Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott egészségügyi szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egészségügyi szolgáltatás díja

Kérdés: Egy orvosi kft.-nek az OEP-től kapott egészségügyi szolgáltatás díjáról havonta kell-e számlát kibocsátania?
Részlet a válaszból: […]hiszen a kft. által ellátott szolgáltatás díját a betegek helyett a társadalombiztosítás fizeti meg.Mint ismeretes, mentes az általános forgalmi adó alól az a szolgáltatásnyújtás, és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi tevékenységet végző - ilyen minőségében - teljesít [Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének c) pontja]. Ehhez kapcsolódóan rögzíti a jogszabály, hogy mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely az Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül [Áfa-tv. 165. § (1) bekezdés a) pont]. Áfa szempontjából tehát elegendő lenne egyéb számviteli bizonylat kiállítása is.A számviteli szabályok szerint ugyanakkor a szolgáltatásnyújtás ellenértéke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6683
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egészségügyi szolgáltatás árbevételének elszámolása

Kérdés: Az egészségügyi szolgáltatás OEP-finanszírozása két részből áll: egyrészt egy alapösszegből, amely összeget a tárgyhónapban utalnak, másrészt a havi teljesítménypontok alapján meghatározott összegből. Ez utóbbit általában 2 hónap csúszással átutalják. Év végén ezt az árbevételt hogyan kell figyelembe venni? A kivaadózásra történő áttéréskor mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás díját is a szerződés szerinti teljesítés időszakában kell árbevételként elszámolni. Így a tárgyhónapban (a tárgyhónapra) átutalt alapösszegből és a tárgyhónaphoz kapcsolódó teljesítménypontok alapján meghatározott összegből (függetlenül attól, hogy az mikor utalja az OEP-től), amelyet a tárgyhónapra kell árbevételként kimutatni. Év közben és év végén is. Ebből következően a tárgyévre kell árbevételként elszámolni például a novemberi, illetve a decemberi teljesítménypontok alapján meghatározott összegeket is, akkor is, ha azokat a tárgyévet követő év[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6051
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Egészségügyi szolgáltató áthelyezett kapacitásának bevétele

Kérdés: A vonatkozó törvényi előírás alapján a szerződött egészségügyi szolgáltató legfeljebb annyi havi finanszírozásra lehet jogosult, ahány hónapig a hatályos szerződése alapján szolgáltatást nyújtott. Az önkormányzat a tulajdonában álló, gazdasági társasági formában működő egyik (A) egészségügyi szolgáltatójától a másik (B), szintén a tulajdonában álló gazdasági társasághoz helyezte át a kapacitásokat. A jelenlegi jogszabályok alapján 2 hónapos utófinanszírozás történik, de az egészségbiztosító csak szerződött partnernek utal, ezért (A) szolgáltató 2 havi díját (B) szolgáltató kapta meg. (B) szolgáltatónál hogyan kell elszámolni az így kapott összeget? A tulajdonos döntése alapján (A) szolgáltató költségei fedezetére (B) szolgáltató által (A)-nak átutalt összeget hogyan kell helyesen elszámolni?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgáltatásának költségei, az egészségbiztosítóval kötött szerződésben foglaltak figyelembevételével kell az igényelt összeget meghatározni, az így meghatározott összeget az adott hónap árbevételeként és fizetendő áfá­jaként könyvelni az egészségbiztosítóval szemben, függetlenül attól, hogy az egészségbiztosító mikor fizet (T 311 - K 91-92, 467). Nem jár el jogszerűen az egészségbiztosító akkor, amikor az (A) szolgáltatótól befogadott elszámolás (a számviteli és adózási előírások alapján a nevére szóló számla) alapján az ellenértéket nem az (A) szolgáltatónak, hanem a (B) szolgáltatónak utalta. Szabályszerű elszámolás mellett - a kapacitás átadása nem érintette - a követelések között kell, hogy szerepeljen az egészségbiztosítótól járó, az utolsó két hónapi szolgáltatás ellenértéke. A (B) szolgáltató olyan pénzt kapott, ami nem őt, hanem az (A) szolgáltatót illeti meg. Ezért a kapott összeget a kötelezettségekkel szemben számolja el (T 384 - K 479), majd utalja tovább (A) szolgáltatónak (T 479 - K 384), ehhez nem kell tulajdonosi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5412

4. találat: Háziorvosi szolgálat díjai

Kérdés: Háziorvosi szövetkezet esetében milyen bevételi tételként kell könyvelni az OEP-től kapott különböző támogatási kiutalásokat: területi díj, fix díj, eszköztámogatás, teljesítményarányos díj? Árbevétel, egyéb bevétel vagy rendkívüli bevétel?
Részlet a válaszból: […]finanszírozási szerződés alapján az általa elvégzett egészségügyi szolgáltatásnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított - az OEP által visszaigazolt - díját (alapdíj, fix díj, teljesítménydíj, kártyapénz, eseti díj, egyéb díj), mint az egészségügyi szolgáltatás díját, köteles elszámolni, és az Szt. 72. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint árbevételként kimutatni. A háziorvosi szövetkezet valójában nem támogatást kap, a háziorvosi ellátás díját a betegek helyett a társadalombiztosítás fizeti meg a gazdasági társaságnak. Éppen ezért az OEP-től különböző jogcímeken kapott egészségügyi szolgáltatási díjakat a gazdasági társaság köteles az OEP felé számlázni. A háziorvosi szolgálatot ellátó gazdasági társaságok eszköztámogatásáról a többször módosított 229/2001. Korm.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2158
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Egészségügyi szolgáltatások elszámolása

Kérdés: Az egészségügyi szolgáltatások közül melyeket és hogyan számolhatja el az egyéni vállalkozó és a társaság (pl. fogorvos, laborvizsgálatok)? És a családtag?
Részlet a válaszból: […]természetbeni juttatásnak minősül az Szja-tv. szerint. A természetbeni juttatások költségként való elszámolhatóságának lehetőségéről az Szja-tv. 11. számú melléklet I/17. pontja rendelkezik. Adómentes természetbeni ellátásnak minősül a foglalkozás-egészségügyi ellátás, azaz a kifizető által jogszabály alapján biztosított, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatás az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontja alapján. Ez után sem szja-, sem tb-járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik. A hivatkozott jogszabály által elő nem írt, de az egyéni vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalóknak, illetőleg családtagnak is nyújtott egyéb egészségügyi szolgáltatás (mint például a fogászati ellátás vagy laborvizsgálat) adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, ami után a kifizető 44 százalékkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1245
Kapcsolódó tárgyszavak: