Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott beszámoló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Korábbi évek beszámolójának ellenőrzése

Kérdés: Egy kft. a 2017. évi könyvelése során a megelőző, azaz 2016. évre vonatkozóan jelentősnek minősülő hibát tárt fel, a hibás könyvelések helyesbítése a 2017. évi könyvelésben szerepelt, emiatt 2017. évre háromoszlopos beszámoló készült. A hiba következtében a 2016. évre megállapított társaságiadó-alap közel 9 M Ft-tal magasabb lett. A 2016. évi 1629-es bevallás önellenőrzésének elkészítésére viszont a mai napig nem került sor. Az önellenőrzést most szeretnénk benyújtani. Ennek kapcsán felülvizsgáltuk a 2016-os év teljes könyvelését, amelyben 2015-ös évre vonatkozóan feltárt és lekönyvelt különbözeteket találtunk. A különbözetek következtében a 2015-ös év adózás előtti eredménye és a társaságiadó-alapja is kevesebb lett. A 2016-ban lekönyvelt előző évi differenciák teljes egészében a 2016-os év társaságiadó-bevallásában és beszámolójában jelentek meg, a 2016-os év eredményét érintették, 2015. évre önellenőrzés nem készült. A 2016-os beszámoló kétoszlopos. Ennek helyességét most, a 2016-ra beadandó önrevízió kapcsán ellenőriztük, és megállapítottuk, hogy a 2016-os évben feltárt, 2015-re vonatkozó hibák jelentősnek minősülnek, ugyanis a hibák és hibahatások a 2015. évi beszámoló mérlegfőösszegének 2%-át meghaladják (még az átfordítás utáni mérlegfőösszeg 2%-át is túllépik). Tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy 2016. évre 3 oszlopos beszámolót kellett volna készíteni, a 2015-ös év társaságiadó-bevallását pedig az adóalap csökkenése ellenére muszáj lett volna önrevíziózni. Véleményünk szerint akkor járnánk el szabályosan, ha:
1. a 2016-os évből a 2016-ra lekönyvelt 2015-ös hibákat kiszednénk;
2. a 2015. év taobevallását önrevízióznánk;
3. a 2016. évre utólag 3 oszlopos mérleget készítenénk;
4. az 1. pontban kijött eredményhez a 2017-ben lekönyvelt, 2016. évre feltárt hibákat hozzákalkulálnánk;
5. végül ezután készítenénk el a 2016-os évre vonatkozó önrevíziót.
(A társaság minden évben nyereségesen működött, ezért a 2015-ös, 2016-os évekre vonatkozó taokülönbözet együttesen azt az összeget teszi ki, amit a 2016. évre a megelőző évi hibák felülvizsgálata előtt levezettünk.) A beszámolókat minden évben könyvvizsgáló ellenőrizte, és hitelesítő záradékot adott. Kérem, szíveskedjenek konkrét javaslatot tenni, hogy Önök szerint mi lenne a helyes eljárás a korábbi évek közzétett beszámolóinak javítására, hogyan érinti ez a könyvvizsgálatot? Milyen következménnyel járhat, ha - ahogyan eredetileg terveztük - a 2016-ban lekönyvelt 2015. évi hibákat nem emeljük ki 2016-ból, és az eredetileg beküldött 2016. évi társaságiadó-bevallást önellenőrizzük? Végül a jelentős hiba számítási módjával kapcsolatban szeretném, ha elmondanák a véleményüket: jól gondoljuk-e, hogy az adott évre feltárt hibákat eredménysoronként kell nézni, az egyes hibák által okozott társaságiadó-különbözeteket külön-külön kiszámolni, és az így kijött tételesen számított taokülönbözetek abszolút értékeit kell a jelentős/nem jelentős minősítésnél figyelembe venni, valamint maguknak a hibáknak az abszolút értékeit eredménysoronként összeadni? A hibák eszköz-forrást érintő tételei helyett pedig a fentiek szerint eredménykimutatás soronként levezetett mérleg szerinti eredmények (soronkénti) abszolút értékeit összeadva kell figyelembe venni a hiba saját tőkét érintő hatását?
Részlet a válaszból: […]kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a céginformációs szolgálat a cég kérelmére a független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az ismételt független könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát.Ebből következően a 2016. évi beszámoló nem cserélhető ki, de újból ellenőrizhető, ha a 2015. évi adatok ellenőrzése miatt ez a beszámoló hibás, mert a 2015. évi ellenőrzés során feltárt hibahatások jelentősnek minősültek, így azok nem jelenhettek volna meg a 2016. évi eredményben. Ezen ellenőrzés során lehet a 2016. évi adatokból kiemelni a hibásan szereplő 2015. évi adatokat, és most (2020-ban) kell vizsgálni, hogy a hatások jelentős vagy nem jelentős hibának minősülnek. Jelentős hibahatás esetén a 2020. évi beszámoló lesz 3 oszlopos. A hibahatást külön-külön kell számítani 2015-re és 2016-ra, de nem a kérdésben megfogalmazott módszerrel.Az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 3. pontja valójában meghatározza a jelentős összegű hiba számítási módját is. E szerint jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében (ez jelen esetben 2020), a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (itt 2015, 2016, 2017) (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt.A hangsúly az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8285

2. találat: Egyszerűsített beszámoló egyesületnél

Kérdés: Az egyesület éves beszámolójával kapcsolatban kérdezem, hogy véleményük szerint lehetséges-e egyszerűsített beszámolót készíteni akkor, ha ennek a 479/2016-os kormányrendelet 8. § 1. pontban rögzített feltétele fennáll, mert az árbevétel kisebb 50 M Ft-nál, de egyébként az egyesület kettős könyvvitelt vezet (bár vezethetne egyszeres könyvvitelt is)?
Részlet a válaszból: […]azt rögzíti, hogy az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezet egyszeres könyvvitelt köteles vezetni. Másrészt gyakorlatilag megvalósíthatatlan, mivel az egyszerűsített beszámoló pénzforgalmi adatokra támaszkodik, az egyszerűsített éves beszámolót alátámasztó kettős könyvvitel a gazdasági események folyamatát rögzíti, függetlenül attól, hogy a pénzügyi rendezés megtörtént-e vagy sem. Így a kettős könyvvitel zárt rendszerében lévő adatok alapján az egyszerűsített beszámoló (sem annak mérlege, sem annak eredménykimutatása) nem készíthető el.Az egyesület a feltételek fennállása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8161

3. találat: Számviteli beszámoló ismételt közzététele

Kérdés: A társaság új könyvelője megállapította, hogy a társaság a 2015. évi beszámoló elkészítésekor tévesen számolt el terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, és helytelenül állapította meg a tárgyévet megillető árbevétel összegét is. A hiba jelentős összegű. A 2015. évi számviteli beszámolót ismételten közzé kell tenni, vagy elegendő a feltárás évében az ellenőrzés megállapításaként a középső oszlopban bemutatni?
Részlet a válaszból: […]eredményt alakító bevételekre-költségekre, ráfordításokra gyakorolt hatását az eredménykimutatásban a középső oszlopban kell bemutatni.A beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos szabályokat nemcsak a számviteli törvény tartalmaz, de a Cégtörvény 18-19. §-ai is. Sőt fontos rendelkezéseket tartalmaz a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet (IRM rendelet) is.Az IRM rendelet 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a beszámoló benyújtására - a cég választása szerint - a céginformációs szolgálat honlapján közzétett beküldési eljárások egyikével, elektronikus űrlap segítségével kerülhet sor. Az elektronikus űrlap a kormányzati portálról is elérhető.A számviteli beszámoló ismételt benyújtására nincs lehetőség. Ha mégis benyújtják, akkor azt a céginformációs szolgálat nem fogadja be.A cég kérelmére tehát a már közzétett beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról nem távolítható el, a következő két eset kivételével 2016. január 1-jétől:1. Ha - az Szt. előírásai ellenére - nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló kerül benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a céginformációs szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi. A legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a céginformációs szolgálat a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja, feltüntetve az utólagos közzététel napját és a változás tényét is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7137

4. találat: Anyavállalat, egyszerűsített éves beszámoló

Kérdés: A kft. 2012 óta anyavállalatként működik (100 százalék tulajdonrésze van másik vállalkozásban), de - sajnos - azóta minden évben egyszerűsített beszámolót készített. Hogyan tudja a hibáját kijavítani? Mi szükséges a javításokhoz?
Részlet a válaszból: […]beszámolókészítés lehetőségét, azaz kizárja ebből a kedvezményből az anyavállalatot. Mit lehet ez esetben tenni?A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámoló 2012-től nem felel meg a számviteli törvény előírásainak, így azt 2015-ben önellenőrzés keretében módosítani kell. Ebből következően 2015-ben már csak éves beszámoló adható be, annak a középső oszlopában (a mérlegben is, az eredménykimutatásban is) részletezni kell - előjelhelyesen - az egyszerűsített éves beszámoló összevont adatait.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6920
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Melyik cégnév?

Kérdés: A cég neve 2014. január hó folyamán megváltozott. Melyik nevet írjuk rá a 2013. évről készült beszámolóra, bevallásokra?
Részlet a válaszból: […](egyszerűsített éves) beszámolót köteles készíteni. Ebből egyértelműen következik, hogy a vállalkozó azon nevén, amellyel a mérlegfordulónapon rendelkezett, amellyel a mérlegfordulónapon a cégjegyzékben szerepelt, függetlenül attól, hogy amikor a beszámoló elkészül, és elfogadása után letétbe helyezésre, közzétételre kerül, a vállalkozónak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6195
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Devizában készített beszámoló adatai

Kérdés: Euróban történő könyvvezetés esetén a beszámoló adatait euróban vagy ezer euróban kell megadni? Ha jól értelmezem a törvényt, akkor euróban.
Részlet a válaszból: […]bekezdését, mely szerint a devizában elkészített éves beszámolóban az adatokat az MNB hivatalos devizaárfolyam-jegyzése szerinti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6138
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közzétett beszámoló módosítása

Kérdés: A társaság beszámolója közzététele során a kapcsolt követeléseket és kötelezettségeket nem szerepeltette külön soron, bár az aláírt beszámolóban ez a kiemelés megtörtént. Szükséges-e a közzétett beszámolót módosítani az IRM honlapján? Ha igen, mi ennek a menete?
Részlet a válaszból: […]elmaradása nem minősül az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 5. pontja szerint a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának. Így a már közzétett éves beszámolót ismételten nem kell közzétenni.Ha a kapcsolt követelések és kötelezettségek a közzétett beszámoló mérlegének más sorában szerepeltek (csak kiemelésre nem kerültek!), a hiba az eszközök és források összetételét érinti, de nincs kihatással az eredményre, a saját tőkére, akkor nem minősül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5670
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Beszámoló közzététele könyvvizsgálati záradék nélkül

Kérdés: A könyvvizsgálatra kötelezett kft. 2011. évi mérlegét határidőben közzétette, de könyvvizsgálói záradék nélkül. A könyvvizsgálati záradék csak 2012 augusztusában készült el. Az elkészült záradékot hogyan lehet közzétenni úgy, hogy az elfogadásra kerüljön? Megoldás-e a mérleg záradékkal együtt való ismételt közzététele?
Részlet a válaszból: […]határidőben.Az Szt. 153. §-ának (1) bekezdése szerint azonban a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot kell közzétenni, letétbe helyezni. Mivel a kérdező kft. nem ez szerint járt el, jogsértést követett el, amelynek viselnie kell a következményeit. Az elkövetett mulasztás korrigálására nincs lehetőség. Ismételt közzététellel - mivel az csak az Szt. 154. §-ának (5) bekezdése szerint a mérleget, az eredménykimutatást módosító, a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák összegeit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5607
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Beszámoló aláírása

Kérdés: Egy kft.-ben két személy volt az ügyvezető és tulajdonos 50-50 százalékban. A kft. 2011. de­cember 20-án módosította a társasági szerződését, változtak a tulajdoni viszonyok, csak egy ügyvezető maradt. A 2011. évi taggyűlési határozatot, valamint a beszámolót kinek kell aláírnia?
Részlet a válaszból: […]kell. Mivel a beszámoló 2011. december 31-i mérlegfordulónappal készült, a beszámolót, a taggyűlési határozatot annak az ügyvezetőnek kell aláírnia, aki a kft. képviseletére
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5454
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Tévedésből sajátos egyszerűsített éves beszámoló

Kérdés: Tévedésből 2009. évre vonatkozóan egy kft.-nek sajátos egyszerűsített éves beszámolót készítettünk, tettünk közzé. Hogyan lehet javítani, illetve milyen következményei lehetnek a hibának?
Részlet a válaszból: […]felüli értékcsökkenést, értékvesztést, céltartalékot az eredményszámlákkal szemben, - értékhelyesbítést az értékelési tartalékkal szemben, - üzleti vagy cégértéket pedig a törvényben leírt módon meg kellett szüntetni. Ha ezen előírások figyelembevételével jártak el, akkor először ezen tételeket kell helyesbíteni (sztornírozni), visszaállítani az eredeti, a nyitó tételeknek megfelelő állapotot. A sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítésére vonatkozó előírás alapján a terv szerinti értékcsökkenési leírás - a maradványérték kivezetése miatt - módosítható volt. Ezen tételeket is helyesbíteni kell. Az Szt. 98/A. §-ának (3) bekezdése sorolja fel azon törvényi előírásokat, amelyeket nem kell alkalmazni. Ha e szerint jártak el, azaz a hivatkozott szabályokat nem alkalmazták, akkor azokat az önellenőrzés során alkalmazni kell. Ezek közül elsősorban a mérleg-fordulónapi értékeléshez kapcsolódóan utalunk - az aktív és passzív időbeli elhatárolásokra, - a terven felüli értékcsökkenés elszámolására, - az értékvesztés elszámolására és visszaírására, - a céltartalék képzésére és felhasználására, - a devizás tételek mérleg-fordulónapi értékelésére, a kapcsolódó árfolyam-különbözetek elszámolására. Ha az előbbiekben részletezett helyesbítéseket, értékeléseket elvégezték, akkor állapítható meg, hogy a hiba jelentős összegű vagy nem jelentős összegű az Szt. 3. §-a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4870
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést