Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott átértékelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Átértékelési különbözet kiválással létrejött adózónál

Kérdés: Az átalakulás során a kiváló társaság egy ingatlant átértékelési különbözettel vett nyilvántartásba. A kedvezményezett átalakulásra a Tao-tv. 16. §-a (2) bekezdésének d) pontja tartalmaz előírásokat. Az átértékelési különbözet növeli az adóalapot, vagy kedvezményes átalakulásnál nem kell adóalapot növelni? Az utóbbi esetén a kiváló társaság az átértékelési különbözettel növelt érték után számolhatja el a tárgyévi értékcsökkenés összegét, vagy a jogelődnél nyilvántartott beszerzési érték alapján? Az értékelési különbözet számviteli elszámolására is szeretnék választ kapni.
Részlet a válaszból: […]mintha a szétválás nem történt volna meg;- az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és- e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél a szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa a szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításként elszámolt összeget.2. A kiválással létrejött jogutód a választását a szétválás adóévéről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.A kiválással létrejött társaság a számviteli előírások szerinti értékcsökkenést a nála kimutatott (átértékelést is tartalmazó) bekerülési, illetve maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján számolja el. A Tao-tv. szerinti értékcsökkenési leírás alapja - a jogutód választása szerint - lehet a jogelődnél kimutatott bekerülési érték, illetve a jogutódnál kimutatott bekerülési érték. Ha azonban a választás szerint az adóalapból levonható értékcsökkenési leírás több, mint amit akkor számolhatott volna el az adózó, ha az átalakulás nem történt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7155
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közösségi beszerzések átértékelése

Kérdés: A Közösségen belüli beszerzéseket devizaeladási árfolyamon könyveljük. Év végén át kell értékelni a tételeket MNB középárfolyamra, és könyvelni kell, nyitás után pedig visszakönyvelni?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségeket viszont át kell értékelni. Az átértékelés során a társaság által választott, és év közben is alkalmazott, a mérlegfordulónapra vonatkozó devizaárfolyamot (az adott esetben a devizaeladási árfolyamot) kell használni. Az átértékelésből adódó, összevontan árfolyamnyereséget mutató egyenleget a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között, az összevontan árfolyamveszteséget mutató egyenleget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni, azt visszakönyvelni a következő év elején nem lehet. A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a számviteli elszámolás során alkalmazandó devizaárfolyam és az Áfa-tv. szerint alkalmazandó devizaárfolyam közötti eltérést nem érzékelik. A Közösségen belüli beszerzéseket áfafizetési kötelezettség terheli. Ehhez az áfaalapot forintban az Áfa-tv. 80. §-a alapján kell meghatározni. A forintra történő átszámításhoz a devizaeladási árfolyam használandó, de alkalmazható az MNB hivatalosan közzétett devizaárfolyama is, ha erről az állami adóhatóságnak előzetesen bejelentést tettek. Így a számviteli elszámolásoknál alkalmazott, feltételezhetően belföldi hitel­intézet által jegyzett devizaeladási árfolyammal az áfa alapja is meghatározható, nincs szükség az MNB hivatalosan közzétett devizaárfolyamára. Meg kell azonban jegyezni, hogy az Áfa-tv., illetve az Szt. szerinti teljesítés időpontja lényegesen eltérhet egymástól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5430