Átértékelési különbözet kiválással létrejött adózónál

Kérdés: Az átalakulás során a kiváló társaság egy ingatlant átértékelési különbözettel vett nyilvántartásba. A kedvezményezett átalakulásra a Tao-tv. 16. §-a (2) bekezdésének d) pontja tartalmaz előírásokat. Az átértékelési különbözet növeli az adóalapot, vagy kedvezményes átalakulásnál nem kell adóalapot növelni? Az utóbbi esetén a kiváló társaság az átértékelési különbözettel növelt érték után számolhatja el a tárgyévi értékcsökkenés összegét, vagy a jogelődnél nyilvántartott beszerzési érték alapján? Az értékelési különbözet számviteli elszámolására is szeretnék választ kapni.
Részlet a válaszából: […] ...átértékelési különbözettel kedvezményes átalakulásnál nem kell növelni az adóalapot. Ennek azonban feltétele, hogy a kiválással létrejövő társaság a Tao-tv. 16. § (10)-(11) bekezdése szerinti feltételeket teljesítse. Ezek:1. A jogutód társasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 24.

Közösségi beszerzések átértékelése

Kérdés: A Közösségen belüli beszerzéseket devizaeladási árfolyamon könyveljük. Év végén át kell értékelni a tételeket MNB középárfolyamra, és könyvelni kell, nyitás után pedig visszakönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...miatti és a mérlegfordulónapig még ki nem egyenlített, külföldipénzértékre szóló kötelezettségeket viszont át kell értékelni. Az átértékeléssorán a társaság által választott, és év közben is alkalmazott, amérlegfordulónapra vonatkozó devizaárfolyamot (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.