Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott csere tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Használt hűtő visszavétele

Kérdés: Vendéglátós ügyfelünk 2020-ban vásárolt egy hűtőt 176.000 Ft+áfa értékben. A hűtőt 10 hónapig használták, majd elromlott, és az eladó garanciában visszavette tőlük úgy, hogy helyesbítő számlát állított ki a beszerzésről. Ügyfelünk a tárgyi eszközre azonnali értékcsökkenést számolt el 2020-ban. Hogyan kell könyvelni 2021-ben a visszaadást és a tárgyieszköz-kivezetést?
Részlet a válaszból: […]alapján a teljes ellenértéket visszatérítette.A feltételezésünk mellett a helyesbítő számla alapján az ügyfélnél a beszerzési értéket sztornírozni kell 2021-ben (T 455 - K 161, 466), a helyesbítő számla szerinti áfaértékkel pedig az áfabevallásban az előzetesen felszámított áfát csökkenteni kell.Természetesen csökkenteni kell a használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét is (T 161 - K 141 és T 149 - K 572).Mivel a gazdasági esemény (az elromlott hűtő visszavétele) 2021-ben volt, az eredmény növelése az értékcsökkenési leírás összegével jogosan történik 2021-ben. Így önellenőrzést 2020. év vonatkozásában nem kell végrehajtani.Ha az eladó az ellenértéket a helyesbítő számla alapján nem fizette az ügyfélnek vissza, akkor az eladóval szemben a 455. számlán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8712
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Cserébe adott eszköz eladási ára

Kérdés: Az Szt. 50. § (2) bekezdését figyelembe véve garanciális csere során kapott eszköznél mi lesz a cserébe adott eszköz eladási ára? Milyen bizonylatot kell kapnunk a szállítótól?
Részlet a válaszból: […]azaz azonos. Mindkét fél számlázza az általa átadott eszközt.Garancia keretében azonban más a helyzet. Eltérés, hogy nincs külön csereszerződés, mert az eredeti szerződésnek kell tartalmaznia - indokolt esetben - az eladó kötelezettségét az eszköz garancia keretében történő cseréjére vonatkozóan. További eltérések!Mivel minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani, csere esetében sincs másként. Garanciális csere esetében azonban nem eladás és vétel történik azonos értéken, hanem a korábban eladott eszköz visszavétele és helyette új eszköz átadása. Ezért ez esetben a korábbi eladónak az eszközt helyesbítő számlával vissza kell vennie (a volt vevőnél az eszközcsökkenést a szállítóval szemben kell elszámolnia), majd új számla kibocsátásával a cserébe adott eszközt számláznia kell (a vevőnél az eszköznövekedést a szállítóval szemben beszerzésként kell elszámolni).A garanciális kötelezettség keretében végrehajtott cserére az Szt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8657
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Nem megfelelő eszköz, visszakapott ellenérték

Kérdés: Társaságunk 2020-ban a gyártótól rendelt egy tárgyi eszközt, amelyet számláztak részünkre. A számla pénzügyi rendezése megtörtént euróban. Az eszköz a befejezetlen beruházás számlára került könyvelésre, mivel nem a megfelelő eszközt szállították le, így cserét kértünk. Ígéretet kaptunk, hogy kicserélik, azonban ez a mai napig nem történt meg. Így visszakértük az eszköz árát, amit visszautaltak a mérlegkészítés után, 2021-ben. Jóváíró számlát nem kaptunk. A rendelésünk függőben van, mert szükségünk van az eszközre. A2020-as mérlegben a befejezetlen beruházás számlán volt kimutatva az eszköz. Helyesen jártunk el 2020-ban, hogy a befejezetlen beruházáson hagytuk az összeget? Mi a helyes elszámolása az ügyletnek?
Részlet a válaszból: […]Önöknél, azt a könyvekből a gyártóval szemben ki kellett már 2020-ban vezetni, függetlenül attól, hogy a gyártó jóváíró számlát nem küldött.A csere mindenképpen azt jelenti, hogy a régi (cserére kerülő) eszközt a könyvekből ki kell vezetni, az újat (a cserébe kapottat) pedig állományba kell venni, függetlenül attól,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8627
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Nem pénzbeli hozzájárulás cseréje

Kérdés: Az egyszemélyes kft. tulajdonosa úgy határozott, hogy a kft.-be az alapításkor bevitt épület helyett egy másik épületet ad át a társaságnak. Hogyan kell ezt elszámolni?
Részlet a válaszból: […]tőkekivonásos tőkeleszállítással kivonható-e, az ilyen tőkeleszállítás Ptk.-ban, Szt.-ben előírt feltételei teljesülnek-e, másodszor arról, hogy a tőkeleszállítással egyidejűleg a társaságba "bevinni szándékozott" épület piaci értékének megfelelő tőkeemelés megvalósítható-e.A tőkekivonással történő tőkeleszállításhoz, illetve a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő tőke emeléséhez az alapító okiratot módosítani kell, a változást a cégjegyzékben keresztül kell vezetni, és ha a cégbíróság a tőkekivonásos tőkeleszállítást, illetve a törzstőkeemelést bejegyezte, akkor a tőkeleszállítás és a tőkeemelés könyvelése után a "kivonni szándékozott" eszközt a társaság kiadhatja. (A "bevonni szándékozott" épületet a tulajdonosnak már korábban a társaság rendelkezésére kellett bocsátania.)A "kivonni szándékozott" épület piaci értékének megfelelő összeggel kell csökkenteni a társaság saját tőkéjét, nem csak a jegyzett tőkét (T 411, 412, 413 - K 4792) a tulajdonossal szembeni kötelezettségként. Ezen kötelezettség teljesítésére "kiadni szándékozott" épületet az Szt. 72. §-ának (4) bekezdése alapján piaci értéken számlázni kell a tulajdonos felé (T 311 - K 961), az épület könyv szerinti értékének egyéb ráfordításkénti elszámolásával (T 861 - K 123 és T 129 - K 123). Az így kimutatott követelés összegét kell a tőkeleszállítás miatt a tulajdonossal szembeni kötelezettség teljesítésébe beszámítani (T 4792 - K 311). Amennyiben a két érték eltér egymástól, a különbözetet pénzügyileg rendezni kell. (Ha a tulajdonos magánszemély, a társaságból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7654
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Késztermék átadása csere keretében

Kérdés: Társaságunk egy hajóépítő cégnek ingyenesen átadja késztermékét, szénszálat. Az ingyenes átadás azonban nem helytálló, mert cserébe átszáll ránk a hajó 10 százalékos tulajdonrésze, a hajón feltüntetik cégünk nevét. Kezelhetjük ezeket az ügyleteket rendkívüli bevételként/ráfordításként, vagy inkább barterügyletnek minősül? Az átadott szénszálról milyen számlát kell kiállítani? Elegendő, ha a számlán feltüntetjük az áfa alapját és az áfát? Továbbá ráírjuk, hogy a vevő nem kötelezett az ellenérték megtérítésére? Hogyan könyveljük? Az áfát elszámolhatjuk rendkívüli ráfordításként?
Részlet a válaszból: […]legyenek. Ez nyilvánvalóan csak akkor teljesülhet, ha előre, már az együttműködési megállapodás megkötésekor meghatározzák azok értékadatait. A leírtak alapján:A kérdező társaságnak a szénszál elismert átadásakor - az általános előírások szerint - számláznia kell a szénszál értékesítését az áfa felszámításával, és a számlázott - áfa nélküli - ellenértéket árbevételként, az áfát fizetendő áfaként kell könyvelnie a vevőkkel szemben, az ellenértéknek halasztott fizetéssel történő kiegyenlítése mellett. A hajóépítő cég a kérdező cég számlája alapján könyveli a beszerzést (ha a szénszál a hajó működésének feltétele, akkor beruházásként), az előzetesen felszámított áfát (ha a hajó adóköteles tevékenységet fog szolgálni) levonásba helyezi, a számlázott összeget pedig kimutatja a kérdező céggel szembeni kötelezettségként.A számviteli előírások gépek, berendezések, járművek vonatkozásában nem kezelik a tulajdoni hányadot mint tárgyi eszközt (fizikai értelemben nem létezik 10 százalék tulajdoni hányadú hajó, számvitelileg, leltározási szempontból is csak hajó van, függetlenül attól, hogy ki vagy kik a tulajdonosok!). Ha a Ptk. ad lehetőséget jármű tulajdoni hányadának értékesítésére, akkor azt a hajóépítő cégnek mint termékértékesítést kell az áfa felszámításával számláznia a kérdező cég felé, a számlázott - áfa nélküli - ellenértéket árbevételként, az áfát fizetendő áfaként kell könyvelnie a vevőkkel szemben, majd a követelése teljesítésébe a kérdező céggel szemben fennálló kötelezettségét beszámítja.Hasonló módon kell eljárni a reklámszolgáltatás esetében is.A hajóépítő cég beszámításra vonatkozó értesítése alapján könyvel a kérdező cég is: a szénszál értékesítése miatti követelésébe beszámítja a hajó 10 százalékos tulajdonrészének megvásárlása (a reklámszolgáltatása) miatti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5620
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Csereszerződés: átadott-átvett ingatlanok

Kérdés: Cégünk csereszerződést kötött a helyi önkormányzattal. A csere tárgya ingatlan (földterület).A csereszerződés tartalmazza a forintértéket. A csere folytán a felek nem jutnak többletértékhez. Az átadott-átvett ingatlanok azonos értéken szerepelnek a szerződésben. Az átadott ingatlanok érték nélkül szerepelnek a könyvekben. Hogyan kell elszámolni a csereszerződésben szereplő ingatlanok átadás-átvételét?
Részlet a válaszból: […]értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a csereszerződés keretében átadott készletek - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, csereszerződés szerinti értékét, az átadás-átvétel időpontjában. Nyilvánvaló, ha a csereszerződés keretében ingatlant adnak át, annak a csereszerződés szerinti - áfa nélküli - számlázott értékét az egyéb bevételek között kell elszámolni. Az Szt. 50. §-ának (2) bekezdése szerint: csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára. A leírtakból következően, a csere keretében átadott ingatlanok csereszerződés szerinti értékét számlázni kell (T 311 - K 961, 467), a könyv szerinti értéket pedig egyéb ráfordításként kell elszámolni (az adott esetben az átadott ingatlanok könyv szerinti értéke nulla, így az áfa nélküli csereérték egésze nyereségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1637
Kapcsolódó tárgyszavak: ,