Bekötőút felújítása

Kérdés: A kft. az önkormányzattal kötött megállapodás alapján hozzájárul a bekötőút felújításához. A bekötőút az önkormányzaté marad, a kft. nem kap különös jogot az út felújításáért. Elszámolható-e az ezzel kapcsolatosan felmerült – számla alapján végzett – munka költsége? Tekinthető-e a felújítás idegen ingatlanon végzett felújításnak? A számlán szereplő áfa levonható?
Részlet a válaszából: […] ...összegét nem fogadja. Marad a térítés nélküli átadás, mivel a kft. könyveiben nem maradhat a bekötőút felújításának a költsége a készletek között, azt a későbbiek során sem számolhatja el költségként, idegen ingatlanon végzett beruházásként (felújításként)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzati bekötőút felújítása

Kérdés: A társaság telephelyének megközelítése kizárólag egy bekötőúton lehetséges, amely az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat pénzzel nem rendelkezik az út karbantartására, felújítására, de hozzájárult ahhoz, hogy a társaság azt elvégezze. Az útalap tisztítását, szintezését, kátyúzását, bitumenemulziós kezelését, aszfaltozását külső vállalkozó végezte. Az adóhivatal ellenőrzése miatt a számla áfája nem igényelhető vissza, mert a számla kibocsátója – ember hiányában – a munkát nem végezhette el. Hogyan történik ezen események könyvelése, van-e áfa-, illetve társasági­adó-vonzata?
Részlet a válaszából: […] ...növelni kell. A kérdés szerinti munka számlázott – áfa nélküli – összege atársaságnál a felújítási számlán van (lehet a készletszámlán is). A társaságezen munkákat az önkormányzat tulajdonában lévő bekötőúton végeztette el, tehátazt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 5.
Kapcsolódó címkék: