Egy éven belül esedékes hosszú lejáratú kötelezettségek

Kérdés: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell - többek között - kimutatni a lízingbevevőnél a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként elszámolt eszköz lízingbeadó (helyette az eladó) által számlázott ellenértéknek megfelelő kötelezettséget. Szükséges-e megosztani a mérlegben a lízingből adódó kötelezettséget rövid, illetve hosszú lejáratú részre? Szerintünk az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekre ez nem áll fenn, ezért a lízinget a kiegészítő mellékletben sem kell részletezni.
Részlet a válaszából: […] Az igaz, hogy a kérdésben hivatkozott kötelezettséget meghatározó, az Szt. 42. §-ának (5) bekezdése szerinti előírás nem tartalmaz olyan előírást, mely szerint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között csak akkor lehet a kötelezettséget kimutatni, ha annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 3.
Kapcsolódó címkék:    

Forgalmiköltség-eljárás - költségek átvezetése a 8. számlaosztályba

Kérdés: Forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatásnál mely számlákra kell átvezetni az 5. számlaosztályból a költségeket, illetve a saját termelésű készletek állományváltozását, és milyen időközönként kell ezt megtenni?
Részlet a válaszából: […] ...tehát több költségnemet is magában foglal, így közvetlenül a 8. számlaosztályba a költségnemszámlákról nem vezethető át. Az átvezetés könyvelése annak függvényében is változik, hogy a vállalkozás használja, vagy nem használja a 6-7. számlaosztály számláit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.