Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott cégvásárlás könyvelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Cégvásárlás könyvelése

Kérdés:

Hogyan kell könyvelni a cégvásárlást?

Részlet a válaszból: […]ismeri el, a másik kettőt nem! A cégvásárlás különböző eseteinek könyvelése a következő: Az első esetben a telephely, az üzlethálózat, az üzletág átruházásának szereplői a telephely, az üzlethálózat, az üzletág ellenértékét az átadott eszközök (tárgyi eszközök, készletek, követelések stb.) - átvállalt kötelezettségek értékével csökkentett - piaci értékénél magasabb értékben határozzák meg, ezzel a többletértékkel kifejezve azt, hogy a telephely, az üzlethálózat, az üzletág a telephelyet, az üzlethálózatot, az üzletágat alkotó egyedi eszközök piaci értékének - a kötelezettségek összegével csökkentett - összegénél többet ér (kifejezve ezzel a már kialakult kapcsolatokat, szerződéses viszonyokat, nem utolsósorban az átruházásra kerülő szellemi kapacitást stb.). (Természetesen ennek a fordítottja is elő­fordulhat!) A telephelyet, az üzlethálózatot, az üzletágat átadó társaságnak - tételesen, piaci értéken (jellemzően a fizetendő áfa felszámításával) számláznia kell az átadásra kerülő eszközöket, könyvelése = az átadónál: T 311 - K 91-92, 96, 467 és T 814, 861, 862 - K 21-28, 11-16, 31-37; = az átvevőnél: T 11-16, 21-22, 26-28, 31-37, 466 - K 454; - tételesen, a számviteli törvény szerint értékelt kötelezettségek átvétele átadás/átvételi jegyzőkönyv alapján = az átadónál: T 43-47 - K 311; = az átvevőnél: T 454 - K 43-47; - ha a fizetett ellenérték meghaladja = az átadónál a 311. számlán mutatkozó összeget, a különbözetet az áfa felszámításával számlázni kell a fizetéssel egyidejűleg: T 384 - K 91-92, 467; = az átvevőnél a 454. számlán mutatkozó (az előbbivel azonos) összeg az üzleti vagy cégérték, amelyet az átadó számlája alapján a fizetéssel egyidejűleg kell rögzíteni: T 115, 466 - K 384. Előfordulhat az is, hogy a fizetendő ellenérték kevesebb, mint az átadónál a 311. számlán, az átvevőnél a 454. számlán mutatkozó egyenleg. A különbözet összegéről ez esetben az átadónak helyesbítő számlát kell kiállítania: T 91-92, 467 - K 311. Az átvevőnél - a számviteli törvény előírásai alapján - a piaci értékük alapján állományba vett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, követelések) piaci értékét kell csökkenteni (T 454 - K 11-16, 21-22, 26-28, 31-37, 466). Amennyiben a különbözet az átvett eszközök piaci értékének arányos csökkentésével sem szűnik meg, a fennmaradó összeget kell negatív üzleti vagy cégértékként kimutatni (T 454 - K 9695, 466), amelyet időbelileg el kell határolni (T 9695 - K 4834). A második-harmadik esetben egyszerűbb a könyvelés. A második esetben: - a megszerzett részvényekért fizetett ellenérték: T 171-172 - K 384, 366; - ha a megszerzett részvényekért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a különbözet az üzleti vagy cégérték: T 115 - K 171,172; - ha kisebb, a különbözet a negatív üzleti vagy cégérték: T 171-172 - K 9695, amelyet halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: T 9695 - K 4834. A harmadik esetben: - a megszerzett részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért fizetett ellenérték: T 171-172 - K 384, 366; - a megszerzett részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért fizetett ellenérték lényegesen több, mint az e befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a különbözet az üzleti vagy cégérték: T 115 - K 171-172; - ha kevesebb, a különbözet a negatív üzleti vagy cégérték: T 171-172 - K 9695, amelyet halasztott bevételként időbelileg el kell határolni: T 9695 - K 4834. Mint már utaltunk rá, 2016. január 1-jét követően csak a cégvásárlás - itt említett - első esete lehetséges, a második-harmadik nem. Amennyiben a társaság a cégvásárlás második-harmadik esete alapján üzleti vagy cégértéket, illetve negatív üzleti vagy cégértéket mutat ki, azt 2016. január 1-jével, illetve a 2016. január 1-jét követően kezdődő üzleti év első napjával köteles megszüntetni, - üzleti vagy cégérték esetén: T 171-172 - K 115; - negatív üzleti vagy cégérték esetén: T 4834 - K 9695, T 9695 - K 171-172. Ezt követően a részesedést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6757
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: