Csatornahasználati növekmény számlája

Kérdés: A Nonprofit Gazdasági Kft. részére a Fővárosi Csatornázási Művek a 2018. évi csatornahasználati növekmény után számlát állított ki. Hogyan kell könyvelni a számlát? Elszámolható költségként, hiszen nem beruházás történik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nincs szó arról, hogy milyen alapon számlázott a Fővárosi Csatornázási Művek? A számlázást alátámasztó szerződés ismerete, jogszabályi hivatkozás hiányában csak tippelni lehet a válaszokra. Ha például a számlázás nincs a kft.-vel kötött szerződéssel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.
Kapcsolódó címke:

Csatornahasználati díj

Kérdés: Hogyan szabályos 2012. évben a vízdíjszámlában szereplő csatornadíj könyvelése? Anyagköltség vagy igénybe vett szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy a csatornahasználati díjat továbbra is az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elszámolni.Az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének 2012. január 1-jétől hatályos előírása szerint a bekerülési (beszerzési) érték részét képezik földgáz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.
Kapcsolódó címke:

Csatornahasználati díj

Kérdés: Olvastuk a 3848. kérdésre adott válaszukat. Sajnos a vízfogyasztással egy számlán szereplő csatornahasználati díj okoz problémát. Hogyan lehet szabályosan könyvelni a vízdíjról és a szennyvíztisztítási díjról (csatornadíjról) szóló számlákat, ha azokat a szállító egy számlán szerepelteti? A vízdíj anyagköltség, a csatornadíj igénybe vett szolgáltatás, könyvelhető külön-külön, de a számviteli alapelvek szerint nem lehet. Eddig igénybe vett szolgáltatásként fogadtuk el a könyvelésben. Jó ez így?
Részlet a válaszából: […] ...is lehetolyan törvényi előírás, mely szerint külön-külön számlát kellene adni - akérdéshez kapcsolódóan - a vízdíjról, illetve a csatornahasználati díjról.Ha a szállító egyetlen számlán szerepelteti - de külön-különtételben - a vízdíjat, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 3.
Kapcsolódó címke:

Csatornahasználati díj, alapdíj

Kérdés: A 3708. számú kérdéshez kapcsolódóan kérdezem, hogy a vízfogyasztással arányos csatornahasználati díj, a vízfogyasztáshoz, a gázfogyasztáshoz kapcsolódóan felszámított alapdíj anyagköltségnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...csatornahasználati díj a csatorna használatáért, mint azüzemeltető szolgáltatásáért fizetett összeg az igénybe vett szolgáltatásokköltségei között számolandó el. A csatornahasználati díj nem számolható elanyagköltségként, mivel azt nem a víz megszerzése (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 22.
Kapcsolódó címkék: