Bejelentkezés, adózás (eva)

Kérdés: Egy beltaggal és egy kültaggal 1999 óta működő bt. (a beltag 36 órás munkaviszonnyal rendelkezik) bejelentkezhet-e az evába, és ha igen, az milyen adó- és járulékterheket jelent?
Részlet a válaszából: […] Az 1999-óta működő betéti társaság az Eva-tv.-benmeghatározott feltételek teljesülése esetén választhatja az evát. Ilyenfeltétel többek között,- hogy a bt.-ben új tag nem szerzett (új tagok nem szereztekösszesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 3.
Kapcsolódó címkék:  

Evába történő bejelentkezés

Kérdés: 2003. évben alakult kft.-t 2004-ben jegyzi be a cégbíróság (ekkor van az előtársasági időszak vége). 2005-re választhatja-e az evát, ha a többi feltételt teljesíti?
Részlet a válaszából: […] A 2003. évben előtársaságként alakult, 2004-ben bejegyzettkft. 2005-re választhatja az evát, mert az előtársasági időszakra kivételt monda törvény. Tehát a 2003-2004. év közötti előtársasági időszak az adóévetmegelőző második adóévnek számít. A 2004. évre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.
Kapcsolódó címkék:  

Áfa-körbe történő bejelentkezés

Kérdés: A dolgozók étkezési hozzájárulását pénzforgalmi bevételként kell elszámolni. Ezzel bevételünk eléri az áfakörbe történő bejelentkezés határát, a 2 millió forintot. E nélkül nem éri el bevételünk ezt az összeget. Be kell-e jelentkeznünk az áfakörbe?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az alanyi adómentesség feltételei egyébként teljesülnek-e - az áfaalanyiságot önmagában megalapozza. Az alanyi adómentesség a bejelentkezési és a számlaadási kötelezettség alól nem (az "alanyi adómentes" értékesítések/szolgáltatások után is kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 19.
Kapcsolódó címke:

Bejelentkezés az evába

Kérdés: Rokkantnyugdíjas, ingatlanközvetítői tevékenységet egyéni vállalkozóként végző személy bejelentkezhet-e az evába, és ha igen, az milyen adó- és járulékterheket jelent?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 2. §-a tételes meghatározást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mely magánszemélyek választhatják az evát. Az egyéni vállalkozó esetében ilyen feltétel például, hogy az adóévet megelőző teljes naptári évben és az azt megelőző adóévben egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 1.
Kapcsolódó címkék:    

Eva választása

Kérdés: Választhatta-e az evát a 2004. adóévre egy 2002. február 12-én kft.-vé alakult bt., amely ugyanezen időponttól az egyik tagnak, akinek korábban (bt.-ben) 50 százalék tulajdonrésze volt, a kft.-ben már 70 százalék tulajdonrésze lett, ha feltételezzük, hogy a társaság az eva választhatósága szempontjából minden egyéb feltételnek megfelel? Helyesen értelmezzük-e, hogy ebben az esetben az adóévet megelőző naptári év 2003, és azt megelőző adóév 2002. február 12-től december 31-ig, minden feltétel teljesült, és a már meglévő tag szerzett 50 százalékot meghaladó részesedést?
Részlet a válaszából: […] A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a 2004. évre akkor választhatta az egyéb feltételek teljesülése mellett jogszerűen az evát, ha az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben nem alakult át. E feltétel teljesülése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 1.
Kapcsolódó címkék: