Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott átalánydíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Átalánydíjas szerződések díjainak számlázása

Kérdés: Ügyfelem havi rendszerességgel honlapkarbantartást, tanácsadást számláz átalánydíjasan. A szerződés átalánydíjas, szintén havi rendszerességgel történő teljesítést ír elő. Véleményem szerint ez határozott idejű szolgáltatásnyújtásnak minősül, amelynél a teljesítési határidőnek meg kellene egyeznie a fizetési határidővel. Ügyfelem - ennek ellenére - a számlákon a teljesítésre a hónap utolsó napját tünteti fel, amely nem egyezik meg a fizetési határidővel. A könyvelői felelősség miatt kérdezem, a könyvelőnek mit kell tennie ez esetben? El kell fogadnia azt a teljesítési dátumot, amit az ügyfél helytelenül tüntet fel a számlán, vagy felül kell bírálnia, és a fizetési határidőre az áfát megfizetni? A bejövő számláknál is ugyanez a probléma? Egy esetleges adóhatósági ellenőrzés a számlán feltüntetett teljesítést, vagy a törvény által helyesen vélelmezett teljesítést fogja elfogadni?
Részlet a válaszból: […]napja (amilyen időponttal az ügyfél számláz!). Amennyiben eltér a szerződés szerinti teljesítés időpontja az Áfa-tv. szerinti teljesítés időpontjától, a számlán mind a két időpontot fel kell tüntetni. A kérdésben rögzített esetben eltér-e egymástól a két időpont? Erre egyértelműen a konkrét szerződés ismeretében lehetne válaszolni. Abból kell kiindulni, hogy mit tartalmaz a szerződés? Az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerint: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Abból, hogy a felek átalánydíj-fizetésben állapodtak meg, amelyet havonta számláznak, valóban következhet az, hogy az áfafizetési kötelezettség a fizetési határidőponthoz kapcsolódik, azaz a fizetési határidő a teljesítés időpontja az Áfa-tv. szerint, amely időpontot ilyenként a számlán is fel kell tüntetni. De ezt indokolt - az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdésére való hivatkozással - a szerződésben is megerősíteni. A felek akaratát a szerződésnek kell tartalmaznia. Nincsen akadálya annak sem, hogy a felek az átalánydíjas munkákat is a főszabály - az Áfa-tv. 57. §-a - szerint számolják el,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4808
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Megkifogásolt szolgáltatásidíj-átalány elszámolása

Kérdés: A bérlő üzlethelyiséget bérel többéves szerződés alapján. A havi - előre számlázott - bérleti díjon felül havonta a felmerülő közös költségekre szolgáltatásidíj-átalányt kell fizetni, a várhatóan felmerülő költségek alapján. A január hónapra kiállított számlát a bérlő megkifogásolta, mert a bérbeadó annak összegét jelentősen megemelte, az emelés indokoltságát részletes költségtervezettel nem támasztotta alá. A bérlő csak a korábbi díjátalányt fizette meg. A bérbeadó a kifogást nem fogadja el, a számlát helyesbítés nélkül ismételten megküldi. Melyik fél jár el helyesen?
Részlet a válaszból: […]alapján meghatározott szolgáltatásidíj-átalányt - elfogadása után - szerződésbe kell foglalni a fizetés, a szerződés szerinti teljesítés, a teljesítésigazolás stb. feltételeinek rögzítésével, és ez a szerződés az alapja a szolgáltatásidíj-átalány számlázásának. Amennyiben a tárgyévre a bérbeadó a várhatóan felmerülő költségekről részletes költségtervezetet nem készített, nem adott a bérlőnek, így lehetősége sem volt a bérlőnek arra, hogy döntsön, az abban foglaltakat elfogadja-e vagy sem, és így nyilvánvalóan a szerződéses kapcsolat sem jöhetett létre. Ebből következően, a bérbeadó megsértette az Szt. 72. §-ában foglalt azon követelményt, mely szerint árbevételt elszámolni a vevő által elismert, elfogadott számlában rögzített ellenérték összegében lehet. Ha a számlát a bérlő nem igazolta, mert nincs mögötte szerződés, és annak hiányában a szerződés szerinti teljesítés feltételei nem ellenőrizhetőek, akkor a bérbeadó nem könyvelhet, sőt a kiállított számlát teljes összegében helyesbítenie kell. A bérlő igénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1421
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,