Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott bizományi ügylet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bizományosi vagy ügynöki tevékenység

Kérdés: Cégünk használt gépjármű kereskedésével is foglalkozik. Ugyanakkor megkeresett minket egy régi ügyfelünk, bizományosi konstrukcióban bízna meg minket azzal, hogy a cége tulajdonában lévő személygépkocsit adjuk el egy harmadik félnek. Nyilván ezt jutalék ellenében végeznénk el. Nem tudok különbséget tenni alapvetően a bizományosi konstrukció és az ügynöki kereskedelem között. Acégünk nem venné meg a szóban forgó személygépkocsit a megbízótól (tehát az eladó cég nem számlázná ki nekünk adómentesen az autót), és ezáltal mi sem értékesítenénk azt egy harmadik félnek (számlával). Cégünk keresne vevőt az autóra, és összehozná az eladót a vevővel. Ha jól értelmezem a bizományosi ügylet lényegét, ebben az esetben nem bizományosi ügyletről lenne szó (hiszen ott a megbízó eladja a bizományosnak az ingóságot, majd a bizományos számlával továbbértékesíti azt), hanem közvetítői szerepünk lenne a folyamatban, amelyről (áfás adóalanyként) áfás jutalékszámlát állítanánk ki a megbízó felé. Jól gondolom?
Részlet a válaszból: […]bizományosnak díj akkor jár, ha az adásvételi szerződést megkötötték. (A kérdésben eladási bizományról van szó.)A Ptk. hivatkozott előírása a gyakorlatra "lefordítva" a következőt jelenti:A bizományi szerződés alapján a bizományos megköti az adásvételi szerződést a harmadik személlyel, ezzel egyidejűleg megveszi a szóban forgó dolgot a megbízótól a szerződés szerinti bizományi díjjal csökkentett, a harmadik személlyel kötött adásvételi árnak megfelelő értéken, majd értékesíti a harmadik személynek. A bizományi díj a dolog vételi és eladási ára közötti különbözetként jelenik meg. A megbízó tehát számláz a bizományos felé, a bizományos pedig a harmadik személynek, természetesen áfásan, a dolog pedig ezzel egyidejűleg kerül át a megbízótól a harmadik személyhez.Az ügynöki tevékenység a kérdés szerinti esetben a Ptk. 6:288-6:292. §-aiban szabályozott közvetítői tevékenység.Közvetítői szerződés alapján a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a megbízó díj fizetésére köteles. A gyakorlatban azt szoktuk mondani, a közvetítő (ügynök) összehozza a feleket, az eladót és a vevőt, és ha ez sikeres volt, akkor a közvetítőnek (ügynöknek) előre meghatározott díj jár.Ha a közvetítői tevékenység eredményes, akkor a megbízó és a harmadik személy megköti az adásvételi szerződést, a közvetítő pedig számlázza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8388

2. találat: Bizományosi értékesítés

Kérdés: Motorboltot üzemeltető ügyfelem kitalálta, hogy az eddig bizományosi formában értékesített használt motorokat ezentúl nem futtatja át a könyvelésen. Ezeken az ügyleteken az volt a haszon, hogy a vevő banki hitelt vett fel, amiért a boltvezető közvetítői jutalékot kapott. A banki jutalék ezután is számlázásra kerül. A bank továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hitelokmányokat a cég mint szállító aláírja, sőt a vevő által felvett hitelt is a cégnek utalja, amit azután a cég a pénztárából fizet ki a használt motor eladójának. Számvitelileg és adózási szempontból védhető ez a megoldás?
Részlet a válaszból: […]úgy teljesíti, hogy összehozza az eladót (megbízót) és a vevőt, és az adásvételi szerződést már az eladó (megbízó) és a vevő köti meg; - a másik "B" módszernél a megbízó az értékesítendő terméket bizományba átadja a bizományosnak, a bizományos úgy értékesít, hogy a vevőt nem hozza össze az eladóval (a megbízóval), gyakran a vevő és az eladó nem is tud egymásról. Amennyiben a kérdésben leírt esetre az "A" módszer alkalmazható, azaz a használt motor tulajdonosa köti meg az adásvételi szerződést a vevővel, tehát a bizományos ügylet megbízója a használt motor eladója (a megbízó a saját motorját adja el), ha a megbízó számlaadásra kötelezett, és ő állítja ki a számlát is a vevő nevére, akkor a használt motorokat a bizományos könyvviteli nyilvántartásain nem kell átfuttatni. Amennyiben a bizományos az eladó, a bizományos köti meg az adásvételi szerződést a vevővel, azaz a "B" módszert alkalmazzák, akkor a bizományosnál az ügyletet könyvelni kell. Feltételezve, hogy a kérdésben leírt esetre az "A" módszer alkalmazható, az eladó (a megbízó) az ellenértéket egyrészt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3283
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közösségen belüli beszerzés bizományos útján

Kérdés: Az "A" megbízó és a "B" cég között bizományosi szerződés jött lére, amely szerint "B" cég élőállatot hoz be a Cseh Köztársaságból ("C") az "A" megbízó részére. Ki számláz kinek, milyen áfatartalommal? Melyik cég jelenti a Közösségen belüli beszerzést?
Részlet a válaszból: […]tagállambeli adóalany és "B" bizományos közötti ügylet "B"-nél - közösségi adószám léte esetén - Közösségen belüli beszerzésnek minősül. "B" értékesítése "A" megbízó felé belföldön teljesített
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2475

4. találat: Újságértékesítés elszámolása

Kérdés: Az újságkiadó cég az értékesítést bizományosi konstrukcióban végzi, eladja a bizományosnak, aki továbbértékesíti a lapokat. A számlázás a bizományos által készített elszámolási összesítő alapján történik, ami tartalmazza az eladott lapok értékét, a bizományosi díjat és a korábban előlegként fizetett összegeket. A lapkiadó által kiállított számla tételei: a lapeladás értéke-bizományosidíj-előleg = összesen. Helyesen járunk-e el, ha a bizományosi díjat az árbevételt csökkentő tételként számoljuk el? Ha nem, akkor a bizományosi díjat - számla nélkül - költségként számoljuk el?
Részlet a válaszból: […] - a bizományos az újságkiadó cégtől bizományba átvett terméket közvetlenül értékesíti a vevőnek, a bizományost terheli a vevő felé a számla (nyugta)-adási kötelezettség, a bizományosnak kell az áfa nélküli eladási árat árbevételként elszámolni, őt terheli az eladási ár alapján az áfafizetési kötelezettség is, - a megbízó (az újságkiadó cég) a bizományos által készített összesítő alapján számlázza a bizományosnak a bizományba átadott és a bizományos által már értékesített termékek szerződésben rögzített értékét és annak áfáját (gyakorlatilag a bizományosi díjjal csökkentett újság-, lapeladási árat). Az így számlázott áfa nélküli értéket számolja el árbevételként, a bizományos a megbízó számlája alapján a számlázott összeget az eladott áruk beszerzési értékeként, az áfát előzetesen felszámított áfaként mutatja ki; - amennyiben az újságkiadó cég és a bizományos előleg fizetésében állapodott meg, akkor a megbízó újságkiadó cégnek az Áfa-tv. előírásainak megfelelően külön számláznia kell az előleget, az értékesítésről kiállított számlában a beszámított előleg csak a fizetendő összeget csökkentő tétel lehet (az áfánál is). Az előbbiekből következik, hogy a kérdésben leírt gyakorlatuk nem felel meg az Szt. szerinti követelményeknek. Az újságkiadó cégnél a bizományosi konstrukcióban történő értékesítés esetén csak a bizományosi díjjal csökkentett összeget lehet árbevételként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2386
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Bizományosi értékesítés elszámolása

Kérdés: Bizományi értékesítés esetén kinek a nevére szól a szállítói és a vevői számla? A bizományos hogyan jelenik meg a számlán?
Részlet a válaszból: […]megbízót) és a vevőt - a megbízóval kötött szerződés szerinti teljesítéskor a bizományi díjról állít ki - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát, és számol el a bizományi díjnak megfelelő összegű árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467) (az így számlázott bizományi díjat - mivel értékesítéshez kapcsolódik - a megbízó csak igénybe vett szolgáltatások költségeként tudja elszámolni [könyvelési tétel: T 529, 466 - K 4543]). A vevő a nevére szóló, az eladó (a megbízó) által kiállított számla alapján könyveli a beszerzést az általános előírás szerint (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 454). "B" módszer szerint (a gazdasági események sorrendje módosul): A bizományos az eladótól (a megbízótól) bizományba átvett terméket közvetlenül értékesíti a vevőnek, ezért a bizományos állítja ki a - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát közvetlenül a vevő nevére, és ezen számla alapján könyveli a termékek (az áruk) értékesítését és számol el árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467). Export esetében a bizományos közvetlenül a külföldi nevére állítja ki a - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát és könyveli - ha megfelel az egyéb feltételeknek is - az exportárbevételt (könyvelési tétel: T 317 - K 93-94). Amennyiben a bizományos saját üzletében készpénz ellenében értékesíti a megbízótól átvett termékeket (árukat), akkor a bizományosnál a fizetendő áfával csökkentett készpénzbevételt kell árbevételként elszámolni (könyvelési tétel: T 381 - K 91-92, T 91-92 - K 467). Az eladó a bizományostól - a bizományi szerződésben meghatározott módon és időben - kapott értesítés alapján számlázza a bizományos felé a bizományba átadott és a bizományos által már értékesített termékek (áruk) szerződésben rögzített értékét és áfáját, számolja el az értékesítés árbevételét (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467). Ilyen esetben külföldre történő értékesítés esetén is az eladó belföldi értékesítés árbevételét számolja el. A bizományos az eladó által megküldött, az eladó által kiállított és a bizományos - mint vevő - nevére szóló számla alapján számolja el a már értékesített termékek (áruk) beszerzését és a készlet csökkenését az eladott áruk beszerzési értékeként (könyvelési tétel: T 261, 466 - K 454 és T 814 - K 261); A vevő a nevére szóló, a bizományos által kiállított számla, egyszerűsített számla alapján könyveli a beszerzést az általános előírások szerint (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 454). Beszerzés bizományos közreműködésével "A" módszer szerint: Az eladó állítja ki a bizományi ügylet keretében beszerzésre kerülő termékekről (árukról) a - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát közvetlenül a vevő (a megbízó) nevére és ezen számla alapján könyveli a termékek (az áruk) értékesítését és számol el árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467). Az új Szt. 48. §-ának (7) bekezdése szerinti importbeszerzésnél a külföldi eladó közvetlenül a belföldi vevő (a megbízó) nevére állítja ki a számlát, a vámkezelést közvetlenül a belföldi vevő (a megbízó) végezteti el, ő fizeti meg a vámterhet és a fizetendő áfát is. A bizományos - mivel csak összehozza az eladót és a vevőt (a megbízót) - a megbízóval kötött szerződés szerinti teljesítéskor csak a bizományi díjról állít ki - saját szigorú számadási kötelezettsége alá vont - számlát és számol el a bizományi díjnak megfelelő összegű árbevételt (könyvelési tétel: T 311 - K 91-92, 467) [az így számlázott bizományi díjat - mivel az a beszerzéshez kapcsolódik - a megbízó (a vevő) az új Szt. 47. §-ának (1) bekezdése szerint bekerülési értékként számolja el (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 4543)]. A vevő (a megbízó) a nevére szóló, az eladó által kiállított számla alapján könyveli a beszerzést az általános előírások szerint (könyvelési tétel: T 161, 21-22, 26-28, 466 - K 454). "B" módszer szerint: Az eladó a bizományos - és nem a vevő (megbízó) - nevére állítja ki a bizományi ügylet keretében beszerzésre kerülő termékekről (árukról) a - saját szigorú számadási kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 419
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Bizományba átvett áruk elszámolása

Kérdés: Betéti társaságunk bizományba - értékesítés céljából - átvesz árukészletet. A megbízóval negyedévenként számolunk el. Hogyan kell ezt számlázni, könyvelni?
Részlet a válaszból: […]megbízótól kapott megbízást úgy teljesíti, hogy összehozza az eladót (megbízót) és a vevőt, és az adásvételi szerződést már az eladó (megbízó) és a vevő köti meg. Ennek megfelelően a bizományi ügylet keretében értékesített termékről a számlát az eladó (megbízó) állítja ki közvetlenül a vevő nevére, és számolja el a számla alapján az árbevételt. A bizományos - ez esetben - csak a bizományi díjról állít ki a megbízó részére - a szerződés szerinti teljesítést követően - számlát, és számol el a bizományi díjnak megfelelő összegű árbevételt. A kérdés alapján egyértelmu, hogy az adott esetben (üzlethelyiségben történik az értékesítés) nem erről van szó! A másik módszernél a megbízó az értékesítendő termékeket bizományba átadja a bizományosnak. A bizományos a bizományba átvett terméket a saját nevében - a megbízó javára - értékesíti közvetlenül úgy, hogy a vevőt nem hozza össze a megbízóval (az eladóval). A bizományos a vevő részére a saját nevében állítja ki a számlát, és számolja el annak alapján a teljes összeget az értékesítés árbevételeként. (Ha a bizományos készpénz ellenében értékesíti a megbízótól átvett termékeket, akkor a bizományosnál a fizetendő áfával csökkentett készpénzbevételt kell árbevételként elszámolni.) E módszer mellett a bizományos úgy számolja el az értékesítés árbevételét (fizeti az áfát), mintha a saját tulajdonát képező termékeket értékesítette volna. Ennek rendezéséhez a bizományos a szerződésben meghatározott módon és időben (a kérdezőnél negyedévenként) értesíti a megbízót a bizományba átvett termékek értékesítéséről. A megbízó pedig ezen értesítés alapján számlázza a bizományos felé a bizományba átadott - és a bizományos által már értékesített - termékek szerződésben rögzített értékét, és számolja el az értékesítés árbevételét. A bizományos a megbízó által megküldött számla szerinti értéket először beszerzésként, majd a készletcsökkenést az eladott áruk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 289
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,