Járulékalap bejelentésének gyakorisága

Kérdés: Ha a társas vállalkozás 2006-ban elektronikus úton teljesíti a bevallást és adatszolgáltatást, 2006. 09. 01-jétől minden hónapban kell-e (kézi úton vagy elektronikus úton) dolgozóinak a 125 E Ft-ot el nem érő jövedelmet havonta külön bejelenteni és mikor?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdésében meghatározottbevallásában a tényleges járulékalap feltüntetésével tesz eleget bejelentési,illetőleg változásbejelentési kötelezettségének. Az első bejelentésikötelezettség 2006. október 12-éig teljesíthető, ezt követően csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 14.
Kapcsolódó címkék:  

Kapcsolt vállalkozás megítélése a Tao-tv. és az Szt. szerint

Kérdés: Magyarországi kft.-ben 2 tulajdonos van. 50-50 százalékos a részesedési arány, mely megegyezik a szavazati aránnyal is. A két tag férj és feleség. Ezen két magánszemély tag Romániában céget (S.R.L.) alapít, a részesedési arány szintén 50-50 százalék. A 2 cég kapcsolt vállalkozásnak minősül. Mi a bejelentés módja? A magyarországi kft. kisvállalkozásnak minősül, 2005. évtől újra készíthet egyszerűsített éves beszámolót. A magyarországi kft.-t milyen plusz "adminisztrációs" kötelezettség terheli a kapcsolt vállalkozás miatt? A magyarországi kft. besorolásánál (kis- vagy középvállalkozás) csak a kft. adatait kell figyelembe venni, vagy hozzá kell adni a román cég adatait is? Kérem, témakörönként tájékoztassanak, mire kell figyelni most már (kapcsolt vállalkozás miatt) a kft. könyvvezetésével, bevallásaival kapcsolatban! Mi változik meg a külföldi kapcsolt vállalkozás miatt?
Részlet a válaszából: […] A kapcsolt vállalkozási viszonyt a 202/T nyomtatványon kellbejelenteni (2006-ban ez a 06202/T nyomtatványt jelenti) az adóhatóságnak aszerződéskötést követő 15 napon belül, az Art 23. §-a (4) bekezdésének b)pontja alapján. A kapcsolt vállalkozás (ha szervezeti formája...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.

Kapcsolt vállalkozás bejelentése

Kérdés: Mi a teendője a vállalkozásnak, ha bármely személlyel (belföldi, külföldi személlyel, magánszeméllyel) áll többségi irányítást jelentő befolyás alatt?
Részlet a válaszából: […] Ha egy személy, legyen belföldi vagy külföldi illetőségű, magánszemély vagy más személy, többségi irányítást jelentő befolyással rendelkezik egy vállalkozásban (közvetlenül vagy közvetve), akkor az Art. 15. §-ának (4) bekezdése szerint e viszonyát be kell jelenteni az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. november 22.

Kapcsolt vállalkozás

Kérdés: Melyek a kapcsolt vállalkozás esetei az új Szt. és a Tao-tv. szerint, és mikor van bejelentési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő vállalkozások és tulajdonosi kapcsolatuk a következő:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tulajdonos "A" Kft. "B" Kft. "C" Kft. "D" Kft. ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.