Részesedésvásárláshoz kapcsolódó üzleti vagy cégérték

Kérdés: A 6766. válaszban leírtak alapján az üzleti vagy cégértéket, amennyiben már nincs meg az a részesedés, amelynek megvásárlásával kapcsolatban a cégérték keletkezett, a részesedések közé történő átvezetést követően ki kell vezetnünk a könyvekből. Ezt a kérdést feltettük az adóhatóságnak is, de - sajnos - ők más választ adtak. Az adóhatóság álláspontja alapján a cégértéket továbbra is cégértékként kell kimutatnunk, amennyiben a társaság már nem rendelkezik az eredeti részesedéssel. A kérdező megküldte az adóhatóságtól kapott válaszlevelet is.
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezésére [az Szt. 177. §-ának új (46) bekezdésében foglaltakra] épül. A hivatkozott (46) bekezdés alapján az üzleti vagy cégérték, a negatív üzleti vagy cégérték 2016. január 1-jétől hatályos fogalmának közvetlenül nem megfelelő, a 2016. évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 18.

Részesedésvásárláshoz kapcsolódó üzleti vagy cégérték

Kérdés: A 2016. 01. 01-től hatályos számviteli törvény szerint van-e kötelező teendő abban az esetben, ha társaságunk jelenleg üzleti vagy cégértéket mutat ki részesedésvásárlás kapcsán, viszont a tulajdonolt társaság időközben beolvadt a társaságunkba? Így az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét nem lehet kapcsolódó részesedéshez módosító tételként kimutatni.
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy van teendő, mivel részesedésvásárláshoz kapcsolódó üzleti vagy cégértéket 2016. január 1-je után már nem lehet a könyvekben kimutatni.A számviteli törvény 2016. január 1-jétől hatályos módosítását tartalmazó 2015. évi CI. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 10.

Üzleti vagy cégérték leírása

Kérdés: A megkezdett üzleti vagy cégértéket eddig el lehetett számolni a kezdés évében is. Ez is változik 2015-től, azaz azt is csak 10%-kal lehet ezentúl amortizálni?
Részlet a válaszából: […] ...pontos a kérdés. Az üzleti vagy cégérték bekerülési értékének terv szerinti értékcsökkenési leíráskénti elszámolására 2015. január 1-jétől is a számviteli törvény általános előírásait kell alkalmazni. Ehhez az üzleti vagy cégérték bekerülésekor meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 16.

Üzleti vagy cégérték kimutatása utólag

Kérdés: A társaság által megvásárolt üzletrész értéke előző évben a befektetett pénzügyi eszközök között került állományba. Cégvásárlás esetén a felvásárló társaság által az üzletrészért fizetett összeg lényegesen több, mint a befektetésre jutó, az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott saját tőke értéke. Amennyiben nem került kimutatásra az előző évben az üzleti vagy cégérték, a következő évben önellenőrzéssel mindez módosítható? Az üzleti vagy cégértékre terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni? Ha az elkövetkezendő években a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték, terven felüli értékcsökkenés elszámolható-e a társaságiadó-alap növelése nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...saját tőke összegétmeghaladó áron, akkor - feltételezhetően - dokumentumokkal alátámasztvaigazolták a többletvételár, az üzleti vagy cégérték jogosságát, a vételármeghatározása során figyelembe vették azokat a körülményeket, feltételeket,amelyek a piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 24.

Üzleti vagy cégérték kimutatása

Kérdés: Jogelőd nélkül létrehozott "A" kft. megvásárolja "B" kft. 100 százalékos üzletrészét, a saját tőke értékét meghaladó vételáron. A vásárlást követő 5-6 hónap elteltével "A" kft. beolvad "B" kft.-be. A vásárláskor fizetett ellenérték és a saját tőke közötti különbözet milyen feltételekkel mutatható ki cégértékként? Ha kimutatható, hogyan kezelendő az a beolvadáskor? Mi a követendő eljárás, ha "B" kft. olvad be az "A" kft.-be, illetve ha nem beolvadással, hanem összeolvadással alakulnak át?
Részlet a válaszából: […] ...hatályos előírása szerint akkor mutatható ki cégvásárlás esetén (a 100százalékos üzletrészvásárlás ennek minősül!) üzleti vagy cégérték, ha az adott(jelen esetben "B" kft.) társaság üzletrészeiért fizetett ellenérték lényegesentöbb, mint az ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 31.

Üzleti vagy cégérték terven felüli leírása

Kérdés: Az anyavállalat a "B" leányvállalatban 90%-kal, a "C"-ben 49%-kal rendelkezik, amikor 2002-ben megveszi a "C" leányvállalatban lévő 51%-os üzletrészt a jövőbeni gazdasági haszon reményében lényegesen magasabb áron, mint az a saját tőke arányában indokolt lenne. A különbözetet üzleti vagy cégértékként mutatja ki, amelyet 15 év alatt tervez leírni. A "C" leányvállalat azonban már 2002-ben a piaci változások miatt veszteséges lesz, és veszteséget mutat ki 2003-ban is. Az anyavállalat 2003 júniusában terven felüli értékcsökkenést számolt el. 2003-ban az anyavállalat megvásárolta a "B" leányvállalatban lévő 10%-os üzletrészt is, lényegesen magasabb áron, mint a sajáttőke-részesedésre jutó értéke. Kimutatható-e üzleti vagy cégérték? Az anyavállalat könyv szerinti értéken 2003 júliusában beolvadt a "B" leányvállalatba. A fenti esetben lehetett-e az üzleti vagy cégérték után terven felüli értékcsökkenést elszámolni? Vagy átalakuláskor azt a saját tőkével szemben kell kivezetni? Ha emiatt az anyavállalat saját tőkéje a 3 millió Ft alá csökken, fel kell-e azt előbb tölteni, és csak utána tud könyv szerinti értékkel átalakulni?
Részlet a válaszából: […] ...választ kezdjük az egyszerűbbel! A "B" leányvállalat10%-os üzletrészének megvásárlásakor üzleti vagy cégértéket nem lehet kimutatni!A "C" leányvállalat 51%-os üzletrészének megvásárlásakor avételár és az 51%-os befektetésre jutó saját tőke értéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 27.

Üzleti vagy cégérték elszámolása beolvadás esetén

Kérdés: "A" cég megvásárolja "B" cég részesedését. "B" eszköze ingatlan - amelyet hitelből vásárolt -, illetve a jegyzett tőkének megfelelő pénzeszköz. Az ingatlan piaci értéke meghaladja a könyv szerinti értéket, erre tekintettel a részesedést "A" cég "B" cég saját tőkéje + az ingatlan könyv szerinti értékét meghaladó piaci ára együttes összegéért veszi meg, amely utóbbit üzleti vagy cégértékként mutatja ki. Hogyan kell kezelni az üzleti vagy cégértéket, illetve milyen adózási vonzata van annak, ha "B" beolvad "A" cégbe?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. előírása szerint [3. § (5) bekezdésének c) pontja]üzleti vagy cégértékként kell nyilvántartásba venni cégvásárlás esetén (amikoraz adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzimeg, hogy ezzel a vásárlással az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 11.

Cég értéke cégvásárláskor

Kérdés: Szeretnénk vásárolni egy biztosítási brókercéget, amelynek az árbevétele 10-12 millió forint évek óta. A cég üzleti vagy cégértékét az eladó a meglévő 5 millió forint szavatolótőkével együtt 15 millió forintban határozta meg. A befektetésre jutó saját tőkén felüli üzleti érték az immateriális javak között nyilvántartásba vehető-e és 5 év alatt leírható-e?
Részlet a válaszából: […] ...cégvásárlással kapcsolatos üzleti vagy cégérték kimutatásának szabályait az Szt. 3. §-a (5) bekezdése tartalmazza. Ezen (5) bekezdés 1/c pontja alapján, amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 25.

Üzleti vagy cégérték

Kérdés: 2003-ban történt cégvásárlás esetén (100 százalékos üzletrészszerzés) a megvásárolt társaságot a tőzsdén nem jegyzik, és több éve él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a saját tőkének része az értékelési tartalék. A befektetésre jutó saját tőke értékének meghatározásakor megteheti e, hogy az értékhelyesbítést (az értékelési tartalékot) nem veszi figyelembe az üzleti vagy cégérték meghatározása során? Nem indokolt az értékelési elvek megváltoztatása.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségei Szt. szerinti értékelésével meghatározott - saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözet az üzleti vagy cégérték.A kérdés szerinti cégvásárlásnál a megvásárolt cég élt az Szt. szerinti piaci értéken történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 16.

Tőkeemelés, átalakulás, üzleti vagy cégérték

Kérdés: Két részvénytársaság A) és B) rt., valamint C) kft. között a következő gazdasági eseményekre kerül sor.A) rt. B) rt. pénzbeli hozzájárulásával megemeli a jegyzett tőkéjét 700 millió forinttal.B) rt. kedvezményezett részesedéscsere keretében elcseréli az A) rt.-ben szerzett, 700 millió forint részvényét C) kft. 100 százalék üzletrészéért, amelynek a tagoknál kimutatott könyv szerinti értéke 20 millió forint.A) rt. 700 millió forintért (készpénzben) megvásárolja B) rt.-től C) kft. üzletrészét. A C) kft. üzletrészére jutó saját tőke 200 millió forint.C) kft. beolvad A) rt.-be.Kérdés, hogy A) rt. nyilvántartásba veheti-e üzleti vagy cégértékként a fizetett ellenértéknek (700 millió forint) a C) kft. üzletrészére jutó saját tőke értékét (200 millió forint) meghaladó részét (500 millió forint)? Hogyan rendeződnek az egyesített vagyonmérleg eszközei, forrásai?
Részlet a válaszából: […] ...az árfolyamnyereség adóját az üzletrészek eladóinak meg kell fizetniük.A) rt. a C) kft. üzletrészeinek megvásárlásakor üzleti vagy cégértéket vehet nyilvántartásba.A C) kft. A) rt.-be történő beolvadását követően A) rt. eszközei közé kerülnek C) kft. eszközei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.
1
2