Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott beruházási adóalap-kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentése

Kérdés: Cégünk 2018 októberében 40 millió Ft értékben új megmunkálóközpontot vásárolt. A gép-berendezés üzembe helyezésére, használatbavételére nem került sor, mert 2018 novemberében a számlavezető pénzintézetével a gép pénzügyi megfinanszírozásához ún. visszlízingszerződést kötött, melynek következtében értékesítette bankja felé a termelőgépet, és ugyanazon a napon vissza is vásárolta a banktól. November végével került üzembe helyezésre, használatbavételre a megmunkálóközpont. Ebben az esetben - visszalízingelt új gép - társaságunk érvényesítheti-e 2018. évre a Tao-tv. 7. § (1) bekezdésének zs) pontja szerinti kkv-s kedvezményt?
Részlet a válaszból: […]még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értékével csökkentheti az adózás előtti eredményt, feltéve, hogy megfelel a Tao-tv. 7. § (11)-(12) bekezdésében foglaltaknak is. Ha a megvásárolt gépet a pénzügyi lízingbevétel előtt
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7857
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Középvállalkozású kft. egyes új tárgyi eszközeire 2014-ben 50-70%-os támogatást kapott. A 2014-ben beszerzett új tárgyi eszközök saját részére (a támogatáson felüli részre) igénybe vehető volt-e 2014-ben az adóalap-csökkentés? A beruházási adóalap-csökkentés esetén a következő években az értékcsökkenéssel az adóalap növelendő, a csökkentés pedig "0".
Részlet a válaszból: […]értékéhez viszonyított aránya, százalékban, nem haladja meg a beruházás helye szerinti régióban érvényes támogatásintenzitást. Ha az adóalap-kedvezmény érvényesítésével a támogatásintenzitás meghaladná a megengedett mértéket, akkor a Tao-tv. szerinti kedvezmény nem érvényesíthető. Mindenképpen ez utóbbi vonatkozik azon eszközökre, amelyekre 70% közvetlen támogatást kapott az adózó, hiszen ez a maximális támogatás azon régiókban is, ahol 50% az általánosan engedett mérték. A beruházási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6813
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Kkvberuházási adóalap-csökkentése

Kérdés: Középvállalkozású kft.-nk egyes tárgyi eszközökre 50-70%-os támogatást kapott. A fenti, a tárgyévben beszerzett új tárgyi eszközök saját részére (a támogatáson felüli részre) igénybe vehető-e az adóalap-csökkentés?
Részlet a válaszból: […]rendeletben előírt keretbe, amely három adóévben 200 ezer eurónak megfelelő forint, közúti áruszállítás esetén három adóévben 100 ezer euró. Ha a kapott támogatás nem de minimis, akkor azzal már kimerítette a maximális támogatási intenzitást a kft. (hiszen a támogatási intenzitás maximális mértéke a leginkább lemaradt régióban is 50 százalék, amely - a szállítási ágazat és a nagyberuházás kivételével - középvállalkozásnál 10 százalékponttal,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6746
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Adóalap-csökkentés mikrovállalkozásnál

Kérdés: A mikrovállalkozás igénybe veheti-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti beruházási adóalap-kedvezményt?
Részlet a válaszból: […]korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, ... 2014. január 1-jétől a szoftvertermékek felhasználási joga is...Mivel a mikrovállalkozás a kis- és középvállalkozásokon belüli kategória, a hivatkozott adózás előtti eredménycsökkentés lehetőségével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6358

5. találat: Beruházási adóalap kedvezménye (kkv)

Kérdés: Egy cég 2012. évben beruházást hajtott végre, új épület formájában, mely beruházásra támogatást is kapott. A beruházást 2013. évben aktiválta, és a támogatással is akkor számolt el. Mivel jogosult volt a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs. pontja alapján az adóalap-kedvezményre, azt az aktiválás évében kívánta igénybe venni, illetve ha nem lehet, önellenőrzéssel 2012. évben. A NAV tájékoztatója szerint 2013. évben, ha volt még ráfordítása, csak az arra eső csökkentést lehet figyelembe venni. 2012. évre nem lehet önellenőrzést végrehajtani. Azonban az Art. előírása szerinti magyarázatnál az 5 év elévülési időt nem említette. Valóban nem veheti igénybe a társaság a 2012. évben beruházásra költött ráfordítást?
Részlet a válaszból: […]ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék bekerülési értéke vehető figyelembe. Önellenőrzésre pedig azért nincs lehetőség, mivel az adózó - ugyancsak a hivatkozott előírás szerint - e csökkentéssel saját döntés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6285
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény, fejlesztési tartalék

Kérdés: Egy cég 2006-ban és 2007-ben is nyereséges volt, és társaságiadó-fizetési kötelezettsége keletkezett. 2006-ban fejlesztési tartalékot képezett, melynek felhasználásához négy év áll rendelkezésére. 2007-ben adóalap-csökkentő tételként beállított beruházási adóalap-kedvezményt, a tárgyévben (2007) beszerzett új műszaki gépek, berendezések alapján. Kérdés, hogy fejlesztési tartalékot fel lehet-e használni ugyanazon tárgyi eszközre (2007-ben beszerzett eszközre), mint amire beruházási kedvezményt is igénybe vett az adózó? Ha igen, akkor hol van erre vonatkozó törvényi hivatkozás?
Részlet a válaszból: […]szerint támogatásnak minősül. A beruházás fejlesztési tartalék terhére elszámolt összege pedig tartalma szerint gyorsított értékcsökkenési leírás, amelyet a fejlesztési tartalék feloldásának megfelelő összegben elszámolt értékcsökkenésnek kell tekinteni. A Tao-tv. alapelve szerint [1. § (3) bekezdés], ha a törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését (növelését), adómentesség, adókedvezmény igénybevételét, azzal egy esetben lehet (kell) élni, kivéve ha a törvény valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri alkalmazásra. Tekintettel arra, hogy a beruházási adóalap-kedvezményt a Tao-tv. támogatásként fogalmazza meg, továbbá hogy a 7. § (15) bekezdésében felsorolja, hogy a fejlesztési tartalék mely beruházásokra (a nem pénzbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3897

7. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az adóév utolsó napján középvállalkozónak minősülő részvénytársaság a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján vehet-e igénybe beruházási adóalap-kedvezményt, figyelemmel a tulajdonosi összetételre [Tao-tv. 7. §-ának (11) bekezdése], és az értékhatárra is [Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése], ha a részvénytársaság 2008. évben saját részvényként szerezte meg egyetlen jogi személyiségű részvényese valamennyi részvényét 2008. 01. 01. napjára visszamenő hatállyal? Ennek eredményeként jogilag 2008. 01. 01. napján a részvénytársaságnak kizárólag magánszemély részvényesei voltak, illetve vannak. Kérdés, hogy a Tao-tv. 2008. adóévre hatályos rendelkezése alapján az adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt igénybe vehetik-e?
Részlet a válaszból: […]társaságnak), akkor ez nem akadálya a kedvezmény érvényesítésének. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy az adózás előtti eredménycsökkentés révén érvényesített támogatás (a levont összegnek a Tao-tv. 19. § -a szerint számított adótartalom) az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában állami támogatásnak minősül. Mezőgazdasági elsődleges termelési tevékenységet végző adózó ilyen támogatást az elsődleges mezőgazdasági termelést is szolgáló beruházáshoz akkor vehet igénybe, ha megfelel az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt feltételeknek. Az 1857/2006/EK rendelet hivatkozott előírása szerint nem nyújtható (nem vehető igénybe) támogatás például - termelési jogok, állatok vásárlásához; - víztelenítő vagy öntözőberendezések megvásárlásához, kivéve ha a beruházás a vízfelhasználást a korábbi szint legalább 25 százalékával csökkenti; - egyszerű pótló beruházásokhoz. "Pótló beruházás": az a beruházás, amely egy új és korszerű épülettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3894

8. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény kis- és középvállalkozásnál

Kérdés: A kis- és középvállalkozások beruházásiadóalap-kedvezménye számításakor - a számviteli törvény szerinti adózás előtti eredmény vagy - a számviteli törvény szerinti adózás előtti eredmény Tao-tv. szerinti növelő tételekkel növelt, csökkentő tételekkel csökkentett adóalap jelenti a kedvezmény igénybevételének korlátját a 30 millió Ft-os korláton kívül? Számszerű példán bemutatva: ha egy kft. számviteli törvény szerinti adózás előtti eredménye 20 millió Ft, Szt. szerint elszámolt értékcsökkenése 20 millió Ft, Tao-tv. szerint elszámolt értékcsökkenése 30 millió Ft, és a tárgyévi adókedvezményre jogosító beruházása 40 millió Ft, akkor a kisvállalati adóalap-kedvezményt csak 10 millió Ft összegben tudja az adóalapnál érvényesíteni, vagy emiatt az adóalapja lehet negatív?
Részlet a válaszból: […]használatba nem vett (azaz új), a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értékével, - az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értékével, - az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett (azaz új) szellemi termék bekerülési értékével. A Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése szerint a levont összeg az előzőek szerint elszámolt összeg, az adózás előtti eredmény, illetve 30 millió forint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3690
Kapcsolódó tárgyszavak: ,