásnál, hogy A társaság tagjai és B társaság tagjai azonos személyek legyenek? A B társaságban történő új üzletrészek szerzésekor követelmény-e az arányos szerzés?
Részlet a válaszból: […]keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb pénzeszközt szerezzen. A kapott pénzeszköz azonban nem lehet több, mint a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százaléka. Nem követelmény, hogy A és B társaság tagjai azonosak legyenek. Az átalakuláskor bármely tag dönthet úgy, hogy nem kíván a jogutód tagja lenni. Lehetséges az is, hogy új tag lép be az átalakulás során a jogutódba. Nem követelmény az arányos részesedésszerzés sem, csak az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7511
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Kedvezményezett átalakulás

Kérdés: "A jogelőd Kft." társaság tagjai a "B Kft." és "C Kft." társaságok, 40-60%-os tulajdonosi aránnyal. "A jogelőd Kft." társaságból kiválik "D kiváló Kft." társaság úgy, hogy "A jogelőd Kft." tagja, 100%-os részesedéssel a továbbiakban csak "B Kft.", "D kiváló Kft." 100%-os tulajdonosa pedig "B Kft" lesz. Az átalakulás megfelel-e a Tao-tv. 4. §-ának 23/a pontjában foglaltaknak?
Részlet a válaszból: […]meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamintb) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei - egymáshoz viszonyítva - arányos részesedést szereznek a jogutódokban.Az adott esetben - feltételezve, hogy az a) feltétel teljesül - a b) feltételnek megfelel a kiválás. Ezt a feltételt ugyanis kizárólag a szétválásban részt vevő, így a jog­utódban is részesedést szerző tagoknak kell teljesíteni, hiszen a Ptk. is biztosítja a jogelőd tagjainak azt a választási lehetőséget, hogy kívánnak-e a szétválásban részt venni vagy nem. Az arányos részesedésszerzés azt jelenti, hogy a szétválásban részt vevő tagok jogelődben lévő részesedésének egymáshoz viszonyított aránya maradjon azonos a jogutódban is. Ez a névérték/jegyzett tőke arányában határozható meg. A példa szerinti esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6939
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Kedvezményezett átalakulás - beolvadás

Kérdés: "A" kft. beolvad "B" kft.-be. "A" kft. tulajdonosa 100%-ban "B" kft. "B" kft. tulajdonosai 50-50%-ban magánszemélyek. Ha az "A" kft. beolvad a "B" kft.-be, a tulajdonosi viszonyok a következőképpen alakulnak: az "A" kft. tulajdonosa a "B" kft., amely a jogutódban (saját magában) már nem lehet tulajdonos. Így a jogutódban, illetve a jogelődben nem ugyanazok a tulajdonosok, mert a jogelődben egyrészt a "B" kft. (mint az "A" kft. tulajdonosa), másrészt a magánszemélyek, mint a "B" kft. tulajdonosai szerepelnek, a jogutódban pedig már csak a magánszemélyek lesznek tulajdonosok. Tekinthető-e ez kedvezményezett átalakulásnak?
Részlet a válaszból: […]az olyan átalakulás (a továbbiakban ideértve az egyesülést és a szétválást is), amelyben jogelődként és jog­utódként is csak társaság (Tao-tv. 4. §-ának 32/a. pontja) vesz részt, ha az egyszemélyes társaság
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6781

10. találat: Kedvezményezett átalakulás takarékszövetkezetnél

Kérdés: Takarékszövetkezetek átalakulása (egyesülése) során, ahol három takarékszövetkezet olvad be egy takarékszövetkezetbe, választhatják-e a kedvezményezett átalakulást?
Részlet a válaszból: […]feltételnek, hogy a jogelőd és a jogutód is társaság, megfelelnek az egyesülésben részt vevők. A kedvezményezett átalakuláshoz még annak kell teljesülni, hogy a jogelőd tagjai részesedést kapnak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6705
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést