Bizományba átvett értékcikkek

Kérdés: A horgászegyesület az éves tevékenységéhez a MOHOSZ-tól horgászokmányt, igazolványt és bélyeget kap albizományosi szerződés alapján, számlázás nélkül. Ezeket az értékcikkeket az egyesület magánszemélyek felé értékesíti, amiről számlát vagy nyugtát állít ki. A beszedett ellenérték és a forgalmazási jutalék különbözetét átutalja a MOHOSZ részére. Az egyesület a jegyzőkönyv alapján átvett értékcikkeket hol, miként mutassa ki a könyveiben? Az értékesített cikkek az egyesületnél költségek vagy ráfordítások lesznek? Az egyesület nem közhasznú, a tevékenysége csak alapcélt szolgál.
Részlet a válaszából: […] ...egyesület a jegyzőkönyv alapján, valójában bizományba átvett - a kérdés szerinti - értékcikkeket. Mivel azokat értékesítési szándékkal vette át, az átvételkor a kereskedelmi áruk között vegye állományba, azon az értéken, amely összeg ellenében azokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 8.

Bizományba adott áru hiánya

Kérdés: Bizományba kiadott áruval a partner nem tud elszámolni. Nem jelentette fogyásként, így nem tudjuk, hogy mi van az áruval. Kártérítést szeretnénk érvényesíteni, hiszen a hozzá kihelyezett áru hiánynak minősül, illetve a haszontól is elesünk. Érvényesíthető-e a kártérítés, illetve az a leltárhiánnyal alátámasztható-e, és milyen értéken számolható a kárigény?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtakból az következik, hogy az adott esetbennem a klasszikus bizományi ügyletről van szó, amelyet bizományi szerződéstámaszt alá. Az adott esetben a bizományba adás - feltételezésünk szerint - aztjelenti, hogy a bizományba vevőnél van bizományba adottként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 26.
Kapcsolódó címkék:  

Bizományba adott áruk értékének meghatározása

Kérdés: A társaság bizományosi konstrukcióban értékesíti az árut. Amíg a bizományos kisebb forgalmat bonyolított le, addig a bizományba átadott áruk értékét, a bizományból történő értékesítés eladott áruk beszerzési értékét (elábéját) minden gond nélkül meg tudtuk állapítani. Partnerünk forgalma megnövekedett, ezért készleteit raktárprogrammal kívánja nyilvántartani. A program azonban nem adja meg a bizományba adott áruk értékét, csak az értékesített áruk beszerzési értékét. Háttérinformációként mennyiségben nyilvántartja a bizományosnak átadott árukészletet, de azt a vállalkozás saját raktárában lévő készletként kezeli. (Értékesítéskor a háttérkészletből veszi le a mennyiséget, az elábét viszont saját raktárból történő értékesítésnek tekinti.) Elfogadható-e ez a módszer? A főkönyvi könyvelésben értékben nem tudjuk követni a bizományosnál lévő árukészlet alakulását.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtakra nem lehet egyértelműen és határozottan sem igennel, sem nemmel felelni, mert a kérdésből nem derül ki, hogy a bizományos bekapcsolásával lebonyolított értékesítés mennyire felel meg a Ptk. szerinti bizománynak.Ha a kérdésben szereplő bizományos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 20.
Kapcsolódó címkék:  

Bizományosi értékesítés elszámolása

Kérdés: Bizományi értékesítés esetén kinek a nevére szól a szállítói és a vevői számla? A bizományos hogyan jelenik meg a számlán?
Részlet a válaszából: […] ...bizományba átvett áruk elszámolásával a Számviteli Levelek 15. számában a 289. kérdésre adott válaszban már foglalkoztunk, bemutattuk a bizományi ügyletek könyvviteli elszámolásának általános szabályait. Itt a könyvviteli elszámolás gyakorlatát mutatjuk be. Ehhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. november 8.
Kapcsolódó címkék:    

Bizományba átvett áruk elszámolása

Kérdés: Betéti társaságunk bizományba - értékesítés céljából - átvesz árukészletet. A megbízóval negyedévenként számolunk el. Hogyan kell ezt számlázni, könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerinti bizományi ügyletben szereplő felek: a megbízó, aki az áru eladására ad megbízást; a bizományos (a kérdező), aki az áru eladását vállalja; a vevő, akinek a bizományos a megbízó áruját eladja.A bizományi ügyletek könyvviteli elszámolásánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.
Kapcsolódó címkék: