Becsléssel megállapított árbevétel következményei

Kérdés: A kft.-nél az adóhatóság a 2019. évi áfaellenőrzés során olyan árbevételi számlákat talált, amelyek nem kerültek könyvelésre. Ezen túlmenően becslés alapján is áfahiányt állapított meg. Akft. 2021-ben kapta meg a jogerős határozatot. Ez esetben mi legyen a társasági adó alapja az önellenőrzés során? Elegendő csak a feltárt árbevételi számlákat figyelembe venni? A becsült árbevételtől el lehet tekinteni? A társasági adó alapjához a készletet is kivezethetjük? A hiba jelentős. A 2019. évi helyesbített egyszerűsített éves beszámolót közzé kell tenni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak a számviteli törvényben szabályozottaktól lényegesen eltérő gyakorlatot tükröznek. Amegállapítások teljes körű könyvelésének az is feltétele, hogy az adóhatóság határozatát a kft. elismerte-e, elfogadta-e? (Bár a kft. a kérdés szerint 2021-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Osztalékfizetésről hozott határozat módosítása

Kérdés: "A" kft. a 2020. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozatában 2021. 05. 10-én az adózott eredmény terhére 100 millió Ft osztalékfizetésről határozott. 2021. 09. 29. nappal a korábban közzétett határozatát, annak meghozatalára visszaható hatállyal, az adózott eredmény felhasználása vonatkozásában 50 millió forinttal módosította a kifizethető osztalék összegét, szem előtt tartva az osztalékfizetési korlát szabályait. Helyesen járt-e el a kft. akkor, amikor a szeptemberi határozatot az osztalék növekedéseként, illetve az eredménytartalék csökkentéseként rögzítette a főkönyvi könyvelésben? A módosító határozat – bírósági ítéletre hivatkozva – a jogi képviselő szerint egy jogszerű határozat.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: Nem vitatkozunk a jogi képviselőnek a határozat jogszerűségéről alkotott véleményével, mivel konkrétan nem nevezte meg, nem adta meg a bírósági ítéletet, így az annak alapját képező tényállást nem tudjuk összevetni a kérdésben foglaltakkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Beszámoló ismételt közzététele

Kérdés: A kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadó taggyűlés külön pontban határozott a beszámoló elfogadásáról és külön pontban az adózott eredmény felhasználásáról (ezen belül az osztalékfizetésről). Az elektronikus úton történt letétbe helyezés során az adózott eredmény felhasználásáról, benne az osztalékfizetésről szóló határozat nem lett csatolva. A társaság a taggyűlési határozat alapján, a letétbe helyezés elmulasztásától függetlenül 2018-ban fizethetett-e osztalékot? Amennyiben az osztalékfizetés így szabálytalan, a kifizetés osztalékelőlegnek vagy jövedelemnek minősül? A kifizetett osztalék "szabályossá tételére" megoldás-e a beszámoló ismételt letétbe helyezése?
Részlet a válaszából: […] Az osztalékfizetés tartalmi feltételeit az Szt. 39. §-ának (3) és (3a) bekezdései tartalmazzák. A Ptk. 3:184. és 3:185. §-aiból az következik, hogy az osztalékfizetésről – a feltételek teljesülése esetén – a taggyűlés határoz. Egyik jogszabály sem köti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.

Számviteli beszámoló ismételt közzététele

Kérdés: A társaság új könyvelője megállapította, hogy a társaság a 2015. évi beszámoló elkészítésekor tévesen számolt el terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, és helytelenül állapította meg a tárgyévet megillető árbevétel összegét is. A hiba jelentős összegű. A 2015. évi számviteli beszámolót ismételten közzé kell tenni, vagy elegendő a feltárás évében az ellenőrzés megállapításaként a középső oszlopban bemutatni?
Részlet a válaszából: […] A számviteli beszámoló ismételt közzétételével a Számviteli Levelek 2009. évi 211. számában, a 4406. kérdésre adott válaszban foglalkoztunk részletesen. Időközben azonban változtak a számviteli előírások. 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezték az Szt. 154....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 10.

Jóváhagyott osztalék csökkentése

Kérdés: Társaságunk 30%-ban tulajdonos az A kft.-ben. A kft. 2011. évi beszámolóját 2012. november hónapban ismételten közzétette jelentős összegű hiba miatt. A 2011. év után 2012. április hónapban jóváhagyott osztalék 10 millió forint, amelyet 2012. november hónapban az önellenőrzés miatt csökkentettek 5 millió forintra. Társaságunknak hogyan kell könyvelnie az osztalékcsökkentést?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt pontosítás. A 2012. december 31-ig hatályos előírások szerint [az Szt. 154. §-ának (5) bekezdése alapján] a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén kellett a már közzétett számviteli beszámolót ismételten közzétenni, jelentős...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.

Számviteli beszámoló ismételt közzététele

Kérdés: A kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2010. januárban közzétette. 2010 júniusában az új könyvelő megállapította, hogy a beszámolóban közzétett adatok nem valósak, a gazdasági események nincsenek bizonylatokkal alátámasztva. Az eltérés jelentős. Mikor és hogyan kell a 2009. évi javított beszámolót közzétenni? Dokumentálni az eltéréseket? Csak a 2010. évi beszámoló elkészültekor, 3 oszlopos beszámolóval, vagy korábban is?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 154. §-ának (5) bekezdése alapján a megbízható ésvalós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett számvitelibeszámolót kell ismételten közzétenni. Hogy mi minősül a megbízható és valósképet befolyásoló hibának, erre az Szt. 3. §-a (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 5.

Számviteli beszámoló ismételt közzététele

Kérdés: A társaság új könyvelője megállapította, hogy a társaság a 2005. évi beszámoló elkészítésekor tévesen számolt el terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést. Így a kft. eredménye 20 százalékkal csökkent, kb. 500 ezer forinttal kevesebb társasági adó bevallására és befizetésére került sor. A társaságiadó-bevallást a kft. önellenőrizte. Kell-e a mérleget és eredménykimutatást módosítani, újból közzétenni a beszámolót? Ha új mérleget kell készíteni, akkor a kft. tagjaival újra el kell fogadtatni a beszámolót? Mi van, ha nem fogadják el? A 2006. évi mérlegben a sorok között elírás történt. Mit kell tenni ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 154. §-ának (5) bekezdése alapján a megbízható ésvalós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett számvitelibeszámolót ismételten közzé kell tenni. Az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 5.pontja tartalmazza a megbízható és valós képet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 17.

Osztalékfizetés veszteség esetén

Kérdés: A társaság 2007. évi beszámolója jelentős összegű hibákat tartalmaz. A hibák és hibahatások alapján a nyereséges év veszteséggel zárul. 2008. év is veszteséges lesz. A tulajdonosok által elfogadott és 2008 májusában közzétett 2007. évi beszámolóban a tárgyévi adózott eredmény és az eredménytartalék összege fizetendő osztalékként került kimutatásra. A 2007. évi jóváhagyott osztalék nem került kifizetésre. A 2007. évi beszámoló ismételt közzétételekor a tulajdonosok módosíthatják-e az osztalékfizetésre vonatkozó döntésüket?
Részlet a válaszából: […] A decemberben feltett kérdés arra utal, hogy a 2007. évibeszámolóval kapcsolatos jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatásátdecemberben ismerték meg, és az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 5. pontja szerinta megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.