Információs brosúra akvaparki belépőjegyekkel

Kérdés: Többcélú köznevelési intézmény vásárolt egy kft.-től 20 db úgynevezett "információs brosúrát", a számlán a termék megnevezésénél ez szerepel, a brosúra akvaparki belépőjegyeket tartalmaz. Hová kell könyvelni a számlát? 529. vagy 55. számlaosztály? Keletkezik-e, és ha igen, milyen adófizetési kötelezettsége lesz az intézménynek?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó költségvetési intézményről van szó.Így a válasz a következő:A vásárolt "információs brosúrák" (amelyek akvaparki belépőjegyeket tartalmaznak) feltehetően üzletpolitikai célokat szolgálnak, azokat üzleti ajándékként adják a magánszemélyeknek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Belépőjegyek feltöltött kép lájkolói részére

Kérdés: Egy rendezvényszervező cégtől társaságunk kap (egy előre nem tisztázott formában) belépőjegyeket az egyik rendezvényre, amelynek a helyszínéül szolgáló csarnokot társaságunk fogja bérbe adni a rendezvényszervező cégnek. Ezeket a belépőjegyeket egy közösségi oldalon "eljátszanánk" pl. egy feltöltött kép lájkolói között. A résztvevőknek nem kellene semmilyen pluszfeladatot teljesíteni a nyeréshez. Kapcsolódik-e ehhez társaságunk, illetve a nyertes(ek) részéről adófizetési kötelezettség, és ha igen, akkor milyen? Befolyásolja-e az adófizetési kötelezettséget az, hogy milyen formában jutunk hozzá a jegyekhez (pl. számla ellenében megvásároljuk, vagy üzleti ajándékként kapjuk)?
Részlet a válaszából: […] ...válasznál induljunk ki abból, hogy a társaság az egyik rendezvényre belépőjegyeket kap, amely jegye­ket - mindegy, hogy milyen formában - térítésmentesen átad a nyertes(ek)nek. Így a nyertes(ek) ellenérték megfizetése nélkül jut(nak) hozzá a belépő­jegy­(ek)hez....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Adómentes személyi jellegű egyéb kifizetések

Kérdés: Az eredeti kérdést a Számviteli Levelek 409. számában a 7987. kérdés tartalmazza, emiatt azt itt nem ismételjük meg. Az alábbi válasz csak az adómentes személyi jellegű egyéb kifizetésekre vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] ...ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott sportrendezvényre, kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet - névre szóló nyilvántartás alapján - külön-külön legfeljebb a minimálbért meg nem haladó értékben (T 553...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 29.

Fürdőbelépőjegyek továbbértékesítése

Kérdés: Adott egy vállalkozás, amely szálláshely-szolgáltatást végez. A helyi fürdőt üzemeltető vállalkozástól belépőjegyeket vásárol, szerződés szerint. Az erről szóló bejövő számlák összegét a 815. főkönyvi számlán tartja nyilván. A vendégek részére kiállított számlákon megnevezésként szállás, étkezés szerepel, tehát a fürdőbelépők továbbértékesítése nem követhető nyomon ezek alapján. Hogyan kell eljárnia, hogy az iparűzési adó alapja csökkenthető legyen a közvetített szolgáltatások értékével a fentiekben leírtak szerinti esetben? Egyáltalán értelmezhető-e az ügylet szolgáltatásként?
Részlet a válaszából: […] ...nem része a saját teljesítménynek). Egyebekben az sem kizárt, hogy a szálláshely a fürdő nevében (ügynökként) értékesíti a fürdő belépőjegyeit. Ebben az esetben értelemszerűen a jegyek eladásából nem árbevétel keletkezik (a jutalékot kell árbevételként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 20.

Adómentes juttatások elszámolása

Kérdés: A nem pénzben kapott adómentes juttatásokat az Szja-tv. 1. számú melléklete részletezi. Ezek többsége tételesen nem szerepel a személyi jellegű egyéb kifizetések között, ennek ellenére elszámolhatók ott?
Részlet a válaszából: […] ...által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen juttatotta) a sporttörvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet,b) kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 18.

Rendezvények belépőjegyeinek értékesítése

Kérdés: A társaság különféle rendezvényeken való részvételre jogosító belépőjegyek vételével és eladásával foglalkozik. Az értékesítés a társaság által működtetett internetes felületen és jegypénztárakon keresztül történik. A vásárlók elfogadják az ÁSZF felvételeit. A belépőjegyek hátoldalán feltüntetjük, hogy a belépőjegy polgári jogi szerződés a vásárló és a rendezvényszervező között. Megállapodás alapján időben előbb történik meg az értékesítés a vásárlók felé, és csak ezen eladások után, a ténylegesen eladott belépőjegyek értéke alapján számol el a társaság a rendezvényszervezőkkel. A társaság saját nevében a rendezvényszervezők javára értékesíti a jegyeket. Ebben az esetben az iparűzésiadó-alap megállapítása során a vásárolt és változatlan formában tovább értékesített belépőjegy által megtestesített szolgáltatás bekerülési értéke levonható-e közvetített szolgáltatásként, függetlenül attól, hogy a jegyek értékesítéséről kiállított számlán a teljesítés dátuma korábbi, mint a rendezvényszervezők számláin feltüntetett időpont? Az ÁSZF-feltételek megléte elegendő-e a közvetített szolgáltatásként történő elszámoláshoz?
Részlet a válaszából: […] ...attól, hogy a rendezvényszervezők azt még nem számlázták. A kérdés szerinti esetben is, a kérdező társaság csak akkor tudja a belépőjegyeket akár internetes felületen, akár a jegypénztárakon keresztül értékesíteni, ha azokat a rendezvényszervezőktől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.

Szigorú számadású bizonylat az önkormányzatnál

Kérdés: Pontosan mely nyomtatványok bizonyulnak szigorú számadású bizonylatnak? Mely törvényeket, jogszabályokat kell figyelembe venni, hogy az önkormányzat a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása és selejtezése tekintetében minden elvárásnak megfeleljen?
Részlet a válaszából: […] ...tartoznak:- kiadási és bevételi pénztárbizonylat,- pénztárjelentés,- nyugta,- számla, egyszerűsített adattartamú számla,- belépőjegyek (rendezvényekre, színházi előadásra),- készpénzfelvételi utalvány,- bankkártya, csekkfüzet,- leltározás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 27.

Személyes közreműködés díjazása szövetkezetnél

Kérdés: Az általános szövetkezetben több száz fő tag vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében. Milyen módon lehet a tagoknak személyes közreműködésükért juttatást adni? Sportutalvány adható adómentesen a közreműködésért?
Részlet a válaszából: […] ...közül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. (Tehát a szövetkezet által megvásárolt belépőjegy, bérlet juttatható és nem általában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 30.

Belépőjegyek értékesítése bizományosi konstrukcióban

Kérdés: Cégünk bizományosi szerződés keretében értékesít belépőjegyeket különböző rendezvényekre mint jegyiroda. Saját nevünkben járunk el, tehát mi állítjuk ki a számlát. Utólagos elszámolással az eladott jegyekről a szervező kiállítja felénk az ő számláját. A profitunk az ügyleten a bizományosi díj (jutalék). Hogyan kell helyesen számlázni ezt az ügyletet? Ha a szervező a bizományosi díjjal csökkentett számlát állít ki felénk, mi pedig a teljes összeget a végfelhasználók felé, vagy az, ha a szervező is a teljes összeget számlázza felénk, és mi visszaszámlázzuk neki a bizományosi díjat (jutalékot)? Ha 18%-os áfakulcs alá tartozik a termék, amit bizományosként értékesítünk, akkor ezen termékek értékesítéséhez tartozó bizományosi díj is 18% áfa alá tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtására) vállal kötelezettséget. A kérdéses esetben erről - konkrétan szolgáltatásnyújtás igénybevételére jogosító belépőjegyek értékesítéséről - lehet szó.Az általános forgalmi adó szempontjából a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.

Tiszteletjegyek áfája

Kérdés: Cégünk kulturális intézmény, ahol a különféle művészeti előadások alkalmával bizonyos mennyiségű tiszteletjegyet is kibocsátanak az egyébként nem ingyenes rendezvényre. Ezen tiszteletjegyek áfatartalma kérdéses számomra. Milyen számítási mód alapján kellene meghatározni a tiszteletjegyekre fordított kiadásokat? (Nem csak a fellépő költsége a tényleges költség!) A tényleges költséget kell a személyi jellegű egyéb kifizetések közé könyvelni, melyik költségszámláról mennyit?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet. (Ehhez természetesen az szükséges, hogy a cég az adóévben átadott tiszteletjegyekről olyan nyilvántartást vezessen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 19.
1
2
3