Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott csoportos áfaalanyiság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Csoportos adóalanyiság esetén a le nem vonható áfa

Kérdés: Adott egy áfacsoport, ahol van olyan csoporttag, aki olyan tevékenységet is végez, amely áfa alóli mentességet is élvez. Így a beszerzéseinél tekintettel kell lenni arra is, hogy a beszerzett eszközt áfaköteles vagy áfamentes tevékenységhez használja fel. A tételes elkülönítés nem valósítható meg, pontos arányt sem tud meghatározni, így arányosításba vonja azokat a beszerzéseket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a kapcsolódó felhasználás. Ezért az Áfa-tv. szabályai alapján számított arányszámmal vezeti át az időszak végén a levonható áfát. Kérdésünk, hogy csoportos áfaalanyiság esetén is így működik? Minden tagnak úgy kell eljárnia, hogy arányosításba veszi az adott beszerzés áfaösszegét? A képviselő pedig az áfabevallás összeállításakor a csoport minden áfás és mentes értékesítése figyelembevételével állapítja meg az arányt. Az arány megállapítása után az egyes tagokra jutó arányos áfa feladását kell lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]adóalanyiság áfabevallását a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok helyett a kijelölt képviselő készíti el a csoportba tartozó tagok mindegyikére érvényesen, de csak a csoportba tartozó valamennyi tagot magában foglalóan a csoport szintjén. A csoportszintű adóbevallás elkészítéséhez szükséges adatokat természetesen a csoportba tartozó tagoknak kell szolgáltatniuk.A kérdés szerint a tételes elkülönítés levonható és le nem vonható áfára a csoportos adóalanyiságban részt vevő kérdező tagnál teljeskörűen nem valósítható meg. Ezért az arányosításba kell bevonni azokat a tételeket, ahol nem állapítható meg egyértelműen a felhasználás jogcíme.Csoportos adóalanyiság esetében, a törvényi előírásból következően, ezt az arányosítást a kijelölt képviselőnek kell elvégeznie. A kijelölt képviselő az Áfa-tv. 5., számú melléklete szerinti arányosítást csak akkor tudja elvégezni, ha az ehhez szükséges adatokat a csoportba tartozó tag a képviselő rendelkezésére bocsátotta.A kijelölt képviselő - a csoportba tartozó tagok adatszolgáltatása alapján - a csoportos adóalanyiság szintjén állapítja meg az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított áfából a levonható rész összegét, vallja be és fizeti be. Természetesen a csoportba tartozó tagok adatai alapján az őket terhelő részt a tagokra átterheli.A csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok - a beérkező számlák folyamatos könyvelése esetén - célszerű, ha az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított áfát le nem vonható adóként könyvelik a számlák alapján, de elkülönítetten, majd a kijelölt képviselő által meghatározott levonható részt könyvelik levonható áfaként (T 8671 - K 454, majd T 4661 - K 8671).Kapcsolódóan felmerülhet kérdésként, hogyan és mit könyvel a kijelölt képviselő? Példaként az áfabevallás + 100 fizetendő, a csoport 3 tagú. A képviselő + 10 fizetendő, az 1. tag + 150 fizetendő, 30 levonható, a 2. tag + 50 fizetendő, 80 levonható.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7884
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Csoportos adóalanyiság

Kérdés: Az Áfa-tv. 8. §-a rendelkezik a csoportos adóalanyiságról, melynek feltétele, hogy a csoporttagok gazdasági célú letelepedési helye belföldön legyen, és a tagok kapcsolt vállalkozások legyenek. Ha a kapcsolt vállalkozási kört A, B, C, D társaság alkotja, de ebből A-nak mind a gazdasági célú letelepedési helye, mind lakóhelye és szokásos tartózkodási helye külföldön van, a B, C, D társaság létrehozhat-e csoportos adóalanyisági kört? Kell-e nyilatkoznia A-nak arról, ha nem akar részt venni a csoportban? Ha létrejön a csoport, akkor a csoporttagok által egymásnak számlázott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó harmadik féltől származó beszerzések áfatartalma levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszból: […]teljesítéséért, - a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tagnak a csoportos adóalanyiság időszakában, az Áfa-tv. alapján keletkező kötelezettség teljesítéséért. A csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tag a csoportos adóalanyiság időszakában együttesen minősül egy adóalanynak. Az Art. 22/A. §-a alapján az állami adóhatóság a csoportos adóalanyiságot engedélyező határozatában a csoport részére csoportazonosító számot állapít meg. A csoporttag a harmadik személlyel kapcsolatos, adózással összefüggő jogviszonyban, az adózással összefüggő iratokon a csoportazonosító számot és saját adószámát is köteles feltüntetni. A leírtakból következik, hogy a csoporttagok tevékenységükről egyetlen bevallást nyújtanak be, amelyben a csoporttagok fizetendő, illetve levonható áfája együttesen szerepel. A csoportazonosító számhoz kapcsolódó áfabevallást a tagok által kijelölt képviselőnek kell elkészítenie, a csoporttagok adatszolgáltatása és a képviselő saját bizonylatai alapján. A csoporttagok és a harmadik személyek közötti gazdasági kapcsolatban a csoportos adóalanyiság nem jelent változást. Így ha a csoporttag harmadik féltől terméket vásárol, illetve szolgáltatásnyújtást vesz igénybe, akkor a nevére kiállított számlán a számla kibocsátójának is fel kell tüntetnie a csoportazonosító számot, és a vevő, a megrendelő saját adószámát, továbbá az Áfa-tv. 169. §-ában előírt adatokat. A kapott és elfogadott bejövő számla alapján a csoporttag könyveli a gazdasági eseményt és az előzetesen felszámított áfát egy olyan 466. Előzetesen felszámított áfa számlára, amely a csoporttagnál nem az adóhatósággal, hanem a képviselővel szembeni követelést fogja mutatni. A csoporttagok és a képviselő közötti elszámolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5105
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Csoportos adóalanyiságban részt vevők közötti elszámolás

Kérdés: Kérdésem a csoportos adóalanyiság témájához kapcsolódik. Az Áfa-tv. értelmében a csoportos áfaalanyok egymás között nem számlázhatnak, csak számviteli bizonylatot állítanak ki, és nem minősül gazdasági eseménynek. Mi a helyes könyvelési tétel egy anyagbeszerzés, illetve egy szolgáltatás vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]adóalanyiság időszakában együttesen minősül egy adóalanynak az áfa szempontjából, de egyébként a társaságok jogilag továbbra is önálló társaságok, amelyek a számviteli törvény szerint egyedi beszámoló készítésére kötelezettek. A csoporttagok egymás közötti kapcsolatát az általános előírások szerint kell bizonylatolni és elszámolni azzal, hogy az egymás közötti kapcsolatukat áfafizetési kötelezettség nem terheli. Az Szt. 165. §-ának (1) bekezdése szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági események (műveletek) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Az Áfa-tv. 8. §-ának (4) bekezdése alapján a csoporttagok egy adóalanynak minősülnek. Ebből következően az egymás közötti kapcsolatukban külön-külön nem áfaalanyok. Mivel a csoporttagok egymás közötti kapcsolata, mint gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolat létezik, a törvényi előírásból következően viszont ez a kapcsolat nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá, a gazdasági események bizonylatolásánál indokolt az Áfa-tv. 165. §-ának előírásait figyelembe venni. Az Áfa-tv. 165. §-a alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha - többek között - termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása a tevékenység közérdekű, illetve sajátos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4739
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Csoportos adóalanyiság - áfa elszámolása

Kérdés: A 2007. évi CXXVII. törvény (az új Áfa-tv.) 8. §-a szerinti csoportos adóalanyiság esetén a tagok és a tagok által kijelölt képviselő között a levonható (a 3. személytől bejövő számlában szereplő) és a fizetendő (3. személynek felszámított) áfa könyvelése hogyan történjen a tagoknál, illetve a képviselőnél?
Részlet a válaszból: […]harmadik személyek közötti gazdasági kapcsolatban a csoportos adóalanyiság nem jelent változást, de nem jelenthet változást a számviteli elszámolásban, az eredmény, a társasági adó alapjának megállapítása során sem, a gazdasági események bizonylata - jellemzően - továbbra is a számla lesz. Ha a csoporttag harmadik személy részére terméket értékesít, illetve szolgáltatást nyújt, az általa kibocsátott számlán feltünteti a csoportazonosító számot és saját adószámát, továbbá az új Áfa-tv. 169. §-ában előírt adatokat, ha adófizetésre kötelezett, akkor az adó alapját, az alkalmazott adómértéket, az áthárított (fizetendő) adót. Az elismert számla alapján könyveli a gazdasági eseményt és a fizetendő áfát olyan 467. Fizetendő áfa számlára, amely főkönyvi számla nála nem az adóhatósággal, hanem a képviselővel szembeni kötelezettséget fogja mutatni (T 311 - K 91-92, 467). Ha a csoporttag harmadik személytől terméket vásárolt, illetve szolgáltatásnyújtást vesz igénybe, akkor a nevére kiállított számlán a számla kibocsátójának is fel kell tüntetnie a csoportazonosító számot és a vevő, a megrendelő saját adószámát, továbbá az új Áfa-tv. 169. §-ában előírt adatokat, többek között a fizetendő áfát is. A kapott és elfogadott bejövő számla alapján a csoporttag könyveli a gazdasági eseményt és az előzetesen felszámított áfát olyan 466. Előzetesen felszámított áfa számlára, amely főkönyvi számla nála nem az adóhatósággal, hanem a képviselővel szembeni követelést fogja mutatni (T 1, 2, 5, 466 - K 454). A csoporttagok és a képviselő közötti elszámolás módját külön kell a csoportnak szabályoznia. Véleményünk szerint legalább havonként kell a csoporttagnak egy olyan bizonylatot kiállítania, amely egy összegben tartalmazza a csoporttag 467. főkönyvi számláján szereplő fizetendő áfának a tárgyhónapban bekövetkezett változását (jellemzően a növekedését), továbbá 466. főkönyvi számláján szereplő előzetesen felszámított áfának a tárgyhónapban bekövetkezett változását (jellemzően a növekedését), és a kettő különbözeteként elszámolandó áfa összegét, amelyet az elszámolás elkészítésével egyidejűleg a csoporttag átutal a képviselőnek, illetve a képviselő a csoporttagnak. A halmozódások elkerülése érdekében a csoporttagnál a képviselővel való elszámoláskor, az elszámolás bizonylata alapján célszerű az áfaelszámolási számlákon lévő összegeket a képviselővel szembeni elszámolási számlára átvezetni (T 467 - K 479, T 479 - K 466), és ezen elszámolási számlával szemben könyvelni a különbözet pénzügyi rendezését (T 479 - K 384, illetve T 384 - K 479). A csoporttag által kiállított bizonylatot tételes analitikával kell alátámasztani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3504
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,