Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott bejelentkezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bejelentkezés, adózás (eva)

Kérdés: Egy beltaggal és egy kültaggal 1999 óta működő bt. (a beltag 36 órás munkaviszonnyal rendelkezik) bejelentkezhet-e az evába, és ha igen, az milyen adó- és járulékterheket jelent?
Részlet a válaszból: […]vagyont - miután az evaalany összes bevétele után fizeti a 15 százalékos evát - a törvény adózott vagyonnak tekinti, így annak terhére a tagi jogviszonyra tekintettel juttatott összeget (osztalékot, vállalkozásból kivont vagyont) a tag jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni. Nem tartozik ide a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díja, ha ilyen részére kifizetésre kerül, ezzel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a nem önálló tevékenységre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A bt. a biztosított társas vállalkozó után 29 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet. A társadalombiztosítási járulék alapja: a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelem, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér. Ha a járulékfizetési kötelezettség egy teljes naptári hónapon át nem áll fenn, egy naptári napra a minimálbér harmincadrészét kell figyelembe venni. A biztosított társas vállalkozó 8,5 százalék nyugdíjjárulékot, vagy ha magánnyugdíjpénztár tagja, 8 százalék nyugdíjjárulékot és 0,5 százalék nyugdíjjárulékot, továbbá 4 százalék egészségbiztosítási járulékot fizet. A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, illetőleg magán-nyugdíjpénztári tagdíj alapja a személyes közreműködés címén elszámolt összeg, de legalább havi átlagos szinten a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér azzal, hogy a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határ napi összegének (14 500 forint) a naptári évre számított összege (5 millió 307 ezer forint) után kell megfizetni. Abban az esetben, ha a biztosítási kötelezettség a naptári év teljes tartama alatt nem áll fenn, a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2078
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Evába történő bejelentkezés

Kérdés: 2003. évben alakult kft.-t 2004-ben jegyzi be a cégbíróság (ekkor van az előtársasági időszak vége). 2005-re választhatja-e az evát, ha a többi feltételt teljesíti?
Részlet a válaszból: […]mert az előtársasági időszakra kivételt mond a törvény. Tehát a 2003-2004. év közötti előtársasági időszak az adóévet megelőző második adóévnek számít. A 2004. évre vonatkozó módosítás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2054
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Áfa-körbe történő bejelentkezés

Kérdés: A dolgozók étkezési hozzájárulását pénzforgalmi bevételként kell elszámolni. Ezzel bevételünk eléri az áfakörbe történő bejelentkezés határát, a 2 millió forintot. E nélkül nem éri el bevételünk ezt az összeget. Be kell-e jelentkeznünk az áfakörbe?
Részlet a válaszból: […]adómérték helyett a "Mentes az adó alól" kifejezést kell szerepeltetni), hanem kizárólag az adó-nyilvántartási, -megállapítási, -bevallási és -elszámolási kötelezettség alól mentesít [Áfa-tv. 50. §-ának (2) és (3) bekezdése]. Az alanyi adómentesség kapcsán kiemelendő továbbá, hogy 2004. január 1-jétől - fő szabály szerint - már nem 2 millió, hanem 4 millió forint az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár [Áfa-tv. 49. §-a (2) bekezdésének b) pontja]. A dolgozók által kapott étkezési hozzájárulás (döntően étkezési utalványok) kapcsán annak van - az áfa szempontjából - döntő jelentősége, hogy ki végzi azt az étkeztetési tevékenységet, amelyet a dolgozók a szóban forgó hozzájárulásból fizetnek. Az áfafizetési kötelezettség ugyanis ilyen esetekben a szolgáltatás tényleges nyújtójánál merül fel. A kérdésből következtethetően vélhetően arról van szó, hogy a társaság nyújt a dolgozóknak étkeztetési szolgáltatást, melynek ellenértékét ők - többek között - étkezési utalványokkal egyenlítik ki. Ekkor a társaság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1793
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Eva választása

Kérdés: Választhatta-e az evát a 2004. adóévre egy 2002. február 12-én kft.-vé alakult bt., amely ugyanezen időponttól az egyik tagnak, akinek korábban (bt.-ben) 50 százalék tulajdonrésze volt, a kft.-ben már 70 százalék tulajdonrésze lett, ha feltételezzük, hogy a társaság az eva választhatósága szempontjából minden egyéb feltételnek megfelel? Helyesen értelmezzük-e, hogy ebben az esetben az adóévet megelőző naptári év 2003, és azt megelőző adóév 2002. február 12-től december 31-ig, minden feltétel teljesült, és a már meglévő tag szerzett 50 százalékot meghaladó részesedést?
Részlet a válaszból: […]előírásoknak 2004-re vonatkozó bejelentés esetén, 2003-ban a teljes naptári évben, míg 2002-ben a teljes adóévben kellett megfelelni (azaz a 2002. év esetében előfordulhatott a naptári évnél rövidebb adóidőszak is). A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság az adóévre akkor választhatja az Eva-tv. szerinti adóalanyiságot, ha egy, vagy együttesen több új tag az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben nem szerzett ötven százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést. (Nem zárja ki azonban az adóalanyiságot, ha az új tag öröklés révén jutott az 50 százalékot meghaladó részesedéshez.) Ez a szabály kizárólag az új tagok szavazati jogot biztosító részesedéséről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1773
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Bejelentkezés az evába

Kérdés: Rokkantnyugdíjas, ingatlanközvetítői tevékenységet egyéni vállalkozóként végző személy bejelentkezhet-e az evába, és ha igen, az milyen adó- és járulékterheket jelent?
Részlet a válaszból: […]korábban) nyerte el, és e jogállását 2002-től az adóalanyiság választásáig folyamatosan fenntartotta. Az egyéni vállalkozó evaalanyiságának időszakában nem érvényesülnek a vállalkozói személyi jöve-delemadózásra vonatkozó szabályok, és nem kell alkalmazni az Áfa-tv. külön szabályait sem. Az egyéni vállalkozót az evaalanyiság időszakában nem terheli cégautóadó, továbbá vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó sem. Az evaalany egyéni vállakozó az Eva-tv. szerinti adó megfizetésére kötelezett, amely a pozitív adóalap 15 százaléka. (Az eva alapja mindig áfával növelten értendő.) A Tbj-tv. a járulékszabályok szempontjából külön rendelkezéseket tartalmaz a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozóra, aki az eva alapjának 10 százaléka után köteles a baleseti társadalombiztosítási ellátások fedezetére 5 százalékos baleseti járulékot fizetni. Az evát választó, kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1771
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,