Adattároló kazetták nyilvántartása

Kérdés: Vállalkozásunk fájlszerver mentőrendszeréhez beszereztünk (mágnesszalagos) adattároló kazettákat, amelyek hosszú távú archiválási célt szolgálnak. Ezeket a kazettákat – amelyeknek nettó 155.510 Ft az egységára – önálló eszközként kell üzembe helyeznünk, vagy a mentőrendszer részeként, amennyiben üzembe kell ezeket helyezni?
Részlet a válaszából: […] ...bruttó értékét növelő tételként kell átvezetni (aktiválni);– a második esetben külön tárgyi eszközként kell az irodai, igazgatási berendezések és felszerelések között állományba venni, de alkalmazható az Szt. 80. §-ának (2) bekezdése is (bár ezt a választ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 11.

Földhivatali szolgáltatásokért fizetett díjak elszámolása

Kérdés: Ügyvédi iroda (kettős könyvvitel-egyszerűsített éves beszámoló) előfizetett a Takarnet földhivatali szolgáltatásokra, amelynek keretében csatlakozási engedélyezési eljárási díjat (áfa hatályán kívüli tétel) és 3 évre szóló digitális igazolványt számláztak részére. Milyen főkönyvi számlákra könyveljük? Hova könyvelendő a szolgáltatás keretében igénybe vett, pl. tulajdonilap-másolatokért fizetett díj?
Részlet a válaszából: […] ...akkor annak a beszerzési értékét elsődlegesen beruházásként kell kimutatni, majd a 143. főkönyvi számlán – mint irodai, igazgatási berendezések és felszerelések közé tartozó eszközt – aktiválni, a beszerzési értéket 3 év alatt terv szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Telefonvásárlás kedvezménnyel

Kérdés: Cégünk 5 db telefont vásárolt, amelyből kettőre 100%, egyre pedig 70% kedvezményt kapott. A számlán a nulla forintért kapott telefonoknál telefononként részletezésre került a "nettó + áfa = bruttó érték", majd rögtön a telefon alatt a kedvezmény is szerepel "nettó + áfa = bruttó érték". Helyesen járok-e el, ha a nettó érték összegében könyvelek beruházásra és egyéb bevételre, majd az eszközök nettó értékét halasztott bevételként passzív időbeli elhatárolásként elszámolom (melyet majd az értékcsökkenés arányában feloldok)? Vagy ezeket az eszközöket az engedménnyel csökkentett értéken, adott esetben nulla forinton kell aktiválnom?
Részlet a válaszából: […] ...A telefonok rendeltetésszerű használatbavételekor kell azok nettó bekerülési értékét a beruházási számláról átvezetni az egyéb berendezések, felszerelések közé. Ezt követően kell az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírást meghatározni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Energiamenedzsment-rendszer könyvelése

Kérdés:

Hogyan kell helyesen számvitelileg elszámolni a következő tételeket? Cégünk energiamenedzsment-rendszert vásárolt, amely a szerződés és a számla szerint a következőkből áll: az első tétel mérő- és felügyeleti eszközök, áramváltók vételára, ezek szállítása, telepítése és üzembe helyezése (előkészületi munkák és építőipari beavatkozás nélkül), valamint második tétel 3 éves energiamenedzsment-platform szolgáltatási díja, amely magában foglalja az internetes szolgáltatást biztosító SIM-kártya havi díját 0,3 GB adatforgalomig.

Részlet a válaszából: […] ...az eszközök együttes értéke az első tétel díjával egyezzen meg. Az eszközöket a rendeltetésszerű használatbavételkor kell az egyéb berendezések, felszerelések közé átvezetni.A második tétel díja 3 évre szól. Ezért az energia­menedzsment-platform...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Közös szervezésű rendezvények bevételeinek megosztása

Kérdés:

Társaságunk kulturális rendezvények lebonyolítására alkalmas ingatlant üzemeltet. Ezen tevékenységünk során előfordul, hogy a partnerrel közös szervezésben valósítjuk meg az adott programot. Cégünk adja a helyszínt és a kapcsolódó szolgáltatásokat (termékberendezés, technikai szolgáltatások, ruhatári és beléptető személyzet), biztosítja a rendezvény promócióját, illetve a jegyértékesítést végzi. A partner pedig magát a produkciót biztosítja, vagyis megszervezi a közreműködők fellépését, megfizeti részükre a fellépti díjukat, illetve egyéb költségeket (szállás, utazás). A jegybevételen sávosan osztozkodunk a partnerrel, az alábbi módon:
– ha meghaladja a nettó árbevétel az 1.200.000 forintot, akkor 50-50%-ban osztozkodunk,
– ha 600.000 Ft és 1.200.000 Ft közötti, akkor a 600.000 Ft feletti 50%-a a partneré,
– ha nem éri el a 600.000 forintot, akkor a partner megfizeti részükre a 600.000 Ft és a jegybevétel különbözetét.
Mivel a jegybevétel társaságunknál jelentkezik, ezért az első két esetben mi fizetünk a partnernek, a harmadik esetben pedig a partner fizet nekünk.
Ezen fizetendő összegeket hogyan kell bizonylatolni?
Kell-e számlát kiállítani róluk, és ha igen, mi szerepeljen a számlán? Vagy pedig kezelhetjük-e ezeket az összegeket az Szt. 84. §-a (7) bekezdésének p), illetve 85. §-a (3) bekezdésének p) pontja szerint átadott tételként, pénzügyi műveletek bevételeként, illetve ráfordításaként? Utóbbi esetben a mindkét fél által aláírt elszámolás lenne az átutalások bizonylata?

Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy a kérdés végén megfogalmazott megoldás nem alkalmazható, mivel nem a közös tevékenység eredményével számolnak el.Az elszámolás – a kérdés szerint – a jegybevétel függvényében sávosan történik, a sávokba tartozó bevételek nagyságától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Baromfinevelési gépek amortizációs leírási kulcsa

Kérdés:

Társaságunk baromfitenyésztéssel (is) foglalkozik. Az elmúlt években több baromfitartás-technológiai beruházást valósított meg, amelyek aktiválásra is kerültek. Ezekre a gépekre-berendezésekre, amelyek baromfinevelési gépek (a 8436. vtsz. szám alá tartoznak), a Tao-tv. nem tartalmaz külön leírási mértéket, így különböző leírási kulcsokkal szerepeltette társaságunk a társaságiadó-bevallásában. Szeretnénk választ kapni arra, hogy a már korábban (a 2021–2022. években) aktiválásra került eszközök tekintetében alkalmazható-e a Tao-tv. 1. sz. melléklet 9. pontjában foglalt 50%-os leírási kulcs a 2023-as adóévre. Továbbá amennyiben a társaság az 50%-os leírási kulcs mellett dönt, szükséges-e a korábbi évek társaságiadó-bevallását ennek megfelelően önellenőriznie?

Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 1. számú melléklet 1. pontja szerint, ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózót választási lehetőség illeti meg, és tekintettel arra, hogy nincs kikötve, hogy a választástól nem lehet eltérni, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Kültéri világítóberendezések nyilvántartása

Kérdés: Park, kert építése során olyan kültéri világítóberendezések kerültek beszerzésre, amelyek részben a kerti padokba kerültek beépítésre, részben a térkőbe, illetve a növények közé a talajba, illetve vannak kültéri állólámpák is. Ezek részei lehetnek a park és a kerti padok bekerülési értékének?
Részlet a válaszából: […] ...mely szerint az eszközöket és kötelezettségeket egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A kérdéshez kapcsolódóan a kültéri világítóberendezések tekinthetők-e az egyedileg nyilvántartandó park, kert, illetve pad bekerülési értékébe? A rövid válasz az, hogy nem!A park,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Napelemes kiserőműrendszer besorolása

Kérdés: Kérdésünk a napelemes kiserőműrendszer tárgyieszköz-besorolásához és értékcsökkenésének elszámolásához kapcsolódik. Társaságunk napelemes kiserőműrendszert építtet ki – 664 kWp DC vissz-watt védelemmel ellátva, eddigi energiafelhasználásunk csökkentése céljából, a telephelyünk teljes villamosenergia-ellátására. A napelemek a meglévő üzemcsarnokunk nyeregtetőjére kerülnek felszerelésre, utólagosan. Felszerelésre kerül: napelempanel, inventer, kábelek, kábeltálcák. Ebben az esetben a napelemes rendszer az épület bekerülési értékét növelné, és az épületek közé kell besorolni, az épület értékcsökkenési leírási kulcsával megegyezően, vagy önálló berendezésként kell aktiválni, a gépek, berendezések leírási kulcsa alapján 14,5%-kal?
Részlet a válaszából: […] ...Ezért indokolt a napelempaneleket, illetve az inventert külön-külön egyedi tárgyi eszközként a beruházási számláról a gépek, berendezések, járművek között állományba venni, értékcsökkenési leírását az Szt. 52. §-a szerint meghatározni, illetve a Tao...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Irodaház bekerülési értékébe tartozhat-e a mélyhűtő kamra?

Kérdés: A cég irodaházat épít saját részére. Az épület bekerülési értékébe tartozhat-e az üzemi konyhához épített mélyhűtő kamra?
Részlet a válaszából: […] ...– a mélyhűtő kamrának van egy építmény része (amelyben a technológiát elhelyezték), és van egy mélyhűtést biztosító technológiai berendezés, esetleg berendezések. Számviteli szempontból mindenképpen külön-külön kell eszközként kimutatni az építmény részt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Új épület bekerülési értékébe tartozik?

Kérdés: Új irodaház építése esetén az épület bekerülési értékébe tartozhat-e a gázzal oltó rendszer, a mélygarázsba szerelt elektromos autótöltő rendszer, az olyan szünetmentes tápegységek és az azokat ellátó generátor, amely nem az épület egészének áramellátását biztosítja, hanem csak a szerverteremben lévő szervereket?
Részlet a válaszából: […] ...nem az irodaház rendeltetésszerű használatának nélkülözhetetlen tartozéka. Ezért az elektromosautó-töltő rendszert a műszaki berendezések, gépek között kell állományba venni (aktiválni), jellemzően nem egyetlen eszközként. Az elektromosautó-töltő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 28.
1
2
3
34