Baromfinevelési gépek amortizációs leírási kulcsa

Kérdés: Társaságunk baromfitenyésztéssel (is) foglalkozik. Az elmúlt években több baromfitartás-technológiai beruházást valósított meg, amelyek aktiválásra is kerültek. Ezekre a gépekre-berendezésekre, amelyek baromfinevelési gépek (a 8436. vtsz. szám alá tartoznak), a Tao-tv. nem tartalmaz külön leírási mértéket, így különböző leírási kulcsokkal szerepeltette társaságunk a társaságiadó-bevallásában. Szeretnénk választ kapni arra, hogy a már korábban (a 2021-2022. években) aktiválásra került eszközök tekintetében alkalmazható-e a Tao-tv. 1. sz. melléklet 9. pontjában foglalt 50%-os leírási kulcs a 2023-as adóévre. Továbbá amennyiben a társaság az 50%-os leírási kulcs mellett dönt, szükséges-e a korábbi évek társaságiadó-bevallását ennek megfelelően önellenőriznie?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 1. számú melléklet 1. pontja szerint, ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózót választási lehetőség illeti meg, és tekintettel arra, hogy nincs kikötve, hogy a választástól nem lehet eltérni, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Kültéri világítóberendezések nyilvántartása

Kérdés: Park, kert építése során olyan kültéri világítóberendezések kerültek beszerzésre, amelyek részben a kerti padokba kerültek beépítésre, részben a térkőbe, illetve a növények közé a talajba, illetve vannak kültéri állólámpák is. Ezek részei lehetnek a park és a kerti padok bekerülési értékének?
Részlet a válaszából: […] ...mely szerint az eszközöket és kötelezettségeket egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A kérdéshez kapcsolódóan a kültéri világítóberendezések tekinthetők-e az egyedileg nyilvántartandó park, kert, illetve pad bekerülési értékébe? A rövid válasz az, hogy nem!A park,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Napelemes kiserőműrendszer besorolása

Kérdés: Kérdésünk a napelemes kiserőműrendszer tárgyieszköz-besorolásához és értékcsökkenésének elszámolásához kapcsolódik. Társaságunk napelemes kiserőműrendszert építtet ki - 664 kWp DC vissz-watt védelemmel ellátva, eddigi energiafelhasználásunk csökkentése céljából, a telephelyünk teljes villamosenergia-ellátására. A napelemek a meglévő üzemcsarnokunk nyeregtetőjére kerülnek felszerelésre, utólagosan. Felszerelésre kerül: napelempanel, inventer, kábelek, kábeltálcák. Ebben az esetben a napelemes rendszer az épület bekerülési értékét növelné, és az épületek közé kell besorolni, az épület értékcsökkenési leírási kulcsával megegyezően, vagy önálló berendezésként kell aktiválni, a gépek, berendezések leírási kulcsa alapján 14,5%-kal?
Részlet a válaszából: […] ...Ezért indokolt a napelempaneleket, illetve az inventert külön-külön egyedi tárgyi eszközként a beruházási számláról a gépek, berendezések, járművek között állományba venni, értékcsökkenési leírását az Szt. 52. §-a szerint meghatározni, illetve a Tao...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Irodaház bekerülési értékébe tartozhat-e a mélyhűtő kamra?

Kérdés: A cég irodaházat épít saját részére. Az épület bekerülési értékébe tartozhat-e az üzemi konyhához épített mélyhűtő kamra?
Részlet a válaszából: […] ...- a mélyhűtő kamrának van egy építmény része (amelyben a technológiát elhelyezték), és van egy mélyhűtést biztosító technológiai berendezés, esetleg berendezések. Számviteli szempontból mindenképpen külön-külön kell eszközként kimutatni az építmény részt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Új épület bekerülési értékébe tartozik?

Kérdés: Új irodaház építése esetén az épület bekerülési értékébe tartozhat-e a gázzal oltó rendszer, a mélygarázsba szerelt elektromos autótöltő rendszer, az olyan szünetmentes tápegységek és az azokat ellátó generátor, amely nem az épület egészének áramellátását biztosítja, hanem csak a szerverteremben lévő szervereket?
Részlet a válaszából: […] ...nem az irodaház rendeltetésszerű használatának nélkülözhetetlen tartozéka. Ezért az elektromosautó-töltő rendszert a műszaki berendezések, gépek között kell állományba venni (aktiválni), jellemzően nem egyetlen eszközként. Az elektromosautó-töltő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Célbefizetés társasház részére

Kérdés: Költségvetési intézményünk célbefizetést teljesít társasház részére (tetőfelújításra). A társasházban lévő raktárt vagyonkezelésbe kaptuk, épületként tartjuk nyilván. Hol, hogyan kell nyilvántartani a társasház részére befizetett összeget a könyveinkben a beruházás megvalósulásáig?
Részlet a válaszából: […] ...rovatra kell könyvelni a befizetési kötelezettség teljesítésekor."Tht. 24. §* (1) A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.

Romos épület bontása szárító építésekor

Kérdés: Vállalkozásunk egy új szárítót létesít. A szárító helyén egy romos épület volt, amelyet lebontottak. A bontási költség a beruházás értékébe belekalkulált. Csak a szárító építmény részére, vagy a szárító építmény és technológia részére kell osztani a költséget?
Részlet a válaszából: […] ...romos épület bontási költségeit számításba venni. A szárító technológiai részét külön eszközként (eszközönként) kell a gépek, berendezések között állományba venni. Ennek (ezeknek) a bekerülési értékében még arányosan sem szerepelhet a romos épület...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Elektromos autók otthon való töltésének elszámolása

Kérdés: A kft. elektromos cégautóját a dolgozó otthonról tölti, útnyilvántartást nem vezetünk, az autó magáncélú használata megengedett. A dolgozó egy applikációval rögzíti az otthon vételezett áramot, és ez alapján számoltatná el a felmerült költséget. Milyen formában lehetséges az áram költségének elszámolása a cég felé? Esetleg megállapodás alapján (megbízási szerződés keretében)? Ez esetben a magánszemély dolgozónak kell adószámot kiváltania, vagy adómentes magánszemélyként járhat el? Számlát kell kiállítania, vagy elég egy elszámolási bizonylat? A cégnél a költségtérített összeg anyagjellegű ráfordításként könyvelendő, vagy személyi jellegű egyéb kifizetésként?
Részlet a válaszából: […] ...szabályszerű bizonylattal legyen alátámasztva. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a dolgozónál külön elektromos autótöltő berendezés kerüljön felszerelésre, az elektromos autótöltő fogyasztását (áramfelhasználását) az áramszolgáltató külön számlázza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Céges elektromos autók otthon való töltése

Kérdés: Ügyfelem társas vállalkozás, amely több dolgozóval ügyeletet lát el, elektromos autókat vásárolt. A céges elektromos autóknak a dolgozók otthonában történt töltését az alábbiak szerint meg tudják-e téríteni? A dolgozók változó telephelyen végeznek munkát, és ehhez a cég céges autót biztosít. A naponta változó kezdési helyek és a mindennapi ügyeletadás miatt az autóval hazajárhatnak. Az összességében kedvezőbb üzemeltetési költségek és a városi környezetre kisebb terhelés miatt elektromos autókkal járnak, ezek töltését legoptimálisabban éjszaka tudnák megoldani a dolgozók az otthonukban, mivel nem minden partnerünknél és/vagy a körzetében van töltőpont a napközbeni töltésre. Terveink szerint a munkavállalókhoz felszerelésre kerülne egy olyan elektromosautó-töltő berendezés, amiből az autóba töltött energia távolról leolvasható és letölthető, és ez alapján szeretnék elszámolni és megtéríteni az elhasznált áram díját. A költséget minden hónapot követően, a leolvasott kWh és a mindenkor érvényes lakossági áram piaci ára alapján térítenénk meg. Az ilyen formában történő kifizetésnek lenne-e jogszabályi akadálya, illetve kellene-e ez esetben bármiféle adót, járulékot fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...a következők teljesülését azonban szükségesnek tartjuk:- a munkavállalókhoz felszerelésre kerülő elektromos­autó-töltő berendezéseket a cég rendelje meg, szereltesse fel, fizesse meg ezen beruházás bekerülési árát a nevére szóló számla alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Eszközök átadása egyéni vállalkozók között

Kérdés: Adott két egyéni vállalkozó: férj és feleség. Mindkettő tevékenysége légkondicionáló berendezések felszerelése, beüzemelése. Mindketten áfa alanyi mentesek. A feleség huzamosabb ideig szüneteltetni kívánja a vállalkozását. Készleten lévő öt darab légkondicionáló berendezését átadhatja-e egyéni vállalkozó férjének úgy, hogy arról csak szállítólevél kerül kiállításra? A feleségnek nem keletkezik az ingyenes átadásból bevétele, de készlettel a továbbiakban nem rendelkezik. (A beszerzéshez nem kapcsolódott áfalevonás.) A berendezések értékesítését, felszerelését a férj fogja elvégezni saját egyéni vállalkozásában, így bevételt ő fog elérni. A két egyéni vállalkozó közötti ügylettel kapcsolatosan számla kiállítására ez esetben nem kerül sor. Szabályos ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az Szja-tv. bizonylatkiállítási és elszámolási szabályaira figyelemmel nem helyes a készleten lévő öt darab légkondicionáló berendezés egyéni vállalkozó férjnek a feleség egyéni vállalkozó részéről történő átadása oly módon, hogy arról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.
1
2
3
33