Különböző dokumentumok megőrzése

Kérdés: Cégünk selejtezné az összegyűlt iratokat, amelyek eléggé sokfélék. Sok dokumentumra nem találtam megőrzési kötelezettséget. Pl. ügyfél-regisztrációs adatlapoknál, ahol a vevőink személyi igazolványa, lakcímkártyája, céges aláírási címpéldányaik vannak, természetesen a beleegyező nyilatkozattal együtt fénymásolatban, ahogyan mi kezelhetjük; számlareklamációk; egyszerű postai tértivények; hatósági jegyzőkönyvek, gépkönyvek, érintésvédelmi vizsgálatok jegyzőkönyvei... Van erre vonatkozóan megőrzési határidő? Tudnának arra iránymutatást adni, hogy azoknál a dokumentumoknál, amelyek a napi működés során keletkeznek, de sem az Art., sem az Szt. nem nevesíti, mi az irányadó őrzési kötelezettség, illetve hogy melyik jogszabály szabályozza ezt?
Részlet a válaszából: […] A Számviteli Levelek szakértői alapvetően a számvitel és az adózás terén rendelkeznek szakmai, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, az ehhez kapcsolódó megőrzési kötelezettséget is jól ismerik részleteiben is.Az Ön által felvetettek megőrzésére vonatkozó törvényi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.
Kapcsolódó címkék:  

Közvetített szolgáltatás dokumentálása

Kérdés: Az autósiskola vállalkozás gépjárművezető-oktatást, vizsgára való felkészítést végez. Az iparűzésiadó-kötelezettség megállapításánál közvetített szolgáltatás címen adóalap-csökkentő tételként kívánja elszámolni a megbízott gépjárműoktatók számlája szerinti díjat és a tanulók vizsgadíját. A képzőszerv útján befizetendő vizsgadíjat a tanulók fizetik be a hatósághoz, a hatóság a vállalkozás részére állítja ki az arról szóló számlát. A vállalkozás a tanulók által befizetett tandíjról pénztárbevételi bizonylatot állít ki. A továbbiakban arról ír a kérdező, hogy milyen feltételek mellett lehet közvetített szolgáltatás az oktató díja, a vizsgadíj. A részben helyes, részben nem egészen megfelelő tartalmú fejtegetéseket nem idézzük, azokra a válaszban kitérünk.
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés szerinti tevékenység is, akkor adómentes az oktató díja is. A nyugta viszont nem megfelelő bizonylat a közvetített szolgáltatás dokumentálására, nem tartalmazza a szolgáltatás megrendelőjének az adatait.A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 13.
Kapcsolódó címkék:  

Közvetített szolgáltatás - javítási tevékenységnél

Kérdés: Társaságunk irodabútor-kereskedelemmel foglalkozik. Az irodai forgószékeket külső cégtől vesszük. A garancia lejárta után az általunk forgalmazott székekre javítást is vállalunk térítés ellenében. A javítást a gyártó cég végzi, a végzett munkát nekünk leszámlázza. Ez közvetített szolgáltatásnak minősül-e? Hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...a székek javítását meghatározott térítés ellenében, de ehhez mások szolgáltatását fogják igénybe venni. A közvetítés tényének dokumentálásához, dokumentáltságához pedig az szükséges, hogy a javítást végző Önöknek ügyfelenként (illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 6.

Üzembe helyezés bizonylatolása

Kérdés: Kft. esetében a beruházás befejezése után az üzembe helyezési és aktiválási bizonylatot ki állítja ki, és mi a törvény szerinti követelmény annak tartalma vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele feltételeinek, illetve időpontjának meghatározása, belső szabályozás szerinti dokumentálása rendkívül fontos. Ugyanis az üzembe helyezés, a rendeltetésszerű használatbavétel időpontjáig felmerült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 25.
Kapcsolódó címkék:      

Üzleti tárgyalás dokumentálása

Kérdés: Miként kell dokumentálnia a gazdálkodónak azon kihelyezett üzleti tárgyalását, amelyhez utazás, szállás, szabadidőprogram is kapcsolódik, ha azt saját szervezésben teszi?
Részlet a válaszából: […] Az üzleti tárgyalást úgy kell dokumentálni, hogy az adóhatóság a dokumentumokból igazoltnak lássa az utazás üzleti jellegét, illetve amennyiben ehhez olyan program is kapcsolódik, amely nem kifejezetten üzleti jellegű, az külön is fel legyen tüntetve. Nehéz arra egyértelmű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Kis értékű ajándékok dokumentálása

Kérdés: Az évi három alkalommal adott 500 Ft/fő adómentes reprezentáció átadásáról kell-e név szerinti átvételt aláírattatni? Mit jelent a hitelt érdemlő dokumentálás?
Részlet a válaszából: […] ...tanúsító személyenkénti átvételi elismervény készítése, illetve megléte nem feltétlen "kelléke" a hitelt érdemlő módon történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. szeptember 6.
Kapcsolódó címkék: