Kedvezményes átalakulás

Kérdés: 1. Adott egy kft., melynek 50-50%-ban két magánszemély a tulajdonosa.
2. Döntésük szerint egy jól körülhatárolható tevékenységet szeretnének "kivinni" a társaságból, kiválás útján.
3. A létrejövő társaságban szintén ugyanazon 2 magánszemély lenne a tulajdonos 50-50% arányban.
4. A kivitt vagyon bankszámlapénz (3 M Ft) + egy ingatlan (7 M Ft értékben).
5. A létrejövő társaság alapítói vagyona 10 M Ft, melyből 3 M Ft a jegyzett tőke része, és 7 M Ft tőketartalék [SZT 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján].
6. A létrejövő társaság mérlegfőösszege így 10 M Ft, melynek aránya a PK Kft.-hez viszonyítva 25%.
A fenti paraméterek ismeretében megfelel-e a kedvezményezett átalakulás feltételeinek a fenti átalakulás? (Tao-tv. 4. § 23/a. pont.)
Részlet a válaszából: […] ...a kiválással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetére, vagyonleltár-tervezetére.A harmadik oszlopba kerülő adatok megbontása során a legfőbb szerv vagyonmegosztásra vonatkozó határozatának megfelelően kell eljárni. A vagyonmegosztási arány, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 8.

Utókalkulációval történő önköltségszámítás

Kérdés:

Az Szt. 14. §-ának (7) bekezdése meghatározza, hogy mikor, milyen esetben kötelező a saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások közvetlen önköltségét az utókalkuláció módszerével megállapítani. Hogyan kell ezt értelmezni és megvalósítani a szolgáltatások esetében, különös tekintettel arra, hogy a szolgáltatások többsége az üzleti éven belül kezdődik és fejeződik be?

Részlet a válaszából: […] ...értékadatával való egyezőségét;– közvetlen bérnek [a szolgáltatás érdekében felmerült időráfordítás, szakmunka-segédmunka megbontásban szükséges munkaszámonként, amelynek a tényleges bérrel való szorzata adja a közvetlen munkabért, lehet a tényszámok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Hitelszerződés felmondása

Kérdés:

A pénzügyi vállalkozás hitelnyújtással foglalkozik. 2020–2022. évben, a moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat a moratórium utáni új futamidő alatt egyenletes részletekben, a havi törlesztési díjjal együtt beszedi, könyveiben aktív időbeli elhatároláson szerepelteti. 2023 szeptemberében felmondásra került egy ilyen szerződés, a 2023. évi meg nem fizetett esedékes kamatokat függővé tettem a 250/2000. Korm. rendelet 17. §-a szerint. A 2020–2022. évben felhalmozott, aktív időbeli elhatároláson lévő, esedékessé még nem tett moratóriumi kamattal (korábbi évek kamata) mit kell tenni? Függővé kell tenni (sztornótétellel: T 91 – K 39)? Esetleg értékvesztést kell elszámolni rá?

Részlet a válaszából: […] ...nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A szerződés felbontása esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak.Azért hivatkoztunk a Ptk. kapcsolódó előírásaira, hogy egyértelmű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 14.

Üzletrész értékének kimutatása – leányvállalat beolvadása

Kérdés:

A gazdasági társaság leányvállalata beolvad a 100%-os tulajdonos anyavállalatba kedvezményezett átalakulással. A leányvállalat jegyzett tőkéje 3000 E Ft. Az anyavállalatnál a 3000 E Ft jegyzett tőkéjű leányvállalati üzletrész nyilvántartási értéke 170.000 E Ft. Az anyavállalat eredménytartaléka 500.000 E Ft. Az átalakulás során a jogutód átalakulás utáni vagyonmérlegében a különbözetek oszlopban a befektetett pénzügyi eszközök soron –170.000 E Ft-ot, a jegyzett tőke soron –3000 E Ft-ot és az eredménytartalék soron –167.000 E Ft-ot kell feltüntetni?

Részlet a válaszából: […] ...oszlopa – a beolvadó és az átvevő (a beolvasztó) gazdasági társaságok (jelen esetben a leányvállalat és az anyavállalat) szerinti megbontásban és együttesen (legalább három részoszlopban) – a beolvadó és az átvevő (a beolvasztó) gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Más ingatlanán létesített kerítés költségeinek átvállalása

Kérdés:

Az erdőgazdálkodó, mint a terület vagyonkezelője, és a vadgazdálkodó, mint a terület haszonbérlője megállapodnak abban, hogy a vadkár ellen az erdősítést védő, azaz nem vadászati célú vadvédelmi kerítések megépítése, karbantartása, bontása az erdőgazdálkodó feladata. A kerítések fenntartásához a vadgazdálkodó éves hozzájárulási díjat fizet az erdőgazdálkodónak, az új kerítések létesítési költségének 50%-át pedig átvállalja. Az új kerítések létesítését a felek úgy számolják el, hogy a beruházás költségének 50%-át az erdőgazdálkodó átszámlázza a vadgazdálkodónak, majd 50-50%-os értéken a kerítést külön-külön eszközként nyilvántartásba veszik. Helyes ez az elszámolás? Szerepelhet-e egy kerítés egyszerre két társaság nyilvántartásában? Ha nem, akkor hogyan kellene szabályosan eljárni?

Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó válasz előtt ismerni kellene, hogy a kérdés szerinti kerítések és a vadgazdálkodó tevékenysége között van-e valamilyen kapcsolat, milyen hatással van a kerítés léte vagy nem léte a vadgazdálkodó tevékenységére. A számviteli előírások alapján "a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Ingatlan szerzési időpontja az ajándékozási szerződés visszavonásakor

Kérdés: Kérdésem ingatlanmegszerzés időpontjának meghatározására vonatkozik. A szülők 2005-ben vásárolt ingatlanjukat gyermeküknek ajándékozták 2015-ben. Az ajándékozási szerződést 2023-ban visszavonták, semmissé tették. Az ingatlan tulajdonjoga visszaszállt az eredeti tulajdonosokra, azaz a szülőkre. A szülők 2024-ben értékesíteni kívánják az ingatlant. A személyijövedelemadó-kötelezettség szempontjából mi lesz az ingatlan megszerzési ideje? Az eredeti vásárlás ideje, azaz 2005? Vagy a megszüntetett ajándékozási szerződés befolyásolja ennek megállapítását?
Részlet a válaszából: […] ...amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot) az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották. Az ajándékozási szerződés felbontása és az eredeti állapot ebből következő helyreállítása esetén a felbontó okirat alapján újabb tulajdonváltozás következik be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Új értékhatár regisztrált mérlegképes könyvelő kötelező alkalmazásánál

Kérdés: Autóbontó kft. számviteli elszámolásában milyen változások vannak 2023. július 1-től? Mennyiben érintik a nyár eleji törvénymódosítások a beszámoló készítésének szabályait, időpontját egy autóbontó kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] ...adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény (a továbbiakban: törvénymódosítás) tartalmazza, mely külön az autóbontási tevékenységet végző kft.-kre nem tartalmaz egyedi, speciális új előírást. A változásokból egyet lehet kiemelni, ami viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Közhasznú tevékenység bevételének minősítése

Kérdés: Egy közhasznú alapítvány, amikor a közhasznú tevékenységéből kapja a bevételt, akkor azt az árbevételre vagy egyéb bevételre kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...legalább az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. Az egyéb bevételeken belül részletezni kell a tagdíjak, az alapítótól kapott befizetések, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Vizsgaközpont által számlázott vizsgadíj minősítése

Kérdés: Az oktatással foglalkozó kft. a vizsgadíjközpontba feltölt aktuális összegeket. A vizsgára való jelentkezésnél a vizsgaközpont megterheli személyenkénti nyilvántartással a céget, ezekről a tételekről gyűjtőszámlában számlázza a vizsgadíjakat. Az oktatással foglalkozó cég a tanulóknak számlázza a vizsgadíjat. A vizsgaközpont által számlázott vizsgadíj közvetített szolgáltatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...megbontva számlázza az oktatással foglalkozó kft. felé. Az oktatással foglalkozó kft. pedig a gyűjtőszámla melléklete szerinti megbontásban továbbszámlázza a vizsgadíjat vizsgázónként. Ez esetben a vizsgaközpont gyűjtőszámlája az oktatással foglalkozó kft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Romos épület bontása szárító építésekor

Kérdés: Vállalkozásunk egy új szárítót létesít. A szárító helyén egy romos épület volt, amelyet lebontottak. A bontási költség a beruházás értékébe belekalkulált. Csak a szárító építmény részére, vagy a szárító építmény és technológia részére kell osztani a költséget?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy csak a szárító építmény részének bekerülési értékét növeli a bontási költség!Az Szt. 47. §-ának (6) bekezdése szerint egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.
1
2
3
26