Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott csere tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nem megfelelő eszköz, visszakapott ellenérték

Kérdés: Társaságunk 2020-ban a gyártótól rendelt egy tárgyi eszközt, amelyet számláztak részünkre. A számla pénzügyi rendezése megtörtént euróban. Az eszköz a befejezetlen beruházás számlára került könyvelésre, mivel nem a megfelelő eszközt szállították le, így cserét kértünk. Ígéretet kaptunk, hogy kicserélik, azonban ez a mai napig nem történt meg. Így visszakértük az eszköz árát, amit visszautaltak a mérlegkészítés után, 2021-ben. Jóváíró számlát nem kaptunk. A rendelésünk függőben van, mert szükségünk van az eszközre. A2020-as mérlegben a befejezetlen beruházás számlán volt kimutatva az eszköz. Helyesen jártunk el 2020-ban, hogy a befejezetlen beruházáson hagytuk az összeget? Mi a helyes elszámolása az ügyletnek?
Részlet a válaszból: […]Önöknél, azt a könyvekből a gyártóval szemben ki kellett már 2020-ban vezetni, függetlenül attól, hogy a gyártó jóváíró számlát nem küldött.A csere mindenképpen azt jelenti, hogy a régi (cserére kerülő) eszközt a könyvekből ki kell vezetni, az újat (a cserébe kapottat) pedig állományba kell venni, függetlenül attól,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8627
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Nem pénzbeli hozzájárulás cseréje

Kérdés: Az egyszemélyes kft. tulajdonosa úgy határozott, hogy a kft.-be az alapításkor bevitt épület helyett egy másik épületet ad át a társaságnak. Hogyan kell ezt elszámolni?
Részlet a válaszból: […]tőkekivonásos tőkeleszállítással kivonható-e, az ilyen tőkeleszállítás Ptk.-ban, Szt.-ben előírt feltételei teljesülnek-e, másodszor arról, hogy a tőkeleszállítással egyidejűleg a társaságba "bevinni szándékozott" épület piaci értékének megfelelő tőkeemelés megvalósítható-e.A tőkekivonással történő tőkeleszállításhoz, illetve a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő tőke emeléséhez az alapító okiratot módosítani kell, a változást a cégjegyzékben keresztül kell vezetni, és ha a cégbíróság a tőkekivonásos tőkeleszállítást, illetve a törzstőkeemelést bejegyezte, akkor a tőkeleszállítás és a tőkeemelés könyvelése után a "kivonni szándékozott" eszközt a társaság kiadhatja. (A "bevonni szándékozott" épületet a tulajdonosnak már korábban a társaság rendelkezésére kellett bocsátania.)A "kivonni szándékozott" épület piaci értékének megfelelő összeggel kell csökkenteni a társaság saját tőkéjét, nem csak a jegyzett tőkét (T 411, 412, 413 - K 4792) a tulajdonossal szembeni kötelezettségként. Ezen kötelezettség teljesítésére "kiadni szándékozott" épületet az Szt. 72. §-ának (4) bekezdése alapján piaci értéken számlázni kell a tulajdonos felé (T 311 - K 961), az épület könyv szerinti értékének egyéb ráfordításkénti elszámolásával (T 861 - K 123 és T 129 - K 123). Az így kimutatott követelés összegét kell a tőkeleszállítás miatt a tulajdonossal szembeni kötelezettség teljesítésébe beszámítani (T 4792 - K 311). Amennyiben a két érték eltér egymástól, a különbözetet pénzügyileg rendezni kell. (Ha a tulajdonos magánszemély, a társaságból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7654
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Késztermék átadása csere keretében

Kérdés: Társaságunk egy hajóépítő cégnek ingyenesen átadja késztermékét, szénszálat. Az ingyenes átadás azonban nem helytálló, mert cserébe átszáll ránk a hajó 10 százalékos tulajdonrésze, a hajón feltüntetik cégünk nevét. Kezelhetjük ezeket az ügyleteket rendkívüli bevételként/ráfordításként, vagy inkább barterügyletnek minősül? Az átadott szénszálról milyen számlát kell kiállítani? Elegendő, ha a számlán feltüntetjük az áfa alapját és az áfát? Továbbá ráírjuk, hogy a vevő nem kötelezett az ellenérték megtérítésére? Hogyan könyveljük? Az áfát elszámolhatjuk rendkívüli ráfordításként?
Részlet a válaszból: […]legyenek. Ez nyilvánvalóan csak akkor teljesülhet, ha előre, már az együttműködési megállapodás megkötésekor meghatározzák azok értékadatait. A leírtak alapján:A kérdező társaságnak a szénszál elismert átadásakor - az általános előírások szerint - számláznia kell a szénszál értékesítését az áfa felszámításával, és a számlázott - áfa nélküli - ellenértéket árbevételként, az áfát fizetendő áfaként kell könyvelnie a vevőkkel szemben, az ellenértéknek halasztott fizetéssel történő kiegyenlítése mellett. A hajóépítő cég a kérdező cég számlája alapján könyveli a beszerzést (ha a szénszál a hajó működésének feltétele, akkor beruházásként), az előzetesen felszámított áfát (ha a hajó adóköteles tevékenységet fog szolgálni) levonásba helyezi, a számlázott összeget pedig kimutatja a kérdező céggel szembeni kötelezettségként.A számviteli előírások gépek, berendezések, járművek vonatkozásában nem kezelik a tulajdoni hányadot mint tárgyi eszközt (fizikai értelemben nem létezik 10 százalék tulajdoni hányadú hajó, számvitelileg, leltározási szempontból is csak hajó van, függetlenül attól, hogy ki vagy kik a tulajdonosok!). Ha a Ptk. ad lehetőséget jármű tulajdoni hányadának értékesítésére, akkor azt a hajóépítő cégnek mint termékértékesítést kell az áfa felszámításával számláznia a kérdező cég felé, a számlázott - áfa nélküli - ellenértéket árbevételként, az áfát fizetendő áfaként kell könyvelnie a vevőkkel szemben, majd a követelése teljesítésébe a kérdező céggel szemben fennálló kötelezettségét beszámítja.Hasonló módon kell eljárni a reklámszolgáltatás esetében is.A hajóépítő cég beszámításra vonatkozó értesítése alapján könyvel a kérdező cég is: a szénszál értékesítése miatti követelésébe beszámítja a hajó 10 százalékos tulajdonrészének megvásárlása (a reklámszolgáltatása) miatti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5620
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Csereszerződés: átadott-átvett ingatlanok

Kérdés: Cégünk csereszerződést kötött a helyi önkormányzattal. A csere tárgya ingatlan (földterület).A csereszerződés tartalmazza a forintértéket. A csere folytán a felek nem jutnak többletértékhez. Az átadott-átvett ingatlanok azonos értéken szerepelnek a szerződésben. Az átadott ingatlanok érték nélkül szerepelnek a könyvekben. Hogyan kell elszámolni a csereszerződésben szereplő ingatlanok átadás-átvételét?
Részlet a válaszból: […]értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a csereszerződés keretében átadott készletek - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, csereszerződés szerinti értékét, az átadás-átvétel időpontjában. Nyilvánvaló, ha a csereszerződés keretében ingatlant adnak át, annak a csereszerződés szerinti - áfa nélküli - számlázott értékét az egyéb bevételek között kell elszámolni. Az Szt. 50. §-ának (2) bekezdése szerint: csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. A leírtakból következően, a csere keretében átadott ingatlanok csereszerződés szerinti értékét számlázni kell (T 311 - K 961, 467), a könyv szerinti értéket pedig egyéb ráfordításként kell elszámolni (az adott esetben az átadott ingatlanok könyv szerinti értéke nulla, így az áfa nélküli csereérték egésze nyereségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1637
Kapcsolódó tárgyszavak: ,