Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bérbe adott gépjármű tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Magánszemély által bérelt tehergépkocsi üzleti használata

Kérdés: Társaságunk alkalmazottja a bérelt tehergépkocsiját hivatali, üzleti célra is használja. Ezért a társaság havi 200 ezer Ft átalányt fizetne a dolgozónak. Adható-e ilyen formában költségtérítés? Milyen terhei lehetnek a társaságnál és a magánszemély dolgozónknál? Az átalány formájában adott költségtérítés elszámolható-e, milyen bizonylat alapján? A társasági adó szempontjából ez lehet-e a vállalkozás érdekében felmerült költség?
Részlet a válaszból: […]százalék társadalombiztosítási járulék terheli, a magánszemély pedig az így megszerzett jövedelme 27 százalékkal növelt összege alapján 17, illetve 32 százalék személyi jövedelemadót, továbbá 9,5 százalék nyugdíjjárulékot, 6 százalék egészségbiztosítási járulékot fizet. Az alkalmazott által bérelt tehergépkocsinak a társaság érdekében (üzleti célra) történő használata esetén - különmegállapodás alapján -, ha az elvégzett munka piaci értéken történő számlázása nem oldható meg, csak útnyilvántartás vezetése mellett számolható el a társaságnál költség. (Megjegyezzük, ha az alkalmazott béreli a tehergépkocsit, akkor feltételezhetően azzal mások számára is végez tevékenységet, amelynek az ellenértékét számlázza a megrendelőnek, így nem lehet akadálya annak sem, hogy az üzleti célra történő igénybevételt is a társaságnak számlázza!) Ha az alkalmazott nem számláz, és így útnyilvántartás, különmegállapodás alapján történik a költségelszámolás, akkor a következő költségek vehetők figyelembe: - a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével számla alapján, vagy az APEH által közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség, valamint - a számla szerinti egyéb költség (nyilvánvalóan a megtett úttal arányosan), amennyiben az a bérleti szerződés alapján a magánszemélyt terheli (ideértve a számlázott bérleti díjat, illetve annak arányos részét is). A leírtakból következően, az előbbiek szerinti összegek dokumentáltan tényleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4769

2. találat: Személygépkocsi bérbeadása az ügyvezető részéről

Kérdés: Kft. esetében az ügyvezető bérbeadná személygépkocsiját havi 9 E Ft-ért a kft.-nek. Milyen jövedelme keletkezik az ügyvezetőnek? Milyen adót, járulékot kell a kft.-nek levonni? Számlát nem ad róla, szerződés van a kft. és a magánszemély között. Később a kft. tervezi a gépkocsit megvásárolni, de most anyagilag nem tudja megtenni. A benzint a cég fizeti a cég nevére szóló számlák alapján. Útnyilvántartást vezetnek.
Részlet a válaszból: […]alkalmazni, a jövedelem a bérleti díjból a költségek levonásával (tételes költségelszámolással), vagy a "90 százalékos" szabály alkalmazásával határozható meg. Ha az ügyvezető a személygépkocsit tartós vagy rendszeres jelleggel bérbe adja, az az Áfa-tv. szerint gazdasági tevékenységnek minősül, és mint ilyen az Áfa-tv. hatálya alá tartozik. Ezért az ügyvezetőnek az Art. 16. §-a alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4572
Kapcsolódó tárgyszavak: ,