Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott dokumentálás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közvetített szolgáltatás dokumentálása

Kérdés: Az autósiskola vállalkozás gépjárművezető-oktatást, vizsgára való felkészítést végez. Az iparűzésiadó-kötelezettség megállapításánál közvetített szolgáltatás címen adóalap-csökkentő tételként kívánja elszámolni a megbízott gépjárműoktatók számlája szerinti díjat és a tanulók vizsgadíját. A képzőszerv útján befizetendő vizsgadíjat a tanulók fizetik be a hatósághoz, a hatóság a vállalkozás részére állítja ki az arról szóló számlát. A vállalkozás a tanulók által befizetett tandíjról pénztárbevételi bizonylatot állít ki. A továbbiakban arról ír a kérdező, hogy milyen feltételek mellett lehet közvetített szolgáltatás az oktató díja, a vizsgadíj. A részben helyes, részben nem egészen megfelelő tartalmú fejtegetéseket nem idézzük, azokra a válaszban kitérünk.
Részlet a válaszból: […]figyelembevétele mellett - az oktatói díjra, az egyéb jogcímen fizetett szolgáltatásokra (a vizsgadíj kivételével) nyújthat fedezetet, lehet az autósiskola vállalkozási tevékenységből származó árbevétele.A kérdésben szó van arról, hogy az oktatás mentes az áfa alól, ezért nem kötelező számlát kibocsátani, nyugta is elegendő lenne.Az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdése részletezi, hogy milyen tevékenységek tartoznak az egyéb oktatás keretébe. Ha idesorolható a kérdés szerinti tevékenység is, akkor adómentes az oktató díja is. A nyugta viszont nem megfelelő bizonylat a közvetített szolgáltatás dokumentálására, nem tartalmazza a szolgáltatás megrendelőjének az adatait.A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának 40. pontja alapján közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészében közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.A hivatkozottak alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6482
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közvetített szolgáltatás - javítási tevékenységnél

Kérdés: Társaságunk irodabútor-kereskedelemmel foglalkozik. Az irodai forgószékeket külső cégtől vesszük. A garancia lejárta után az általunk forgalmazott székekre javítást is vállalunk térítés ellenében. A javítást a gyártó cég végzi, a végzett munkát nekünk leszámlázza. Ez közvetített szolgáltatásnak minősül-e? Hogyan könyveljük?
Részlet a válaszból: […]garancia lejárata után is vállalják a székek javítását meghatározott térítés ellenében, de ehhez mások szolgáltatását fogják igénybe venni. A közvetítés tényének dokumentálásához, dokumentáltságához pedig az szükséges, hogy a javítást végző Önöknek ügyfelenként (illetve ügyfelenként megbontva) számlázza az általa elvégzett javítási munkákat, amelyet azután Önök a vevőiknek továbbszámláznak. Könyvelési tételek: […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 459

3. találat: Üzembe helyezés bizonylatolása

Kérdés: Kft. esetében a beruházás befejezése után az üzembe helyezési és aktiválási bizonylatot ki állítja ki, és mi a törvény szerinti követelmény annak tartalma vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. A törvényi követelmények tehát adottak, a részletek szabályozása alapvetően a számviteli politika keretében elkészítendő, az eszközök és a források értékelési szabályzatába tartozik. Így az értékelési szabályzatban kell meghatározni, hogyan történik a tárgyi eszközök bekerülési értékébe tartozó tételek gyűjtése, hogyan kell azt az üzembe helyezési okmányba (jegyzőkönyvbe) foglalni, ki annak a vállalkozáson belüli felelőse, továbbá a rendeltetésszerű használatbavételkor, az aktiváláskor ki az a felelős munkakörben lévő vezető, aki igazolja a bekerülési értékbe tartozó tételek teljességét, helyességét, valódiságát, tárgyi eszközönkénti megbontását, az üzembe helyezés napját. Az értékelési szabályzatban kell rögzíteni eszközcsoportonként az üzembe helyezés, a rendeltetésszerű használatbavétel feltételeit, a feltételek teljesülésének dokumentumait. (Ha a rendeltetésszerű használatbavétel hatósági engedélyhez kötött, akkor az eszközt a hatósági engedély hiányában nem lehet rendeltetésszerűen használatba venni.) A szabályozásnak tartalmaznia kell az üzembe helyezési okmány, jegyzőkönyv tartalmi és formai követelményeit, a még meg nem érkezett bizonylatok figyelembevételének módját, eszközönként a bruttó érték megállapítását, annak felelősét, az üzembe helyezéshez szükséges egyéb dokumentumok, hatósági engedélyek meglétét, továbbá az üzembe helyezés időpontját és azt, hogy ezt a vállalkozás mivel támasztja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 397
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Üzleti tárgyalás dokumentálása

Kérdés: Miként kell dokumentálnia a gazdálkodónak azon kihelyezett üzleti tárgyalását, amelyhez utazás, szállás, szabadidőprogram is kapcsolódik, ha azt saját szervezésben teszi?
Részlet a válaszból: […]indokoltságát miképpen szükséges dokumentálni. A meghívók másolata - szerintünk - ehhez nem elegendő. A valóban üzleti célú vendéglátás áfája értelemszerűen levonható, s e tekintetben nincs különbség az üzleti partner, a tolmács és a cég saját alkalmazottja között. Abból kell ugyanis kiindulni, hogy a vendéglátás üzleti jellege csak akkor valósulhat meg, ha alkalmat adhat az informális eszmecserére, a szerződéses feltételek "finomítására", szakmai jellegű puhatolódzásra, ez pedig - a megvesztegetés gyanúja nélkül - nyilvános helyen, csak mindkét fél részvételével bonyolítható le. Aggályos lehet azonban az az üzleti vendéglátás, amely szabadidőprogramot is tartalmaz (függetlenül attól, hogy az saját szervezésű-e, vagy rendezvényszervező által biztosított). A szabadidőprogram - jellegéből fakadóan - üzleti tárgyalásokat nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 372
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kis értékű ajándékok dokumentálása

Kérdés: Az évi három alkalommal adott 500 Ft/fő adómentes reprezentáció átadásáról kell-e név szerinti átvételt aláírattatni? Mit jelent a hitelt érdemlő dokumentálás?
Részlet a válaszból: […]adott ajándék értékéből az 500 forintot meg nem haladó összeg. Ami azt jelenti, hogy - mivel a magánszemély egy éven belül több kifizetőtől is kaphat ajándékot - ezt a kedvezményt kifizetőnként kell figyelembe venni. Az alkalmanként adott ajándék értéke 500 forintnál nagyobb összeg is lehet, de az adómentesség az e feletti részre már nem vonatkozik. A rendelkezés nem ad részletes szabályt arra vonatkozóan, hogy a kifizető az adómentes juttatás-ajándékozás tényét milyen módon rögzítse és tartsa nyilván. Az általános elvárás szerint a kifizetőnek kell elbírálnia és hitelt érdemlően bizonyítania, hogy az általa ajándék címén juttatott vagyoni érték után kell-e személyi jövedelemadót fizetni, illetve az megfelel-e az adómentesség feltételének. A megajándékozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 309
Kapcsolódó tárgyszavak: ,