Csoportos adóalanyiság esetén a le nem vonható áfa

Kérdés: Adott egy áfacsoport, ahol van olyan csoporttag, aki olyan tevékenységet is végez, amely áfa alóli mentességet is élvez. Így a beszerzéseinél tekintettel kell lenni arra is, hogy a beszerzett eszközt áfaköteles vagy áfamentes tevékenységhez használja fel. A tételes elkülönítés nem valósítható meg, pontos arányt sem tud meghatározni, így arányosításba vonja azokat a beszerzéseket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a kapcsolódó felhasználás. Ezért az Áfa-tv. szabályai alapján számított arányszámmal vezeti át az időszak végén a levonható áfát. Kérdésünk, hogy csoportos áfaalanyiság esetén is így működik? Minden tagnak úgy kell eljárnia, hogy arányosításba veszi az adott beszerzés áfaösszegét? A képviselő pedig az áfabevallás összeállításakor a csoport minden áfás és mentes értékesítése figyelembevételével állapítja meg az arányt. Az arány megállapítása után az egyes tagokra jutó arányos áfa feladását kell lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] A probléma érzékeltetésére hosszabban idéztük a kérdező fejtegetését a le nem vonható áfa csoportos áfaalanyiságú tagjánál. Helyes vagy nem helyes módjára közvetlenül és egyértelműen, röviden nem tudunk válaszolni.A válaszhoz az Áfa-tv. 8. §-a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Csoportos adóalanyiság

Kérdés: Az Áfa-tv. 8. §-a rendelkezik a csoportos adóalanyiságról, melynek feltétele, hogy a csoporttagok gazdasági célú letelepedési helye belföldön legyen, és a tagok kapcsolt vállalkozások legyenek. Ha a kapcsolt vállalkozási kört A, B, C, D társaság alkotja, de ebből A-nak mind a gazdasági célú letelepedési helye, mind lakóhelye és szokásos tartózkodási helye külföldön van, a B, C, D társaság létrehozhat-e csoportos adóalanyisági kört? Kell-e nyilatkoznia A-nak arról, ha nem akar részt venni a csoportban? Ha létrejön a csoport, akkor a csoporttagok által egymásnak számlázott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó harmadik féltől származó beszerzések áfatartalma levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszából: […] A csoportos adóalanyiságnak nem feltétele, hogy a kapcsoltvállalkozási körbe tartozó valamennyi társaság résztvevője legyen, akkor sem,ha az a társaság belföldön letelepedett gazdasági társaság. A külföldönletelepedett gazdasági társaság (a kérdés szerinti A társaság)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.

Csoportos adóalanyiságban részt vevők közötti elszámolás

Kérdés: Kérdésem a csoportos adóalanyiság témájához kapcsolódik. Az Áfa-tv. értelmében a csoportos áfaalanyok egymás között nem számlázhatnak, csak számviteli bizonylatot állítanak ki, és nem minősül gazdasági eseménynek. Mi a helyes könyvelési tétel egy anyagbeszerzés, illetve egy szolgáltatás vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban annyit, hogy a kérdező alaposan félreérti azÁfa-tv. 8. §-ában a csoportos adóalanyiságra vonatkozó előírásokat.Az Áfa-tv. 8. §-ának (2) bekezdése alapján a csoporthoztartozó adóalanyok belső egymás közötti kapcsolataiban a tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 7.

Csoportos adóalanyiság – áfa elszámolása

Kérdés: A 2007. évi CXXVII. törvény (az új Áfa-tv.) 8. §-a szerinti csoportos adóalanyiság esetén a tagok és a tagok által kijelölt képviselő között a levonható (a 3. személytől bejövő számlában szereplő) és a fizetendő (3. személynek felszámított) áfa könyvelése hogyan történjen a tagoknál, illetve a képviselőnél?
Részlet a válaszából: […] Az új Áfa-tv. 8. §-ának (4) bekezdése szerint a csoportosadóalanyiságban részt vevő valamennyi tag a csoportos adóalanyiság időszakábanegyüttesen minősül egy adóalanynak. Az új Áfa-tv. 8. §-a (2) bekezdésének b)pontja alapján a csoportos adóalanyiság értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 7.