Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott de minimis támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Támogatásnál kevesebb a megvalósult beruházás értéke

Kérdés: A kft. de minimis támogatásban részesült az önkormányzattól 10 millió forint összegben, cégünk telephelyének biztonságosabb megközelítéséhez kapcsolódóan. A beruházás megvalósult. Amegvalósult beruházás bekerülési értéke a kft.-nél csupán 2 millió forint, mert a beruházási költségek egy részét az állam átvállalta, mivel közútépítés is történt a beruházás során. Ebben az esetben a kapott támogatás összegét hogyan kell feloldani és könyvelni? Hogyan kell kezelni azt, hogy a kapott támogatás összege magasabb, mint az ezzel kapcsolatos költségünk?
Részlet a válaszból: […]kezelőjének átadásra került, akkor a közútberuházás bekerülési értékét a térítés nélküli átadás szabályai szerint kellett volna kivezetni (egyidejűleg csökkentve a támogatás 10 millió forintos összegét is). Ha a közutat a közút kezelője építette meg, akkor az ennek finanszírozásához szükséges támogatást végleges pénzeszközátadásként kellett volna a könyvekből kivezetni.Amennyiben a kft.-nél megvalósult beruházás és a közútberuházás együttes értéke kevesebb, mint a kapott támogatás, akkor a különbözettel külön is el kellett volna számolni a támogatóval. Amennyiben több lenne, a különbözet a kft. eredményét terheli.Számlaösszefüggések:-a kapott támogatás könyvelése: T 384 - K 9646, passzív időbeli elhatárolása: T 9646 - K 4832, 10millió Ft;-a beruházás költségeinek könyvelése= a kft. beruházásánál: T 1611, 466 - K 455, 2 millió forint;= a közútberuházásnál: T 1612, 466 - K 455, 8 millió forint;-a közútberuházás térítés nélküli átadása a megvalósuláskor= a beruházásként elszámolt összeg kivezetése: T8647 - K 1612, 467;= elszámolás a támogatással a közúti beruházásra fordított támogatás összegével:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8655
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Csekély összegű támogatás bevallása

Kérdés: De minimis támogatásoknál a társasági adó bevallásában - a 1329-es bevallás kitöltési útmutatója szerint - szerepeltetni kell az igénybe vett de minimis támogatást, az igénybevétel napjaként az adórendszeren kívüli támogatások esetében a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat keltét (a támogatás megítélését) kell figyelembe venni. Hogyan kell abban az esetben eljárni, ha a döntésről szóló okirat kelte 2013. november 20., a támogatott beruházás még nem kezdődött meg, az elszámolásra várhatóan 2014 szeptemberében kerül sor? Mi minősül igénybevétel napjának: a támogatásról szóló döntést tartalmazó okirat kelte (november 20.), vagy majd az elszámolást követően kiadott támogatási dokumentum a konkrétan elfogadott, megítélt és kiutalandó összegről?
Részlet a válaszból: […]azonban a vállalkozás a 2013-ban odaítélt támogatást csak 2014-ben kapja meg, akkor a folyó áron megítélt összeget az odaítéléskor érvényes diszkontrátával jelenértékre kell számítani (1998/2006/EK rendelet 2. cikk 3. pont). 2013. november 20-án a diszkontráta 4,83 volt. Az adatokat euróban is meg kell adni. Az átszámításhoz használt árfolyam
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6304
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Állami támogatásnak minősülő Tao-kedvezmény

Kérdés: Cégünk fő tevékenységi köre: Közúti áruszállítás. 2013-ban tartályautót vásároltunk veszélyes anyag szállítására 19 500 E Ft értékben, valamint egy 17 személy szállítására alkalmas autóbuszt (7615 E Ft) személyszállításra. A társasági­adó-bevallásban adóalap-csökkentő tételként figyelembe lehet-e venni mindkét tárgyi eszközre a kkv-t megillető kedvezményt de minimis támogatásként? 2008-ban és 2009-ben már igénybe vettük ezt az adóalap-kedvezményt tehergépkocsi vásárlására. Akkor jogosan tettük?
Részlet a válaszból: […]csekély összegű támogatásról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet preambulumának (3) bekezdése és az 1. cikk 1/g pontja szerint nem lehet de minimis támogatást nyújtani a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására. E rendelkezés azt jelenti, hogy a tehergépkocsi bekerülési értékével nem csökkenthető az adózás előtti eredmény. Ez a rendelkezés volt érvényben 2008-2009-ben is. A de minimis rendelet a személyszállításra szolgáló eszköz támogatását nem tiltja, tehát annak értéke csökkentésként figyelembe vehető.Nem nyújtható a közúti és légi szállítást szolgáló szállítási eszközökhöz és felszerelésekhez támogatás a 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján sem [preambulum (35) bekezdés és 2. cikk 10. pont]. E közösségi rendelet azonban tiltja a támogatás nyújtását az áru- és a személyszállítást szolgáló eszközökhöz egyaránt. E rendelkezés 2008. augusztus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6153
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Húsfeldolgozás de minimis támogatása

Kérdés: Vállalkozásunk húsfeldolgozással, húsipari készítmények előállításával (TEÁOR: 1011, 1013) foglalkozik. (Tevékenységünkbe az élő állat vágása nem tartozik bele.) A termék előállításához a hazai sertést - bérvágatást követően - vásároljuk a termelőktől. A feldolgozóüzemünkben félsertés, illetve hazai és import vásárolt húsrészek felhasználásával különféle termékek (felvágott, füstölt áru, szárazkolbászok...) készülnek. Úgy gondoljuk, hogy nem tartozunk az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termék elsődleges termeléséhez, amely kizárna a de minimis rendelet hatálya alól, bár a 16. árucsoportba tartozó termékek előállítása és forgalmazása a félsertésből a tevékenységünk része. Az elsődleges termelés a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 17. bekezdése szerint: "elsődleges termelés: elsődleges termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig..." Kérdésünk: A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti feltételeknek megfelelő beruházás során az adóalap-kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásként igénybe vehető-e?
Részlet a válaszból: […]létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló rendeletben megfogalmazott elsődleges termelés fogalmat e rendelet alkalmazásában határozza meg a jogalkotó, az a de minimis rendelet alkalmazásában nem releváns.) A de minimis rendelet szerint nem vehet igénybe de minimis támogatást a Szerződés (Római Szerződés) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás. A de minimis rendelet nem határozza meg az elsődleges termelést, de meghatározza a mezőgazdasági termékek feldolgozását, amely a mezőgazdasági terméken végrehajtott olyan műveletet jelent, amelynek eredményeképp ugyancsak mezőgazdasági termék jön létre, kivéve az állati vagy növényi termék első eladásához szükséges, gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységeket. Mindezekből következően a Szerződés I. mellékletében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4798
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Erdőgazdasági ágazatban de minimis támogatás

Kérdés: Erdőgazdálkodási ágazatba sorolt társaság további tevékenysége fakereskedelem. A társaság bérelt erdőben végzi tevékenységét, integrátor, valamint egyéb magánerdő-tulajdonnal rendelkező közösségekkel kötött megállapodás alapján. Vállalt feladata az erdőtörvényben leírtak szerinti tervezés, fakitermelés, újratelepítés, telepítések ápolása, gyérítés, tisztítás stb., a területről letakarított fát a megállapodástól függően a tulajdonosoktól felvásárolja és továbbértékesíti. Árbevételének nagyobb része ebből származik. A 200 000 eurós keret vonatkozik-e rá, vagy esetleg ezen a kereten belül valamiféle számítási móddal kell megállapítani a rá vonatkozó de minimis keretet? A bérelt területek után az erdőtelepítésekre már tavaly kapott 10 000 eurót, az idén úgyszintén kb. ennyit. Teljes a tanácstalanságom, hogy most a társaságiadó-bevallásnál vehetek-e még igénybe adókedvezményt a Tao-tv. 22/A. paragrafusa alapján? A beruházás támogatásintenzitási keretébe belefér. A rá vonatkozó de minimis keret nagyságát szeretném biztosan tudni.
Részlet a válaszból: […]alkalmazandó de minimis rendelet alapján nyújtott támogatásokból. Az iránymutatás szerint (VII. fejezet 55. lábjegyzet) "az erdészet" kifejezés fogalommeghatározás követi az Eurostat által adott fogalmat, azaz jelenti a lábon álló fa kitermelését, valamint a vadon termő erdei anyagok kitermelését és összegyűjtését, ezek közé sorolandók a csekély mértékben feldolgozott termékek is, mint például az ipari tűzifa alapanyagként való felhasználására szánt fa. Ebből pedig az is következik, hogy az erdészeti ágazat nincs kizárva az 1998/2006/EK rendelet szerinti de minimis támogatásból. Ez indokolja, hogy van olyan - az adórendszeren kívüli támogatást lehetővé tevő - hazai jogszabály, amely e tevékenységhez az 1998/2006/EK rendelet szerint teszi lehetővé de minimis támogatás igénybevételét [ilyen például az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet]. Az 1998/2006/EK rendelet szerint a támogatási keret három egymást követő adóévben - ha a vállalkozás tevékenysége nem minősül a közúti szállítás terén működőnek, 200 ezer euró, - a közúti szállítás terén működő vállalkozásnál 100 ezer euró. A rendelkezés alkalmazásában a közúti szállítás terén működő vállalkozásnak tekintjük azt a vállalkozást, amely - akár csak részben - közúti szállítási szolgáltatást is végez. Az 1998/2006/EK rendelet a három adóéves eurós kereten kívül más küszöbértéket nem tartalmaz, a kérdésben szerepelő értékek az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendeletben szerepelnek. A de minimis támogatásnál támogatási intenzitást nem kell vizsgálni, csak akkor, ha más - de nem az elsődleges mezőgazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4595
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Agrár de minimis támogatás

Kérdés: Ügyfelem rendelkezik egy adott nyúlfajta tenyésztésének és értékesítésének jogával, de nem rendelkezik az állattartáshoz szükséges eszközökkel. Tulajdonában vannak az apaállatok, amelyeket kihelyez tartásra. A tartás költségeit, valamint a szaporítóanyag (nyúlsperma) kezelésével kapcsolatos költségeket a szerződő felek számlája alapján igénybe vett szolgáltatásként könyveli. A szaporítóanyag az ügyfelemé, ezért nem fizet, átveszi, majd egy részét értékesíti. A másik részét átadja olyan szerződő félnek, aki rendelkezik anyaállattal. A keletkező szaporulatot ügyfelem visszavásárolja növendéknyúl-áron, és mint fajtanyulat (leendő tenyészállat) értékesíti tovább. Kérdéseim: A szaporulat visszavásárlását helyes-e elábéként könyvelni? Tekinthető-e ügyfelem tevékenysége mezőgazdasági tevékenységnek a de minimis támogatások szempontjából, hiszen valójában saját maga nem folytat állattenyésztést, csupán az állatok és a szaporítóanyag értékesítését végzi?
Részlet a válaszból: […]alkalmazhatják a de minimis rendelet előírásait, ha - a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, - a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ. A de minimis rendelet szerint a mezőgazdasági termék marketingje (kereskedelme) fogalmán az eladás céljából történő birtoklást vagy bemutatást, eladási ajánlatot, szállítás vagy bármely egyéb piacra jutást elősegítő tevékenységet kell érteni, kivéve az elsődleges termelő részéről a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak történő első eladást, valamint a termék első eladását előkészítő tevékenységeket; az elsődleges termelő részéről a végső felhasználóknak történő eladást marketingnek kell tekinteni, amennyiben az e célra elkülönített helyiségben történik. A termék első[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3972
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: De minimis támogatás könyvelése

Kérdés: Társaságunk 2006. évben új tárgyi eszközt (teherautó) aktivált. Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek között, a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerint érvényesíti a beszerzési értéket. A törvény alapján minden feltételnek megfelel. Hogyan kell könyvelni a de minimis támogatást? Jelen esetben a beszerzés 3 százalékát, valamint a hozzá tartozó áfát. Milyen analitikus nyilvántartást kell vezetni?
Részlet a válaszból: […]könyvviteli nyilvántartást nem érinti. Analitikus nyilvántartás (de ez megoldható valamilyen kóddal is) azért szükséges, hogy követhető legyen, mi történt az eszközzel a beruházás elszámolását követő négy adóévben, azaz hogy kell-e, vagy nem alkalmazni a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének u) pontjában foglalt adóalap-növelést. Ezenkívül a de minimis támogatásokról célszerű nyilvántartást vezetni (forintban és euróban) annak érdekében, hogy a közösségi rendeletben meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3146
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Csekély összegű támogatás - mezőgazdaság

Kérdés: Abban az esetben, ha egy betéti társaság nem mezőgazdasági ágazatba sorolt 2006-ban, de folytat mezőgazdasági tevékenységet is, és a beruházás nem kapcsolódik a mezőgazdasági tevékenységhez, akkor a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján igénybe veheti a beruházási kedvezményt?
Részlet a válaszból: […]előállításával, feldolgozásával vagy értékesítésével kapcsolatos tevékenységet szolgáló beruházáshoz nem vehető igénybe csekély összegű támogatás, függetlenül attól, hogy a vállalkozás milyen ágazatba van sorolva. Ha a betéti társaság olyan beruházást valósított meg, amely nem szolgálja a mezőgazdasági tevékenységet, annak értékesítését, vagy feldolgozását,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3095
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Csekély összegű támogatás - fuvarozás, szállítmányozás

Kérdés: A társaság kisvállalkozásnak minősül. Fő tevékenysége nemzetközi árufuvarozás és szállítmányozás. 2006-ban új telephelyet vásárolt a kft., amelyen épületek és egyéb építmények találhatók. Az épületek egy része irodaként működik. Különálló épületet bérbe adnak raktározás céljából. Igénybe vehető-e a beruházási adóalap-kedvezmény, amely "de minimis"-támogatásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]69/2001/EK rendelet) 1. cikkének előírása szerint a közlekedési (szállítási) ágazatba tartozó vállalkozás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3094
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: De minimis támogatás

Kérdés: A Tao-tv. 2006-tól lehetőséget ad - egyéb feltételek teljesülése esetén - 5 M Ft adóalapig 16% helyett 10% adókulcs alkalmazására. Ez az adókedvezmény "de minimis" támogatásnak minősül. A 69/2001 EK rendelet alapján nem érvényesíthető "de minimis" kedvezmény a szállítási és a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági jellegű termékek előállításával, feldolgozásával, kereskedelmével kapcsolatos tevékenységhez. Mely vállalkozások kerültek kizárásra e támogatási formából? A társaság statisztikai főtevékenysége TEÁOR 1587 Fűszer-, ételízesítő-gyártás. Valamennyi termék gyártásához azonban az EK Szerződés I. melléklete által nevesített 7. Árucsoportba tartozó zöldségféléket használ (dolgoz) fel. Önmagában ez eredményezi-e a de minimis körből való kizárást? A társaság statisztikai főtevékenysége TEÁOR 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, de tevékenységi körében szerepel az 1581 Kenyér-, pékáru-gyártás. Ez a 19. Árucsoport gyártását jelenti, melyet a melléklet nem tartalmaz. Fel van sorolva azonban a mellékletben a 11. Árucsoport. Ezen termékkör felhasználásra kerül a sütőipari termékek gyártásánál. Ez a tény önmagában kizáró oknak minősül-e? A társaság statisztikai főtevékenysége TEÁOR 1533 Zöldségfeldolgozás. A bevétel több mint 50%-a ebből a tevékenységből származik. Az előállított termékek a 20. Árucsoportba tartoznak. De minimis támogatást igénybe vehet-e a társaság?
Részlet a válaszból: […]adókulcs esetében ez azt jelenti, hogy bármilyen mértékben végez olyan tevékenységet a vállalkozás, amit az EK rendelet kizár, a 10%-os adómérték nem alkalmazható. Más de minimis támogatásnál nem ilyen szigorú a szabály. Például a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti adóalap-kedvezmény csak olyan beruházásra nem érvényesíthető, amelynek célja olyan mezőgazdasági termék-előállítás, feldolgozás, forgalmazás, amely szerepel a Szerződés I. mellékletében. A kérdéseiben felsoroltak közül ilyen a VTSZ. 20. konzervek előállítása, zöldségfeldolgozás. A melléklet értelmezésénél - feldolgozás esetében - arra kell figyelemmel lenni, hogy mit dolgoz fel és mi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2931
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést