Megvásárolt épület bontása

Kérdés: Társaságunk a 2019-ben megvásárolt épületet lebontja, mert az a telephelyként kijelölt terület követelményeinek nem felel meg. A megvásárolt épület beszerzési értéke a beruházási számlán van. A lebontásra kerülő épület helyére új termelőcsarnok megépítését tervezi a cég, a megvalósítása azonban még bizonytalan. Ez esetben a lebontott épület könyv szerinti értéke és bontási költségei az eredmény terhére számolandók el, vagy a telek értékét növelik? Ha a telek értékét növelik, akkor a telek piaci értékét meghaladó részt terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...a 122. számlán állományba kellett venni. Az épület bekerülési értéke a beruházási számlán marad mindaddig, amíg az épület lebontásra nem került.Ha az eladó a számlán csak egy értéket tüntetett fel, de az adásvételi szerződés szerint az épülethez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 13.

Bontásból visszanyert anyagok elszámolása

Kérdés: A mezőgazdasági főtevékenységgel bejelentett társaságnál a nagy értékű terményszárító berendezést elbontják. A bontásból származó eszközök egy részét (a nagyobb értékű berendezéseket) új szárító megvalósítása során felhasználják, más részét értékesítik, illetve hulladék vasként kerül értékesítésre. Helyesen járunk-e el, ha a nagyobb értékű berendezéseket a tárgyi eszközök közé beruházásként - az értékbecslés szerinti piaci értéken - felvesszük, majd aktiváljuk az új szárítóval? A visszanyert egyéb eszközöket, hulladék vasat készletre vesszük, és onnan szintén értékbecsléssel, piaci értéken az eladással egyidejűleg kivezetjük. Ezt követően a maradék nettó értéket terven felüli értékcsökkenésként számoljuk el. Esetleg selejtezhető a terményszárító, mivel bontásra kerül? Ez esetben nincs terven felüli értékcsökkenés.
Részlet a válaszából: […] ...esetében tekintettel lenni.A kérdés szerinti terményszárító berendezés nyilvánvalóan feleslegessé vált, ezért kell lebontani. A bontáskor a tárgyi eszközt - az Szt. 53. §-ának (2) bekezdése szerint - terven felüli értékcsökkenés elszámolásával ki kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

Bontási tevékenység áfája

Kérdés: Cégünk ipari csarnokok, gyárépületek bontásával foglalkozik. Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében e szolgáltatás - mivel építési hatósági engedélyköteles, illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött - a fordított adózás körébe tartozik. A 2016. 06. 14-től hatályos 312/2012. Korm. rendelet azonban a bontási engedélyt, tudomásulvételi eljárást, az egyszerű bejelentést megszüntette. E naptól a 191/2009. Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni a bontási tevékenységnél, ami alapján a bontást a hatósághoz nem kell bejelenteni. Ezt felváltotta az építőipari kivitelezési tervek elkészítése és annak az e-naplóba való feltöltési kötelezettsége. Ezen változást - szerintünk - az Áfa-tv. nem követte. Az Áfa-tv. idevonatkozó §-ait szorosan értelmezve, tevékenységünk a továbbiakban egyenes áfás lenne, mivel sem bontási engedély, sem tudomásulvételi eljárás, sem egyszerű bejelentés nem kapcsolódik hozzá. A szolgáltatást igénybe vevő fél még nem tudja, hogy a gyárépületek lebontása után a területet miként fogja hasznosítani. Önök szerint a bontási tevékenység áfaköteles vagy a fordított adózás körébe tartozik?
Részlet a válaszából: […] ...válaszhoz a kérdésben hivatkozottakat pontosítani kell. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet bontási engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezései lényegében nem változtak. Nem változott az sem, hogy milyen esetben végezhető a bontás engedély alapján (45. §). A 156/2016...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 15.

Ikerházbontás beruházás miatt

Kérdés: Cégünk megvásárolta a szomszéd ikerházat 2006-2007-ben. A lakóépületet átminősítették szociális épületté. Jelenleg telephelyfejlesztést hajtunk végre, de ennek útjában áll az ikerház. A tervek szerint teljesen nem lesz lebontva, az utcafrontra néző falak megmaradnának. Mi ennek a számviteli elszámolási módja?
Részlet a válaszából: […] ...néző falakmegmaradnak, az épület a továbbiakban szociális épületként nem tud működni,megszűnik mint tárgyi eszköz. Ez esetben a bontás során visszanyert éshasznosítható anyagokat - azok piaci (jellemzően hulladék-, illetvehaszonanyag-) értékükön - a bruttó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 5.

Bontás a hulladék anyag ellenében

Kérdés: A terményszárítót a társaság a hulladék anyagáért lebontja. A tevékenység a fordított adózás alá esik? Milyen számviteli szabályokat kell betartani?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben leírtakat minősíteni kell abból aszempontból, hogy az adott esetben milyen gazdasági események vannak. Azegyértelmű, hogy a bontást végző társaság lebontja a terményszárítót, tehátbont, azaz szolgáltatást nyújt a terményszárítót a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Megvásárolt épület bontása

Kérdés: Társaságunk 2007-ben a telephely létesítésekor megvásárolt épületet lebontja. A megvásárolt épület beszerzéskori értéke a beruházási számlán van, amortizáció nem került elszámolásra. Az épület helyére egy új termelőcsarnok megépítését tervezzük, a megvalósítása azonban még bizonytalan. A cég területén még tereprendezés is történt. Az üresen maradt telket nem kívánjuk értékesíteni. Ez esetben a lebontott épület könyv szerinti értéke és bontási költségei az eredmény terhére elszámolandók, vagy a telek értékét növeli, a piaci értéket meghaladó rész a később megépítendő épület beszerzési értékét növeli? Azt terven felüli értékcsökkenésként kell előbb elszámolni? Milyen adókonzekvenciákkal járhat a döntés, ha a bontási költségekkel, az épület bekerülési értékével nem rontjuk az eredményt?
Részlet a válaszából: […] ...egyértelmű választ nehezíti az, hogy a meglévőtelephelyen lévő, más társaság (személy) tulajdonában lévő megvásárolt épületlebontásáról van szó, vagy pedig a telephely létesítése érdekében vásárolttelken, földterületen van az a megvásárolt épület,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 22.