Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentése

Kérdés: Cégünk 2018 októberében 40 millió Ft értékben új megmunkálóközpontot vásárolt. A gép-berendezés üzembe helyezésére, használatbavételére nem került sor, mert 2018 novemberében a számlavezető pénzintézetével a gép pénzügyi megfinanszírozásához ún. visszlízingszerződést kötött, melynek következtében értékesítette bankja felé a termelőgépet, és ugyanazon a napon vissza is vásárolta a banktól. November végével került üzembe helyezésre, használatbavételre a megmunkálóközpont. Ebben az esetben - visszalízingelt új gép - társaságunk érvényesítheti-e 2018. évre a Tao-tv. 7. § (1) bekezdésének zs) pontja szerinti kkv-s kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja és a (11) bekezdése szerint az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó - többek között - a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 7.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Középvállalkozású kft. egyes új tárgyi eszközeire 2014-ben 50-70%-os támogatást kapott. A 2014-ben beszerzett új tárgyi eszközök saját részére (a támogatáson felüli részre) igénybe vehető volt-e 2014-ben az adóalap-csökkentés? A beruházási adóalap-csökkentés esetén a következő években az értékcsökkenéssel az adóalap növelendő, a csökkentés pedig "0".
Részlet a válaszából: […] Az adóalap-csökkentés a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján akkor vehető igénybe, ha a levont összeg támogatástartalma (ami a rá jutó adóval azonos) és a közvetlen támogatás együttes összegének az adott eszköz bekerülési értékéhez viszonyított aránya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 29.

Kkvberuházási adóalap-csökkentése

Kérdés: Középvállalkozású kft.-nk egyes tárgyi eszközökre 50-70%-os támogatást kapott. A fenti, a tárgyévben beszerzett új tárgyi eszközök saját részére (a támogatáson felüli részre) igénybe vehető-e az adóalap-csökkentés?
Részlet a válaszából: […] Az adóalap-csökkentő kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha az adóalap-csökkentés támogatástartalma és a közvetlen támogatás is de minimis támogatásnak minősül, és mind a kettő belefér a közösségi de minimis rendeletben előírt keretbe, amely három adóévben 200 ezer...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Adóalap-csökkentés mikrovállalkozásnál

Kérdés: A mikrovállalkozás igénybe veheti-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti beruházási adóalap-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál - ha igénybe kívánja venni a kedvezményt - a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Beruházási adóalap kedvezménye (kkv)

Kérdés: Egy cég 2012. évben beruházást hajtott végre, új épület formájában, mely beruházásra támogatást is kapott. A beruházást 2013. évben aktiválta, és a támogatással is akkor számolt el. Mivel jogosult volt a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs. pontja alapján az adóalap-kedvezményre, azt az aktiválás évében kívánta igénybe venni, illetve ha nem lehet, önellenőrzéssel 2012. évben. A NAV tájékoztatója szerint 2013. évben, ha volt még ráfordítása, csak az arra eső csökkentést lehet figyelembe venni. 2012. évre nem lehet önellenőrzést végrehajtani. Azonban az Art. előírása szerinti magyarázatnál az 5 év elévülési időt nem említette. Valóban nem veheti igénybe a társaság a 2012. évben beruházásra költött ráfordítást?
Részlet a válaszából: […] Megerősítjük az adóhatóság álláspontját. A Tao-tv. 7. § (1) bekezdésének zs) pontja szerint ugyanis a kedvezményként a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az adóév utolsó napján középvállalkozónak minősülő részvénytársaság a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján vehet-e igénybe beruházási adóalap-kedvezményt, figyelemmel a tulajdonosi összetételre [Tao-tv. 7. §-ának (11) bekezdése], és az értékhatárra is [Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése], ha a részvénytársaság 2008. évben saját részvényként szerezte meg egyetlen jogi személyiségű részvényese valamennyi részvényét 2008. 01. 01. napjára visszamenő hatállyal? Ennek eredményeként jogilag 2008. 01. 01. napján a részvénytársaságnak kizárólag magánszemély részvényesei voltak, illetve vannak. Kérdés, hogy a Tao-tv. 2008. adóévre hatályos rendelkezése alapján az adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt igénybe vehetik-e?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján adózáselőtti eredménycsökkentéssel az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnakminősülő, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításának minősülőtevékenységet végző adózó is élhet, ha az adóév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Beruházási adóalap-kedvezmény, fejlesztési tartalék

Kérdés: Egy cég 2006-ban és 2007-ben is nyereséges volt, és társaságiadó-fizetési kötelezettsége keletkezett. 2006-ban fejlesztési tartalékot képezett, melynek felhasználásához négy év áll rendelkezésére. 2007-ben adóalap-csökkentő tételként beállított beruházási adóalap-kedvezményt, a tárgyévben (2007) beszerzett új műszaki gépek, berendezések alapján. Kérdés, hogy fejlesztési tartalékot fel lehet-e használni ugyanazon tárgyi eszközre (2007-ben beszerzett eszközre), mint amire beruházási kedvezményt is igénybe vett az adózó? Ha igen, akkor hol van erre vonatkozó törvényi hivatkozás?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján adózáselőtti eredménycsökkentésként érvényesíthető beruházási érték révén elértadómegtakarítás és a beruházás fejlesztési tartalék terhére történő elszámolásaegyütt, ugyanazon tárgyi eszközre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Beruházási adóalap-kedvezmény kis- és középvállalkozásnál

Kérdés: A kis- és középvállalkozások beruházásiadóalap-kedvezménye számításakor - a számviteli törvény szerinti adózás előtti eredmény vagy - a számviteli törvény szerinti adózás előtti eredmény Tao-tv. szerinti növelő tételekkel növelt, csökkentő tételekkel csökkentett adóalap jelenti a kedvezmény igénybevételének korlátját a 30 millió Ft-os korláton kívül? Számszerű példán bemutatva: ha egy kft. számviteli törvény szerinti adózás előtti eredménye 20 millió Ft, Szt. szerint elszámolt értékcsökkenése 20 millió Ft, Tao-tv. szerint elszámolt értékcsökkenése 30 millió Ft, és a tárgyévi adókedvezményre jogosító beruházása 40 millió Ft, akkor a kisvállalati adóalap-kedvezményt csak 10 millió Ft összegben tudja az adóalapnál érvényesíteni, vagy emiatt az adóalapja lehet negatív?
Részlet a válaszából: […] A kis- és középvállalkozás a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésénekzs) pontja alapján [figyelembe véve, hogy megfelel, illetve teljesíti a(11)-(12) bekezdésben foglaltakat is) dönthet úgy, hogy az adóalapját csökkenti- a korábban még használatba nem vett (azaz új) ingatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.