Támogatásnál kevesebb a megvalósult beruházás értéke

Kérdés: A kft. de minimis támogatásban részesült az önkormányzattól 10 millió forint összegben, cégünk telephelyének biztonságosabb megközelítéséhez kapcsolódóan. A beruházás megvalósult. Amegvalósult beruházás bekerülési értéke a kft.-nél csupán 2 millió forint, mert a beruházási költségek egy részét az állam átvállalta, mivel közútépítés is történt a beruházás során. Ebben az esetben a kapott támogatás összegét hogyan kell feloldani és könyvelni? Hogyan kell kezelni azt, hogy a kapott támogatás összege magasabb, mint az ezzel kapcsolatos költségünk?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem szabad a bizonylati rend és bizonylati fegyelem követelményeit megsérteni azzal, hogy a gazdasági események egy részét (a nagyobbik részét) nem könyvelik.A támogatás kérdés szerinti céljából (a telephely biztonságosabb megközelítése)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 23.

Csekély összegű támogatás bevallása

Kérdés: De minimis támogatásoknál a társasági adó bevallásában - a 1329-es bevallás kitöltési útmutatója szerint - szerepeltetni kell az igénybe vett de minimis támogatást, az igénybevétel napjaként az adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. Hogyan kell abban az esetben eljárni, ha a döntésről szóló okirat kelte 2013. november 20., a támogatott beruházás még nem kezdődött meg, az elszámolásra várhatóan 2014 szeptemberében kerül sor? Mi minősül igénybevétel napjának: a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (november 20.), vagy majd az elszámolást követően kiadott támogatási dokumentum a konkrétan elfogadott, megítélt és kiutalandó összegről?
Részlet a válaszából: […] A csekély összegű támogatás igénybevételének napja a támogatás odaítélésének (1998/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pont) napja (a döntést tartalmazó okirat kelte). Ha azonban a vállalkozás a 2013-ban odaítélt támogatást csak 2014-ben kapja meg, akkor a folyó áron megítélt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Állami támogatásnak minősülő Tao-kedvezmény

Kérdés: Cégünk fő tevékenységi köre: Közúti áruszállítás. 2013-ban tartályautót vásároltunk veszélyes anyag szállítására 19 500 E Ft értékben, valamint egy 17 személy szállítására alkalmas autóbuszt (7615 E Ft) személyszállításra. A társasági­adó-bevallásban adóalap-csökkentő tételként figyelembe lehet-e venni mindkét tárgyi eszközre a kkv-t megillető kedvezményt de minimis támogatásként? 2008-ban és 2009-ben már igénybe vettük ezt az adóalap-kedvezményt tehergépkocsi vásárlására. Akkor jogosan tettük?
Részlet a válaszából: […] ...összegű támogatásról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet preambulumának (3) bekezdése és az 1. cikk 1/g pontja szerint nem lehet de minimis támogatást nyújtani a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára teherszállító járművek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.

Húsfeldolgozás de minimis támogatása

Kérdés: Vállalkozásunk húsfeldolgozással, húsipari készítmények előállításával (TEÁOR: 1011, 1013) foglalkozik. (Tevékenységünkbe az élő állat vágása nem tartozik bele.) A termék előállításához a hazai sertést - bérvágatást követően - vásároljuk a termelőktől. A feldolgozóüzemünkben félsertés, illetve hazai és import vásárolt húsrészek felhasználásával különféle termékek (felvágott, füstölt áru, szárazkolbászok...) készülnek. Úgy gondoljuk, hogy nem tartozunk az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termék elsődleges termeléséhez, amely kizárna a de minimis rendelet hatálya alól, bár a 16. árucsoportba tartozó termékek előállítása és forgalmazása a félsertésből a tevékenységünk része. Az elsődleges termelés a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 17. bekezdése szerint: "elsődleges termelés: elsődleges termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig..." Kérdésünk: A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti feltételeknek megfelelő beruházás során az adóalap-kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásként igénybe vehető-e?
Részlet a válaszából: […] ...de minimis támogatásra való jog megítélése szempontjából aBizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88.cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról (de minimis rendelet)az irányadó. (A kérdésben hivatkozott, az Európai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.

Erdőgazdasági ágazatban de minimis támogatás

Kérdés: Erdőgazdálkodási ágazatba sorolt társaság további tevékenysége fakereskedelem. A társaság bérelt erdőben végzi tevékenységét, integrátor, valamint egyéb magánerdő-tulajdonnal rendelkező közösségekkel kötött megállapodás alapján. Vállalt feladata az erdőtörvényben leírtak szerinti tervezés, fakitermelés, újratelepítés, telepítések ápolása, gyérítés, tisztítás stb., a területről letakarított fát a megállapodástól függően a tulajdonosoktól felvásárolja és továbbértékesíti. Árbevételének nagyobb része ebből származik. A 200 000 eurós keret vonatkozik-e rá, vagy esetleg ezen a kereten belül valamiféle számítási móddal kell megállapítani a rá vonatkozó de minimis keretet? A bérelt területek után az erdőtelepítésekre már tavaly kapott 10 000 eurót, az idén úgyszintén kb. ennyit. Teljes a tanácstalanságom, hogy most a társaságiadó-bevallásnál vehetek-e még igénybe adókedvezményt a Tao-tv. 22/A. paragrafusa alapján? A beruházás támogatásintenzitási keretébe belefér. A rá vonatkozó de minimis keret nagyságát szeretném biztosan tudni.
Részlet a válaszából: […] ...de minimis támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a deminimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i1998/2006/EK bizottsági rendelet (1998/2006/EK rendelet) alapjánérvényesíthető. E rendelet szerinti támogatás nem vehető igénybe - többekközött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 13.

Agrár de minimis támogatás

Kérdés: Ügyfelem rendelkezik egy adott nyúlfajta tenyésztésének és értékesítésének jogával, de nem rendelkezik az állattartáshoz szükséges eszközökkel. Tulajdonában vannak az apaállatok, amelyeket kihelyez tartásra. A tartás költségeit, valamint a szaporítóanyag (nyúlsperma) kezelésével kapcsolatos költségeket a szerződő felek számlája alapján igénybe vett szolgáltatásként könyveli. A szaporítóanyag az ügyfelemé, ezért nem fizet, átveszi, majd egy részét értékesíti. A másik részét átadja olyan szerződő félnek, aki rendelkezik anyaállattal. A keletkező szaporulatot ügyfelem visszavásárolja növendéknyúl-áron, és mint fajtanyulat (leendő tenyészállat) értékesíti tovább. Kérdéseim: A szaporulat visszavásárlását helyes-e elábéként könyvelni? Tekinthető-e ügyfelem tevékenysége mezőgazdasági tevékenységnek a de minimis támogatások szempontjából, hiszen valójában saját maga nem folytat állattenyésztést, csupán az állatok és a szaporítóanyag értékesítését végzi?
Részlet a válaszából: […] ...Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokravaló alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK (2006. december 15.) bizottságirendeletet (de minimis rendelet) - többek között - nem alkalmazhatja aSzerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 22.

De minimis támogatás könyvelése

Kérdés: Társaságunk 2006. évben új tárgyi eszközt (teherautó) aktivált. Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek között, a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerint érvényesíti a beszerzési értéket. A törvény alapján minden feltételnek megfelel. Hogyan kell könyvelni a de minimis támogatást? Jelen esetben a beszerzés 3 százalékát, valamint a hozzá tartozó áfát. Milyen analitikus nyilvántartást kell vezetni?
Részlet a válaszából: […] ...keretösszeg betarthatólegyen. A keret túllépése esetén ugyanis a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.De minimis támogatás igénybevétele nem változtatja meg azáfaelszámolás általános gyakorlatát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 17.

Csekély összegű támogatás - fuvarozás, szállítmányozás

Kérdés: A társaság kisvállalkozásnak minősül. Fő tevékenysége nemzetközi árufuvarozás és szállítmányozás. 2006-ban új telephelyet vásárolt a kft., amelyen épületek és egyéb építmények találhatók. Az épületek egy része irodaként működik. Különálló épületet bérbe adnak raktározás céljából. Igénybe vehető-e a beruházási adóalap-kedvezmény, amely "de minimis"-támogatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […]

A 2006-ban hatályos közösségi rendelet (a 69/2001/EK rendelet) 1. cikkének előírása szerint a közlekedési (szállítási) ágazatba tartozó vállalkozás csekély összegű támogatást nem vehet igénybe.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

Csekély összegű támogatás - mezőgazdaság

Kérdés: Abban az esetben, ha egy betéti társaság nem mezőgazdasági ágazatba sorolt 2006-ban, de folytat mezőgazdasági tevékenységet is, és a beruházás nem kapcsolódik a mezőgazdasági tevékenységhez, akkor a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján igénybe veheti a beruházási kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A 2006-ban hatályos közösségi rendelet (a 69/2001/EKrendelet) 1. cikkének előírása szerint a Szerződés I. mellékletében felsorolttermékek (jellemzően mezőgazdasági termékek) előállításával, feldolgozásávalvagy értékesítésével kapcsolatos tevékenységet szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

De minimis támogatás

Kérdés: A Tao-tv. 2006-tól lehetőséget ad - egyéb feltételek teljesülése esetén - 5 M Ft adóalapig 16% helyett 10% adókulcs alkalmazására. Ez az adókedvezmény "de minimis" támogatásnak minősül. A 69/2001 EK rendelet alapján nem érvényesíthető "de minimis" kedvezmény a szállítási és a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági jellegű termékek előállításával, feldolgozásával, kereskedelmével kapcsolatos tevékenységhez. Mely vállalkozások kerültek kizárásra e támogatási formából? A társaság statisztikai főtevékenysége TEÁOR 1587 Fűszer-, ételízesítő-gyártás. Valamennyi termék gyártásához azonban az EK Szerződés I. melléklete által nevesített 7. Árucsoportba tartozó zöldségféléket használ (dolgoz) fel. Önmagában ez eredményezi-e a de minimis körből való kizárást? A társaság statisztikai főtevékenysége TEÁOR 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, de tevékenységi körében szerepel az 1581 Kenyér-, pékáru-gyártás. Ez a 19. Árucsoport gyártását jelenti, melyet a melléklet nem tartalmaz. Fel van sorolva azonban a mellékletben a 11. Árucsoport. Ezen termékkör felhasználásra kerül a sütőipari termékek gyártásánál. Ez a tény önmagában kizáró oknak minősül-e? A társaság statisztikai főtevékenysége TEÁOR 1533 Zöldségfeldolgozás. A bevétel több mint 50%-a ebből a tevékenységből származik. Az előállított termékek a 20. Árucsoportba tartoznak. De minimis támogatást igénybe vehet-e a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...hogy bármilyen mértékben végez olyan tevékenységet a vállalkozás, amitaz EK rendelet kizár, a 10%-os adómérték nem alkalmazható. Más de minimis támogatásnál nem ilyen szigorú a szabály.Például a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 25.
1
2