Mérlegkészítés napja után érkezett számlák

Kérdés: A mérlegkészítés időpontja 2012. évre vonatkozóan 2013. 01. 31-e. A cég a beszámolóját ennek megfelelően készítette el és tette közzé. 2013. 01. 31-ét követően azonban érkeztek számlák, amelyek számviteli szempontból a 2012. évet érintik. Ha ezeket a költségszámlákat semmilyen módon nem könyvelték 2012. évre, hogyan kezeljük azokat? Szükséges a társasági adót módosítani? Vagy rögzítsük 2013. évi költségként? Ha önellenőrizni kell a 2012. évi társasági adót, akkor a beszámolót hogyan módosítsuk? A cég 2013. májusi keltezésű számlát kap, amely 2012. évi szállításhoz kapcsolódó bonifikációról szól?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 3. §-a (6) bekezdésének 1. pontja szerint a mérlegkészítés időpontja az az időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni.Ha a cég a mérlegkészítés időpontját - 2012....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 21.

Bonifikáció miatti eltérés számlázása

Kérdés: Olajosnövény-kereskedelemmel foglalkozó társaság 2012 októberében napraforgót értékesített, szerzett be. Novemberben kézhez kapta a magas olajsavtartalom miatt számlázható bonifikációról szóló értesítést. Helyesen jár el a társaság, ha mind a bejövő, mind a kimenő számlái helyesbítő számlák lesznek? A számlán elegendő-e a bonifikáció feltüntetése egy sorban? A helyesbítő számlát milyen időszakra kell könyvelni? Melyik hónap bevallásában kell szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] ...beszerzésnél számlával egy tekintet alá eső okiratot (a gyakorlat szerint helyesbítő számlát) kell kiállítani, amely lényegében csak a bonifikációval kapcsolatos értékadatként a számlázott és az elfogadott értékek közötti különbözetet tartalmazza.A helyesbítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.

Tárolási veszteség elszámolása

Kérdés: Olajtartalmú napraforgót értékesítettünk 2009-ben. A vevő nem szállította el, csak 2010-ben. Az idegen készletet mi tároltuk a tárolási díj ellenében. Kitároláskor a tárolási veszteség következtében súlyhiány keletkezett. Kell-e a korábban kiszámlázott összeget helyesbíteni a mennyiség és az ellenérték vonatkozásában? Ha igen, milyen teljesítési időponttal? Elszállítás után a vevő bevizsgáltatta az olajtartalmat, amely magasabb értékű lett, mint az értékesítéskor megállapított érték. Hogyan számlázandó ez az úgynevezett bonifikáció?
Részlet a válaszából: […] ...számláznia kell, a számlázott összeget azelőb­biek szerint kell az egyéb ráfordítások, illetve az egyéb bevételek közöttelszámolni.A bonifikáció mint az olajtartalom magasabb értéke miattijóváírás értelmezendő, azaz annak összegét az eladási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 23.

Minőségvizsgálathoz kötött eladási ár

Kérdés: Társaságunk olyan szerződést köt partnereivel, amelyben bázisminőséget határoznak meg, arra alapozva az egységárat. A termék tulajdonjogának átszállásakor a szállító kiállítja a számlát. Az áru feladásakor mintát küldünk a minőségvizsgáló intézetnek. A 2-3 hét múlva megállapított minőség és a bázisminőség közötti különbözetet partnereink bonifikációs különbözetként számlázzák. A különbözetet helyesbítő számlával vagy külön (önálló) számlával kell-e számlázni? És milyen időponttal?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján a szerződés szerinti teljesítéskor kerül sor az eredeti (az első) számla kiállítására. A minőségvizsgáló utólag megállapítja a tényleges minőséget. Amennyiben az eltér a bázisminőségtől, a különbözettel - valójában - módosítják a bázisminőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 1.