Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bevételi nyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Evás bt. beltagjának pénzfelvétele

Kérdés: Az evás bt. beltagja folyamatosan veszi fel a bankból az evázott számlák ellenértékét (bevételeket). Kell-e valamilyen nyilvántartást vezetni az üzleti év során felvett összegekről? Kell-e jegyzőkönyv vagy nyilvántartás ezeknek az összegeknek a bel- és kültag közötti megosztásáról?
Részlet a válaszból: […]ezenkívül külön nyilvántartást kell vezetni minden olyan adóról, járulékról, amellyel összefüggésben adómegállapítási, -bevallási, -fizetési és adatszolgáltatási kötelezettség terheli, továbbá a szigorú számadású nyomtatványokról. (Az ezek részletezésére vonatkozó előírásokat az Eva-tv. melléklete tartalmazza.) A hivatkozottakból az következik, hogy a pénzfelvétel, a pénzfelhasználás, a költségek nyilvántartásáról az Eva-tv. külön nyilvántartás vezetését nem írja elő. Mivel a bt. olyan gazdasági társaság, amelynek bel- és kültagja van, az egymás közötti elszámolás módját, gyakoriságát, bizonylatolását indokolt írásban szabályozni (a későbbi viták elkerülése érdekében is!). Nyilvánvaló, hogy a számlák befolyt (befizetett, átutalt) - evával csökkentett - ellenértéke még nem tekinthető adózott jövedelemnek, azt indokolt csökkenteni a tevékenység érdekében felmerült költségek számlázott ellenértéke kifizetett összegeivel, továbbá a tevékenységben részt vevők részére kifizetett díjakkal, azok adó- és járulékterheivel stb., és el kell számolni a kültaggal is. A tulajdonosok részére a társaság csak az adózott eredmény terhére teljesíthet kifizetést.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3714
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Evaalap (bevételi nyilvántartás)

Kérdés: A bevételi nyilvántartást vezető bt. főtevékenysége gépjármű-nagykereskedelem. Eladásra vásárolt 6 db személy-, illetve tehergépkocsit, amelyet kb. 2 hónapon belül ad el. Áfás számlát kap a bekerülési értékről, és áfás számlát bocsát ki az eladásról. A beszerzés Magyarországon, az értékesítés Magyarországon, esetleg az EU-n belül történik. Mi képezi az evaalapot? A beszerzési és az eladási ár közti különbözet, vagy az eladásról kibocsátott számla értéke? Áfabefizetés terheli a bt.-t?
Részlet a válaszból: […]kérdező bt. esetében is) által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított áfát is. Így a kérdező bt.-nél az evaalapba az áfával növelt eladási ár tartozik bele, annak a 25 százaléka lesz az egyszerűsített vállalkozói adó. Itt utalunk arra, hogy az evaalany az adóalanyként lezárt adóévben beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás tekintetében előzetesen felszámított adólevonási jogot nem gyakorolhat, azaz a feléje számlázott áfát nem helyezheti levonásba. A kérdésből nem derül ki, hogy a kérdező bt. új (illetve az Áfa-tv. 259. §-ának 25/a. pontja szerint új közlekedési eszköznek minősülő) személy-, illetve tehergépkocsit vásárolt eladásra, vagy újnak nem minősülő használt személy-, illetve tehergépkocsit. Ez utóbbi esetben az Áfa-tv. XVI. fejezete[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3697
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bevételi nyilvántartást vezető evaalany megszűnése

Kérdés: Egy bt. 2005. évben belépett az evába. 2005. 12. 31-én az APEH megszüntette az evakörbe tartozását, mert adótartozása volt. Az evaidőszak alatt a bt. a bevételi nyilvántartás-vezetést választotta. Bevételei 2005-ben teljes összegében nem folytak be. 2006. január 1-jével a bt.-nek el kell készítenie a nyitó mérlegét. Hol kell a 2005-ben be nem folyt bevételt a nyitó mérlegben szerepeltetni?
Részlet a válaszból: […]előírásai szerint vezető bt. attól a naptól köteles a számviteli törvény előírásait alkalmazni, amely naptól (az adott esetben 2006. 01. 01-től) nem tartozik az Eva-tv. hatálya alá. Az Eva-tv. hatálya alól az Szt. hatálya alá átkerült betéti társaságnak tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie (tehát kötelező leltározással!). A nyitó mérlegbe az eszközöket (ideértve a kérdésben szereplő követeléseket is!) piaci értéken, a kötelezettségeket (például a 2005. 12. 31-éig ki nem fizetett, pénzügyileg nem rendezett adótartozásokat is!) a ténylegesen fizetendő összegben, a céltartalékokat a számított, az Szt. előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2650
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Bevételi nyilvántartás: bt. (eva)

Kérdés: 1998-tól kettős könyvvitelt vezető bt. választhatja-e a bevételi nyilvántartást 2003-tól?
Részlet a válaszból: […]formájától függetlenül - választási lehetőség illeti meg. A bt. választhatja, hogy az Szt. hatálya alatt marad, s akkor kettős könyvvitelt kötelező vezetnie, vagy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1007
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,