Tárgyi eszköz éven belüli átsorolása

Kérdés: Ha a tárgyi eszközt éven belül visszaminősítették készletté, akkor a tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírást is vissza kell könyvelni? Az eszközt így az aktiválási bruttó értéken kell készletre venni, vagy a könyv szerinti értéken?
Részlet a válaszából: […] A válasz attól függ, hogy az adott eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor az Szt. 23. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint jártak-e el vagy sem. Azaz az eszköz használatbavételekor az eszközt rendeltetésének, használatának megfelelően sorolták-e a tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Totálkáros gépkocsi átsorolása

Kérdés: Az alanyi adómentes kft. tulajdonát képező személygépkocsit a biztosító totálkárosnak minősítette. A kft. nem adta le a rendszámot, mivel van rá vevő rendszámmal együtt. A kft. átsorolhatja-e ezt a személygépkocsit a készletek közé hulladékértéken, annak ellenére, hogy még van rendszáma? Ha nem sorolja át a készletek közé, és tárgyi eszközként adja el, akkor - mint alanyi adómentesnek - az Áfa-tv. 193. §-a szerint nem járhat el adómentesen? Ha átsorolja a készletek közé, vonatkozik rá az Áfa-tv. 193. §-a?
Részlet a válaszából: […] ...engedélyének bevonásával járt-e vagy sem.Ha a forgalmi engedélyt bevonták, akkor a készletek közé történő - előbbiekszerinti - átsorolást nem befolyásolja az, hogy a rendszámot a kft. még nem adtale.Az esetben viszont, ha a személygépkocsit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 30.

Tárgyi eszköz átsorolása

Kérdés: Ha a tárgyi eszközt (például profilváltozás miatt) már nem használjuk, a készletek közé át kell sorolni. Ha a könyv szerinti érték megfelel a piaci árnak, akkor helyes-e az átkönyvelés módja: T 139 - K 131 a bruttó érték kivezetésére, T 21-22 - K 139 az elszámolt értékcsökkenés kivezetésére?
Részlet a válaszából: […] Röviden a válasz az, hogy nem pontos a könyvelésnek akérdésben leírt módja. A tárgyi eszközként nem használt eszközt a tárgyi eszközökközül ki kell vezetni és piaci értékén (maximum a tárgyi eszköz nettó értékén),a készletrevételi értéken a készletek között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.

Négy hónap után értékesített személygépkocsi elszámolása

Kérdés: Ha a vállalkozás személygépkocsit vásárol, és várhatóan négy hónapig kívánja használni, majd eladja, a készletek között kell-e kimutatnia? A vállalkozás személygépkocsit vásárol, várhatóan három évig fogja használni, de négy hónap után eladja. Eladás előtt át kell-e sorolni a készletek közé? A leírt esetekben a személygépkocsi le nem vont áfája az Áfa-tv. 39. §-ának (3) bekezdése szerint arányosan levonható-e?
Részlet a válaszából: […] Az első két kérdésre a válasz röviden: nem!Az Szt. 23. §-ának (4) bekezdése alapján az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Az Szt. 24. §-ának (1) bekezdése szerint befektetett eszközként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 27.

Tárgyi eszközök átsorolása

Kérdés: Szolgáltatótevékenységet végző vállalkozások tárgyi eszközeit (személygépkocsi, irodai berendezés, számítógép), amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgálják, minden esetben az egyéb berendezések közé soroltam. Lehetséges-e a könyvelőirodánál, a mérnöki tevékenységet végző vállalkozásnál a besorolás módosítása?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy igen, lehetséges, de - hozzá kell tenni - csak akkor, ha annak feltételei teljesülnek.Az Szt. 23. §-ának (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé besorolni. Az Szt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 3.

Maradványértéket elért eszközök kivezetése

Kérdés: Az Szt. 53. §-ának (4) bekezdése szerint a maradványértéket elért eszközöknél sem terv szerinti, sem terven felüli értékcsökkenés nem számolható el. Milyen jogcímen vezethető ki a maradványérték az Szt. 53. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt esetekben?
Részlet a válaszából: […] Ha a tárgyi eszköz feleslegessé vált, akkor az Szt. 23. §-ának (5) bekezdése szerint át kell sorolni a forgóeszközök közé, piaci értéken. Ebben az esetben, illetve ha megsemmisült, hiányzik az eszköz, már nem immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz, ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. április 19.

Tárgyi eszközök kivezetése

Kérdés: Az új Szt. szerint a tartósan nem üzemelő gépeket nettó értéken ki kell vezetni a készletszámlára. Mi történik a "0" értékkel? Hogyan kell kezelni a "0 értékű" üzemelő eszközöket?
Részlet a válaszából: […] ...értéken szerepeljen a mérlegben.A leírtakból következik, ha a készletek közé átsorolandó tárgyi eszköz nettó értéke meghaladja az átsorolás utáni használhatóságnak (értékesíthetőségnek) megfelelő piaci értéket, akkor a különbözetet még az átsorolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. április 19.