Biztosító kártérítése megsemmisült eszköznél

Kérdés: Vállalkozásunk egyik tárgyi eszköze káresemény következtében teljesen megsemmisült. Ez egy technológiai berendezés volt, már nulla nettó értékkel. A biztosító kártérítést utalt részünkre, amely durván az új tárgyi eszköz bekerülési értékének a felét képviselte. Van-e szabályos lehetőség arra, hogy a kapott kártérítés összegét halasztott bevételként számoljuk el, az évenkénti értékcsökkenéssel arányosan?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, nincsen arra lehetőség, hogy a kártérítésként kapott összeget halasztott bevételként elhatárolják, azt támogatásként kezeljék.A számviteli előírások szerint alapkövetelmény, hogy a gazdasági események bizonylattal, szerződéssel legyenek alátámasztva....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Biztosító kártérítésének könyvelése

Kérdés: Véleményem szerint a céges autók káreseményének elszámolásával kapcsolatban nem történt változás. Mégis, míg a 6468. kérdésre (314. szám) adott válaszuknál a vissza nem igényelhető áfát az 522. főkönyvi számlára kell könyvelni, addig a 8159. kérdésre (422. szám) adott válaszuknál a vissza nem igényelhető áfa összegét a 867. számlára. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni a fentiek alapján arról, hogy mi változott!
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a kérdésben leírtaknál nincs változás!Köszönet a kérdezőnek azért, mert felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi, a 8159. kérdésre adott válaszunk más, mint a korábbi.A számviteli törvény a le nem vonható áfával kapcsolatosan két paragrafusban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Nagy értékű gépnél kártérítés?

Kérdés: Egy nagy értékű gép baleset következtében a 2018-as év folyamán javíthatóan kárt szenvedett. A javítás költsége, melyet 2019-ben végeztek el, 170 millió forint volt. A biztosító kártérítés címén 153 millió forintot fizetett, szintén 2019-ben, a különbség az önrész volt. 2018-ban évzáráskor elszámoltunk terven felüli értékcsökkenésként 170 millió forintot, és egyéb bevételként a biztosító által majd 2019-ben utalt, de a mérlegkészítésig ismertté vált kártérítés összegét, a 153 millió forintot. A gép beszerzéséhez támogatás kapcsolódik, 50%-os támogatástartalommal, amelynek értékcsökkenés-arányosan még el nem számolt összege a passzív időbeli elhatárolásokban van. 2018-ban a terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor ennek 50%-os mértékéig kellett volna e passzív elhatárolásról is kapcsolódó tételt könyvelni az egyéb bevételekkel szemben? A passzív elhatárolásról csak a balesetig felmerülő normál értékcsökkenés arányos részét vezettük ki 2018-ban. A társaságiadó-alapot növelő tételként kell-e kezelni a terven felüli értékcsökkenés összegét a fenti körülmények alapján?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt egy megjegyzés: a biztosító által fizetett összeg helytelen értelmezése a számviteli előírások megsértésének sokaságához és a támogatás időbeli elhatárolása megszüntetésének problémájához vezetett.A kérdés szerint a nagy értékű gép javítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Le nem vonható áfa elszámolása

Kérdés: A március 19-i számukban a 8159. Biztosító kártérítésének könyvelése című válaszukban azt írták, hogy a gépjárműjavítás 50%-ban levonható áfarészét az egyéb ráfordításokba kell könyvelni. Ez számomra ellentétes a számviteli törvény 78. § (3) bekezdésével. [A kérdező pontosan idézi a számviteli törvény 78. §-ának (3) bekezdését.] Kérem visszajelzésüket, hogy jól gondolom-e. Ha mégsem, akkor melyik előírás tartalmazza az egyéb ráfordítások alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott törvényi előírásból az következik, hogy az igénybe vett szolgáltatások értékeként a részben levont (50%-ban) áfát nem lehet elszámolni. A törvényi előírás ide vonatkozó része ugyanis azt írja, hogy az igénybe vett szolgáltatások értékeként .....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 23.

Biztosító kártérítésének könyvelése

Kérdés: Céges autónknak káreseménye volt. A biztosító fizeti a nettó összeget, az áfát pedig a cég. A teljes összegről kaptuk meg a számlát. A nettó összeget hova kell könyvelni? (Nálunk nem jelentkezik költségként.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés zárójeles része nem veszi figyelembe, hogy a céges autót érte kár, amelyet meg kellett javíttatni, a javítás költségeit (itt a nettó összeget) a cégnél költségként el kell számolni, függetlenül attól, hogy azt a biztosító megtérítette.A javítást végző cég...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 19.

Tűzkár-helyreállítás költségei

Kérdés: Az üzemi ingatlan tűzkárt szenvedett, 35%-os kár érte. A biztosító megtéríti a helyreállítás költségeit. Minden helyreállítási költség egyéb ráfordítás lesz, vagy előfordulhat felújítási rész is, mivel a helyreállítás költsége meghaladja az ingatlan bekerülési értékének 35%-át? A biztosító egy mai helyreállítást térít, és nem a több évvel ezelőtti nyilvántartási értéket. Időbeli elhatárolás szóba jöhet-e a felújításra eső értékcsökkenéssel szemben, a biztosító kártérítésének elhatárolásával? Érinti-e az elszámolás a valós értéken történő nyilvántartást (értékelési tartalék van az ingatlanra)?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján az egyébbevételek között kell kimutatni a biztosító által fizetett, illetve amérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – tárgyévi, illetve atárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 13.