Kisvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

Kérdés: Egy kisvállalat tesztautót vásárolna (tehergépjármű), és társaságiadó-kedvezményt szeretne igénybe venni. Új eszköznek számít a tesztautó? Korábban használatba még nem vettnek minősül-e, hiszen a vállalkozó lenne az első tulajdonosa? Érvényesíthető kisvállalati adókedvezmény tesztautó vásárlásakor?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. előírása szerint [7. § (1) bekezdésének zs) pontja, (11)–(12) bekezdés] a kis- és középvállalkozások az adózás előtti eredményt – többek között – a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-csökkentése

Kérdés: Cégünk 2018 októberében 40 millió Ft értékben új megmunkálóközpontot vásárolt. A gép-berendezés üzembe helyezésére, használatbavételére nem került sor, mert 2018 novemberében a számlavezető pénzintézetével a gép pénzügyi megfinanszírozásához ún. visszlízingszerződést kötött, melynek következtében értékesítette bankja felé a termelőgépet, és ugyanazon a napon vissza is vásárolta a banktól. November végével került üzembe helyezésre, használatbavételre a megmunkálóközpont. Ebben az esetben – visszalízingelt új gép – társaságunk érvényesítheti-e 2018. évre a Tao-tv. 7. § (1) bekezdésének zs) pontja szerinti kkv-s kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés zs) pontja és a (11) bekezdése szerint az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó – többek között – a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 7.

Beruházási adóalap-kedvezmény kkv-knál

Kérdés: Kizárólag mezőgazdasági szántóföldi termeléssel – elsődleges mezőgazdasági termelés – foglalkozó kft. e tevékenységéhez új, még használatba nem vett vetőgépet, traktort stb.-t vásárolt ez évben. Ilyen esetben a 2017. évi adózás előtti eredményéig csökkentheti-e gépek nettó beszerzési értékével a 2017. évi adóalapját? Mit jelent a 7. § (12) bekezdése a) pontjának előírása a fentieket is figyelembe véve? E gépek meddig nem eladhatók? Milyen előírást kell még figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A kft. a Tao-tv.-ben foglalt egyéb feltételek megléte esetén, akkor csökkentheti az adóalapot a gépek beszerzési értékével, ha megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 30.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Középvállalkozású kft. egyes új tárgyi eszközeire 2014-ben 50-70%-os támogatást kapott. A 2014-ben beszerzett új tárgyi eszközök saját részére (a támogatáson felüli részre) igénybe vehető volt-e 2014-ben az adóalap-csökkentés? A beruházási adóalap-csökkentés esetén a következő években az értékcsökkenéssel az adóalap növelendő, a csökkentés pedig "0".
Részlet a válaszából: […] Az adóalap-csökkentés a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján akkor vehető igénybe, ha a levont összeg támogatástartalma (ami a rá jutó adóval azonos) és a közvetlen támogatás együttes összegének az adott eszköz bekerülési értékéhez viszonyított aránya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 29.

Kkvberuházási adóalap-csökkentése

Kérdés: Középvállalkozású kft.-nk egyes tárgyi eszközökre 50-70%-os támogatást kapott. A fenti, a tárgyévben beszerzett új tárgyi eszközök saját részére (a támogatáson felüli részre) igénybe vehető-e az adóalap-csökkentés?
Részlet a válaszából: […] Az adóalap-csökkentő kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha az adóalap-csökkentés támogatástartalma és a közvetlen támogatás is de minimis támogatásnak minősül, és mind a kettő belefér a közösségi de minimis rendeletben előírt keretbe, amely három adóévben 200 ezer...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Adóalap-csökkentés mikrovállalkozásnál

Kérdés: A mikrovállalkozás igénybe veheti-e a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti beruházási adóalap-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Beruházási adóalap kedvezménye (kkv)

Kérdés: Egy cég 2012. évben beruházást hajtott végre, új épület formájában, mely beruházásra támogatást is kapott. A beruházást 2013. évben aktiválta, és a támogatással is akkor számolt el. Mivel jogosult volt a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs. pontja alapján az adóalap-kedvezményre, azt az aktiválás évében kívánta igénybe venni, illetve ha nem lehet, önellenőrzéssel 2012. évben. A NAV tájékoztatója szerint 2013. évben, ha volt még ráfordítása, csak az arra eső csökkentést lehet figyelembe venni. 2012. évre nem lehet önellenőrzést végrehajtani. Azonban az Art. előírása szerinti magyarázatnál az 5 év elévülési időt nem említette. Valóban nem veheti igénybe a társaság a 2012. évben beruházásra költött ráfordítást?
Részlet a válaszából: […] Megerősítjük az adóhatóság álláspontját. A Tao-tv. 7. § (1) bekezdésének zs) pontja szerint ugyanis a kedvezményként a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Van egy mikrovállalkozásnak minősülő cég, amely 2007-ben vásárolt egy 131 főkönyvi számon műszaki berendezésként aktivált gépet. Erre a gépre a 0729-es társaságiadó-bevallásban beruházási kedvezményt vett igénybe. A kérdés, hogy e gépet szankció nélkül mikor adhatja el legkorábban? Már 2011-ben, vagy csak 2012-ben?
Részlet a válaszából: […] Csak 2012-ben, mert a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének u)pontja szerint az adózás előtti eredményt azon beruházás, szellemi termékbekerülési értékéből korábban csökkentéseként elszámolt összeg kétszeresévelakkor kell növelni, ha a beruházást, szellemi terméket vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 24.

Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye II.

Kérdés: A cég a kkv-tv. szerint kisvállalkozásnak minősül. Az elkészült szoftver értékével a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerint az adóalap csökkenthető-e a 2009. évi társasági adó bevallásakor, figyelemmel a következőkre: 1. A szoftver készítőjétől, eladójától kell kérni egy nyilatkozatot, hogy a szoftver tulajdonjogát vagy csak a használati jogát értékesítették? Ez a számlából nem derül ki. 2. A szoftver "üzembe helyezése" (használatbavétele) 2010. január 1-jén lesz. A bekerülés értékével a beszerzés évében, 2009-ben, vagy csak 2010-ben csökkenthető az adóalap, ha a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént? 3. Amennyiben a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént, akkor a teljes bekerülési értékre (50% pályázattal elnyert támogatás) érvényesíthető-e a beruházási adóalap-kedvezmény, vagy csak a kisvállalkozás által finanszírozott 50%-ra?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján azadózás előtti eredmény a korábban még használatba nem vett szellemi termékbekerülési értékével csökkenthető. Az Szt. előírása szerint [25. § (7)bekezdés] a szellemi termékek közé sorolandók – többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 7.

Beruházási adóalap-kedvezmény, fejlesztési tartalék

Kérdés: A társaság ingatlant vásárolt (üzlethelyiség besorolással, helyrajzi szám szerint). Sajnos a használatbavételi engedélyt még nem kapta meg, ezért a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti adóalap-csökkentő kedvezményt nem tudja igénybe venni. Javaslatunk az volt, hogy képezzünk fejlesztési tartalékot ebben az évben. Kérdésünk az, hogy jó-e ez a megoldás, lehet-e képezni fejlesztési tartalékot olyan eszközre, pl. ingatlanra, amelynek az értéke egyedi mivoltából adódóan évről évre nő? Az adott ingatlan vásárlásához kapcsolódó gazdasági események még a beruházási főkönyvi számlán nem szerepelnek. Előlegként kerültek könyvelésre, ill. foglalóként.
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti adózáselőtti eredményt csökkentő tétel igénybevételének nem feltétele a beruházásnakabban az adóévben történő üzembe helyezése, amelyben él a kedvezménnyel azadózó. A Tao-tv. szerint meghatározott tárgyi eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 8.
1
2