Átalánydíjas szerződések díjainak számlázása

Kérdés: Ügyfelem havi rendszerességgel honlapkarbantartást, tanácsadást számláz átalánydíjasan. A szerződés átalánydíjas, szintén havi rendszerességgel történő teljesítést ír elő. Véleményem szerint ez határozott idejű szolgáltatásnyújtásnak minősül, amelynél a teljesítési határidőnek meg kellene egyeznie a fizetési határidővel. Ügyfelem - ennek ellenére - a számlákon a teljesítésre a hónap utolsó napját tünteti fel, amely nem egyezik meg a fizetési határidővel. A könyvelői felelősség miatt kérdezem, a könyvelőnek mit kell tennie ez esetben? El kell fogadnia azt a teljesítési dátumot, amit az ügyfél helytelenül tüntet fel a számlán, vagy felül kell bírálnia, és a fizetési határidőre az áfát megfizetni? A bejövő számláknál is ugyanez a probléma? Egy esetleges adóhatósági ellenőrzés a számlán feltüntetett teljesítést, vagy a törvény által helyesen vélelmezett teljesítést fogja elfogadni?
Részlet a válaszából: […] ...veendő) teljesítésidőpontja és az Áfa-tv. elő­írásai szerinti teljesítés időpontja nem esikegybe. Ilyen lehet a kérdésben szereplő átalánydíjas szolgáltatásokteljesítésének az időpontja is, amikor a számviteli elszámolás szerint aszerződés szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.
Kapcsolódó címke:

Megkifogásolt szolgáltatásidíj-átalány elszámolása

Kérdés: A bérlő üzlethelyiséget bérel többéves szerződés alapján. A havi - előre számlázott - bérleti díjon felül havonta a felmerülő közös költségekre szolgáltatásidíj-átalányt kell fizetni, a várhatóan felmerülő költségek alapján. A január hónapra kiállított számlát a bérlő megkifogásolta, mert a bérbeadó annak összegét jelentősen megemelte, az emelés indokoltságát részletes költségtervezettel nem támasztotta alá. A bérlő csak a korábbi díjátalányt fizette meg. A bérbeadó a kifogást nem fogadja el, a számlát helyesbítés nélkül ismételten megküldi. Melyik fél jár el helyesen?
Részlet a válaszából: […] A kérdés azt sugallja, hogy a bérbeadó nem a ténylegesen felmerült költségeket hárítja át egy évben egyszer utólag a bérlőre, hanem a várhatóan felmerülő költségekre, előre meghatározott összegben, szolgáltatásidíj-átalányt számláz. A bérbeadó által a bérlőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 2.
Kapcsolódó címkék: