Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bekötőút tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bekötőút felújítása

Kérdés: A kft. az önkormányzattal kötött megállapodás alapján hozzájárul a bekötőút felújításához. A bekötőút az önkormányzaté marad, a kft. nem kap különös jogot az út felújításáért. Elszámolható-e az ezzel kapcsolatosan felmerült - számla alapján végzett - munka költsége? Tekinthető-e a felújítás idegen ingatlanon végzett felújításnak? A számlán szereplő áfa levonható?
Részlet a válaszból: […]elvégezteti, a felé számlázott összeget a kft. az áfa felszámításával vagy továbbszámlázza az önkormányzat felé, vagy térítés nélkül átadja az önkormányzatnak, az áfa felszámításával.Az Áfa-tv. szerint csak a közcélú adományként történő átadás nem minősül ellenérték fejében történő termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak.Feltételezhetően az önkormányzat a bekötőút felújításának a kft. által számlázott összegét nem fogadja. Marad a térítés nélküli átadás, mivel a kft. könyveiben nem maradhat a bekötőút felújításának a költsége a készletek között, azt a későbbiek során sem számolhatja el költségként, idegen ingatlanon végzett beruházásként (felújításként) sem mutathatja ki.A bekötőút felújítása költségeinek áfával növelt összegét az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, mint térítés nélkül átadott szolgáltatást.Az Szt. 33. §-ának (6) bekezdése szerint az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7898
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Önkormányzati bekötőút felújítása

Kérdés: A társaság telephelyének megközelítése kizárólag egy bekötőúton lehetséges, amely az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat pénzzel nem rendelkezik az út karbantartására, felújítására, de hozzájárult ahhoz, hogy a társaság azt elvégezze. Az útalap tisztítását, szintezését, kátyúzását, bitumenemulziós kezelését, aszfaltozását külső vállalkozó végezte. Az adóhivatal ellenőrzése miatt a számla áfája nem igényelhető vissza, mert a számla kibocsátója - ember hiányában - a munkát nem végezhette el. Hogyan történik ezen események könyvelése, van-e áfa-, illetve társasági­adó-vonzata?
Részlet a válaszból: […]tartozik az eszköz bekerülési értékébe, de más jogszabályi előírás megsértése miatt nem igényelhető vissza, annak összegével a társaságiadó-alap meghatározása során az adózás előtti eredményt növelni kell. A kérdés szerinti munka számlázott - áfa nélküli - összege a társaságnál a felújítási számlán van (lehet a készletszámlán is). A társaság ezen munkákat az önkormányzat tulajdonában lévő bekötőúton végeztette el, tehát azt az önkormányzatnak át kell adni. Mivel az önkormányzatnak nincs pénze, ez az átadás csak a térítés nélküli átadás szabályai alapján valósulhat meg, az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint az áfa felszámításával: T 8891 - K 162, 467. Ezzel a rendkívüli ráfordítással is növelni kell az adózás előtti eredményt, mint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költséggel, ráfordítással. Ha az adóhatóság megállapította, hogy a kivitelező nem végezhette el a kérdés szerinti munkát, akkor köteleznie kellett a kivitelezőt arra, hogy a korábban kibocsátott számlát számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával érvénytelenítse (sztornírozza sztornószámlával). Ha a társaság ilyen sztornószámlát kap, azt könyvelni kell: T 455 - K 162, 466. Ha az eredeti számlát a társaság már kiegyenlítette, akkor követelése lesz a kivitelezővel szemben. (Ennek rendezése vagy rendezetlensége azonban már közvetlenül nem kapcsolódik a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5512
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,