Bérelt földterületen ültetvénytelepítés átadása a bérbeadónak

Kérdés: Egy kft. a saját tulajdonosának földterületén állami támogatással saját vállalkozásban ültetvényt telepített, mely már termőre fordult. A megváltozott gazdasági körülmények következtében a tulajdonos őstermelőként kívánja tovább folytatni e tevékenységét. Hogyan kell ezt jogszerűen kezelni, könyvelni, mi lesz a levont áfa sorsa stb.?
Részlet a válaszából: […] ...tulajdonában lévő földterületén, amelyre ültetvényt telepített. Ezzel a kft.-nek ez a tevékenysége, és feltehetően ennek a földnek a bérbeadása megszűnik, de a kft.-nek nem kell megszűnnie, ha van más tevékenysége is.A mezőgazdasági őstermelőkről, a bejelentkezésről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Áfaköteles bérbeadásra való áttérés teljesítési időpontja

Kérdés: Cégünk 2022. 01. 01. dátummal szeretne áttérni ingatlan-bérbeadás tevékenységével az áfa hatálya alá.
-Amennyiben a 2021. 11-12. havi bérleti díjat decemberben számlázom ki, de a teljesítés és a fizetési határidő is 2022. 01. havi, a számlát áfásan vagy áfamentesen állítom ki?
-Amennyiben a 2021. 11-12. havi bérleti díjat 2022. 01. hóban számlázom ki, és a teljesítési és fizetési határidő is 2022. 01. havi, akkor a számlát áfásan vagy áfamentesen állítom ki?
-Amennyiben 2021. 12. hónapban állítok ki 2022. 01. hóra vonatkozó bérleti díjat, akkor a számlát áfásan vagy áfamentesen kell kiállítani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 55. § (1) bekezdése szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul. Ezt tekinti az Áfa-tv. teljesítésnek. Ez azt jelenti, hogy a teljesítés időpontja döntő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Lakásbérbeadás berendezési tárgyakkal

Kérdés: A kft. bérbeadással foglalkozik. Egyik esetben megvásárolja az "üres" használt lakást és külön a berendezési tárgyakat. A berendezési tárgyakat egyedileg kell nyilvántartani a tárgyi eszközök között, vagy rá lehet/kell aktiválni a lakásra? A másik esetben új lakást vásárol, megbíz egy lakberendezőt, hogy rendezze be a lakást, és a lakberendezői szolgáltatásról kap számlát, a berendezési tárgyak nincsenek egyedileg nyilvántartva, azokat a lakberendező szerezte be. Ha nincsenek egyedileg nyilvántartva a berendezési tárgyak, akkor egy berendezési tárgy elhasználódása és cseréje esetén hogyan lehet kivezetni a lecserélt eszközt a könyvekből?
Részlet a válaszából: […] Az egyik esetben a válasz nem lehet más, mint amit az Szt. 16. §-ának (1) bekezdése előír: az eszközöket (így a lakás berendezési tárgyait is) és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló (leltár) elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Bérbeadás után értékesítés

Kérdés: Megbízónk eszközök bérbeadásával foglalkozik. Az eszközök hasznos élettartama átlagosan 5 év. A bérleti időszakok rövidek, átlagosan 3-6 hónap, majd új felhasználóhoz kerül az eszköz, aki szintén 3-6 hónapig bérli, egészen a hasznos élettartam végéig. Eddig az eszközök tárgyi eszközként kerültek kimutatásra a könyvekben. Felmerült lehetőségként, hogy a gyártó engedélyével, igény szerint értékesítésre kerülnének az eszközök az épp aktuális bérbevevőnek: ez jelentheti azt is, hogy a könyvekbe kerülést követő 3 hónap múlva, vagy azt is, hogy egy 3 éve használatban lévő eszköz kerül értékesítésre. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Az eredetileg tárgyi eszközként besorolt eszköz, amelyet bérbe vettek, helyesen kerül kimutatásra tárgyi eszközként akkor is, ha 3 hónap múlva értékesítik? Értékesítés előtt a tárgyi eszközt könyv szerinti értéken (vagy piaci értéken) a készletek közé kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a forgóeszközök közé sorolni, természetesen a rendeltetésszerű használatbavételkor, a kérdés szerinti eszközöket az első bérbeadáskor, ha előtte a cég azt saját maga nem hasznosítja.Az Szt. 24. §-ának (1) bekezdése szerint befektetett eszközként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 12.

Személygépjárművek bérbeadásának iparűzési adója

Kérdés: Társaságunk tevékenysége saját tulajdonú személygépjárművek tartós bérbeadása és teljes körű üzemeltetése, flottakezelése. Társaságunk székhelyén és telephelyén is folytat vállalkozási tevékenységet. A székhely és telephely is alkalmatlan a gépjárművek tárolására, ott csupán egy-egy irodánk található, ugyanakkor a gépjárművek forgalmi engedélyében szereplő cím a társaságunk székhelycíme. Megrendelőink/ügyfeleink az ország különböző településein működő vállalkozások, akiknek a többsége a telephelyünk szerint illetékes önkormányzat területén rendelkezik székhellyel. A megrendelőink/ügyfeleink a bérbe vett gépjárműveket jellemzően saját dolgozóik részére rendelkezésre bocsátja, folyamatos használatra. Ebben az esetben a társaságunk tulajdonában álló bérbe adott személygépjárműveket az iparűzésiadóalap-megosztás számítása során mely településen/településeken kell figyelembe vennünk?
Részlet a válaszából: […] ...3. számú melléklete 1.2 pontja szerint - ott kell figyelembe venni, ahol azt jellemzően tárolják. Bérbe adott személygépkocsi esetén, a bérbeadás időtartama alatt ez tipikusan akkor lehet a bérbeadó székhelye vagy telephelye, ha a bérlet rövid távú (1-2 nap, esetlegesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.

Bérbeadás vagy szálláshely-szolgáltatás

Kérdés: Társaságunk mint anyavállalat a tulajdonunkban lévő üdülőben részben a leányvállalatok dolgozóinak, részben a saját dolgozói részére üdülési lehetőséget biztosít május 1. és október 1. közötti időszakban, a külön üdülési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően. A KSH szerinti besorolás: Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a 173/2003. sz. kormányrendelet alapján. Saját dolgozóink térítésmentesen vehetik igénybe az üdülőt, ezen térítésmentes juttatás kalkulált értéke után a munkabérre vonatkozó adó- és járulékfizetési szabályok alapján teljesítjük adó- és járulékfizetési kötelezettségünket. A tagcégek részére évente határozott idejű bérleti szerződés alapján 27%-os áfát felszámítva engedjük át az üdülőt, az üdülési szabályzatban meghatározott heti turnusváltásokban megvalósuló üdülés céljára. A tagcégekkel kötött bérleti szerződés tartalmazza a bérleti időszakot, a bérleti díjat, azt, hogy az üdülőt csak beutalt személy használhatja. Nem tér ki a mellékszolgáltatásokra (ágyneműcsere biztosítása, gondnok foglalkoztatása). Minden üdülő kitakarítva adja át az üdülőt. Helyesen járunk-e el, ha bérletnek minősítjük a tagcégekkel kötött, május-október közötti időszakra vonatkozó szerződést, miközben a tagcégek dolgozói heti turnusváltásban veszik igénybe az üdülőt, vagy valójában "Szálláshely-szolgáltatásra" kellene szerződést kötnünk?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz nézzük meg a vonatkozó jogszabályok előírásait.A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 23. pontja szerint szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.

Szálláshely-szolgáltatás vagy bérbeadás

Kérdés: A kft. üzemi épületek bérbeadásával foglalkozik. A területen van egy épületünk, ami régen munkásszállásként funkcionált, és saját vidéki dolgozóinkat helyeztük el itt. Jelenleg már csak egy fő saját dolgozó veszi igénybe. Bérlőink részéről felmerült az az igény, hogy az általuk bérelt telepen lévő szálláslehetőséget kihasználják, és elhelyezzék több hónapon keresztül saját vidéki dolgozóikat. Minek minősül ez a tevékenység? Bérbeadásnak vagy kereskedelmi szálláshelynek? Semmi pluszszolgáltatás nincs, csak 10 szoba ágyakkal. Ez ideig 27%-os áfával számláztunk a cégeknek. Néha egy-egy magánszemély is bérli hosszú távra (fél évre).
Részlet a válaszából: […] ...és a 2009. évi LXXVI. törvény követelményei szerinti engedéllyel rendelkeznek.A válaszadó véleménye szerint helyesen járnak el, hogy bérbeadást számláznak 27 százalékos áfával a cégek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 5.

Munkagép használatba adása keretszerződés keretében

Kérdés: Ügyfelünk mezőgazdasági termékek kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. A kiskereskedelemben a gazdáknak közvetlenül értékesítik a termékeiket. A termékértékesítés előmozdítása érdekében az alábbi szerződést kötötték (kivonatosan):
A nem magánszemély gazdák vállalják, hogy 5 éven keresztül évente pl. 5000 l terméket vásárolnak ügyfelünktől. Ügyfelünk mezőgazdasági munkagépeket ad használatba minden gazdának külön-külön. A gép tulajdonjoga azonban a keretszerződés 5. évét lezáró összesítés megtörténtéig fennmarad. Ha a gazda a vállalt kötelezettségeit teljesíti, akkor az 5. évet követő összesítés után a mezőgazdasági munkagép térítésmentesen kerül a tulajdonába. A mezőgazdasági munkagép értéke általában a keretszerződésben vállalt összmennyiség összértékének az egyharmad része. Ügyfelünk ezt a mezőgazdasági munkagépet nyílt végű pénzügyilízing-konstrukció keretében vásárolta meg. A lízingszerződésben rögzítették, hogy a lízingelt mezőgazdasági munkagépet az ügyfél vevő partnere (a gazda) használja. A mezőgazdasági munkagép fent ismertetett "sorsa" változtat-e a szokásos nyílt végű pénzügyilízing-konstrukcióban alkalmazott könyvelési tételeken? Illetve a munkagép 5. év végi tulajdonjog-átruházásának milyen könyvelési tételei és adózási vonzatai lesznek?
Részlet a válaszából: […] ...lízingelt munkagépet az ügyfél vevője fogja használni), a nyílt végű pénzügyi lízingre vonatkozó számviteli előírások szerint. (Bérbeadás esetén a tulajdonjog átszállásához az ügyfélnek a munkagépet nulla értéken is számláznia kell, nyílt végű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 13.

Bérbeadás útján hasznosított ingatlan értékcsökkenési leírása

Kérdés: A társaság az ingatlant bérbeadás útján hasznosítja. A bérlővel kötött szerződésben a bérleti díjat a piaci árat jelentősen meghaladó összegben határozták meg. Javasolható-e az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírást ehhez, a piaci árat meghaladó bérleti díjhoz igazítani?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 52. §-a szabályozza az eszközök évenként elszámolandó értékcsökkenésének a megállapítását. Nyilvánvalóan az előírás a bérbeadás útján hasznosított ingatlanokra is vonatkozik.Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése szerint az évenként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 25.

Tartós bérbeadás ingyen

Kérdés:

Személygépkocsi tartós bérbeadásakor a cégautóadó alanya a bérbevevő 2013. 07. 01-től, ha az üzembentartó személyét a hatósági járműnyilvántartás tartalmazza. Lehet-e ingyenes a tartós használatbavétel, és ez esetben is elszámolható a társaságnál az amortizáció, mint költség?

Részlet a válaszából: […] ...Tehát a társaságot cégautóadó-fizetési kötelezettség terheli.Természetesen szerződés kérdése: a tartós használatba adás, bérbeadás ingyenes is lehet, de nem mindegy, hogy kinek.Ha másik társaságnak adják a személygépkocsit tartósan bérbe, akkor a Tao-tv. 3...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.
1
2
3
8