Családi kedvezmény könyvelése

Kérdés: Hogyan könyvelem a családi kedvezmény adókból igénybe vett összegét?
Részlet a válaszából: […] Nem kell könyvelni! A családi kedvezmény az összevont adóalapot (járulékalapot) csökkenti, és így a csökkentett adóalap (járulékalap) számításba vétele mellett kevesebb lesz a levonandó személyi jövedelemadó (a fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 8.

Családi kedvezmény érvényesítése

Kérdés: A belföldi kft. határozatlan idejű irodabérleti szerződést köt egy magánszeméllyel. A magánszemély családi kedvezmény igénybevételére tesz nyilatkozatot az adóelőleget megállapító kifizetőnek három kiskorú gyermeke után. A kifizető számolhat-e a családi kedvezménnyel az adóelőleg megállapítása során, figyelemmel az Szja-tv. 46. §-ában foglaltakra? A bérleti jogviszony vonatkozásában nincs tiltó rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] Bérbeadás esetén a magánszemély családi kedvezmény igénybevételére nem tehet nyilatkozatot az adóelőleget megállapító kifizetőnek. Az Szja-tv. 48. §-ának (3) bekezdése külön rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy magánszemély családi kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Külföldön foglalkoztatott családi kedvezménye

Kérdés: Magyar (belföldi) állandó lakóhellyel és személyi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár 2012-ben teljes naptári évben és 2013-ban 183 napot meghaladóan a Varsói Egyetemen matematikát tanított, mint vendégtanár, és matematikai kutatással foglalkozott, mely a közérdeket szolgálta. A munkaszerződés szerinti munkabérét EU-s pályázati pénzekből fizette az egyetem. A létérdek alapja ezen időtartam alatt természetesen Lengyelország. 2013 augusztusától Magyarországon dolgozik. Jövedelme az első 7 hónapban magasabb, mint az év hátralévő hónapjaiban. A 2013-as évi családi adókedvezményt érvényesítheti-e Magyarországon, tekintve, hogy várhatóan az éves összes jövedelme 75%-át nem éri el a Magyarországon szerzett jövedelme? Figyelembe kell-e venni a számításnál a Lengyelországban kapott jövedelmet, ami adómentes?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1/A. §-ának (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy ha a Magyarországon – a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények rendelkezéseit is figyelembe véve – belföldi adóügyi illetőségű magánszemély az adóévben másik államban is adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.

Családi kedvezmény érvényesítése

Kérdés: Milyen összegű családi kedvezményre jogosult az a munkavállaló, akinek három vér szerinti gyermeke van, de csak kettő él a saját háztartásában, a harmadik után gyermektartást fizet? E gyermek után a kedvezményt, 62 500 Ft-ot az édesanyja igénybe veszi.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. főszabálya szerint családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. Ha valakinek három gyermeke van, de csak kettő él a saját háztartásában, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 15.

Családi kedvezmény érvényesítése az adóelőlegnél

Kérdés: Dolgozónk év elején úgy nyilatkozott, hogy három gyermeke után családi kedvezményt kíván igénybe venni. Három gyermekük van, és a legnagyobb ugyan már betöltötte a 18. életévét, de technikumban tanul tovább. Dolgozónk felesége év elejétől munkanélküli-ellátásban részesült, de 2006. 07. 01-jétől elhelyezkedik. Kérdésem az, hogy év közben meg lehet-e osztani a családi kedvezményt, mivel dolgozónk a három gyermek utáni 12 E Ft-ot havonta nem tudja igénybe venni? A feleség sem fogja tudni igénybe venni a fennmaradó összeget előreláthatólag, de így év közben történő munkába állás esetén nyilatkozhat-e munkáltatójának, hogy nála is igénybe vegyék a családi kedvezményt, vagy csak év végén? Az Szja-tv. 40. §-ának (9) bekezdését nem tudom egyértelműen értelmezni.
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezményt az év során a munkáltatóiadóelőleg-levonás szabályai szerint történő adóelőleg-levonásnál figyelembekell venni. Főszabályként érvényesül, hogy olyan esetben, amikor munkáltatóiadóelőleg-levonást alkalmazó kifizető folyósítja a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 31.

Családi kedvezmény

Kérdés: Milyen összegű családi kedvezményt vehet igénybe dolgozónk az alábbi esetben: a válófélben lévő férfi kapta (és kapja most is) két gyermeke (1 vérszerinti és 1 nevelt gyermek) után a családi kedvezményt 8000 Ft/hó összegben. Már külön háztartásban él új élettársával, aki betöltötte terhessége 91. napját. A két gyermek a feleségnél maradt, de hivatalosan nem váltak el. Hogy változik a helyzet, ha a válás kimondása után a gyermekeket a volt feleségnek ítélik?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. 2005. évben hatályos rendelkezése szerint acsaládi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családoktámogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, továbbá avárandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 19.

Családi adókedvezmény érvényesítése

Kérdés: Élettársi közösségben élő egyéni vállalkozó apasági nyilatkozattal elismert gyermeke után vehet-e igénybe családi adókedvezményt, mivel az élettárs azt nem tudja igénybe venni?
Részlet a válaszából: […] Először tekintsük át, hogy mit is jelent az apasági nyilatkozat. A Csjt. 36. §-a kimondja: ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.

Családi kedvezmény

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a családi kedvezményt az új szabályok szerint a havi adóelőleg kiszámításánál?
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény adóelőlegnél történő érvényesítéséhez meg kell határozni, hogy egy, kettő, illetve három vagy több gyermek esetén gyermekenként mennyi a kedvezmény összege. Ehhez meg kell nézni, hogy milyen összegű éves jövedelem – törvény szerint számított –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 12.