Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bejelentési kötelezettség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Járulékalap bejelentésének gyakorisága

Kérdés: Ha a társas vállalkozás 2006-ban elektronikus úton teljesíti a bevallást és adatszolgáltatást, 2006. 09. 01-jétől minden hónapban kell-e (kézi úton vagy elektronikus úton) dolgozóinak a 125 E Ft-ot el nem érő jövedelmet havonta külön bejelenteni és mikor?
Részlet a válaszból: […]változásbejelentési kötelezettségének. Az első bejelentési kötelezettség 2006. október 12-éig teljesíthető, ezt követően csak akkor kell bejelentést tenni, ha változás történik, például a dolgozó jövedelme eléri a 125 ezer forintot, a tényleges járulékalapot képező jövedelem nagyságával kapcsolatos feltétel megszűnésekor, a megszűnéstől számított 15 napon belül. Itt kell megjegyezni, amennyiben a foglalkoztató a foglalkoztatott személynél a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2766
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kapcsolt vállalkozás megítélése a Tao-tv. és az Szt. szerint

Kérdés: Magyarországi kft.-ben 2 tulajdonos van. 50-50 százalékos a részesedési arány, mely megegyezik a szavazati aránnyal is. A két tag férj és feleség. Ezen két magánszemély tag Romániában céget (S.R.L.) alapít, a részesedési arány szintén 50-50 százalék. A 2 cég kapcsolt vállalkozásnak minősül. Mi a bejelentés módja? A magyarországi kft. kisvállalkozásnak minősül, 2005. évtől újra készíthet egyszerűsített éves beszámolót. A magyarországi kft.-t milyen plusz "adminisztrációs" kötelezettség terheli a kapcsolt vállalkozás miatt? A magyarországi kft. besorolásánál (kis- vagy középvállalkozás) csak a kft. adatait kell figyelembe venni, vagy hozzá kell adni a román cég adatait is? Kérem, témakörönként tájékoztassanak, mire kell figyelni most már (kapcsolt vállalkozás miatt) a kft. könyvvezetésével, bevallásaival kapcsolatban! Mi változik meg a külföldi kapcsolt vállalkozás miatt?
Részlet a válaszból: […](Kkv-tv.) alapján kell meghatározni. 2005. január 1-jétől a Kkv-tv. szerinti kapcsolódó vállalkozások (a kérdésben szereplő magyar és román illetőségű vállalkozás annak minősül) létszám-, mérlegfőösszeg- és árbevételadatait együtt kell figyelembe venni a konszolidált beszámoló alapján, illetve ennek hiányában az egyedi beszámolóban lévő adatok összeadásával. A Kkv-tv. alapján első ízben 2005. január 1-jével kellett az utolsó ismert (jellemzően a 2003. évi) beszámoló adatai alapján elvégezni a besorolást, és ezt követően az csak akkor változik, ha két egymást követő beszámoló (jellemzően a 2004. és 2005. évi beszámoló) adatai mindkét évben meghaladják vagy mindkét évben alatta maradnak a Kkv-tv.-ben meghatározott értékeknek. E szabály alól csak az kivétel, ha az állam vagy az önkormányzat részesedése (szavazati joga) változik, mert az a változás napjával módosítja a besorolást. Attól függetlenül, hogy egy adózónak nem kell elkészíteni a szokásos piaci árra vonatkozó nyilvántartást, mert kisvállalkozás, a Tao-tv. 18. §-a szerint az adóalapot módosítani kell, ha a kapcsolt vállalkozással nem a szokásos piaci áron kötnek szerződést, és az adózás előtti eredmény kisebb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lenne. Csökkenteni lehet viszont az adóalapot fordított esetben, a Tao-tv. 18. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételek mellett. Az általános forgalmi adó megállapításakor - ha az ügylet gazdaságilag nem független felek között jön létre - az adó alapjaként számításba veendő ellenérték az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értéke, ha az ellenérték ehhez viszonyítva aránytalanul alacsony vagy az ügylet ingyenes volt. Gazdaságilag nem független fél az adóalany jelenlegi és volt tulajdonosa, tagja, az adóalannyal szoros gazdasági kapcsolatban álló fél, az adóalany gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, az adóalany közeli hozzátartozója, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2557

3. találat: Kapcsolt vállalkozás bejelentése

Kérdés: Mi a teendője a vállalkozásnak, ha bármely személlyel (belföldi, külföldi személlyel, magánszeméllyel) áll többségi irányítást jelentő befolyás alatt?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik egy vállalkozásban (közvetlenül vagy közvetve), akkor az Art. 15. §-ának (4) bekezdése szerint e viszonyát be kell jelenteni az adóhatóságnak. A bejelentésnek a hivatkozott rendelkezés szerint a kapcsolt vállalkozással érintett másik személy nevét (elnevezését), rövidített cégnevét,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 423

4. találat: Kapcsolt vállalkozás

Kérdés: Melyek a kapcsolt vállalkozás esetei az új Szt. és a Tao-tv. szerint, és mikor van bejelentési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […] 30% 50% 0,03% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Y tulajdonostárs 48% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "A" Kft. 33,3 % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Az új Szt. szerint kapcsolt vállalkozás áll fenn: "A" Kft. és "E" Kft. között, mivel "E" Kft. társult vállalkozásnak minősül. A Tao-tv. szerint kapcsolt vállalkozás áll fenn: "A" Kft. és X, valamint X-né között, mivel közeli hozzátartozók, és szavazati jogukat összeadva együtt, több mint 50 százalék szavazati joggal rendelkeznek "A" Kft.-ben, "B" Kft. és X, valamint X-né között, mivel közeli hozzátartozók, és szavazati jogukat összeadva együtt, több mint 50 százalék szavazati joggal rendelkeznek "B" Kft.-ben, "C" Kft. és X, valamint X-né között, mivel közeli hozzátartozók, és szavazati jogukat összeadva együtt, több mint 50 százalék szavazati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 398