Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott bérelt üdülő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Bérelt üdülő felújítása, berendezése

Kérdés: A kft. üdülőt bérel, alkalmazottak üdültetésére és tréning helyszínéül. Az üdülőt felújította, műszaki cikkeket, kondigépeket, matracokat stb. vett bele. Az önkormányzatnál egyéb szálláshely címén jelentkezett be. Elszámolhatók-e költségként a felsorolt beruházások, tárgyi eszközök, levonható-e az áfa, illetve béren kívüli juttatásként hogyan számoljam el?
Részlet a válaszból: […]§-a (4) bekezdésének 8. pontjában előírt követelményeknek, akkor az karbantartás, amelynek költségeit - az üdülő tényleges használata hiányában - a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell - egyes meghatározott juttatásként - elszámolni, az előzetesen felszámított áfa nem vonható le.Az üdülő mobil bútorai, berendezési tárgyai, a matracok, az ágyneműk cseréje eszközbeszerzésnek tekintendők, jellemzően tárgyieszköz-beszerzésnek, és mint ilyeneket eszközérték-növekedésként kell kimutatni (költségkénti elszámolására visszatérünk!). Az üdülő beépített berendezési tárgyainak cseréje karbantartásnak minősül, elszámolása az előző bekezdésben leírtak szerint.Nem az üdülés érdekében beszerzett műszaki cikkeket, kondigépeket a tárgyi eszközök között kell állományba venni, és a várható hasznos élettartam figyelembevételével terv szerinti értékcsökkenési leírást kell elszámolni.Az üdülő mobil bútorai, berendezési tárgyai, a matracok, az ágyneműk, a műszaki cikkek, a kondigépek előzetesen felszámított áfája nem vonható le, ha ezen eszközöket kizárólag az alkalmazottak használják, és ezen eszközöket az üzemkörön kívüli tárgyi eszközök között kell kimutatni.Ha az üdülőt kizárólag a kft. alkalmazottai használják, és térítési díjat nem fizetnek:- az üdülő bérleti díját;- az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújítás évenként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírását;- az üdülő mobil bútorainak, berendezési tárgyainak, a matracoknak, az ágyneműknek, a műszaki cikkeknek, a kondigépeknek a bekerülési értéke magában foglalja az előzetesen felszámított áfát is, ezen eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírását;- az üdülő üzemeltetése, fenntartása, karbantartása kapcsán igénybe vett szolgáltatások - áfát is magában foglaló - értékét;- az üdülőben foglalkoztatottak közterhekkel növelt munkabérét, mint saját előállítású eszközök aktivált értékét, fizetendő áfával növeltena személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni.Ha az üdülőt nem kizárólag a kft. alkalmazottai használják, azt kívülállók is igénybe veszik térítés ellenében (ideértve azt is, ha a kft. alkalmazottai térítési díjat is fizetnek), akkor a költségek elszámolása a következők szerint történhet:- a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban, az általános előírások szerint kell elszámolni, de elkülönítetten is, vagy a 6. és 7. számlaosztály használatával;- az üdülő bérleti díja igénybe vett szolgáltatás költsége, az előzetesen felszámított áfa levonható: T 522, 466 - K 454;- az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújítás évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírása (az előzetesen felszámított áfa a bekerüléskor levonásra került): T 571 - K 129;- az üdülő mobil bútorainak, berendezési tárgyainak, a matracoknak, az ágyneműknek, a műszaki cikkeknek, a kondigépeknek az évenként elszámolandó terv szerinti, illetve a használatba vételkori egy összegű értékcsökkenési leírása (az előzetesen felszámított áfa az eszközök bekerülésekor levonásba került): T 571 - K 139, 149;- az üdülő üzemeltetéséhez, fenntartásához, karbantartásához igénybe vett szolgáltatások (az elő­zetesen felszámított áfa levonásra került): T 521, 523, 529, 466 - K 454; felhasznált anyagok, közüzemi díjak: T 511, 513, 466 - K 454;- az üdülőben foglalkoztatottak munkabére: T 541 - K 471, a munkabért terhelő közterhek: T 561, 562, 564 - K 463;- és egyéb - az üdülőben felmerült - költségek: T 51-56 - K 384 stb.Tekintettel azonban arra, hogy az üdülőben folyó tevékenység igénybevételéért a kívülállók, az alkalmazottak térítési díjat fizetnek, a fizetendő áfával növelt térítési díjat is - elkülönítetten - könyvelni kell: T 311, 384 - K 91-92, 467.Ezt követően meg kell állapítani, hogy az elkülönítetten könyvelt összes költségből mekkora összeget nem fedeznek a térítési díjak (külön az alkalmazottaknál, külön a kívülállóknál, és ezeken belül milyen összeget képvisel az üdülési szolgáltatás miatti többletköltség, illetve az egyéb szolgáltatások miatti többletköltség!). Természetesen az összes költséget, a térítési díjjal nem fedezett költséget is - az elkülönítésnek megfelelően - dokumentálni kell.A térítési díjjal nem fedezett költségeket,- az alkalmazottak részére biztosított üdülési szolgáltatás,- a kívülállók részére biztosított üdülési szolgáltatás,- az alkalmazottak részre biztosított egyéb szolgáltatás,- a kívülállók részére biztosított egyéb szolgáltatásmegbontásban - a fizetendő áfával növelt összegben - a következők szerint kell elszámolni:- mint saját üdülési, illetve egyéb szolgáltatást a vásárolt készletek között állományba kell venni: T 271 - K 582;-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6814
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,