Közvetlen önköltségbe tartozó tételek

Kérdés: Cégünk baromfit neveltet, felvásárol, majd ezen állomány egy részét bérvágatja, szortírozza, csomagolja, és ezt követően a késztermék egy részét belföldön értékesíti, jelentős részét exportálja. A készterméket hűtőházban tárolja előhűtött, illetve fagyasztott termékként. A cégnél a termékekre vonatkozóan év közben mennyiségi nyilvántartás nincs, csak értékbeli. A közvetlen költségeket az 5. számlaosztályban gyűjtjük, elkülönített számlákon.
1.
Véleményük szerint ebben a vertikumban besorolhatók-e a közvetlen költségek közé az alábbi tételek:
- -hűtőháznak fizetett bérleti díj, illetve árumozgatási díj,
- -a baromfit a bérvágóhelyre, hűtőházba juttató szállítási költség,
- -a csomagolási költség,
- -az exportálással kapcsolatos költségek, exportjutalék költsége (az értékesítőknek fizetett).
Az önköltség-számítási szabályzatot szeretnénk elkészíteni, és a közvetlen költségek besorolásánál merült fel a kérdés.
2.
Év végére az előhűtött baromfit sikerült értékesíteni, de a fagyasztott baromfiból jelentős eladatlan készlet keletkezett, melyek szavatossági határideje arra késztet, hogy az eladási árak csökkentésével értékesítsük a zárókészletet, melyet elkülönítve tárolunk. A várható eladási árak csökkenése miatt mikor és milyen jogcímen értékelhetem le a közvetlen önköltségen értékelt zárókészletemet? Mire figyeljek, és milyen dokumentumok szükségesek az értékeléshez? Le kell ezt értékelni, vagy az eladási áron keresztül az árrés csökken, az önköltségen értékelt készletet nem is kell változtatni? Értékvesztés vagy selejtezés történik a leírt esetben?
Részlet a válaszából: […] 1. kérdés: Az Szt. 51. §-a (1) bekezdésének az előírása szerint az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyeka) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 29.

Kiszerelt termékek bekerülési értéke

Kérdés: Növényvédőszer-kereskedelemmel foglalkozó kft. kiszerelőüzemet létesít. A nagy tételben (tartályban) megvásárolt növényvédő szert gépsoron átcsomagolja, és kisebb szerelésben továbbértékesíti a nagy- és kiskereskedelmi egységeiben. A csomagoláshoz kupakot, flakont, címkét, fóliát vásárol. A beszerzett növényvédő szer árubeszerzésnek vagy anyagköltségnek minősül? A felhasznált csomagolóanyagot hogyan könyveljük? A kiszerelt terméket saját termelésű készletként kell nyilvántartani és könyvelni? A kiszerelt termék bekerülési értékét hogyan határozzuk meg?
Részlet a válaszából: […] A választ a számviteli törvény vonatkozó előírásaivalkezdjük.Vásárolt készletek azok, amelyek a beszerzés és azértékesítés között változatlan állapotban maradnak (ilyenek az áruk), bárértékük változhat. Változatlannak minősül a termék állapota akkor is, ha azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 7.

Kiszerelés költségei

Kérdés: A kht. új tevékenységként étolaj-kiszereléssel foglalkozik. Az étolaj nagy mennyiségben, tartályokban érkezik. A flakont, a kupakot vásároljuk, a címkét saját nyomdánk állítja elő. Az étolaj a technológiai sorba beépített szűrés után az olajtöltő gépsor segítségével kerül a flakonokba, majd címkézésre és végül egységrakat-csomagolásra. Az étolaj ebben az esetben alapanyag vagy áru? Ha alapanyag, akkor késztermék lesz belőle? Kalkulációs lap készüljön róla? Ha az étolaj áru, a kupak, a flakon, a címke, valamint az egységrakat-csomagolás költsége minek minősül? Az étolajat jelenleg a kiskereskedelmi bolthálózatunkban, a saját vendéglátóegységeinkben értékesítjük, illetve használjuk fel. Később más boltoknak is értékesítünk. A számviteli politikánk és az önköltség-számítási szabályzatunk szerint a kiszerelőüzemben felmerült önköltséget a termék átadásakor a boltokra és a vendéglátóegységekre kell terhelni. Ha az étolaj áru, akkor hogyan kell ezt könyvelni? A társaság csak az 5. számlaosztályban könyvel.
Részlet a válaszából: […] A hosszabban idézett kérdésre a következőkben részletesenválaszolunk.A tartályokban érkező étolaj a kiszerelés után is étolajlesz, nem keletkezik új termék, a kiszerelés költségeivel nem növelhető azétolaj bekerülési értéke. A technológiai sorba beépített szűrés nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

CD-lemezek készletértéke

Kérdés: CD-lemezek előállításával foglalkozunk. A zenekarok és az énekesek számláit közvetített szolgáltatásként könyveljük, az üres CD-lemezt anyagköltségként, a csomagolást a megfelelő 5-ös számlán számoljuk el. A megmaradó készletet (ami az év végén még nem kerül eladásra) milyen áron értékeljük?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint lejátszható CD-lemezeket állítanak elő ésértékesítenek. Olyan CD-lemezeket értékesítenek, amelyek a zenekarok és azénekesek produktumát is tartalmazzák. A készterméknek minősülő CD-lemezelőállítási költsége az üres CD-lemez vételi árán túlmenően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.

Borítólap, védőfólia az áru része?

Kérdés: Árunak minősül-e a borítólap és a védőfólia nélkül érkezett CD és DVD? A továbbértékesítés feltétele a borítólap és a védőfólia, amelyeket a kereskedő szerez be. Általában mi az a határ, tevékenység, amely a beszerzett árura a továbbértékesítőnél rárakódhat úgy, hogy az nem veszti el áru jellegét?
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény meghatározása alapján az áruk közé azoka készletek sorolandók, amelyeket a társaság a rendszeres (szokásos) üzletitevékenység keretében értékesítési céllal szerzett be, és azok a beszerzés ésaz értékesítés között változatlan állapotban maradnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 31.

Csomagolási költség mint közvetlen költség

Kérdés: Cégünk háztartási tüzeléstechnikai készülékeket (tűzhely, kályha, kazán) gyárt. Minden készüléket a gyártási folyamat végén külön-külön becsomagolunk. A műszaki norma is tartalmazza a csomagoláshoz szükséges anyagot. Elszámolható-e a csomagolási költség a közvetlen önköltségben?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 51. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz előállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, az eszközre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. június 6.