Evaalap (bevételi nyilvántartás)

Kérdés: A bevételi nyilvántartást vezető bt. főtevékenysége gépjármű-nagykereskedelem. Eladásra vásárolt 6 db személy-, illetve tehergépkocsit, amelyet kb. 2 hónapon belül ad el. Áfás számlát kap a bekerülési értékről, és áfás számlát bocsát ki az eladásról. A beszerzés Magyarországon, az értékesítés Magyarországon, esetleg az EU-n belül történik. Mi képezi az evaalapot? A beszerzési és az eladási ár közti különbözet, vagy az eladásról kibocsátott számla értéke? Áfabefizetés terheli a bt.-t?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 5. §-ának (1) bekezdése szerint az eva alapja azadóalany által az adóévben megszerzett összes bevétel, módosítva az Eva-tv.-benmeghatározott jogcímek szerint. A módosító tételek között olyan nem szerepel,ha az evaalapnál csak a beszerzési és az eladási ár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 12.

Evás bt. beltagjának pénzfelvétele

Kérdés: Az evás bt. beltagja folyamatosan veszi fel a bankból az evázott számlák ellenértékét (bevételeket). Kell-e valamilyen nyilvántartást vezetni az üzleti év során felvett összegekről? Kell-e jegyzőkönyv vagy nyilvántartás ezeknek az összegeknek a bel- és kültag közötti megosztásáról?
Részlet a válaszából: […] ...az előrebocsátásával adjuk meg, hogy akérdésben szereplő bt. nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá, azaz azEva-tv. szerinti bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett. Az Eva-tv. 4.§-ának (4) bekezdése szerint az adóalany időrendben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 12.

Bevételi nyilvántartást vezető evaalany megszűnése

Kérdés: Egy bt. 2005. évben belépett az evába. 2005. 12. 31-én az APEH megszüntette az evakörbe tartozását, mert adótartozása volt. Az evaidőszak alatt a bt. a bevételi nyilvántartás-vezetést választotta. Bevételei 2005-ben teljes összegében nem folytak be. 2006. január 1-jével a bt.-nek el kell készítenie a nyitó mérlegét. Hol kell a 2005-ben be nem folyt bevételt a nyitó mérlegben szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 3. §-a tartalmazza az evaalanyiság megszűnésénekkritériumait. A kérdés alapján feltételezhető, hogy az APEH ezekre történőhivatkozással szüntette meg a betéti társaság evaalanyiságát 2005. 12. 31-ével.Az Eva-tv. 26. §-a tartalmazza az Szt. 2/A §-át....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.

Bevételi nyilvántartás: bt. (eva)

Kérdés: 1998-tól kettős könyvvitelt vezető bt. választhatja-e a bevételi nyilvántartást 2003-tól?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaságot - a 2002. évi és az azt megelőző évek könyvvezetési formájától függetlenül - választási lehetőség illeti meg. A bt. választhatja, hogy az Szt. hatálya alatt marad, s akkor kettős könyvvitelt kötelező vezetnie, vagy az Szt. hatálya alól kikerülve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.