Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott családiház-építés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Családi ház felújításának, karbantartásának áfája

Kérdés: A 6417-es kérdésre adott válaszuk szerint - áfa szempontjából - a karbantartást is úgy kell családi ház esetében tekinteni, mint a felújítást. A családi házban adóköteles tevékenység folyik. A következő tevékenységek áfája levonható-e, vagy karbantartásnak minősül, és nem vonható le? Csapcsere, gázkészülék javítása, égő-, lámpacsere, bojler javítása, kulcsmásolás, redőny javítása, zuhanyozó-, kádcsere?
Részlet a válaszból: […]lakóingatlan (a családi ház is) állagjavítását és megóvását szolgáló, javítási és karbantartási jellegű eszközbeszerzés, szolgáltatás-igénybevétel is, függetlenül attól, hogy azt felújításnak, karbantartásnak nevezik, illetve más elnevezéssel illetik.Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. és 9. pontja tartalmaz értelmező rendelkezést a felújításra, karbantartásra. A kérdésben felsoroltak, a csapcsere, a gázkészülék javítása, égő-, lámpacsere, bojler javítása, redőny javítása, zuhanyozó-, kádcsere, de még a kulcsmásolás is olyan javítási tevékenység (beleértve a javításhoz szükséges anyagok, a cserére kerülő eszközök beszerzését is), amelyet a családi ház rendeltetésszerű használata érdekében kell elvégezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. Ezért azt karbantartásként kell elszámolni, és mint karbantartáshoz beszerzett anyagok, igénybe vett szolgáltatások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8078

2. találat: Családiház-építés és telek eladásra

Kérdés: A kft. építési telket vásárolt, amelyre önálló kertrésszel rendelkező családi házakat épít. A telek megosztásra kerül, a családi ház a telektulajdoni hányaddal együtt kerül értékesítésre (értéke a számlában lesz megbontva). A telek a mérlegben áruként (beszerzési áron) szerepel. A családi házak elkészültek, az értékesítés a kereslettől függően az idén vagy a jövő évben lesz. A telek értékét hogyan kell könyvelni? Az év végén eladatlan családi házakat telekrésszel együtt saját termelésű készletként kell kimutatni? A kivitelezést külső vállalkozó végezte. A kivitelezés költségeit alvállalkozóként vagy bérmunkaként lehet könyvelni? Annak értéke csökkenti az iparűzési adó alapját?
Részlet a válaszból: […]telekhányadok bekerülési értékét az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni, és ezen összeggel (elábéval) a helyi iparűzési adó alapja csökkenthető! Ez az elszámolási mód feltételezi azt, hogy a családi házak értékesítésekor a vevő nevére kiállított számla külön tételben tartalmazza a telekhányad értékét. (Amennyiben a telekhányad ellenértéke a vevő nevére kiállított számlában külön tételben nem szerepel, akkor a telekkel kapcsolatos beszerzési értéket, a telekkialakítás összes költségét a családi házak közvetlen önköltségében kell számításba venni, a költségek között anyagköltségkénti, illetve igénybe vett szolgáltatáskénti elszámolás után!) A családiház-építés költségeinek minősítésével, elszámolásával, a helyi iparűzési adó alapjánál való figyelembevételével részletesen a következő számunkban foglalkozunk. Itt csak röviden, a válasz lényegére utalunk. A családi házak kivitelezését végző vállalkozók a Ptk. és az Szt. előírásai szerint nem tekinthetők alvállalkozóknak, így az általuk számlázott szolgáltatások (építési-szerelési munkák) ellenértékét az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elsődlegesen elszámolni. A mérlegfordulónapon befejezetlen, illetve még nem értékesített családi házak közvetlen önköltségét a mérlegkészítés időszakában családi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2503
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,