Adómentes juttatás szűrővizsgálatra

Kérdés: Adhat a munkáltató a munkavállalónak adómentes juttatást szűrővizsgálatra? Milyen esetekben adható? Pl. hosszú várakozási idő van a társadalombiztosításnál, és a munkavállaló magánrendelői szolgáltatást vesz igénybe. Elszámolható adómentes juttatásként mind munkavállalói, mind munkáltatói részről?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy nem ismertek az eset pontos körülményei, az alábbiakra hívjuk fel a szíves figyelmét. Arra vonatkozóan, hogy a munkáltató miképp nyújthat szűrővizsgálati szolgáltatást a munkavállalójának, az adótörvények nem adnak szabályozást, hanem az ügyletre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 27.

Adómentes juttatások elszámolása

Kérdés: A nem pénzben kapott adómentes juttatásokat az Szja-tv. 1. számú melléklete részletezi. Ezek többsége tételesen nem szerepel a személyi jellegű egyéb kifizetések között, ennek ellenére elszámolhatók ott?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy azok a személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak, mivel azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, elszámolt összegek. A kifizető által a természetes személy részére teljesített olyan kifizetések, elszámolt összegek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 18.

Háziorvos cégautóadója

Kérdés: A háziorvosi cégautót terheli-e cégautó­adó-fizetési kötelezettség? Milyen költségek számolhatók el az üzemeltetés során?
Részlet a válaszából: […] A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/D. §-ának f) pontja alapján mentes az adó alól az a személygépkocsi, amelyet kizárólag az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 27.

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

Kérdés: A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás költségeit (üzemorvos) a személyi jellegű egyéb kifizetések, vagy az igénybe vett szolgáltatások között kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.6. pontja alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott foglalkozás-egészségügyi ellátás díja, számlázott összege, így az üzemorvosi ellátásért fizetett összeg is. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 30.

Termelő cég orvosi rendelője

Kérdés: Társaságunk gépipari termelőtevékenységet folytat. Telephelyünkön üzemorvosi rendelőt működtetünk. A rendelő részére vásárolunk eszközöket, gyógyszereket. Hogyan kezeljük ezeket az áfa levonhatósága szempontjából? A gyógyszerköltség tekinthető-e adómentesnek? Megelőzés céljából a dolgozók részére adható-e adómentesen C-vitamin?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 124. §-a nem zárja ki az üzemorvosi rendelőhöz vásárolt eszközök, gyógyszerek áfájának levonhatóságát. Ezért az Áfa-tv. főszabályához [120. § a) pontja] kell fordulni, amiből az következik, hogy ezen eszközöket a társaság adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 24.

Humán-egészségügyi ellátás beruházásának áfája

Kérdés: Humán-egészségügyi ellátást és oktatást is végző társaság saját rezsis beruházást végez. A beruházás folyamatában nem igényelhette vissza az áfát, ezért azt a beruházási számlán bruttó összeggel könyvelték. A létesítmény az egészségügyet fogja szolgálni. Amikor a beruházás végleg elkészül és üzembe helyezik, hogyan járok el helyesen az áfát illetően? A beruházás nettó értékére rászámolom a 25% áfát, amit befizetendőként bevallok, visszaigényelhető összeg pedig nem lesz?
Részlet a válaszából: […]  A válasznál alapvetően az Áfa-tv. 120. §-a a) pontjában,valamint a 134. §-ában foglaltakat indokolt figyelembe venni.Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint:ellenérték fejében teljesített termékértékesítés az adóalany vállalkozásánbelül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 20.

Magánklinikai szolgáltatás adókötelezettsége

Kérdés: Egy magánklinikával kötött szerződés alapján egy cég ügyvezetője és egy alkalmazottja (a számla a cég nevére készült külön-külön) évente egyszer menedzserszűrésen vehetnek részt, plusz egyéb szolgáltatásokat, pl. éves influenza-védőoltás, foglalkozás-egészségügyi ellátás, VIP kórházi ellátás kedvezménnyel stb.) is igénybe vehetnek exkluzív körülmények között. Ez elszámolható, mint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás (a munkavállalók részéről 1 ember kivételével senkinek nem elérhető szolgáltatások, ill. a szállodai körülmények sem támasztják alá a szokásos orvosi vizsgálatok színvonalát)? Adóköteles természetbeni juttatásként kell figyelembe venni, vagy esetleg a kedvezményezett magánszemélyek jövedelmének kell tekinteni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerint adómentes a foglalkozás-egészségügyiellátás, azaz a kifizető jogszabály alapján biztosított, a foglalkoztatáshozkapcsolódó megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatás lehet. Ilyen lehetpéldául – a megváltozott munkaképességű dolgozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 13.

Osztrák cég magyar munkavállalója

Kérdés: Magyar magánszemély osztrák cégnél munkaviszony keretében ügynöki munkát vállal. Ideje nagy részét Magyarországon fogja tölteni, de más EU-s országba is gyakran fog utazni. Ezen munkaviszonyból származó keresete melyik országban fog adózni, ha Magyarországon, akkor technikailag hogyan kell intézni? Társadalombiztosítása tekintetében hol lesz biztosított, ha Magyarországon, akkor milyen gyakorisággal, hova, milyen összegű nyugdíj-, egészségbiztosítási járulékot kell fizetni? Amennyiben Ausztriában tartózkodik, akkor a magyar EU-s kártya szükséges?
Részlet a válaszából: […] A Magyarország és Ausztria között kötött, a kettős adóztatáselkerüléséről szóló 1976. évi 2. törvényerejű rendelet 15. cikke rendelkezik anem önálló munkából származó jövedelem adózásáról. E szerint a bér és máshasonló térítés, amelyet az egyik szerződő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 3.

Külföldi cég magyarországi foglalkoztatottja

Kérdés: Egy lengyel cég (telephellyel nem rendelkezik Magyarországon) Magyarországon foglalkoztatna engem, s ahogy eddig érdeklődtem, azt látom, hogy mint magánszemély kell bejelentkeznem, és járulékot fizetnem magam után. De sajnos rengeteg dolgot nem értek. A lengyel cég átutalja a nettó béremet EUR-ban, s nekem azt kell bruttósítani. A kérdés az, hogy milyen árfolyamon kell az EUR-ban megkapott összeget átváltani? Tehát, ha az októberi bérem november 10-én kerül jóváírásra a bankszámlámon, akkor melyik napi árfolyammal kell forintra átváltani?
Részlet a válaszából: […] A kérdező által feltett kérdések nem voltak elég konkrétak,ezért azokat nem idéztük. Nem idéztük azért sem, mert a sokféle problémamegválaszolásának terjedelmi korlátai is vannak. Ezért a kérés első felére csakáltalános választ tudunk adni. Mivel nem elég konkrét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 13.

Háziorvosi tevékenység cégautóadó-mentessége

Kérdés: Betéti társaságunk háziorvosi tevékenységet lát el, amely – tudomásunk szerint – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/D. §-ának f) pontja alapján mentesül a gépjárműadó alól. A mentesség magával vonza-e azt a tényt, miszerint a mentesség következményeként a gépkocsi működtetésével kapcsolatban nem számolható el költség. Ezt egy előadáson ismertették. Amennyiben a személygépkocsi működtetésével (a háziorvosi teendők ellátása érdekében) kapcsolatban a felmerült költségek elszámolhatók, maradhat-e az adómentesség?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a felmerült költségek elszámolhatóságának pontatlanértelmezésére utal. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.)17/D. §-ának f) pontja alapján mentes az adó alól az a személygépkocsi, amelyetkizárólag az egészségbiztosítási szerv által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 11.
1
2