Felújítás vagy beruházás?

Kérdés: A társaság a bérbeadás útján hasznosított irodaépület teljes körű felújításába kezdett. Ennek során az épület cca. 70%-a lebontásra kerül, gyakorlatilag csak a főfalak maradnak meg. A felújítás előreláthatólag 2025. I. negyedévében fog befejeződni, addig az épület használhatatlan, bevételt nem termel. A bontás befejezésekor a lebontott, arányos rész terven felüli értékcsökkenésként lesz kivezetve. Megtehetjük, hogy a bontással arányos rész kivezetése után fennmaradó könyv szerinti értéket átvezetjük a beruházások közé, és a felújítást követően egyben aktiváljuk az épületet? Mivel az épület hasznosítási iránya nem változik, ezért nem akarjuk a készletek közé átvezetni.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt gondolatmenettel nem lehet egyetérteni, mert alapvetően ellentétes a számviteli előírással.Eldöntendő, hogy felújításként vagy beruházásként kívánják az elvégzendő munkákat elszámolni.A felújítás számviteli előírások szerinti értelmező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Bérelt lakás átalakítási költségeinek megtérítése

Kérdés: A kft. bérleti szerződést köt egy magánszeméllyel. A bérleti szerződés lakás bérletéről szól, amely lakást a bérbeadó saját költségén a bérbevevő igényei szerint átalakítja, de a bérbeadó költségeit a kft. megtéríti. A kft. az átalakítás idejére bérleti díjat nem fizet, csak az átalakítás befejezése után. Az átalakítás költségeinek bérbeadó részére való megtérítését hogyan lehet értelmezni? Beszámítás a bérleti díjba? Esetleg bérelt ingatlanon történt beruházás?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakból nem derül ki, hogy a bérbeadó által elvégzendő átalakítás beruházásnak vagy felújításnak, esetleg karbantartásnak minősül. Ez azonban csak a megtérítésre kerülő költségek kft.-nél történő elszámolásánál lehet probléma. A gondot az jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Rendeltetésszerű használatbavétel

Kérdés: Az 5388. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezem, hogy ha a rendeltetésszerű használatbavétel perdöntő, akkor mi tekintendő annak? Mi van akkor, ha olyan változásokat hajtunk végre a már meglévő használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlanon, ami nem engedélyköteles? A használatbavételt követően felmerült költségeket el kell határolni, és a bérleti időszak alatt arányosan kell felszabadítani?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a kérdező csak a hivatkozott kérdést és választ olvasta el, az Szt. általános előírásait az adott esetre már nem tudja alkalmazni.A tárgyi eszközt akkor lehet rendeltetésszerűen használatba venni, ha biztosítottak az üzemszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Beruházás, felújítás a fejlesztési tartalék feloldásánál

Kérdés: A fejlesztési tartalék felhasználása szempontjából mi alapján lehet eldönteni, hogy beruházásról vagy felújításról van-e szó? Ha jól értelmezem, akkor felújítást nem lehet a fejlesztési tartalék terhére megvalósítani.
Részlet a válaszából: […]  A Tao-tv. 7. §-ának (15) bekezdése elsődlegesen azthatározza meg, hogy a fejlesztési tartalékot mire nem lehet felhasználni. Ezekközött nem szerepel a felújítás!A további előírás szerint: az adózó a fejlesztési tartalékota lekötés adóévét követő négy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 2.

Beruházás vagy felújítás

Kérdés: A távhőszolgáltató cégnél az eszközök értékében hatalmas arányt képviselnek a távvezetékek és hőközpontok. Ezek folyamatos felújításra szorulnak. A felújítás során egy-egy szakaszt, részt kicserélünk, ennek értékét ráaktiváljuk a berendezés értékére. De mi a teendő a kibontott résszel? Az erre jutó bruttó értéket és elszámolt értékcsökkenést nem kell kivezetni? Csak a bontási vagy hulladékanyag értékét? Az eszközök bruttó értékéhez történő viszonyításnál a bruttó érték halmozódása jelentős torzulást eredményezhet. Hol van utalás az Szt.-ben a helyes elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] A beruházás, illetve a felújítás fogalmát, értelmezőrendelkezését az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 7. és 8. pontja tartalmazza. Aproblémát az jelenti, hogy a gyakorlatban nem az értelmező rendelkezéseknekmegfelelő esetekben használják a felújítás szót mint kifejezést....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 3.

Kisvállalkozási adóalap-kedvezmény: tetőcsere

Kérdés: Betéti társaságunk felszámolás alatt lévő cégtől ipari telephelyet vásárolt, amely különböző épületeket, építményeket és telket foglal magában. A telephely üresen áll, üzembe helyezése nem történt meg. Az egyik épület tetőszerkezetét lebontották, helyette teljesen újat építettek. A telep védelme érdekében riasztóberendezést telepítettek. A tetőcsere és a vagyonvédelmi berendezés telepítése beruházás vagy felújítás? A mikro- és kisvállalkozási kedvezmény érvényesíthető-e?
Részlet a válaszából: […] A tetőszerkezet újjáépítése az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja alapján felújításnak minősül, amelynek költségeivel az Szt. 48. §-ának (1) bekezdése szerint a meglévő tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékét kell növelni. (Amennyiben az ipari...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.

Tárgyi eszközök maradványértéke

Kérdés: Hogyan történik a tárgyi eszközök maradványértékének meghatározása? Lehet-e a maradványérték a bekerülési értékkel azonos összegű? Mikor változhat a már megállapított maradványérték?
Részlet a válaszából: […] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: új Szt.) az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének helyes megállapítása érdekében két új – a nemzetközi gyakorlatban is használt – fogalmat vezet be: az új Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 5-6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 25.