Használt hűtő visszavétele

Kérdés: Vendéglátós ügyfelünk 2020-ban vásárolt egy hűtőt 176.000 Ft+áfa értékben. A hűtőt 10 hónapig használták, majd elromlott, és az eladó garanciában visszavette tőlük úgy, hogy helyesbítő számlát állított ki a beszerzésről. Ügyfelünk a tárgyi eszközre azonnali értékcsökkenést számolt el 2020-ban. Hogyan kell könyvelni 2021-ben a visszaadást és a tárgyieszköz-kivezetést?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt két lényeges kérdést tisztázni kell! Az egyik: a garancia keretében volt-e csere, kapott-e az ügyfél másik hűtőt a visszavett helyett? A másik: a hűtő beszerzési árát a helyesbítő számla alapján visszatérítette-e az eladó az ügyfélnek?A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 11.

Cserébe adott eszköz eladási ára

Kérdés: Az Szt. 50. § (2) bekezdését figyelembe véve garanciális csere során kapott eszköznél mi lesz a cserébe adott eszköz eladási ára? Milyen bizonylatot kell kapnunk a szállítótól?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 50. §-ának (2) bekezdése szerint: "Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára."A törvényi előírás alapján csereszerződést kell kötni, amelyben rögzíteni kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Nem megfelelő eszköz, visszakapott ellenérték

Kérdés: Társaságunk 2020-ban a gyártótól rendelt egy tárgyi eszközt, amelyet számláztak részünkre. A számla pénzügyi rendezése megtörtént euróban. Az eszköz a befejezetlen beruházás számlára került könyvelésre, mivel nem a megfelelő eszközt szállították le, így cserét kértünk. Ígéretet kaptunk, hogy kicserélik, azonban ez a mai napig nem történt meg. Így visszakértük az eszköz árát, amit visszautaltak a mérlegkészítés után, 2021-ben. Jóváíró számlát nem kaptunk. A rendelésünk függőben van, mert szükségünk van az eszközre. A2020-as mérlegben a befejezetlen beruházás számlán volt kimutatva az eszköz. Helyesen jártunk el 2020-ban, hogy a befejezetlen beruházáson hagytuk az összeget? Mi a helyes elszámolása az ügyletnek?
Részlet a válaszából: […] ...maradhatott az eszköz a beruházási számlán, ha az eszközt - a csere kérése miatt - 2020-ban nem küldték vissza a gyártónak. Ha visszaküldték, akkor nincs Önöknél, azt a könyvekből a gyártóval szemben ki kellett már 2020-ban vezetni, függetlenül attól, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Nem pénzbeli hozzájárulás cseréje

Kérdés: Az egyszemélyes kft. tulajdonosa úgy határozott, hogy a kft.-be az alapításkor bevitt épület helyett egy másik épületet ad át a társaságnak. Hogyan kell ezt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt meg kell jegyezni, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átadott eszközök cseréjét sem az Szt., sem a Ptk. nem értelmezi. A Ptk. 3:9. §-ának (1) bekezdése szerint a jogi személy részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.

Késztermék átadása csere keretében

Kérdés: Társaságunk egy hajóépítő cégnek ingyenesen átadja késztermékét, szénszálat. Az ingyenes átadás azonban nem helytálló, mert cserébe átszáll ránk a hajó 10 százalékos tulajdonrésze, a hajón feltüntetik cégünk nevét. Kezelhetjük ezeket az ügyleteket rendkívüli bevételként/ráfordításként, vagy inkább barterügyletnek minősül? Az átadott szénszálról milyen számlát kell kiállítani? Elegendő, ha a számlán feltüntetjük az áfa alapját és az áfát? Továbbá ráírjuk, hogy a vevő nem kötelezett az ellenérték megtérítésére? Hogyan könyveljük? Az áfát elszámolhatjuk rendkívüli ráfordításként?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt meg kell jegyezni, a kérdésben leírt ügyletek nem kezelhetők sem rendkívüli bevételként/rendkívüli ráfordításként (hiszen nem térítés nélküli az átadás), de nem tekinthető barterügyletnek sem (nem az exportértékesítés devizában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 18.

Csereszerződés: átadott-átvett ingatlanok

Kérdés: Cégünk csereszerződést kötött a helyi önkormányzattal. A csere tárgya ingatlan (földterület).A csereszerződés tartalmazza a forintértéket. A csere folytán a felek nem jutnak többletértékhez. Az átadott-átvett ingatlanok azonos értéken szerepelnek a szerződésben. Az átadott ingatlanok érték nélkül szerepelnek a könyvekben. Hogyan kell elszámolni a csereszerződésben szereplő ingatlanok átadás-átvételét?
Részlet a válaszából: […] ...tekintetében.Az Szt. 72. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a csereszerződés keretében átadott készletek - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, csereszerződés szerinti értékét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 18.