Bizományosi vagy ügynöki tevékenység

Kérdés: Cégünk használt gépjármű kereskedésével is foglalkozik. Ugyanakkor megkeresett minket egy régi ügyfelünk, bizományosi konstrukcióban bízna meg minket azzal, hogy a cége tulajdonában lévő személygépkocsit adjuk el egy harmadik félnek. Nyilván ezt jutalék ellenében végeznénk el. Nem tudok különbséget tenni alapvetően a bizományosi konstrukció és az ügynöki kereskedelem között. Acégünk nem venné meg a szóban forgó személygépkocsit a megbízótól (tehát az eladó cég nem számlázná ki nekünk adómentesen az autót), és ezáltal mi sem értékesítenénk azt egy harmadik félnek (számlával). Cégünk keresne vevőt az autóra, és összehozná az eladót a vevővel. Ha jól értelmezem a bizományosi ügylet lényegét, ebben az esetben nem bizományosi ügyletről lenne szó (hiszen ott a megbízó eladja a bizományosnak az ingóságot, majd a bizományos számlával továbbértékesíti azt), hanem közvetítői szerepünk lenne a folyamatban, amelyről (áfás adóalanyként) áfás jutalékszámlát állítanánk ki a megbízó felé. Jól gondolom?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy jól gondolja, de az nem kapcsolódik a kérdés bevezető részéhez, ahol bizományosi konstrukcióról szól.A bizományi (és nem bizományosi) szerződés jogi szabályait a Ptk. 6:281-6:287. §-ai tartalmazzák. E szerint: bizományi szerződés alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 26.

Bizományosi értékesítés számlázása

Kérdés: A 7837. kérdésre adott válaszuk egyértelműen hibás. A válasz szerint "a vevőkkel kötött szerződés szerint a megbízó termékeit kellene értékesítenie a megbízóval kötött szerződés szerinti áron, számláznia pedig a megbízó nevében, a megbízott meghatalmazottjaként, a megbízó helyett az Áfa-tv. 160-161. §-aiban foglaltak figyelembevételével kellene. E számla alapján árbevételt és fizetendő áfát a megbízó számol el, illetve vall be". A szerző nem veszi figyelembe, hogy az Áfa-tv. speciális szabályt tartalmaz a bizományosi konstrukcióra. Az Áfa-tv. 10. § b) pontja szerint termékértékesítésnek minősül továbbá "a megbízó és bizományos között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása, feltéve, hogy a bizományos és a vele jogviszonyban álló harmadik fél között – a 9. § (1) bekezdés értelmében – termék értékesítése teljesül". Ilyenformán az áfában egy fikció útján 2 külön termékértékesítésként kell kezelni az ügyletet, annak ellenére, hogy a termék polgári jogi szempontból a megbízó tulajdonát képezi. Azaz a megbízó a bizományosnak számláz, a bizományos pedig (saját nevében, nem pedig a megbízó meghatalmazottjaként) a vevő felé számláz. A bizományosnak a számlák kiállítására és a megbízó felé való továbbításán túlmenően a bizományosi jutalék értékét kell – a megbízóval kötött szerződésnek megfelelően – számláznia. Ennek kapcsán "a Kúria egyetért az elsőfokú bíróság okfejtésével, mely szerint – az Áfa-tv. 10. § b) pontjára és 70. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel – a bizományosi szerződéshez kapcsolódóan a bizományi díj önálló adóalapot nem képezhet, a megbízó és a bizományos között a bizományi díjjal csökkentett adóalappal történhet számlakibocsátás a megbízó részéről a bizományos felé".
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek 400. számában, a bizományosi értékesítés számlázása témájában a 7837. kérdésre adott válaszunkra kapott észrevételt csaknem teljes terjedelmében idéztük. A hivatkozott válaszban a kérdésben leírtakra igyekeztünk választ adni úgy, hogy a válasz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 28.

Bizományba adott áru hiánya

Kérdés: Bizományba kiadott áruval a partner nem tud elszámolni. Nem jelentette fogyásként, így nem tudjuk, hogy mi van az áruval. Kártérítést szeretnénk érvényesíteni, hiszen a hozzá kihelyezett áru hiánynak minősül, illetve a haszontól is elesünk. Érvényesíthető-e a kártérítés, illetve az a leltárhiánnyal alátámasztható-e, és milyen értéken számolható a kárigény?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtakból az következik, hogy az adott esetbennem a klasszikus bizományi ügyletről van szó, amelyet bizományi szerződéstámaszt alá. Az adott esetben a bizományba adás – feltételezésünk szerint – aztjelenti, hogy a bizományba vevőnél van bizományba adottként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 26.

Ügynöki vagy kereskedelmi tevékenység?

Kérdés: Cégünk ("A" cég) egy külföldi cég ("B" cég) megbízásából ügynöki szerződés keretében Oroszország területén vesz árut orosz cégtől ("C" cég), és azt Ukrajnában és Kínában adja el az ottani illetőségű "D" cégnek. Ezért az árrésből az "A" cég 4% ügynöki jutalékban részesül, a maradék 96% a "B" céget illeti meg. A "B" cég látja el az "A" céget a szükséges információkkal és pénzeszközökkel. Az "A" cég saját nevében köti meg az adásvételi szerződéseket a "C", illetve a "D" cégekkel, a számlázás az "A" cég és ezen cégek között történik. Az áru Magyarországon csak vámszabad területre lép be, és rögtön tovább is szállítják, az áru beszerzési árában benne van a szállítási költség is a vevőkig. Kérdésünk, hogyan kell a fenti ügyletet elszámolni, és milyen adóvonzata van, figyelemmel a 2010. évi változásokra is?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy a számviteli elszámolásalapvetően az adott ügyletet alátámasztó szerződéses kapcsolatokra épül. AzSzt. 72. §-a (2) bekezdésének a) pontja ezt a követelményt a következőképpenfogalmazza meg: a teljesítés időszakában elszámolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 4.

Bizományosi értékesítés

Kérdés: Motorboltot üzemeltető ügyfelem kitalálta, hogy az eddig bizományosi formában értékesített használt motorokat ezentúl nem futtatja át a könyvelésen. Ezeken az ügyleteken az volt a haszon, hogy a vevő banki hitelt vett fel, amiért a boltvezető közvetítői jutalékot kapott. A banki jutalék ezután is számlázásra kerül. A bank továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hitelokmányokat a cég mint szállító aláírja, sőt a vevő által felvett hitelt is a cégnek utalja, amit azután a cég a pénztárából fizet ki a használt motor eladójának. Számvitelileg és adózási szempontból védhető ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] A válaszadást megnehezíti, hogy a kérdésből nem derül ki, ahasznált motorok eladása milyen formában történik. Pontosabban: ki az eladó?Eladási bizományi ügyletekben szereplő felek:– a megbízó, aki az áru eladására ad megbízást,– a bizományos, aki az áru eladását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 13.

Lottóforgalmazás

Kérdés: A betéti társaság a Szerencsejáték Zrt.-n keresztül lottót és egyéb kaparós sorsjegyeket forgalmaz. A bt. nyitott egy bizományosi számlát, ahonnan hetenként leemelik a költségeit. A zrt. a pénzügyi elszámolásról hetente pro forma számlát bocsát ki, a számla végösszegét a vállalkozó befizeti a bizományosi számlára. Számla csak a jutalékról készül, ami pénzügyi teljesítést nem igényel. A bt.-nél hogyan kell könyvelni ezeket a gazdasági eseményeket?
Részlet a válaszából: […] A számviteli elszámolást jellemzően a felek közöttiszerződéses kapcsolat, a felek közötti szerződésben foglaltak támasztják alá,illetve határozzák meg.A bizományi ügyletek könyvviteli elszámolására – a felekközötti szerződésben rögzítettek figyelembevételével –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 13.

Közösségen belüli beszerzés bizományos útján

Kérdés: Az "A" megbízó és a "B" cég között bizományosi szerződés jött lére, amely szerint "B" cég élőállatot hoz be a Cseh Köztársaságból ("C") az "A" megbízó részére. Ki számláz kinek, milyen áfatartalommal? Melyik cég jelenti a Közösségen belüli beszerzést?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben "A" és "B" egyaránt belföldi adóalany, az ügyleta következőképpen alakul:"C" másik tagállambeli adóalany és "B" bizományos közöttiügylet "B"-nél – közösségi adószám léte esetén – Közösségen belüli beszerzésnekminősül. "B" értékesítése "A" megbízó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.

Újságértékesítés elszámolása

Kérdés: Az újságkiadó cég az értékesítést bizományosi konstrukcióban végzi, eladja a bizományosnak, aki továbbértékesíti a lapokat. A számlázás a bizományos által készített elszámolási összesítő alapján történik, ami tartalmazza az eladott lapok értékét, a bizományosi díjat és a korábban előlegként fizetett összegeket. A lapkiadó által kiállított számla tételei: a lapeladás értéke-bizományosidíj-előleg = összesen. Helyesen járunk-e el, ha a bizományosi díjat az árbevételt csökkentő tételként számoljuk el? Ha nem, akkor a bizományosi díjat – számla nélkül – költségként számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] A bizományi ügyletek könyvviteli elszámolására – a felekközötti szerződésben rögzítettek figyelembevételével – két lehetőség van:– az egyik ("A") módszer szerint a bizományos a megbízótólkapott megbízást úgy teljesíti, hogy összehozza az eladót (megbízót) és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 27.

Bizományosi értékesítés elszámolása

Kérdés: Bizományi értékesítés esetén kinek a nevére szól a szállítói és a vevői számla? A bizományos hogyan jelenik meg a számlán?
Részlet a válaszából: […] A bizományba átvett áruk elszámolásával a Számviteli Levelek 15. számában a 289. kérdésre adott válaszban már foglalkoztunk, bemutattuk a bizományi ügyletek könyvviteli elszámolásának általános szabályait. Itt a könyvviteli elszámolás gyakorlatát mutatjuk be. Ehhez azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. november 8.

Bizományba átvett áruk elszámolása

Kérdés: Betéti társaságunk bizományba – értékesítés céljából – átvesz árukészletet. A megbízóval negyedévenként számolunk el. Hogyan kell ezt számlázni, könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti bizományi ügyletben szereplő felek: a megbízó, aki az áru eladására ad megbízást; a bizományos (a kérdező), aki az áru eladását vállalja; a vevő, akinek a bizományos a megbízó áruját eladja.A bizományi ügyletek könyvviteli elszámolásánál általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.