Egyház könyvvezetése

Kérdés: A bevett egyház nem folytat vállalkozási tevékenységet. Külföldi és állami támogatásból származó bevétele azonban eléri a több százmillió forintot. Kérdésünk, hogy könyvvezetését [amelyet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet szabályoz] a kettős könyvvitel szabályai alapján köteles-e vezetni, vagy az egyszeres könyvvitel szabályainak figyelembevételével? A bevett egyház könyveit a fentiek szerint elért bevétel mellett ki jogosult vezetni?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott Korm. rendelet 2. §-a valójában választ ad az első kérdésre. A vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházi jogi személynek az Szt. könyvvezetésre, bizonylatolásra vonatkozó előírásait - a belső szabályában a beszámolót alátámasztó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 10.
Kapcsolódó címke:

Rehabilitációs hozzájárulás egyházi jogi személynél

Kérdés: Alanya-e a rehabilitációs hozzájárulásnak az egyházi jogi személy? A 3622. kérdésre adott pontosított válaszból kiindulva kulcskérdés, hogy a rehabilitációs hozzájárulás bevallására kötelezettek közül a "munkaadó" fogalmát leíró definíció kapcsán mit mond a Ptk. A régi Ptk. nem nevesítette az egyházi jogi személyt, így a 3622. kérdésre adott válasz alapján - az új Ptk. hatálybalépéséig - nem lehetett rehabilitációs hozzájárulásra kötelezett az egyházi jogi személy. Mi a mai helyzet az új Ptk. szerint?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott munkaviszonyban áll (nem csak az Mt. szerinti munkaviszonyt érti alatta).A hivatkozott előírások alapján egyértelmű, hogy az egyházi jogi személy is alanya a rehabilitációs hozzájárulásnak, ha munkaadó és munkavállalót foglalkoztat. Az új Ptk.-nak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.
Kapcsolódó címkék:  

Egyházi tulajdonú társaság saját rezsis beruházása

Kérdés: Az egyház az általa alapított kft. közreműködésével többcélú felhasználásra alkalmas csarnokot épít saját rezsis beruházás keretein belül. Az építkezéshez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt. Az építkezés 1999-ben kezdődött, várhatóan 2002-ben befejeződik. Kérem segítségüket a helyes könyvelési tételek megadásával.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben foglaltak alapján egyértelmű válasz nem adható. Először a kérdést pontosítjuk, és ahhoz kapcsoljuk a választ.Ha az egyház építi (pontosabban az általa alapított kft.-vel építteti) a csarnokot, akkor az nem saját rezsis beruházás. A kft.-nek az egyház felé,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 31.
Kapcsolódó címkék:  

Egyház által fenntartott intézmény számvitele

Kérdés: Egyház által fenntartott, állami költségvetésből támogatott oktatási, szociális intézmény egyházi szervezetnek minősül-e a számviteli törvény szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...új Szt. 6. §-a (3) bekezdésének előírása alapján: az egyház által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettségét - a számviteli törvény és a vonatkozó külön jogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 26.
Kapcsolódó címkék: