Maximális egészségügyi hozzájárulás melletti eho

Kérdés: Egy nyugdíjas egyéni vállalkozó egyben egy kft. személyesen közreműködő tulajdonosa is. A kft.-ből munkabért nem, kizárólag osztalékot vesz fel. Az osztalék kifizetésekor a 450 000 Ft maximális eho-összeg a legelső osztalék kifizetésekor levonásra kerül. Az egyéni vállalkozásból szintén nincs jövedelemkivét, csak év végén az adózás utáni jövedelmet vezetjük ki a pénztárkönyvben. Terheli-e a kft. kifizetőt a havi tételes eho megfizetése (7050 Ft/hó)? Vagy a magánszemély tulajdonost terhelné? (Ha nyugdíjas, milyen ellenszolgáltatás jár érte cserébe?)
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. szerint a nyugdíjas egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak kell 2017-ben havi 7110 forint (napi 237 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 15.
Kapcsolódó címkék:  

Őstermelőnél az egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: A 6576. számú kérdésre adott válasz szerintem nem jó, mert a mezőgazdasági őstermelő esetében az egészségügyi hozzájárulást nem a Tbj-tv., hanem az Eho-tv. 3/B. §-ának (3) bekezdése szabályozza: "A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka." Mivel ennek elszámolását az Szja-tv. nem tiltja, ezért szerintem el lehet számolni.
Részlet a válaszából: […] ...nem a kérdésre válaszoltunk. A kérdésben hivatkozott Eho-tv. 4. §-ának (a 3/B. §-nak nincs) (3) bekezdése a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás mértékét határozza meg. Az Eho-tv. azonban sehol sem rendelkezik az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.
Kapcsolódó címkék:    

Egészségügyi hozzájárulás a családi gazdaságban

Kérdés: Egészségügyi hozzájárulást év közben a keletkezett adóalapot képező jövedelem után kell fizetni? Abban az esetben, ha belépő taggal bővül a létszám a családi gazdaságban, ezt hogyan kell év közben kezelni?
Részlet a válaszából: […] ...őstermelő az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles. Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által fizetendő százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Egészségügyi hozzájárulás tőzsdei ügyleteknél

Kérdés: A tőzsdei értékpapír elidegenítéséből származó jövedelem alapján keletkezik-e eho-fizetési kötelezettség a magánszemélynél? Amennyiben igen, akkor a brókercégnek kell-e ezt az ügylet realizálásakor levonnia?
Részlet a válaszából: […] ...milyen jövedelmei tartoznak az adóévben megszerzett, bevallásikötelezettség alá tartozó jövedelmek közé, amelyek után 14 százalékosegészségügyi hozzájárulást kell fizetni az Eho-tv.-ben előírt értékhatáreléréséig. Az Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 7.

Egészségügyi hozzájárulás felső határa 2008-ban

Kérdés: Osztalékfizetés előtt állunk. Tanácstalanok vagyunk, hogy mit kell figyelembe venni a 450 ezer Ft egészségügyi hozzájárulás kiszámításánál. A munkaadó által a bruttó bér után fizetett 4,5+0,5 százalékot, vagy a munkavállaló által fizetett 4+2 százalékot, avagy mindkettő figyelembe vehető a számításnál?
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján a 25,illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék után 14 százalékosegészségügyi hozzájárulást fizet a magánszemély mindaddig, amíg - a biztosítási jogviszonyában a Tbj-tv. 19. §-ának (1)bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 15.
Kapcsolódó címke:

A 2006. évre kitűzött prémium egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Az APEH honlapján "2006. évi munkateljesítményre tekintettel kifizetett jutalom, prémium utáni járulékfizetés szabályai" címen 2007. 08. 27-én közzétett leiratban foglaltak megerősítését kérjük. Egyértelmű megerősítést kérünk, hogy szabályosan jár el társaságunk akkor, ha a 2006. évre kitűzött, a 2006. évi követelmények teljesítése alapján járó prémium esetében, amikor annak kifizetése csak 2007. április hónapban (illetve a prémiumra előleg kifizetése 2006. december hónapban) történt meg, hogy az egész évre vonatkozó prémium összegét arányosítva a törvény hatálybalépése előtti és utáni időszakra, az ezen időszakokra érvényes szabályok szerint számítja ki a munkavállaló által fizetendő járulékokat. Az értelmezés szerint hasonlóképpen kell eljárni a 2006. december hónapban az egész évi munkateljesítmény alapján kifizetett jutalmak esetében is. Amennyiben ezen jövedelmek arányosítása szabályszerű, úgy kérjük szíveskedjenek az önellenőrzés módjáról, mikéntjéről is útbaigazítást adni.
Részlet a válaszából: […] Szabályosan jár el a társaság - a honlapon megjelent cikkelazonosan értelmezve a 2006 évi LXI. törvény 251. §-a (7) bekezdésének átmenetiszabályát - a 2006. évre kitűzött, a 2006. évi követelmények teljesítésealapján járó prémium elszámolása esetében. A túlvont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 17.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozónál az osztalék utáni kiadás minősítése

Kérdés: Az egyéni vállalkozó osztaléka után fizetendő 14 százalék egészségügyi hozzájárulás költség, vagy eredménybe nem számító kiadás a vállalkozónál?
Részlet a válaszából: […] ...és a vállalkozóiosztalékalap után fizetett személyi jövedelemadója, de nem szerepel azosztaléka után fizetendő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás. Így az avállalkozási tevékenység költségei között számításba vehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.

Egészségügyi hozzájárulás felső határa

Kérdés: A Számviteli Levelek 130. számában, a 2645. kérdésre adott válaszukban azt írják, a magánszemély nyilatkozhat, ha az eho eléri a felső határt, hogy a bérbeadás után ne kelljen ehót fizetni. Hogyan kell ezt értelmezni? Ha például a feleség bérbeadja saját kft.-jének az irodát, és keresete több mint 6 millió forint (amellyel eléri a felső határt), akkor a bérleti díjból nem kell levonni, ha nyilatkozik a keresetéről? Mikor kell nyilatkozni? Ha már elérte vagy várhatóan el fogja érni? Mi van, ha többet vonnak le, illetve ha nem vontak le eleget?
Részlet a válaszából: […] ...adózó,bevallási kötelezettség alá tartozó jövedelmek (idetartozik a bérbeadásbólszármazó jövedelem is) után 2007-ben 14 százalék egészségügyi hozzájárulástkell fizetni mindaddig, amíg az adózó biztosítási jogviszonyában a Tbj-tv. 19.§-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 9.
Kapcsolódó címke:

Egészségügyi hozzájárulás egyetemi hallgató után

Kérdés: Betéti társaság személyesen közreműködő beltagja nappali tagozatos egyetemi hallgató. Kell-e utána tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...tételes egészségügyi hozzájárulás összege havi 3450(naptári naponként 115) forint, 2005. november 1-jétől havi 1950 (naptárinaponként 65) forint. A tételes egészségügyi hozzájárulás a természetesszeméllyel fennálló jogviszonyokban terheli a kifizetőt, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 9.
Kapcsolódó címke:

Osztalék: egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: A 2000. év után 2001-ben osztalékot szeretnénk fizetni. A 35 százalékos kulccsal adózó rész után fizetendő 11 százalékos Eho a kifizetőt terheli vagy a magánszemélyt, és hogyan kell azt elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...35 százalékos kulccsal adózott osztalék után a százalékos egészségügyi hozzájárulást az osztalékot fizetőnek kell megállapítania, befizetnie, bevallania, ha az kifizetőnek minősül. A magánszemélyt terhelik a kötelezettségek, ha nem kifizetőtől kap osztalékot....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. december 6.
1
2