Magánszemély által bérelt tehergépkocsi üzleti használata


Társaságunk alkalmazottja a bérelt tehergépkocsiját hivatali, üzleti célra is használja. Ezért a társaság havi 200 ezer Ft átalányt fizetne a dolgozónak. Adható-e ilyen formában költségtérítés? Milyen terhei lehetnek a társaságnál és a magánszemély dolgozónknál? Az átalány formájában adott költségtérítés elszámolható-e, milyen bizonylat alapján? A társasági adó szempontjából ez lehet-e a vállalkozás érdekében felmerült költség?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2010. október 21-én (230. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4769

[…] százalék társadalombiztosítási járulék terheli, a magánszemély pedig az így megszerzett jövedelme 27 százalékkal növelt összege alapján 17, illetve 32 százalék személyi jövedelemadót, továbbá 9,5 százalék nyugdíjjárulékot, 6 százalék egészségbiztosítási járulékot fizet. Az alkalmazott által bérelt tehergépkocsinak a társaság érdekében (üzleti célra) történő használata esetén - különmegállapodás alapján -, ha az elvégzett munka piaci értéken történő számlázása nem oldható meg, csak útnyilvántartás vezetése mellett számolható el a társaságnál költség. (Megjegyezzük, ha az alkalmazott béreli a tehergépkocsit, akkor feltételezhetően azzal mások számára is végez tevékenységet, amelynek az ellenértékét számlázza a megrendelőnek, így nem lehet akadálya annak sem, hogy az üzleti célra történő igénybevételt is a társaságnak számlázza!) Ha az alkalmazott nem számláz, és így útnyilvántartás, különmegállapodás alapján történik a költségelszámolás, akkor a következő költségek vehetők figyelembe: - a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével számla alapján, vagy az APEH által közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség, valamint - a számla szerinti egyéb költség (nyilvánvalóan a megtett úttal arányosan), amennyiben az a bérleti szerződés alapján a magánszemélyt terheli (ideértve a számlázott bérleti díjat, illetve annak arányos részét is). A leírtakból következően, az előbbiek szerinti összegek dokumentáltan tényleges […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.