Bányászatban igénybe vett földterület értékcsökkenése

Kérdés: A Tao-tv. 1. számú melléklete 5/d. pontja alapján érvényesíthető-e az Szt. szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés a felszíni művelésű bányászat során igénybe vett földterület után?
Részlet a válaszából: […] ...művelésű bányászatot is. A bánya célját szolgáló építmény magában foglalja azt a földterületet, ahol a bányászat folyik. A bányaművelésre igénybe vett földterület értéke a felszíni bányászat eredményeként értékéből veszít. Ezért ad arra lehetőséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.
Kapcsolódó címke:

Bányanyitással, -bezárással kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: A kft. 2002. év elején bányatelket vásárolt a hozzá tartozó bányászati joggal. Agyagkitermelésre 2002-ben nem került sor. Novemberben elkészítette a rekultivációs tervet a bányabezáráshoz és az egyéb dokumentumokat. A rekultivációs időszak 4 év, addig igény esetén a bányában lévő agyagot kitermelik. Hogyan kell elszámolni a bányatelek-vásárlást, a bányászati jog vételét, a rekultivációs és bányabezárási dokumentációt, a 4 év során felmerülő rekultivációs ráfordításokat?
Részlet a válaszából: […] ...(az adott esetben az agyagkitermelés megkezdésekor, ha a telket egyébként másra nem használják) aktiválni kell az ingatlanok között.A bányaművelésre igénybe vett földterület, telek aktivált bekerülési értéke terv szerinti értékcsökkenés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 2.
Kapcsolódó címkék: