Devizahitel miatti negatív egyenleg árfolyama

Kérdés: Cégünk a devizás bankszámla könyvelése során azt az eljárást alkalmazza, hogy a jóváíró tételeket a jóváírás napján érvényes MNB-árfolyamon tartja nyilván, a terhelések forintértékét a súlyozott átlagár módszerével határozza meg. A probléma abból adódik, hogy a kft. és számlavezető bankja közötti megállapodás alapján a cég folyószámlahitelre jogosult. Ez esetben a bankszámla mínusz egyenleget mutat. Ha mínusz egyenlegű a devizaszámla, akkor a kiadásokat kell a választott árfolyamon könyvelni, a bevételeket pedig súlyozott átlagáron, mert ilyenkor a banki hitel visszafizetése történik?
Részlet a válaszából: […] ...a deviza mennyiségének a csökkenését kell elszámolni, és ezt megelőzően több alkalommal van bevétel. A kérdés szerinti esetben a devizabevétel azonnal a devizahitel törlesztésére fordítandó (így nincs mit átlagolni). Marad az a lehetőség, hogy a devizabevételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Devizás bevétel átszámítása egyéni vállalkozónál

Kérdés: Devizás bevétel átszámításakor milyen és mikori árfolyamot kell alkalmazni katás, evás és normál egyéni vállalkozó esetében?
Katás egyéni vállalkozó
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 2. §-ának 12. pontja alapján kell a kisadózó vállalkozás bevételét meghatározni. Ezen előírás szerint a külföldi pénznemben (devizában) keletkezett bevételt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.

Devizabankszámla folyószámlahitellel

Kérdés: Hogyan kell forintosítani a devizabankszámlát, ahol folyószámla-hitelkeret van, tehát az egyenleg többször negatív? Kell-e a folyószámla-hitelkeret miatti kötelezettségváltozásokat év közben a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatni? Milyen sorrendet kell tartani egy napon belül a terhelések és jóváírások között? A keletkező devizakötelezettség forintértékét a mérlegben választott – a mérlegfordulónapra vonatkozó –, MNB által közzétett, hivatalos árfolyammal forintosítjuk. A devizaszámlára kerülő devizát a bekerülés napjára vonatkozó, MNB hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken vesszük fel, kivéve a forintért vásárolt devizát. A devizában lévő pénzeszközcsökkenések forintértékét átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg. Ha egy napon belül több jóváírás, illetve terhelés szerepel a bankkivonaton, a bankműveletek időbeli sorrendjében rögzítjük a tételeket. Többször egy napon belül a jóváírások és terhelések váltakozva történnek. Az egy napon belüli tételek rögzítésének sorrendje eltérő forintösszegeket eredményez. Előírhatjuk a számviteli politikában a tételek rögzítésének sorrendjét? Véleményünk szerint attól az időponttól kezdve, ahogy a devizaszámla negatívba fordul, továbbra is az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon határozzuk meg a devizacsökkenések forintértékét. A jelenleg használt szoftver szerint, ha nullától távolodik az egyenleg (betétet rögzít), a napi árfolyamon történik a rögzítés, ha nullához közelít az egyenleg (kiadást rögzít), a rögzítés kalkulált áron történik. Ha mínuszban van a bank egyenlege, akkor ez fordítva van, banki kiadásnál napi árfolyamon megy a rögzítés, bevételnél pedig az átlagárral. Szerintünk ez nem felel meg a számviteli törvényben előírtaknak.
Részlet a válaszából: […] ...Követel oldalának átlagos (súlyozott) árfolyamát akkor indokolt meghatározni, ha a folyószámlahitel így kimutatott összegét egyetlen devizabevétellel nem lehet rendezni, csak többel, esetleg több napon keresztül.A válaszadó a deviza-betétszámla negatív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 10.

Devizavételi, -eladási árfolyam használata

Kérdés: A számviteli törvény 60. §-ának (6) bekezdéséhez kapcsolódóan kérdezem: tudnának olyan példát mondani, amikor indokolt lehet a középárfolyamtól eltérni, és vagy csak a devizavételi, vagy csak a devizaeladási árfolyamon értékelni az eszközöket és a kötelezettségeket?
Részlet a válaszából: […] ...devizában van a bevétele, amelyet nem devizakötelezettségek teljesítésére fordít, hanem eladja forintért, vagy éppen fordítva, nincs devizabevétele, de van devizában felmerült kifizetése, amelyhez a devizát a banktól kell megvennie.Ha például euróban szerződött,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Devizabevétel, -kiadás elszámolása (egyéni vállalkozó)

Kérdés: Belföldi fuvarozást végző egyéni vállalkozó – szerződés alapján – a fuvardíjat euróban kapja meg devizaszámlájára. Milyen árfolyamon kell a bevételt elszámolni? Milyen árfolyamon kell az ezen devizából kiegyenlített költségeit, ráfordításait kimutatni? Forintra történő átváltáskor az árfolyam-különbözetet bevételként, ráfordításként el kell-e számolni? A kérdésekre az Szja-tv.-ben nem találtam választ.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. valóban nem ad a feltett kérdésekre egyértelműválaszt. Így az Szja-tv. hatályos előírásait figyelembe véve válaszolunk atételesen nem szabályozott kérdésekre.Az Szja-tv. 5.§-ának (2) bekezdése alapján a külföldi pénznemben keletkezett bevételt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.

Árfolyam-különbözet fedezete

Kérdés: Devizaszámla vezetése esetén a külföldi pénzeszközre szóló követelés kiegyenlítésekor befolyt devizával történik a külföldi pénzeszközre szóló kötelezettség kifizetése. Mivel könyvelni forintban kell, ezért minden esetben árfolyam-különbözet keletkezik, amelyet könyvelni kell. Tegyük fel, ugyanannyi deviza folyt be, mint amenynyit kifizettünk. A devizaszámla egyenlege nulla, de van árfolyam-különbözet. Mi ennek a fedezete? Ha ez nyereség, miből adózza le a társaság, illetve hogyan lehet azt osztalékként kifizetni?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti – választott – devizaárfolyamon értékesíthetőforintért. Összefoglalóan megállapítható, hogy ugyanazon mennyiségűdevizabevétel és -kifizetés esetében az árfolyam-különbözetek kiegyenlítikegymást, az eredményre gyakorolt hatásuk nulla lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 5.

Devizaügyletek

Kérdés: Társaságunk devizabelföldi társaság, amely más devizabelföldi társaságokkal devizaalapon kíván szerződni. A fizetéseket is devizában kívánják rendezni. Van-e ennek törvényi akadálya? Milyen számviteli és devizatörvényi előírásokat kell betartanunk? Mi a számlázás helyes módja?
Részlet a válaszából: […] ...onnan bármilyen jogcímen felhasználhat devizát; bárki nyittathat külföldön devizabetét-számlát, amelyre bármilyen címen szerzett devizabevétel elhelyezhető, és onnan a deviza bármilyen címen külföldön felhasználható; bárki nyithat külföldön forintra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.

Devizakövetelések, devizakötelezettségek árfolyam-különbözete

Kérdés: A szakmai folyóiratokban általában a devizapénztárak könyvelésével foglalkoznak. Kérjük, ismertessék a különböző devizakövetelésekhez és devizakötelezettségekhez kapcsolódó árfolyamkülönbözetek elszámolásának és könyvelésének lehetséges megoldásait!
Részlet a válaszából: […] ...K 11, 16 vagy T 11, 16 – K 454).Ha a külföldi szállító a szállítónak devizában adott előleget visszafizeti, a visszafizetett előleget devizabevételként a visszafizetéskori választott devizaárfolyamon kell könyvelni (T 386 – K 35). Mivel a visszafizetéskori...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 30.