Sportbelépő a kifizetővel jogviszonyban nem álló magánszemélynek

Kérdés: Szeretnék megerősítést kérni a következőkben: Jól gondoljuk-e, hogy adómentesen adható sportbelépő és kulturális eseményekre szóló belépő (külön-külön a minimálbért meg nem haladó értékben) olyan magánszemélynek, aki a juttató kifizetővel nem áll semmilyen jogviszonyban (feltéve, hogy az adóévben tőle más címen nem kapott jövedelmet)? Tehát konkrétabban, ha a helyi önkormányzat szeretne juttatást adni a településen dolgozó pedagógusoknak, akikkel nem áll semmilyen jogviszonyban, akkor adhatja-e az előbb felsorolt juttatást adómentesen? Jól gondoljuk, hogy ez esetben sem az önkormányzatnak, sem a magánszemélynek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatotta) a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet;b) kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Fürdőbelépők értékesítése online

Kérdés: Megbízóm fürdőbelépőket szeretne értékesíteni online módon. Az online vásárláskor a sikeres fizetést követően a számlázz.hu program használatával a vevők számlát kapnak. A belépőt 90 napon belül használhatják fel a vevők, amikor a kapott QR-kód beolvasásával igénybe vehetik a szolgáltatást. Magánszemély vevők esetében csoportosan történne a számlák könyvelése árbevételre. Adószámlával rendelkező vásárlók esetében minden számlát egyedileg könyvelnénk árbevételként. Véleményünk szerint ez a gyakorlat megfelel a számviteli előírásoknak. Mivel a belépőjegyek 90 napig válthatók be, az év utolsó hónapjaiban vásárolt jegyek felhasználása átcsúszhat a gazdasági évet követő évre. A beléptetőrendszer adatai alapján nyomon követhető, hogy mennyi az eladott belépőjegyekből a felhasznált belépőjegyek száma és értéke, illetve év végén mennyi a fel nem használt belépőjegyek száma és értéke. Időbeli elhatárolással le kell-e könyvelni azoknak a belépőjegyeknek az értékét, amelyeket megvásároltak év végéig a vevők, de a fürdőszolgáltatást nem vették igénybe az adott évben?
Részlet a válaszából: […] ...elsődlegesen tisztázandó, ki üzemelteti a fürdőt? A megbízó társaság maga, vagy egy másik szervezet által üzemeltetett fürdő belépőjegyeit kívánja-e értékesíteni a megbízó társaság.Ha a megbízó társaság üzemelteti a saját tulajdonában (könyveiben)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Információs brosúra akvaparki belépőjegyekkel

Kérdés: Többcélú köznevelési intézmény vásárolt egy kft.-től 20 db úgynevezett "információs brosúrát", a számlán a termék megnevezésénél ez szerepel, a brosúra akvaparki belépőjegyeket tartalmaz. Hová kell könyvelni a számlát? 529. vagy 55. számlaosztály? Keletkezik-e, és ha igen, milyen adófizetési kötelezettsége lesz az intézménynek?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó költségvetési intézményről van szó.Így a válasz a következő:A vásárolt "információs brosúrák" (amelyek akvaparki belépőjegyeket tartalmaznak) feltehetően üzletpolitikai célokat szolgálnak, azokat üzleti ajándékként adják a magánszemélyeknek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Belépőjegyek feltöltött kép lájkolói részére

Kérdés: Egy rendezvényszervező cégtől társaságunk kap (egy előre nem tisztázott formában) belépőjegyeket az egyik rendezvényre, amelynek a helyszínéül szolgáló csarnokot társaságunk fogja bérbe adni a rendezvényszervező cégnek. Ezeket a belépőjegyeket egy közösségi oldalon "eljátszanánk" pl. egy feltöltött kép lájkolói között. A résztvevőknek nem kellene semmilyen pluszfeladatot teljesíteni a nyeréshez. Kapcsolódik-e ehhez társaságunk, illetve a nyertes(ek) részéről adófizetési kötelezettség, és ha igen, akkor milyen? Befolyásolja-e az adófizetési kötelezettséget az, hogy milyen formában jutunk hozzá a jegyekhez (pl. számla ellenében megvásároljuk, vagy üzleti ajándékként kapjuk)?
Részlet a válaszából: […] ...válasznál induljunk ki abból, hogy a társaság az egyik rendezvényre belépőjegyeket kap, amely jegye­ket – mindegy, hogy milyen formában – térítésmentesen átad a nyertes(ek)nek. Így a nyertes(ek) ellenérték megfizetése nélkül jut(nak) hozzá a belépő­jegy­(ek)hez....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Adómentes személyi jellegű egyéb kifizetések

Kérdés: Az eredeti kérdést a Számviteli Levelek 409. számában a 7987. kérdés tartalmazza, emiatt azt itt nem ismételjük meg. Az alábbi válasz csak az adómentes személyi jellegű egyéb kifizetésekre vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] ...ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott sportrendezvényre, kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet – névre szóló nyilvántartás alapján – külön-külön legfeljebb a minimálbért meg nem haladó értékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 29.

Fürdőbelépőjegyek továbbértékesítése

Kérdés: Adott egy vállalkozás, amely szálláshely-szolgáltatást végez. A helyi fürdőt üzemeltető vállalkozástól belépőjegyeket vásárol, szerződés szerint. Az erről szóló bejövő számlák összegét a 815. főkönyvi számlán tartja nyilván. A vendégek részére kiállított számlákon megnevezésként szállás, étkezés szerepel, tehát a fürdőbelépők továbbértékesítése nem követhető nyomon ezek alapján. Hogyan kell eljárnia, hogy az iparűzési adó alapja csökkenthető legyen a közvetített szolgáltatások értékével a fentiekben leírtak szerinti esetben? Egyáltalán értelmezhető-e az ügylet szolgáltatásként?
Részlet a válaszából: […] ...nem része a saját teljesítménynek). Egyebekben az sem kizárt, hogy a szálláshely a fürdő nevében (ügynökként) értékesíti a fürdő belépőjegyeit. Ebben az esetben értelemszerűen a jegyek eladásából nem árbevétel keletkezik (a jutalékot kell árbevételként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 20.

Adómentes juttatások elszámolása

Kérdés: A nem pénzben kapott adómentes juttatásokat az Szja-tv. 1. számú melléklete részletezi. Ezek többsége tételesen nem szerepel a személyi jellegű egyéb kifizetések között, ennek ellenére elszámolhatók ott?
Részlet a válaszából: […] ...által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatotta) a sporttörvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet,b) kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 18.

Rendezvények belépőjegyeinek értékesítése

Kérdés: A társaság különféle rendezvényeken való részvételre jogosító belépőjegyek vételével és eladásával foglalkozik. Az értékesítés a társaság által működtetett internetes felületen és jegypénztárakon keresztül történik. A vásárlók elfogadják az ÁSZF felvételeit. A belépőjegyek hátoldalán feltüntetjük, hogy a belépőjegy polgári jogi szerződés a vásárló és a rendezvényszervező között. Megállapodás alapján időben előbb történik meg az értékesítés a vásárlók felé, és csak ezen eladások után, a ténylegesen eladott belépőjegyek értéke alapján számol el a társaság a rendezvényszervezőkkel. A társaság saját nevében a rendezvényszervezők javára értékesíti a jegyeket. Ebben az esetben az iparűzésiadó-alap megállapítása során a vásárolt és változatlan formában tovább értékesített belépőjegy által megtestesített szolgáltatás bekerülési értéke levonható-e közvetített szolgáltatásként, függetlenül attól, hogy a jegyek értékesítéséről kiállított számlán a teljesítés dátuma korábbi, mint a rendezvényszervezők számláin feltüntetett időpont? Az ÁSZF-feltételek megléte elegendő-e a közvetített szolgáltatásként történő elszámoláshoz?
Részlet a válaszából: […] ...attól, hogy a rendezvényszervezők azt még nem számlázták. A kérdés szerinti esetben is, a kérdező társaság csak akkor tudja a belépőjegyeket akár internetes felületen, akár a jegypénztárakon keresztül értékesíteni, ha azokat a rendezvényszervezőktől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.

Szigorú számadású bizonylat az önkormányzatnál

Kérdés: Pontosan mely nyomtatványok bizonyulnak szigorú számadású bizonylatnak? Mely törvényeket, jogszabályokat kell figyelembe venni, hogy az önkormányzat a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása és selejtezése tekintetében minden elvárásnak megfeleljen?
Részlet a válaszából: […] ...tartoznak:– kiadási és bevételi pénztárbizonylat,– pénztárjelentés,– nyugta,– számla, egyszerűsített adattartamú számla,– belépőjegyek (rendezvényekre, színházi előadásra),– készpénzfelvételi utalvány,– bankkártya, csekkfüzet,– leltározás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 27.

Személyes közreműködés díjazása szövetkezetnél

Kérdés: Az általános szövetkezetben több száz fő tag vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében. Milyen módon lehet a tagoknak személyes közreműködésükért juttatást adni? Sportutalvány adható adómentesen a közreműködésért?
Részlet a válaszából: […] ...közül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. (Tehát a szövetkezet által megvásárolt belépőjegy, bérlet juttatható és nem általában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.
1
2
3