Egészségügyi szolgáltatás díja

Kérdés: Egy orvosi kft.-nek az OEP-től kapott egészségügyi szolgáltatás díjáról havonta kell-e számlát kibocsátania?
Részlet a válaszából: […] ...háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységet végző gazdasági társaságoknak az általuk elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által megállapított, visszaigazolt díját, mint az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 4.

Egészségügyi szolgáltatás árbevételének elszámolása

Kérdés: Az egészségügyi szolgáltatás OEP-finanszírozása két részből áll: egyrészt egy alapösszegből, amely összeget a tárgyhónapban utalnak, másrészt a havi teljesítménypontok alapján meghatározott összegből. Ez utóbbit általában 2 hónap csúszással átutalják. Év végén ezt az árbevételt hogyan kell figyelembe venni? A kivaadózásra történő áttéréskor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...a tényleges pénzmozgással kell számolni.A számviteli elszámolás az Szt. 72. §-a (1)-(2) bekezdésének előírásából következik. Az egészségügyi szolgáltatás díját is a szerződés szerinti teljesítés időszakában kell árbevételként elszámolni. Így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 24.

Egészségügyi szolgáltató áthelyezett kapacitásának bevétele

Kérdés: A vonatkozó törvényi előírás alapján a szerződött egészségügyi szolgáltató legfeljebb annyi havi finanszírozásra lehet jogosult, ahány hónapig a hatályos szerződése alapján szolgáltatást nyújtott. Az önkormányzat a tulajdonában álló, gazdasági társasági formában működő egyik (A) egészségügyi szolgáltatójától a másik (B), szintén a tulajdonában álló gazdasági társasághoz helyezte át a kapacitásokat. A jelenlegi jogszabályok alapján 2 hónapos utófinanszírozás történik, de az egészségbiztosító csak szerződött partnernek utal, ezért (A) szolgáltató 2 havi díját (B) szolgáltató kapta meg. (B) szolgáltatónál hogyan kell elszámolni az így kapott összeget? A tulajdonos döntése alapján (A) szolgáltató költségei fedezetére (B) szolgáltató által (A)-nak átutalt összeget hogyan kell helyesen elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...azzal kell kezdeni, hogy a kérdés fel semmerülhetett volna, ha az (A) szolgáltató a hatályos számviteli előírásokszerint jár el. Az egészségügyi szolgáltatás díját az Szt. 72. §-ának(1)-(2) bekezdése alapján árbevételként kell elszámolni abban a hónapban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Háziorvosi szolgálat díjai

Kérdés: Háziorvosi szövetkezet esetében milyen bevételi tételként kell könyvelni az OEP-től kapott különböző támogatási kiutalásokat: területi díj, fix díj, eszköztámogatás, teljesítményarányos díj? Árbevétel, egyéb bevétel vagy rendkívüli bevétel?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapbóltörténő finanszírozásának részletes szabályairól a többször módosított 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet rendelkezik. E szerint a háziorvosi, a házigyermekorvosi, a körzeti védőnői, a fogászati ellátást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Egészségügyi szolgáltatások elszámolása

Kérdés: Az egészségügyi szolgáltatások közül melyeket és hogyan számolhatja el az egyéni vállalkozó és a társaság (pl. fogorvos, laborvizsgálatok)? És a családtag?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi szolgáltatások költségéről szóló számlát az egyéni vállalkozó akkor számolhatja el költségként, ha az az egyéni vállalkozó nevére szól. (A gyereken végzett vizsgálatról a szülő nevére szóló számla is csak akkor fogadható el, ha a szülő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 15.