Bizonylatok megőrzése könyvelőnél

Kérdés: Egy társaságnak könyveltem több éven keresztül. 2016 decemberében írásban közöltem velük, hogy a 2016. év lezárása után nem könyvelem a társaság bizonylatait, nem készítem el a beszámolóját. Kértem a társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvelt időszak bizonylatait vegye át és vigye el. Többszöri felszólítás ellenére ez a mai napig nem történt meg. Mit tegyek a bizonylatokkal?
Részlet a válaszából: […] ...§-ában foglaltakból egyértelműen következik, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a gazdálkodónak (a társaságnak) kell legalább 8 évig olvasható formában megőriznie.A számviteli bizonylatok jellemzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.

Bizonylatok megőrzése a társaság megszűnésekor

Kérdés: Hány évig kell megőrizni a számviteli beszámolókat, az azokat alátámasztó bizonylatokat? Kinek a feladata a megőrzés, ha a társaság megszűnik? A bizonylatokat hol kell tárolni?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 169. §-a tartalmazza a bizonylatok megőrzésére vonatkozó követelményeket. A törvényi előírás alapján az üzleti évről készített beszámolót (a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, az adózott eredmény felhasználására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Egyéni vállalkozó bizonylatkiállítási kötelezettsége

Kérdés: Az egyéni vállalkozó kiállíthat-e pénztárbevételi, ill. -kiadási bizonylatot? Egy könyvelő szerint az egyéni vállalkozó nem kötelezett pénztári nyilvántartás vezetésére úgy, mint a társas vállalkozások, ezért neki nem kell ilyen bizonylatot kiállítania. Egy üzletet bérbe adok egy egyéni vállalkozónak, amiről kiállítom a számlát, és ráírom, hogy a bérlő a bérleti díjból levonta az szja-előleget. Erről a levonásról nem kapok bizonylatot, ezért azt kértem, hogy adjon a bérlő egy pénztárbevételi bizonylatot, hogy azt ő "visszavette" tőlem. Az ő könyvelője szerint ez nem lehetséges, mert az egyéni vállalkozó nem kötelezett ilyesmire. A mi könyvelőnk viszont ragaszkodna valamilyen bizonylathoz, ami a levonást igazolja.
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 10. §-a rendelkezik a nyilvántartási szabályokról, amely szerint nyilvántartást bizonylat alapján kell vezetni, azaz a nyilvántartásba adatot beírni, azt módosítani vagy törölni csak bizonylat alapján lehet. A törvény külön nem írja elő az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 12.

Banki bizonylat könyvelése

Kérdés: A banki bizonylat könyvelésekor melyik dátum az irányadó: értéknap vagy könyvelési nap? A devizák forintra átértékelésekor van jelentősége.
Részlet a válaszából: […] ...szempontjából figyelembe vesz. A hivatkozott törvény a könyvelési napra nem ad értelmező rendelkezést.A leírtakból következően a banki bizonylatot azzal a nappal kell könyvelni, amikor a bankszámlára befolyt összeget a bankszámlán ténylegesen jóváírták (növekedett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Elveszett bizonylatok pótlása

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a gazdasági társaság olyan - esetleg több évet érintő - bizonylatai (vevői, szállítói számlák, pénztárkiadási bizonylatok stb.), amelyek nehezen pótolhatók, elvesznek, megrongálódnak? Jegyzőkönyvet kell felvenni? Az adóhatóságnak jelezni kell?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 169. §-ának (2) bekezdése szerint a könyvvitelielszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus és részletező nyilvántartásokatis) legalább 8 évig kell olvasható formában, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Bizonylatok megőrzése

Kérdés: Az rt. tervezett végelszámolása esetén hány évre visszamenőleg kell megőrizni a beszámolókat, a bizonylatokat, a tárgyieszköz-kartonokat? Adóhatósági ellenőrzés során hány évre visszamenőlegesen vizsgálhatják a zrt.-t? Személyzeti anyagokat hány évig kell megőrizni? A megőrzendő bizonylatokat hol kell tárolni, ha a zrt. teljesen megszűnik, ha a tulajdonos a zrt. egykori székhelyétől távolabb költözik?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 169. §-a szabályozza a számviteli bizonylatokmegőrzésével kapcsolatos követelményeket. Ezen előírás alapján a zrt. az üzletiévről készített beszámolót (a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítőmellékletet, az adózás előtti eredmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.

Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása

Kérdés: Úgy hallottuk, az Európai Unióban nem kötelező a számlák aláírása. Magyarországon is változik az előírás? Változnak-e a követelmények az elektronikus aláírással, a bizonylatok megőrzésével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...hogy igen, változnak. Sőt új követelmények is megfogalmazódtak.Az Szt. új 161/A. §-a alapján a gazdálkodónak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 8.

Üzembe helyezés bizonylatolása

Kérdés: Kft. esetében a beruházás befejezése után az üzembe helyezési és aktiválási bizonylatot ki állítja ki, és mi a törvény szerinti követelmény annak tartalma vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...szabályozásnak tartalmaznia kell az üzembe helyezési okmány, jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményeit, a még meg nem érkezett bizonylatok figyelembevételének módját, eszközönként a bruttó érték megállapítását, annak felelősét, az üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.

A saját benzinkútnál történő tankolás

Kérdés: Saját benzinkútnál tankoló, saját tulajdonú benzines gépjárművek esetén van-e áfafizetési kötelezettség, belső bizonylat alapján? A kft. a saját gépjárműve által tankolt üzemanyagról (benzinről) saját maga számára számlát állít ki. Helyesen jár-e el?
Részlet a válaszából: […] ...(számlát helyettesítő okmány alapján) a tankolt mennyiség utáni áfát be kell fizetni, s az nem is helyezhető levonásba (még a belső bizonylat alapján sem). Az adóztathatósági tényállást az áfatörvény 7. §-a (1) bekezdésének c) pontja írja elő: az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. április 19.

A pénzmozgás bizonylatainak rögzítése

Kérdés: Az új Szt. 165. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítő megérkezésekor kell a könyvekben rögzíteni. A naprakész rögzítésnek hogyan tegyen eleget az a vállalkozás, amelyik külső céget bíz meg számviteli feladatainak elvégzésével?
Részlet a válaszából: […] ...eldöntenie és döntését belső szabályzatában rögzítenie. Az új Szt. 166. §-a (1) bekezdése eléggé tágan értelmezi a számviteli bizonylatot. Az adott esetben ilyen számviteli bizonylat lehet a pénztárkönyv is, amelyik naprakészen tartalmazza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 8.